Introduktion till området

Södermalm är Stockholms kanske mest populära område i dagsläget. Det är en stadsdel i Stockholms stad som det talas vida om, både innanför och utanför Sveriges gränser. Stämningen i stadsdelen är avslappnad. Södermalm är känt för sin kreativitet och sitt mode, och för allsköns trender. Stadsdelen har spännande arkitektur, med en stor mängd kulturminnesmärkta byggnader. Bland annat finns det områden som består av historisk trähusbebyggelse från 1700-talet, till stor del, som exempelvis vid Mäster Mikaels gata, Stigbergsgatan, Åsögatan, och Kvastmakarbacken. Det finns även träkyrkor här som är av stor historisk betydelse.

Södermalm är som de flesta känner till en ö; det blev den dock inte förrän på 1930-talet då Hammarbykanalen anlades. Detta är dock inte helt sant, eftersom den postglaciala landhöjningen, alltså den naturliga landhöjning som skedde när istidens glaciärer försvann, hade förvandlat det som en gång var en ö under vikingatiden till en del av fastlandet på medeltiden. Sedan 1930-talet är Södermalm som sagt åter en ö, och är nu känd som en sådan, i Stockholm. Söder definieras därför av sina naturliga gränser. I norr avgränsas stadsdelen vid Slussen och i söder av Skanstull. I väster gränsar Södermalm mot Reimersholme och i öster mot Nacka, med Danvikskanalen som naturlig gräns. Södermalm är relativt kuperad, och förkastningsbranter reser sig 25-30 meter över havet på den norra stranden, mot Riddarfjärden och Saltsjön.

Två viktiga byggnader är dels Södersjukhuset och dels Skatteskrapan. Södersjukhuset är med sina 120 000 kvadratmeter Söders största byggnadskomplex. Det invigdes 1944 och var vid det tillfället Norden största sjukhus. Skatteskrapan är Södermalms högsta byggnad. Den är är 84 meter hög och består av 26 våningar. Skatteskrapan stod klar 1959, och uppfördes från första början av Skatteverket, därav namnet, idag är den dock ombyggd och fungerar som studentboende. Katarinahissen är ett annat välkänt landmärke. Hissen invigdes 1935, men tyvärr fungerar den inte längre då konstruktionen är gammal och svår att renovera. Man planerar dock att installera en helt ny hiss, som planeras stå klar under 2017.

Områdets historia

Namnet Södermalm har sitt ursprung i det fornsvenska ordet Suthraemalm och det här ordet omnämndes redan 1288 i ett brev från en viss biskop Anund i Strängnäs. Historiker tror att det här namnet har kommit till i analogi med Norrmalm, beläget i den norra delen av staden. Ett äldre namn på stadsdelen är Åsön. Man tror att det namnet kommer från Stockholmsåsen, som har sin sträckning tvärs över stadsdelen. Det här namnet lever i vissa fall kvar, genom exempelvis Åsögatan och Åsöberget.

Södermalm bebyggdes tidigt, det var den första av de så kallade malmarna. Redan i mitten av 1300-talet anlades Maria Magdalenas kapell, det är idag borta, men där finns en kyrka på samma plats, med samma namn. Kapellet revs tillsammans med andra byggnader i samband med Gustav Vasas maktövertagande.

Den första riktiga bebyggelsen på Södermalm upprättades vid nuvarande Slussen, och därifrån bredde stadsdelen ut sig, åt alla håll, i riktning mot dagens Götgatan, Hornsgatan, och Tjärhovsgatan.

Områdets infrastruktur

Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att Södermalm har gott om god infrastruktur. Det har dessutom ett perfekt läge, precis söder om innerstadens brus och just norr om de myller av kommuner och stadsdelar som som befinner sig i alla sydliga riktningar. Precis sydväst om stadsdelen passerar E20, en av landets viktigaste vägar i nordlig/sydlig riktning. Från E20 via Årstadal passerar Södertäljevägen över Liljeholmsbron. Efter bron kopplar vägen samman med Hornsgatan som går genom hela Södermalm ända bort till Slussen.

I söder tar det bara några minuter med bil, via Götgatan och över Skansbron, till Globenområdet. Det är en smidig kommunikationslösning om du skall till Globen eller fortsätta söderut mot Farsta. I nordost längs med kajen, löper väg 222 från Slussen via Danviksbro över till Nacka.

