Introduktion till området

Södermalm är en stadsdel och ö i Stockholms innerstad. Den ligger söder om Gamla Stan och kallas ofta i dagligt tal för "Söder". Den delas även upp i en östlig och västlig del, där Götgatan utgör gränsen. Södermalm är Stockholms största stadsdel med en befolkning på över 127 000 invånare.

Välkända gator och torg på Södermalm är Götgatan, Hornsgatan, Medborgarplatsen samt Mariatorget. Dessa områden har en stor kundgenomströmning och ett energiskt folkliv. Det största byggnadskomplexet är Södersjukhuset, som uppfördes 1944. En annan äldre byggnad är det gamla Münchenbryggeriet, som numera tjänar som mäss- och konferenscenter. På Södermalm finns också många mindre och gemytliga gator som tex Mäster Mikaels gata med rullstenar och vackra gamla hus.

Södermalm är idag en starkt gentrifierad stadsdel som i mångt och mycket helt förvandlats från ett arbetarområde till en stadsdel vars näringsliv till stor del utgörs av handel, media, kultur och nöje mm. En annan viktig näringsverksamhet är dock de hamnar och rederier med resor främst i österled, vilka varje år lockar miljontals passagerare till Södermalm. Företag som etablerar sig i kontorshotell i Stockholm Södermalm lockas framförallt av det centrala läget och de stora kundantalen som det innebär. Den höga visibiliteten kombinerat med den speciella sociala atmosfären har attraherat många företagare inom branscher som tex mode, design, antikvitet och dataspel. Även som bostadsområde är Södermalm en av de mest populära stadsdelarna i hela Stockholm, inte minst bland unga vuxna.

Områdets historia

Stadsdelen är relativt kuperad med punkter upp till 53 meter över havet. Många platser har en vacker utsikt över Stockholm. Namnet Södermalm kan härledas tillbaka ända till 1288 i ett bevarat brev från en biskop i Strängnäs. Namnet uppkom i relation till området norr om Gamla Stan, det vill säga Norrmalm. Södermalm är den första av Stockholms malmar som kom att bebyggas. Detta skedde först vid Slussen och sedan utmed Götgatan, Hornsgatan och Tjärhögsgatan. Det var på 1500-talet som Stockholms ökande befolkningen tvingade fram behovet av bostäder söder om Gamla Stan. I och med industrialiseringen på 1800-talet blev Södermalm sedan snabbt känt som arbetarklassens område. Det är också just denna arbetarklass som Per Anders Fogelström skildrar i sin roman Mina drömmars stad. Dåtidens Södermalm står i stark kontrast till dagens dyra och eftertraktade bostadsområden och shoppingområden.

Områdets infrastruktur

Kollektivtrafiken på Södermalm är mycket god och det är lätt att ta sig fram till stadsdelens kontorshotell via det väl utbyggda tunnelbanesystemet. Södermalm har idag ett stort antal tunnelbanestationer: Mariatorget, Zinkensdamm och Hornstull ligger på den röda linjen som går i öst-västlig riktning. Skanstull, Medborgarplatsen och Slussen ligger på den gröna linjen som går i nord-sydlig riktning. Just Slussen är idag föremål för omfattande ombyggnadsplaner med syfte till att förbättra den allmänna framkomligheten i stadsdelen.

Det var under första halvan av 1900-talet som infrastrukturen på Södermalm började utvecklas på allvar. På 30-talet invigde man Södertunneln under Södermalm, vilket var det första steget i att göra om Stockholms spårvägar till tunnelbana. De tre första stationerna blev sedan Slussen, Södra Bantorget (idag Medborgarplatsen) och Ringvägen (idag Skanstull).

Även vägnätet på Södermalm är ordentligt utbyggt och består bland annat av Ringvägen som går i en halvcirkel mellan Hornsgatan och Folkungagatan. Södermalm har också flera fina grönområden som tex Tantolunden i väster och Vitabergsparken i öster. Många platser i stadsdelen erbjuder en mycket vacker utsikt över Stockholms vattendrag och bebyggelse. Söder Mälarstrand är Södermalms norra strandgata, omkring 2 kilometer lång. Gatan har egen kaj med fina vyer över den svenska huvudstaden.

Stockholms södra station är en pendeltågsstation på Södermalm som även används av fjärr- och regionaltåg. Via Stockholms södra kan man ta sig både söderut och norrut i Mälarregionen. Exempelvis till Gnesta via Södertälje, Nynäshamn via Farsta eller Bålsta via Spånga. Det finns även förbindelser till Uppsala och Märsta via Vallentuna och Arlanda. Stockholms södra station har även anslutande busslinjer.

