Introduktion till området

Rosengård är en stadsdel i östra Malmö med omkring 25 000 invånare. Bebyggelsen består till största delen av flerbostadshus som uppfördes på slutet av 60-talet och i början av 70-talet. Stadsdelen genomskärs av fartleden Amiralsgatan, en av de trafikmässigt viktigaste gatorna i Malmö, och som bland annat leder till Rosengård Centrum. I Rosengård Centrum koncentreras kommersiella verksamheter som matbutiker, klädbutiker och andra affärer. Det finns även ett bibliotek och en sporthall. Rosengård består av en rad olika områden med delvis skiftande karaktär: Miljonprogramsområdena Apelgården, Herrgården, Kryddgården och Örtagården. Serviceområdet Rosengård Centrum, industriområdet Emilstorp, bostadsområdet Törnrosen, 1950-talsområdet Persborg samt villaområdet Västra Kattarp och Östra Kyrkogården.

Törnrosen var en av de första delområdena av Rosengård och började byggas på 1960-talet. Intill Törnrosen byggdes snart även Örtagården, som fick ett trafikseparerade bostadsområde. Ytterligare ett annat delområde i Rosengård är Kryddgården. Kryddgården har en delvis annorlunda arkitektur, med långa och höga huslängder som på håll påminner om en mur. De byggdes på detta vis för att ge mer plats åt grönyta runtom. I sydvästra Kryddgården, intill Rosengård Centrum, står ett högt kontorshus där flera företag och förvaltningar håller till. Huset kallas Tre Skåne och i närheten finns även ett äldreboende, en vårdcentral och andra lokaler.

Närmare 90 % av Rosengårds invånare har utländsk bakgrund. Stadsdelen dras med stora problem som arbetslöshet och kriminalitet. Arbetslösheten är långt över 50 % och andelen som går på försörjningsstöd ligger på över 20 %. Polisen klassar Rosengård som ett särskilt utsatt område utifrån brottssynpunkt. Det krävs kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med problemen i Rosengård och andra delar av Malmö. Mycket tyder dock på att det kommer behövas en alltmer företagsvänlig politik för att få stadens ekonomi på fötter igen. Det är något som skulle gynna alla verksamheter med lokaler i Malmö Rosengård. Dessutom finns det en rad andra fördelar med att etablera verksamhet i denna del av Malmö:

  1. Från Rosengård är det inte långt till Malmö Centrum, vilket innebär förutsättningar för stora kundgenomströmningar därifrån. I Malmö Centrum finns det gott om shoppingstråk, butiker och affärer dit många Malmöbor och även utomstående söker sig. Med rätt incitament kan dessa kunder även spilla över till företag med lokaler i närliggande Rosengård.
  1. Rosengård har ett strategiskt läge mitt i Öresundsregionen med närhet till andra storstäder som Lund och Köpenhamn. Det geografiska läget innebär att företag med lokaler i Malmö Rosengård har potential att nå ut till en marknad med miljontals potentiella kunder.
  1. Som Sveriges tredje största stad tar Malmö emot många pendlare och andra besökare från övriga Skåne. Satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik gör att staden fortsätter få ett konstant tillskott av köpkraft utifrån. För den enskilda näringsidkaren är detta positivt eftersom det innebär en hög sammanlagd köpkraft.

Områdets historia

Trakten kring Rosengård har bebotts sedan förhistorisk tid, närmare bestämt omkring 4000 år f. Kr. De första invånarna var av allt att döma jägare som hade följt med sina bytesdjur norrut efter att isen smält. Efter hand började de även bedriva jordbruk, vilket fick till följd att befolkningen växte. Efter detta började snart mindre byar och senare även städer växa fram. Namnet Rosengård dyker dock upp första gången i ett köpeavtal från 1811.

Området som idag utgör Rosengård var på 1800-talet-talet nästan helt obebyggt och bestod av mestadels ängar och åkrar. Det fanns i stort sett bara en enslig herrgård, runtom vilken bebyggelsen påbörjades på 1910-talet. Byggandet fortsatte in på 20-talet och 1929 fick Rosengård en spårvägsförbindelse med övriga Malmö. 1952 tillkom Rosengårdsskolan, vilket föranledde många barnfamiljer att flytta ut till stadsdelen. Dagens bostadsområden byggdes dock inte förrän på 1960- och 1970-talen. I början av 70-talet byggdes också Rosengård Centrum, där stadsdelens alla affärslokaler koncentrerades.