Södermalm har dessutom goda kommunikationer med buss, tunnelbana och pendeltåg. En mängd tunnelbanestationer servar hela Södermalm med snabb infrastruktur från city och söderut mot kranskommunerna. Bland annat löper tunnelbanan österut via Mariatorget och Hornstull på vägen till Liljeholmen. En annan sträckning är tunnelbanan söderut mot Farsta via Medborgarplatsen och Skanstull.

Pendeltåget passerar söderut mot Farsta och Nynäshamn, samt österut mot Nacka.

Med kontor i Stockholm-Södermalm befinner du dig nära till allt, dels till samtliga stadsdelar i Stockholms stad och dels till flera kringliggande kommuner. Eftersom Södermalm dessutom har god infrastruktur blir läget än bättre i verkligheten.

Företagsliv

Det finns många fördelar med att flytta kontoret till Södermalm, bort från innerstaden. Dels är det billigare; det kan nämligen skilja ganska mycket i pris mellan ett kontor i innerstaden jämfört med det längre ut på Söder. Södermalm har dessutom god infrastruktur, ytterligare en god anledning att flytta kontoret dit, du undviker nämligen att trängas i innerstaden, och du sparar mycket tid eftersom du spenderar mindre tid i bilköer och du lättare hittar en parkeringsplats där.

Ett kontor i Stockholm-Södermalm är den ultimata blandningen av närhet och avstånd, dels är det ett väldigt centralt område i Stockholms stad, vilket är en fördel avseende kommunikationer. Södermalm är dessutom en plats med fin arkitektur och härligt folkliv. Det är ett perfekt områden att ta en arbetslunch i eller att gå på en afterwork med kollegorna eller dina anställda. Det finns egentligen ingen gräns för hur mycket socialt liv du kan ha i Södermalm.

 

Södermalm är känd för sina mysiga butiker och trevliga restauranger. Det är en stadsdel som myllrar av trevlig och annorlunda shopping, med många hippa butiker. Ett kontor i Stockholm-Södermalm innebär närhet till några av Sveriges mest trendiga och spännande shoppingområden i staden. Det handlar om små, annorlunda och moderna butiker, och restauranger med inspiration från världens alla hörn.

SoFo är ett löst definierat område Söder om Folkungagatan, som är ett riktigt mecka för annorlunda och intressant shopping. Namnet är analogt med SoHo (South Houston Street på Manhattan, New York). Ifall man skulle försöka att definiera området geografiskt, avgränsas det i så fall av Folkunga-gatan i norr. I öster dras gränsen vid Erstagatan och Vitabergsparken, i väster av Götgatan och i söder slutar SoFo vid Ringvägen. Det här området är ett måste för den som besöker Stockholm som turist. I SoFo finns som sagt gott om små butiker, underliga och annorlunda restauranger, och skivbutiker med mera. Namnet på området myntades i slutet av 90-talet och har omtalats mycket av svenska artister. SoFo är till och med varumärkesskyddat hos patent- och registreringsverket.

Området SoFo är också känt för sitt livliga och livfulla folkliv, då människor flockas till de små butikerna, kaféerna, restaurangerna, krogarna och mycket annat. Ett kontor i Stockholm-Södermalm är ett kontor nära den här unika platsen. En plats som vet sitt värde, en riktig hipp plats i Sverige, som växer organiskt och som har sin alldeles egen själ.       

Köpkraft i området

Medelinkomsten för Södermalms invånare är lite över 360 000 kronor per år. Medelstockholmaren tjänar till och med något lite lägre än det här; cirka 20 000 kronor mindre. Eftersom köpkraften är starkt korrelerad till inkomsten kan det slås fast att köpkraften är mycket god i Södermalm, till och med högre än för Stockholm i allmänhet. Ifall du önskar förlägga ditt kontor i en stadsdel med god köpkraft passar Södermalm som handsken.

Stadsdelen Södermalm har haft en väldigt positiv befolkningstillväxt under de senaste tio åren, med en befolkningsökning på omkring 15 %. Framtiden ser fortsatt ljus ut och befolkningen förväntas öka markant även under de kommande tio åren. En befolkning som ökar, köper också mer, och det är något att verkligen fundera över. Stockholms stad förväntas öka befolkningen med omkring 17 % fram till år 2025. Ifall du väljer ett kontor i Stockholm-Södermalm får du inte bara befolknings-tillväxten där, men även befolkningstillväxten hela Stockholms stad, med tanke på att det är en knutpunkt.