Via Södermalms hamnar som tex Masthamnen och Stadsgården finns därutöver förbindelser också utomlands, bland annat till Finland och Baltikum.

Företagsliv

Södermalm är ett av Stockholms och hela Sveriges allra mest populära områden. Det ligger centralt i huvudstaden och lockar dagligen kunder samt andra besökare i mängder. Detta är mycket attraktivt för många företag som vill förbättra sina visibilitet och stärka sin ställning på marknaden.

Kontorshotell är en fastighetslösning som blir allt populärare. Hela 80 % av kontorshotellen i Europa bibehåller eller ökar just nu sin redan höga uthyrningsgrad jämfört med tidigare år. Många företagare tilltalas av den flexibilitet som kontorshotell erbjuder: Det går snabbare och smidigare att komma igång med verksamheten då lokalen mer eller mindre står färdig redan från dag ett. En annan stark trend just nu är utvecklingen mot kontorslokaler med öppna ytor. Undersökningar visar att fler och fler företag insett de fördelar som öppna kontorslandskap innebär i form av förbättrat samarbete och sociala nätverk.

Här kan du även läsa om en ny sorts flexibla kontor för arbetsresande.

 

Flera av Södermalms shoppingstråk finns utmed eller i anslutning till Götgatan. Denna gata är känd för sitt rika folkliv och stora antal personer på väg åt ena eller andra hållet. Längs Götagatan, vilken är känd som en av Stockholms bästa shoppinggator, hittar besökaren butiker inom bland annat mode, elektronik och inredning mm. Götgatan leder förbi Medborgarplatsen och Söderhallarna med sina olika handelsbutiker, saluhallar och restauranger mm. Här finns även många kaféer och uteserveringar som är mycket populära, inte minst på sommarhalvåret.

Längs Götgatan ligger även Ringen Centrum, ett köpcentrum med dagligvaruhandel, klädaffärer och annat. Ytterligare ett annat köpcentrum är Skrapan, som tillika är ett välkänt landmärke i Stockholms stadsbild. Skrapan har vuxit till något av en naturlig mötesplats på Södermalm och har en bra butiksmix samt restauranger och kaféer. Även på andra håll i stadsdelen finns olika mindre och utspridda handelsområden med populära vintage- och antikvitetsbutiker mm.

Handelsområdena på Södermalm tenderar att vara mer utspridda än i Stockholms kranskommuner, där de ofta är koncentrerade till gigantiska köpcentrum. Södermalm har istället en handel som är levande i hela stadsdelen. Det gör att det egentligen är missvisande att prata om en speciell plats som skulle vara centrum. Besökare kommer till Södermalm av olika anledningar, inte bara för shopping. Många kommer för att synas och träffas. Andra för att besöka något av stadsdelens museum eller konstgallerior. I kraft av att vara Stockholms folkrikaste stadsdel blir Södermalm en naturlig mötespunkt för många, inte minst på helger och andra ledigheter. Den utmärkta kollektivtrafiken och stora antalet tunnelbanestationer underlättar också för stora kundtillströmningar till stadsdelen. Potentiella kunder och andra besökare har lätt för att ta sig fram till något av kontorshotellen i Stockholm Södermalm.

Köpkraft i området

Södermalm kan beskrivas som en lite bohemisk och starkt trendmedveten stadsdel i Stockholm. Andelen unga vuxna bland invånarna är stor. Detta kundsegment har möjligtvis inte en anmärkningsvärt stark köpkraft rent generellt. Det blir emellertid irrelevant ur ett större sammanhang eftersom Södermalm har en så pass stor kundtillströmning utifrån, i form av turister och andra tillfälliga besökare. Dessa besökare som dagligen vistas i Södermalm i stora antal gör att den sammanlagda köpkraften i stadsdelen blir mycket stark, oavsett om man tar dess invånare i beräkning eller ej. Södermalm är också den folkrikaste stadsdelen i Stockholm, vilket i sig innebär att den sammanlagda köpkraften är mycket stark.

Det finns flera faktorer som bidrar till att locka potentiella kunder och andra kunder till Södermalm. Dels är stadsdelen en enda stor mötesplats där många träffas för att umgås och socialisera. Dels är också kollektivtrafiken och infrastrukturen så pass väl utvecklad att det går snabbt och smidigt att stanna till på Söder tex på vägen hem från jobbet. Förutom de många kaféerna, butikerna och populära samlingspunkterna har Södermalm också ett rikt kulturliv med flera museum och många konserter som anordnas årligen.