Områdets infrastruktur

Malmötrakten är Sverige motorvägstätaste område. Det går att ta sig till staden via såväl E6 som E20, E22, E65, Riksväg 11 och Länsväg 101. Resan ner mot Danmark och den europeiska kontinenten gör sig snabbt över Öresundsbron. Rosengårds östra gräns markeras av Inre Ringvägen och söderut går gränsen längs med Jägersrovägen. Stadsdelen delas i två halvor av trafikleden Amiralsgatan, som löper mellan öst och väst. De stora vägarna E6, E65 och 11 nås i nära anslutning precis utanför Rosengård. E6 går mellan Trelleborg och Kirkenes i Norge. E65 går mellan Malmö och Ystad och passerar på vägen Sturup flygplats. E65 är en viktig del av Danmarks infrastruktur för motorfordon då den utgör ett led i vägen mellan Bornholm och resten av Danmark. Liksom E65 löper även Riksväg 11 tvärs över Skåne, från Malmö i väster till Simrishamn i öster.

Malmö Centralstation har utmärkta tågförbindelser till resten av landet samt utomlands. Tåg mot Danmark avgår tre gånger i timmen. Även kollektivtrafiken inom Malmö är generellt mycket god. Stadsbussarna, som går under Skånetrafikens regi, har flera busslinjer över hela stan. Mellan Malmö C och Rosengård går bland annat busslinje 5. Malmö Airport (Sturup) har både inrikes och utrikesflyg till destinationer som Östersund, Visby, Oslo, Salzburg, Kanarieöarna, Gdansk, Warsawa, Skopje och Sofia. Verksamma flygbolag är BRA, Hermes Airlines, Iraqui Airways, Norwegian, Primera Air, SAS, Svenska Direktflyg, Thomas Cook, Tuifly Nordic och Wizz Air. Från Rosengård tar det mindre en halvtimme att nå Sturup med bil.

I december 2018 får Rosengård en egen järnvägsstation. Detta är en del av satsningen Malmöringen, som ska ge Malmö persontåg på kontinentalbanan (järnvägen mellan Malmö och Trelleborg). Malmöringen planeras starta senast 2025 och kommer trafikeras av Pågatåg. Stationer blir Malmö Central, Östervärn, Rosengård, Persborg, Svågertorp, Hyllie, Triangeln samt eventuellt även Fosie. Byggandet innefattar även åtgärder för att minska buller längs järnvägen.

Från Malmö utgår det även dagliga lastbilsfärjor till Travemünde i Tyskland. Kuriosa är att en tredjedel av alla resor inom Malmö sker på cykel och det finns hela 410 km cykelväg i och runtom staden.

Företagsliv

Här hittar du en översikt över de lediga lokaler i Malmö Rosengård som finns att tillgå.

Kontoret är en av de vanligaste lokaltyperna. Den klassiska varianten är ofta ett slutet rum möblerat med ett skrivbord och arbetsstol, där en eller ett fåtal personer arbetar. Den moderna varianten har dock utvecklats alltmer mot öppna kontorslandskap, där ett stort antal anställda arbetar under ett och samma tak. En tredje variant är det så kallade flexkontoret, där de anställda saknar ett fast skrivbord och där man istället organiserar ytan efter behov.

Typiska arbetsuppgifter på ett kontor tenderar ofta att vara bokföring, redovisning, marknadsföring eller löpande administrativa uppgifter. Många gånger spelar kontoret en viktig roll för företagets kontakter med omvärlden.

Precis som en annan tup av lokaler, butiken, är det på många sätt ofta företagets ansikte utåt. För många företag är kontoret också deras enda egentliga kontakt med kunderna. Det ställer höga krav på saker som trivsel, inredning och geografiskt läge. Ett kontor med hög trivsel bidrar till att kraftigt förbättra företagets eller organisationens produktivitet. Långa och stillasittande arbetsdagar på ett kontor är dock förenade med vissa hälsoskadliga effekter. Enligt en brittisk studie bör kontorsmänniskor tillbringa minst en timme varje dag på fysiska aktiviteter för att förhindra/kompensera de skadliga effekterna av deras stillasittande arbete bakom skrivbordet. Här kan du läsa mer om detta intressanta och viktiga forskningsrön.

 

All kommersiell verksamhet i Rosengård lades från början i dess centrum, som ligger tvärs över Amiralsgatan i mitten av stadsdelen. Rosengård Centrum var Malmös första stora centrumanläggning. Tanken var att koncentrera alla handelslokaler hit, därför tilläts inga butiker ute i stadsdelen. På så vis ville man dirigera kundmassorna till ett och samma ställe. Rosengård Centrum fick därför alla mataffärer, klädbutiker, bank, post, apotek, systembolag, bibliotek, barnavårdscentral, tandläkare, socialbyrå, försäkringskassa, fritidsgård, idrottshall och församlingslokaler mm. Det öppnade redan 1971 och har idag 35 olika butiker och andra lokaler. Fortfarande finns dock en stor och outnyttjad potential för nyetableringar i stadsdelen.