Ifall vi tittar närmare på dessa två viktiga markörer avseende köpkraft inser vi snabbt att Södermalm ligger på ett fint plus gentemot övriga Stockholm. Det är något att fundera över när du skaffar kontor.

Parkeringsmöjligheter

Den 1 september 2016 införde Stockholms stad en ny parkeringsordning. Parkeringsordningen är skapad med visionen att reducera trängseln i de områden som är värst drabbade av densamma, men den infördes också med målet att ta ett helhetsgrepp avseende parkeringen i staden. Den nya parkeringstaxan är uppdelad på fem områden. Södermalm befinner sig i taxaområde nummer tre, och det är betydligt billigare att parkera där jämfört med innerstaden. På många centrumnära platser kostar det nämligen nära på dubbelt så mycket att parkera. Parkeringskostnaden i Södermalm uppgår till 15.- per timme vardagar kl. 7 - 19, samt kl. 11 - 17 på lördagar. 

Det finns givetvis färre parkeringsmöjligheter i Södermalm jämfört med i ytterområdena, dock finns det bättre möjligheter att ställa ifrån sig bilen i stadsdelen jämfört med i innerstaden, där det ofta är riktigt tjockt på bilar och dessutom väldigt dyrt. Södermalm är bättre än centrum i det avseendet. Läget kan dessutom göra det värt att ha en något sämre parkeringssituation än i exempelvis Farsta.

När vi talar om parkering och kommunikation är det viktigt att även tala om miljö. Stockholm och Sverige är i framkant i den gröna revolutionen, något som givetvis även gäller Södermalm. Som nämnt pågår det en cykelrevolution på Söder. Det byggs överallt runt om i stadsdelen för att ställa om till en mer cykelvänlig trafikmiljö. Den som etablerar kontor i Stockholm-Södermalm har alla möjligheter att hoppa på det gröna tåget, som bland annat innebär att ta cykeln till kontoret ibland, eller varför inte promenera? I Södermalm finns det också gott om lokaltrafik, såsom tunnelbana, att använda när du skall färdas inom stadsdelen eller utanför den.

Utveckling i området

Södermalm växer så det knakar just nu. Ifall vi tittar närmare på byggprojekten i stadsdelen har många av dem en viss inriktning. Vi har funnit två huvudinriktningar, och dessa listas nedan:

  • Omställningen till ett grönare samhälle är viktigt överallt, och så även i Stockholm-Södermalm. Här pågår nämligen ett antal projekt som har för avsikt att anpassa stadsdelen till en ökande andel cykeltrafik. Befintliga cykelvägar byggs ut och nya anläggs. På Götgatan rustas exempelvis cykelbanan upp på olika sätt, för att möta ett större antal cyklister, samt för skapa bättre framkomlighet för alla de som väljer cykeln när de ger sig ut i staden. På Långholmsgatan byggs just nu nya cykelbanor åt det ökande antalet cyklister i stadsdelen.
  • Den andra inriktningen som det verkligen satsas hårt på just nu är nybyggnation av lägenheter, men även kontorslokaler, något som är mycket goda nyheter ifall du söker ett kontor i Stockholm-Södermalm. Det byggs på ett antal olika platser, bland annat på en plats som har det spännande namnet Kvarteret Persikan. Där byggs det rejält just nu, och över       1 100 nya bostäder planeras. Det byggs också på ett antal andra platser i Stadsdelen. Något som kan vara värt att fundera över. Ifall folkmängden ökar, då ökar sannolikt även behovet av nya kontor.  

I övrigt pågår det en mängd andra byggprojekt avseende infrastrukturen i stadsdelen. De flesta av dem avser som sagt cykeltrafik, men det finns en del som inte gör det. Det är fascinerande och samtidigt väldigt viktigt att den gröna omställningen äger rum. Om du skaffar kontor i Stockholm-Södermalm vet du att du även bidrar till den gröna revolutionen.

Just nu pågår fjorton byggprojekt av blandad karaktär på Södermalm. De flesta av dessa rör infrastruktur och nybyggnationer.

Det är viktigt att minnas vad du satsar på ifall du satsar på ett kontor i Stockholm-Södermalm. Du satsar nämligen på ett något dyrare alternativ jämfört med ett kontor längre ifrån staden, men du satsar också på närhet och god köpkraft.