Statistik från tex Swedbanks boindex pekar på en starkt nedåtgående köpkraft i centrala Stockholm och andra storstadsregioner på senare år. Just nu är den på sin lägstanivå sedan krisen 2008. Orsaken är till stor del den höga belåningen till följd av prisstegringen på bostadsmarknanden. Detta gäller dock alltså samtliga storstadsregioner och är inte begränsat till Södermalm eller ens Stockholm som helhet. Med andra ord är det inte en faktor som bör hållas emot en företagsetablering på Södermalm i förhållande till andra centrala stadsdelar i Sveriges storstäder.

Parkeringsmöjligheter

Även om många i Stockholm reser med kollektivtrafiken är också bilägandet stort. Det innebär att företag som erbjuder goda parkeringsmöjligheter intill sitt kontorshotell har en stark fördel i jämförelse med konkurrenter vars lokaler ligger långt från närmaste parkeringsplats. Just lättillgängliga parkeringsplatser ökar chansen att kunden kommer på återbesök, eftersom det förbättrar hela den allmänna besöksupplevelsen. Ett företags förmåga att attrahera och behålla kunder beror alltså till viss del på parkeringsmöjligheterna i närheten av lokalen.  Detta gäller inte minst i en storstad som Stockholm med stor trängsel.

Information om just parkeringsmöjligheterna är något som ofta efterfrågas i samband med etablering i kontorshotell. Här finns en karta över parkeringsplatser i närheten av kontorshotell i Stockholm Södermalm. Där finns även mycket annan viktig och användbar information rörande parkering i stadsdelen.

En annan faktor relaterad till parkering i närheten av kontorshotell på Södermalm är trängselskatten. Stockholms innerstad har nämligen sedan 2007 en trängselskatt som tas ut för bilar vid in- och utfärd genom tullarna. Dess syfte är att förbättra miljön och framkomligheten samt att minska trängseln. Det är dock inte bara Södermalm som berörs - skatten gäller även ett 20-tal andra områden i Stockholms innerstad. Den gäller vardagar 06:30 - 18:30 och avgiften varierar beroende på hur dags det är på dagen. 

Utveckling i området

Det pågår kontinuerligt en mängd mindre byggprojekt på olika platser runtom i Södermalm. De rör olika kategorier som väg och trafik, bostäder, nya verksamhetslokaler samt upprustning av allmänna platser mm. Ett av de störta byggprojekten som berör Södermalm är dock Citybanan. Citybanan är en järnvägstunnel på 6 km som kommer gå under Stockholms innerstad. Innerstaden har sedan länge dragits med trängselproblem och förseningar. Syftet med Citybanan är att fördubbla stadens spårkapacitet, vilket kommer göra att tågen kan gå tätare och trafiken blir mer pålitlig när Citybanan öppnar under 2017. Pendeltågen kommer då få egna spår samtidigt som den övriga tågtrafiken fortsätter på de övriga spåren precis som vanligt. För resenärer på Södermalm och resten av Stockholm kommer det innebära kortare restider och smidigare byten. Denna effektivisering av Södermalms och Stockholms infrastruktur förväntas även få positiva effekter för kollektivtrafiken i hela Sverige. Detta eftersom många byten sker i huvudstaden och det tidigare varit problem med flaskhalsar och förseningar, delvis till följd av en för låg spårkapacitet i Stockholm.

Det är under just Södermalm, från Riddarholmen till stationen Stockholms södra som den största delen av Citybanan kommer löpa. Tunneln kommer gå genom såväl betong som berg och vatten. Pendeltågsförbindelserna från Stockholms södra kommer med andra ord effektiviseras. Det innebär att det blir enklare för potentiella kunder och andra besökare att ta sig till kontorshotellen i Stockholm Södermalm med pendeltågen. Den totala kostnaden för Citybanan uppgår till omkring 20 miljarder kr och byggprojektet har sammanlagt skapat ca 2500 arbetstillfällen. Citybanan beräknas öppna i juli 2017.

