Introduktion till området

Nära Stockholms centrum ligger Södermalm, som är en av Stockholms mest kända stadsdelar och även en av de mest populära. Södermalm är älskat av många, och inte bara av stockholmarna själva, utan även av stadens besökare. Södermalm är känt för den avslappnade, sköna stämningen, men även som en hotspot för mode och entreprenörskap. Här finns flera nyskapande företag, särskilt inom spelbranschen. Södermalm har trevlig arkitektur och hyser ett stort antal kulturminnesmärkta byggnader, som till exempel trähusbebyggelsen från 1700-talet. Ta en titt på Mäster Mikaels gata, Stigbergsgatan, Åsögatan och Kvastmakarbacken – här finns gott om fina historiska byggnader. Södermalm stoltserar även med träkyrkor, vilket är en en ovanlig syn i större svenska städer. 

Stadsdelen är inte bara en stadsdel, utan även en ö; något den inte har varit länge, det var först på 1930-talet, då Hammarbykanalen anlades som Södermalm transformerades och blev en riktig ö. Sanningen är dock att Södermalm faktiskt var en ö för länge sedan, innan den postglaciala landhöjningen ägde rum. Södermalm var nämligen separerad från fastlandet före och under vikingatiden. Under medeltiden blev området så småningom en halvö. Eftersom Södermalm nu återigen är en ö definieras stadsdelen av sina naturliga gränser. Stadsdelen avgränsas i norr av Slussen, och i söder av Skanstull, i öster via Danvikskanalen, som separerar Södermalm från Nacka. I väster avgränsas Södermalm från Reimersholme av Mälaren. Södermalm är en relativt kuperad stadsdel, med svenska mått mätt, och den reser sig 25 - 30 meter över havet vid dess norra strand, mot Riddarfjärden och Saltsjön.

Om vi talar om landmärken på Södermalm finner vi ett flertal, bland annat den mycket kända Katarinahissen. Hissen invigdes redan 1935, men fungerar inte längre, och eftersom konstruktionen är gammal och svår att renovera planerar man att installera en ny hiss, som skall stå klar under 2017. Den största byggnaden på ön är Södersjukhuset. Det är, med sina 120 000 kvadratmeter, inte bara störst på Söder, utan var även Nordens största sjukhus, när det invigdes år 1944. Ifall vi tar ett kliv från Södermalms största byggnad, till dess högsta, finner vi Skatteskrapan, en 84 meter hög struktur i 26 våningar. Skatteskrapan stod klar 1959 och uppfördes av Skatteverket, därav namnet, för att inhysa deras verksamhet. Idag är dock skrapan ombyggd, och fungerar som studentboende. 

Områdets historia

Redan år 1288 omnämndes Södermalm i ett brev från en biskop i Anund, Strängnäs, men då i sin fornsvenska form Suthraemalm. Forskare tror att det var vid den här tiden som namnet på stadsdelen kom till. Vidare tror historiker att namnet är i analogi med Norrmalm, som var den norra delen av staden. Stadsdelen har också kallats Åsön. Detta namn bör ha kommit från Stockholmsåsen, som sträcker sig tvärs över stadsdelen. Namnet lever vidare genom exempelvis Åsögatan och Åsöberget.

Redan på 1300-talet började Södermalm bebyggas, bland annat anlades det ursprungliga Maria Magdalenas kapell, det är borta idag, men senare kapell och kyrkor har anlagts på samma plats, och man har använt samma namn. Det här kapellet revs i samband med att Gustav Vasa blev kung av Sverige.

Södermalms första riktiga bebyggelse upprättades vid det som idag är Slussen, och från den punkten växte stadsdelen i alla riktningar, till exempel mot dagens Götgatan, Hornsgatan och Tjärhovsgatan.

Områdets infrastruktur

Södermalm har ett riktigt fint läge i Stockholm, det är lätt att förstå, precis söder om innerstaden och med goda förbindelser till övriga stadsdelar och kommuner söderöver. Södermalm är alltså lite av en knutpunkt för alla som besöker Stockholm eller för dem som driver företag här.

Avseende vägar, kan vi börja med den viktigaste av dem, nämligen E4/E20. Det är en av Sveriges viktigaste vägar och tar trafikanten varhelst den önskar, norröver eller söderut. E20 passerar stadsdelen i sydväst, där Södertäljevägen tar vid. På andra sidan Liljeholmsbron befinner sig Södermalm. Efter bron kopplar denna väg ihop med Hornsgatan, vilken går genom hela stadsdelen, ända bort till Slussen.