Det finns planer för ett nytt bostäder och affärslokaler i Rosengård. Projektet heter Culture Casbah och har som mål att utveckla och vitalisera Rosengård till en tryggare, mer eftertraktad och central del av Malmö. I ett första steg planeras 200 nya lägenheter och ett 30-tal affärslokaler. Byggnaden kommer stå längs Rosengårdsstråket och bland annat ha ett 22 meter högt torn.

I andra delar av Malmö finns flera köpcentrum och shoppingområden på korta avstånd från Rosengård. Inte minst i Malmö Centrum, som nås enkelt och snabbt med kollektivtrafiken, men också i andra angränsande stadsdelar. Handelsområdena i dessa stadsdelar generar stora kundtillströmningar både till sig själva men också till Malmö stad som helhet. I Hyllie en bit sydväst om Rosengård ligger exempelvis Emporia, vilket är ett av Malmös allra största köpcentrum. Det blev klart 2012 och har en total handelsyta på hela 93 000 kvadratmeter. Emporia har inte mindre än 230 butiker och lokaler fördelade på tre våningar. Det kostade omkring 2 miljarder kr att bygga och har en årlig omsättning på runt 2,7 miljarder kr. Några av de butiker som finns i Emporia köpcentrum är: Clas Ohlson, HM, Intersport, Kjell & Company, MQ, Tele2, Telenor, Telia, Tiger och Zara mfl. Till Emporia kommer kunder från hela Malmö.

Köpkraft i området

Rosengård präglas av stora sociala problem. Arbetslösheten är långt över 50 % och andelen som går på försörjningsstöd är över 20 %. Polisen betraktar stadsdelen som ett särskilt utsatt område utifrån brottssynpunkt. Endast 60 % blir godkända i grundskolans kärnämnen. Alla dessa siffror ger en dyster bild av köpkraften i Rosengård. Samtidigt är det en delvis missvisande bild. Malmö är en stor stad med över 300 000 invånare. I området Stormalmö bor det över 700 000 personer och i den större Öresundsregionen finns bor det miljontals potentiella kunder. Ett företag med lokaler i Malmö Rosengård befinner sig med andra ord i en region med en mycket hög köpkraft, även om köpkraften i den omedelbara omgivningen är relativt låg.  

Man ska också komma ihåg att flera framgångsrika företag av olika storlekar valt att förlägga sina lokaler i just Rosengård. Företag som exempelvis OctoFrost Group och Power Heat. Kommande infrastruktursatsningar som den planerade järnvägsstationen i Rosengård kommer bidra till ytterligare tillskott av köpkraft. Dessutom är också hyreskostnaderna i Rosengård betydligt lägre än i många andra av Malmös stadsdelar, vilket påverkar invånarnas disponibla inkomst positivt. Alla dessa faktorer gör att den relativt låga köpkraften inom stadsdelen blir allt mindre relevant ur ett affärsperspektiv.

Parkeringsmöjligheter

En viktig faktor vid etablering av affärslokaler är vilka parkeringsmöjligheter som finns i området. Det finns stora fördelar med lokaler som ligger i närheten av bra parkeringsplatser: det blir då lättare för kunder och andra besökare att ta sig dit och därifrån. Det gör att de upplever besöker mer positivt, vilket därmed ökar chanserna att de återvänder. Är det svårt att hitta en bra parkering i närheten av lokalen kan de dock uppleva besöket som negativt och krångligt, vilket minskar chanserna för ett återbesök. Med andra ord inverkar parkeringsmöjligheterna på ett företags förmåga att attrahera och behålla kunder. Detta gäller inte minst i en storstad som Malmö, där trängseln stundtals kan vara stor.  

Här finns en bra karta över parkeringsplatser i Rosengård. Som synes finns det flera parkeringsplatser i stadsdelen, bland annat nära korsningen mellan Amiralsgatan och Västra Kattarpsvägen samt vid Rosengårds ishall och Rosengårdsskolan. Via länken också annan nyttig information relaterad till parkering i Malmö.  

Utveckling i området

I slutet av 2018 planeras Rosengård få en egen järnvägsstation, vilket är en del i infrastruktursatsningen Malmöringen. Det är ett projekt som syftar till att ge östra Malmö persontåg på Kontinentalbanan, järnvägen mellan Malmö och Trelleborg. Malmöringen kommer delvis gå genom Citytunneln och innefattar en serie stationer: Malmö C, Triangeln, Hyllie, Svågertorp, Persborg, Rosengård, Östervärn samt eventuellt Fosie. Det är ett projekt som ska höja attraktiviteten på Rosengård och samtidigt förbättra trafiken och pendlingsmöjligheterna. Rosengård kommer knytas samman med resten av Malmö på ett annat sätt än tidigare.