Industrier

Det finns gott om stora företag på Södermalm och det kan vara bra att ha ett hum om de viktigaste om du planerar att skaffa kontor där. Ett kontor i Stockholm-Södermalm innebär naturligtvis gott om affärskontakter i samma område, och här skrapar vi lite på ytan för att ge en grov överblick över de största aktörerna i stadsdelen.

De allra största företagen i Stockholm har dock inte huvudkontor på Södermalm. Flera av dem befinner sig i City, några på Kungsholmen, och sedan flera i kranskommunerna Nacka, Solna, Södertälje med flera.

Ett av de största företagen på Söder är Södersjukhuset. Det är ett aktiebolag, men ägs av offentliga sektorn, det vill säga Stockholms läns landsting. Sjukhuset omsätter omkring 4,3 miljarder och har över 4 400 anställda. Södersjukhuset invigdes 3 april 1944 av Kungs Gustaf V och var vid det tillfället Skandinaviens största byggnad. Det var också Nordens största sjukhus när det begav sig. Idag är Södersjukhuset Stockholms tredje största företag sett till antal anställda, endast Ericsson och SEB är större. Det är värt att notera att stora aktörer som H&M och Nordea Bank har färre anställda än vad Södersjukhuset har.

Det finns en särskild grupp företag som har sökt sig till Södermalm. Det handlar om dator- och tv-spelsföretagen. Några av de största och mest välkända namnen i Sverige har valt att etablera sig i Stockholm-Södermalm. Det handlar om företag som Mojang (skaparna av Minecraft), Dice (som ligger bakom Battlefield-serien) och Avalanche studios (tillverkare av Mad Max). Det handlar om god  image och närhet säger en av de ansvariga på Dice. Slussen är en knutpunkt i Stockholm och ifall du befinner dig när den, då har du nära till allt.

Mojang AB, skaparna av Minecraft, hade 2015 smått fantastiska siffror enligt uppgifter från www.allabolag.se. Omsättningen var vid det tillfället 4,3 miljarder kronor med ett resultat på 1,6 miljarder kronor, värt att notera med endast 35 anställda! Med framgångsrika företag i området som potentiella grannar för den som lägger kontoret i Stockholm-Södermalm kan man utan tvekan känna att man hamnat på rätt ställe.   

Som vi kan se finns det gott om intressanta företag på Södermalm, något att ta i beaktande ifall du funderar på att skaffa kontor i Stockholm-Södermalm. Det är en knutpunkt för nya och intressanta företag, såsom spelföretagen ovan, och om du är en entreprenör med ett innovativt sinnelag kan du räkna med att finna gott om likasinnade i stadsdelen.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Tittar vi lite närmare på de alternativ till boende som finns på Södermalm blir vi inte utan. Det är givetvis en viktigt aspekt, att det finns goda och trevliga övernattningsmöjligheter i ett affärsområde. Det här är viktigt oavsett om det gäller kunder eller affärskontakter.

Vårt första tips är ett topphotell med fint läge centralt på Södermalm, nära Slussen. Vi talar naturligtvis om Hotell Söder. Läget är i stort sett perfekt med gångavstånd till Medborgarplatsen; endast 250 meter bort. Alla hotellets rum erbjuder modern elektronik i rummen, samt gratis och snabb WiFi. Samtliga rum har fräscha trägolv och skrivbord, något som är bra att veta om du är där som affärsresenär och vill få lite jobb gjort mellan mötena. Hotellet erbjuder en fräsch och omfångsrik frukostbuffé för sina gäster. Gratis kaffe och té erbjuds till alla som bor på hotellet. Detta hotell har fått riktigt fina betyg av sina gäster, bland annat har man berömt lugnet och tystnaden där, att det har bekväma sängar, god frukost och att det är nära till tunnelbanan.

Slutligen skall vi titta närmare på ett lysande hotell i den södra delen av Södermalm, nämligen Clarion Hotell Stockholm. Det är ett stort och modernt hotell i hjärtat av Söder, nära till tunnelbanan och med goda parkeringsmöjligheter. Hotellet har eget spa med inspiration från Ayurveda: Elements Spa, samt en modern restaurang. Förutom restaurang har hotellet även en livlig bar, där gästerna kan njuta, eller bara ta det lugnt. Hotellet vann flera utmärkelser 2016 och är mycket populärt bland turister såväl som bland affärsresenärer.