Globenområdet är endast några minuter bort, och du tar dig enkelt dit via Götgatan och Skansbron i söder. Det här är riktigt bra för den som vill ta sig till Globen eller fortsätta söderut mot Farsta, Västerhaninge eller Nynäshamn. I nordost tar du dig enkelt från Slussen via Södermalms norra kaj över Danviksbro till Nacka, via väg 222.

Det finns även gott om lokaltrafik i form av buss, tunnelbana och pendeltåg. Tunnelbanan och pendeltåget är särskilt väl utbyggda och bjuder på en mängd stationer, både ovan och under jord. Dessa bidrar med fantastiska kommunikationer från city och söderöver mot kringliggande områden. Du har möjlighet att nå både Stockholm och kranskommunerna via lokaltrafiken på ön. Direkta förbindelser finns, förutom med city och vissa delar av norra Stockholm, även med Liljeholmen, och Farsta, Medborgarplatsen och Skanstull. Pendeltågen finns i riktningarna söderut mot Farsta och Nynäshamn och österut mot Nacka.

För den som skaffar lokaler i Stockholm-Södermalm är det nära till allt, inte bara till övriga stadsdelar i Stockholms stad, men även till kranskommunerna. Läget är idealiskt och eftersom stadsdelen även har fin infrastruktur, får du en riktigt bra plats att nätverka ifrån.

Företagsliv

Södermalm är fyllt av fördelar för den som funderar på att förlägga sin lokal här. Först och främst är det billigare jämfört med innerstaden; det kan skilja ganska mycket mellan en lokal i Södermalm och en i city. Du kan alltså spara en rejäl slant på det hela, och samtidigt befinna dig på en av Stockholms hippaste platser. Stadsdelen har också gott om god infrastruktur; risken att fastna i bilköer är betydligt lägre här jämfört med för den som har en lokal i innerstaden. Du sparar alltså inte bara pengar, men även tid, eftersom du spenderar betydligt mindre tid i bilköer, dessutom är det lättare att hitta en parkeringsplats på Södermalm än i city.

Detta betyder att lokaler i Stockholm-Södermalm är en god blandning mellan närhet och avstånd, mellan pris och popularitet, mellan lugn och tempo. Det är en central del av Stockholm, som är populär och erbjuder fart och fläkt. Samtidigt är det lugnare här än i innerstaden; Södermalm innehar en lugn och avslappnad atmosfär, som City helt enkelt saknar, området är dessutom prisvärt och är därför en riktigt bra plats i Stockholm att förlägga sin lokal på. Stadsdelen har ett trevligt folkliv, och vacker arkitektur, här finns gott om alternativ till arbetslunch eller afterwork med kollegorna. Det är en plats som surrar av socialt liv.

 

Lokaler i Stockholm-Södermalm innebär närhet till shopping, god mat och trevliga kaféer. Stadsdelen och kringliggande områden erbjuder fantastiska möjligheter till shopping, både i det stora, och det mindre formatet. Dessutom erbjuder stadsdelen en del av Sveriges trendigaste butiker och hippaste shoppingområden. Vi möter allt från annorlunda kaféer, internationell mat från världens alla hörn och spännande och överraskande butiker.

SoFo är en unik plats i Stockholm och Sverige. Det är ett löst definierat geografiskt område som har lånat sitt namn ifrån SoHo på Manhattan i New York (South Houston Street). SoFo är en förkortning som betyder 'Söder om Folkungagatan'. Det här området är ett mecka för trendig och annorlunda shopping. Området är som sagt ett löst definierat område rent geografiskt, men ifall man ändå försöker sig på att avgränsa det kan vi säga att gränsen dras i Folkungagatan i norr, i öster avgränsas området av Erstagatan och Vitabergsparken, i väster av Götgatan, och i söder, vid Ringvägen. SoFo är ett måste för turisten, området är trendigt, annorlunda och spännande, där kryllar av småbutiker, häftiga restauranger, skivbutiker och antikviteter med mera. Namnet kom till i slutet av 90-talet och har omtalats av svenska artister. SoFo är varumärkesskyddat hos patent- och registreringsverket. 