Ett annat stort byggprojekt är ombyggnaden av Slussen som ligger precis emellan Gamla Stan och Södermalm. Det beräknas kosta sammanlagt 12 miljarder och inbegriper hela trafiklösningen. 25 delentreprenörer har delat på uppdraget. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister, samt att reglera vattennivåerna i Mälaren. Tanken är att Slussen ska bli en effektiv och trygg knutpunkt för kollektivtrafiken. En mötesplats med park, kultur och nöjen samt restauranger och kaféer. Liksom Citybanan är projektet mycket stort och omfattar olika infrastrukturella lösningar för båttrafiken, fordonstrafiken, gång- och cykeltrafiken samt busstrafiken. Det ska också bli lättare att byta till och från tunnelbanan. Själva tunnelbanestationen kommer dock ej förändras enligt de senaste planerna, även om ombyggnaden planerats för att göra Slussen kompatibel med en eventuell framtida spårväg.

Industrier

Södermalm har genomgått en stor förändring från en klassisk arbetarstadsdel till en stadsdel med ett näringsliv som till betydande del utgörs av kultursektorn, design, mode och shopping mm. 

En av de största arbetsplatserna på Södermalm är dock fortfarande Södersjukhuset. Det blev klart under andra världskriget och var vid den tidpunkten Nordens största sjukhus. Under årens lopp har det genomgått många ombyggnader. Södersjukhuset bedriver även forskning om olika folksjukdomar samt utbildar framtida sjukvårdspersonal. Det har 5300 lokaler på en sammanlagd yta av 120 000 kvadratmeter. Det finns över 600 vårdplatser och omkring 4000 anställda. Södersjukhuset omsätter över 3 miljarder kr årligen. Det ägs av Stockholms läns landsting.

En annan stor arbetsgivare är försäkringsbolaget Folksam som har sitt huvudkontor på Södermalm. Folksam är ett av de största försäkringsbolagen i Sverige.

Södermalm präglas av en kreativ och trendkänslig social atmosfär. Det finns många mindre vintagebutiker inom framförallt mode och antikviteter mm. Butiker inom design och inredning är också populära. Därtill finns även ett stort antal restauranger, kaféer, barer och uteserveringar som lockar mycket folk. Många kommer till Södermalm för att träffas och socialiseras, vilket skapar stadsdelens speciella kultur. En spännande och framväxande bransch som fått fäste på Söder är dataspelsbranschen. Företag som Mojang, Dice, Paradox Interactive och Avalanche Studios har alla valt att förlägga sina kontor här. Många av dessa och andra företag dras till Södermalm tack vare den stora genomströmningen av människor vid exempelvis Slussen.

En annan viktig näringsverksamhet är färje- och kryssningstrafiken som utgår från Södermalms hamnar, tex Masthamnen, Yttre Masthamnen och Stadsgården. Här finns rederier som Viking Line och Birka Cruises, vilka har resor till bland anant Finland och Baltikum. Varje år väljer miljontals passagerare att åka med deras färjor, ett enormt kundunderlag för hela stadsdelen. Södermalm har även flera teatrar som tex Göra Lejon och Södra Teatern. Två museer är Stockholms Spårvägsmuseum och Almgrens Sidenväverimuseum.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Södermalm är en central stadsdel i Stockholm och tar varje dag emot många turister, potentiella kunder och andra besökare utifrån. Många företag med kontorshotell i Stockholm Södermalm söker information om de logialternativ som finns i stadsdelen. Utbudet av hotell och andra boenden på Södermalm är mycket stort. Nedan följer ett kortare urval:

Hotell Zinkensdamm

Ett hotell och vandrarhem vid Zinkensdamm i de västra delarna av stadsdelen. Överkomligt avstånd till kontorshotell i Stockholm Södermalm.

Zinkens väg 20

Lunda Pensionat

Ett prisvärt boende i närheten av många konst- och hantverksgallerior samt dansställen. Härifrån tar du dig snabbt till stadsdelens kontorshotell.

Lundagatan 31

Hilton Stockholm Slussen

Ett högklassigt hotell med ypperligt läge vid Slussen varifrån du snabbt tar dig till flera kontorshotell i Stockholm Södermalm.

Guldgränd 8

Scandic Sjöfartshotellet

Ett hotell med maritim atmosfär. Bra läge för kontorshotell i Stockholm Södermalm.

Katarinavägen 26

M/S Birger Jarl Hostel & Hotel

Ett charmigt och historiskt boende i ett K-märkt fartyg. Inte långt från olika kontorshotell i stadsdelen.

Stadsgårdskajen 156 

Clarion Hotel Stockholm

Utmärkt läge med närhet till kontorshotell i Stockholm Södermalm.

Ringvägen 98

Sofo Hotel

Ett hotell söder om Folkungagatan i stadsdelens hjärta. Inte långt från kontorshotell i Stockholm Södermalm.

Östgötagatan 64