Station Rosengård får till en början en perronglängd på 177 meter, mätt från Amiralsgatan till Törnrosen. I en eventuell andra etapp är det tänkt att stationen ska kunna utökas till att bli 250 meter lång. Det kommer även bli möjligt att den framtida Öresundspendeln mellan Ystad och Köpenhamn får ett stopp i Rosengård. Den nya stationen i Rosengård ska också ansluta till framtida kollektivtrafik på Amiralsgatan samt erbjuda bra gång- och cykelvägar. Annat som tillkommer i direkt anslutning till stationen är anläggandet av cykelparkeringar, biljettautomater, belysning och grönmiljöer. Malmö stad lägger totalt 80,5 miljoner kr på järnvägen (och 30 miljoner kr på allmän platsmark). Den årliga driftkostnaden beräknas bli 6,7 miljoner kr. Planen är att det ska avgå två Pågatåg i vardera riktningen varje timme mellan kl 06-22.

Industrier

Den snabba befolkningsökningen har skapat stora ekonomiska och sociala problem för Malmö som helhet. Trots Rosengårds dåliga rykte vad gäller hög arbetslöshet och kriminalitet mm finner många företag ändå stadsdelen intressant utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det finns flera anledningar till det:

  1. Rosengård ligger inom räckhåll från Malmö Centrum, vilket underlättar för kundtillströmningar därifrån. Centrala Malmö har av naturliga skäl gott om affärer, butiker och annan handel. Finns det konkurrenskraftig affärsverksamhet i Rosengård kan kunderna teoretiskt ta sig dit både snabbt och enkelt. 
  1. Rosengård representerar ett relativt kostnadseffektivt alternativ i den strategiska Öresundsregionen. Med närhet till andra storstäder som tex Lund och inte minst Köpenhamn, får företag med lokaler i Malmö Rosengård tillgång till en mycket attraktiv marknad med miljontals potentiella kunder. 
  1. Samtida satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik gör att Malmö får ett konstant tillskott av köpkraft utifrån. Malmö som stad tar varje dag emot många pendlare och besökare från andra delar av Skåne. Här är några olika exempel på företag med verksamhet i Rosengård:

 

Sydantenn & Tele AB

Sydantenn & Tele är en bredbandsleverantör för Skåne. De förser fastighetsägare i hela landskapet med TV-signal. De erbjuder även IP-TV, fiber-TV och kabel-TV. Både analog och digital TV.

Phoenicia

Phoenicia är en godisgrossist för södra Sverige med över 20 år i branschen.

OctoFrost Group

OctoFrost är ett ledande företag inom kyl & frys. Det verkar inom den globala livsmedelsbranschen och erbjuder kostnadseffektiva samt högkvalitativa lösningar. OctoFrost har både lokala och globala kunder och ligger i framkant vad gäller teknologi, aerodynamik och matsäkerhet. Det är ett svenskt företag som etablerades 1999. Högkvarteret ligger i Malmö med det har samtidigt även en betydande närvaro internationellt.

Power Heat

Power Heat är specialister på installation, tillverkning och svetsning. De levererar avancerade systemlösningar med en helhetssyn på teknik, ekonomi och miljö. De erbjuder även markarbeten, byggarbeten, återställningsarbeten samt muffning. Power Heat installerar också både fjärrvärme och fjärrkyla direkt från produktionsanläggning till abonnent. 

Malmö är en gammal arbetarstad med många historiska och stora industrier. Idag har många av dem flyttat utomlands eller upphört, men fortfarande finns en del industriområden kvar. Emilstorp är ett sådant exempel och ligger i norra Rosengård. Här finns bland annat plåt- och kemikalieindustrier, verkstäder, tryckerier och livsmedelsindustrier. Startskottet för industriområdet kom i början av 1900-talet då det anlades ett stenhuggeri här. 

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Det saknas i stor utsträckning hotell och andra typer av boenden i Rosengård. Nedan följer ändå några få boendealternativ i närliggande stadsdelar. För ytterligare alternativ hänvisas till andra delar av Malmö, framförallt Malmö C.

Taxus Bed & Breakfast

Taxusgatan 2

Familjeägt Bed & Breakfast öster om Rosengård. Nära till lokalen i Malmö Rosengård.

Rut & Ragnar vandrarhem

Nobelvägen 113

Nyrenoverat vandrarhem väster om Rosengård. På korta avstånd från lokalen i Rosengård.

Bosses Gästvåningar och vandrarhem

Södra Förstadsgatan 110B

Väster om Rosengård. Billigt och bekvämt boende med fullt utrustade företagslägenheter. Ligger på kort avstånd från lokalerna i Malmö Rosengård.  

Good Morning + Malmö

Stadiongatan 21

Hotell som ligger granne med Stadionmässan, Malmö Arena och Swedbank Stadium. Inte långt från din lokal i Malmö Rosengård. Hotellet ligger sydväst om stadsdelen Rosengård.