SoFo är inte endast känt för shopping, men även för sitt trevliga folkliv, det har en social aspekt, då människor från alla hörn flockas hit. En lokal i Stockholm-Södermalm är en lokal nära den här unika platsen. Det är en plats med särskild självkänsla, som vet sitt värde. Det är en plats som växer organiskt; nästan som att det har ett eget medvetande.

Köpkraft i området

Södermalm har en väldigt positiv befolkningstillväxt; under de senaste tio åren har stadsdelen växt med 15 %. Framtiden bjuder på fortsatt ökning av befolkningen; den markanta invånarökningen förväntas bestå framöver, åtminstone under ytterligare tio år. Ett som är säkert är att en ökande befolkning även handlar mer, något att fundera över. Stockholms stad som helhet förväntas öka sin befolkning med 17 % under de kommande 8 åren. Det betyder att den som skaffar lokaler i Stockholm-Södermalm inte bara plockar hem stadsdelens tillväxt, men även tillväxten i hela Stockholms stad. Glöm heller inte tillväxten i kranskommunerna.

Om vi tittar närmare på medelinkomsten i stadsdelen är den något över 360 000 kronor per år, i snitt. Det är något mer än vad medelstockholmaren tjänar; ungefär 20 000 kronor mer. Köpkraften är därmed god i Södermalm, högre än för Stockholm som helhet. För den som förlägger lokal här får ett område med god köpkraft till skänks.

Ifall du summerar dessa två markörer avseende köpkraften inser du snabbt att Södermalm har god nuvarande köpkraft och även förväntas ha god köpkraft i framtiden. Stadsdelen ligger på ett bra plus jämfört med Stockholm som helhet, något att verkligen ta hänsyn till när du väljer var i Stockholm du skall skaffa lokal.

Parkeringsmöjligheter

Stockholms stad införde nyligen en ny parkeringsordning för samtliga stadsdelar. Denna nya ordning skapades med visionen om att reducera trängseln i Stockholms mest centrala områden, målet var även att skapa en helhetstaxa för hela Stockholms stad. Den här nya parkeringsordningen har skapat en koncis och enhetlig syn på parkeringen i staden. Parkeringsordningen hade premiär den 1 september 2016. Södermalm är placerat i taxaområde nummer tre, där det är betydligt billigare att parkera jämfört med innerstaden. Många centrumnära platser har parkeringskostnader som vida överstiger kostnaden för att parkera i Södermalm. I stadsdelen uppgår parkeringen till 15.- per timme, under vardagar kl. 07 – 19, samt kl. 11 – 17 under lördagar.

Sanningen är att det finns färre parkeringar i Södermalm jämfört med stadsdelar som ligger längre bort från innerstaden. Situationen är dock betydligt bättre än i city, där det många gånger är riktigt svårt att ställa ifrån sig bilen, och där det dessutom också snabbt hutlöst dyrt. Eftersom läget är mycket bättre än på andra platser runt i staden, kan det dock vara värt att ha en något högre parkeringskostnad.

Så snart man talar om biltrafik, är det också oundvikligt att inte nämna miljön, det är nämligen ett faktum att biltrafiken måste regleras i framtiden, för att få en grönare, säkrare och mer miljömedveten stad. Södermalm är mitt i en cykelrevolution, och det är viktigt att den som skaffar lokaler i Stockholm-Södermalm även är med på det här tåget. Ta cykeln till din nya lokal framtiden, eller varför inte promenera? Det finns även väldigt mycket annan bra lokaltrafik att tillgå, såsom tunnelbana, buss och pendeltåg.

Utveckling i området

Södermalm befinner sig mitt i en expansiv fas, en mängd byggprojekt pågår just nu runt om i stadsdelen. Det finns framförallt två huvudinriktningar på de projekt som pågår just nu. Dessa listas nedan:

  • Södermalm satsar friskt på den ökande cykeltrafiken i stadsdelen. Det här är en viktig del av den gröna omställningen, till ett mer hållbart samhälle. Stockholm-Södermalm befinner sig i framkant avseende antalet cyklister i staden, och det märks inte minst på antalet projekt för cykelanpassning av vägarna. Befintliga vägar byggs ut, och nya anläggs. Götgatan är en av de gator som rustas upp för att möta ett ökande antal cyklister. På Långholmsgatan byggs nya cykelbanor för att underlätta både för cyklister och för övriga trafikanter.
  • I övrigt satsas det hårt på nybyggnation av lägenheter, kontorslokaler och lokaler i största allmänhet. Det här är goda nyheter för dig som söker lokal i Stockholm-Södermalm. Det byggs runt om i ett stadsdelen, på ett antal olika platser, bland annat på en plats med det fruktiga namnet Kvarteret Persikan; där byggs rejält just nu, och över 1 100 nya bostäder planeras. Det byggs på flera andra platser i stadsdelen, något att lägga på minnet. När befolkningen ökar, ökar nämligen också köpkraften som helhet och behovet av nya affärsverksamheter.

Förutom dessa huvudinriktningar pågår det även en mängd andra byggprojekt avseende infrastrukturen i stadsdelen. De flesta, avser den, så kallade, gröna revolutionen. Det är en mycket positiv och viktig omställning som äger rum, inte bara för stadens nuvarande miljö, men också för framtida generationer. Den som skaffar lokaler i Stockholm-Södermalm bidrar också till denna omställning.

Det pågår just nu fjorton byggprojekt av olika karaktär runt om på Södermalm. Nästan samtliga avser infrastruktur; en del avser nybyggnationer.

Om du skaffar lokaler i Stockholm-Södermalm har du en lokal som bidrar till den gröna omställningen. 

Industrier

Med lokaler Stockholm-Södermalm får du givetvis gott om nätverkande, då det är en plats med rikt socialt liv, och de affärskontakter du får här kan vara mycket viktiga. Södermalm har gott om företag och det kan vara nyttigt att känna till en del av dem innan du etablerar lokal här. Det kanske blir så att du får en ny kund eller leverantör på armlängds avstånd!

Södermalm är inte känt för att hysa de allra största företagen i Stockholm. Dessa befinner sig främst i city, på Kungsholmen och i kommunerna Nacka, Solna, och Södertälje med flera.

Låt oss titta närmare på några av de största företagen på Södermalm. Ett av dessa företag är Södersjukhuset. Det här är ett aktiebolag, men ägs av den offentliga sektorn; ägare är Stockholms läns landsting. Södersjukhuset var Nordens största sjukhus när det invigdes den 3 april 1944, av dåvarande kung Gustaf V. Det var också Skandinaviens största byggnad vid det tillfället. Det är fortfarande en riktigt stor verksamhet, sett till antalet anställda, och med det måttet är det Stockholms tredje största företag. Endast Ericsson och SEB har fler anställda. Företag som H&M och Nordea Bank har faktiskt färre anställda än vad Södersjukhuset har. Södersjukhuset omsätter omkring 4,3 miljarder kronor, och har över 4 400 anställda.

Södermalm är inte bara ett Mecka avseende shopping, och kultur, men även för spelutveckling. Spelföretag (tv-, dator- och mobilspelsföretag) har etablerat sig i drivor här, både små och stora verksamheter. Några av Sveriges mest kända och framgångsrika spelutvecklare har adressen här. Det handlar om företag som Mojang (Minecrafts skapare), Dice (utvecklare av Battlefield-serien) och Avalanche studios (som har utvecklat Mad Max bland annat). Varför har alla dessa företag valt att etablera sig på Södermalm? Det hela handlar om god image, och närhet menar en av de ansvariga på Dice. Slussen är Stockholms knutpunkt nummer ett, och ifall du befinner dig här, då har du nära till allt.

Mojang AB, är ett företag som har rönt fantastisk framgång. År 2015, till exempel, hade företaget fantastiska siffror. Omsättningen var hela 4,3 miljarder kronor, med ett resultat på 1,6 miljarder kronor, allt det här på endast 35 anställda.

Med tanke på dessa framgångar och på den entreprenörsanda som finns i området är det inte konstigt att många vill etablera lokal i Stockholm-Södermalm.

Södermalm har gott om intressanta företag, något att ta i beaktande ifall du funderar på att skaffa lokal i Stockholm-Södermalm. Vi talar inte bara om spelföretag; många andra nya, unga och framåt-tänkande verksamheter växer fram här. Ifall du är entreprenör i sinnet och har ett innovativt sinnelag kan Södermalm mycket väl vara något för dig.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Låt oss slutligen titta närmare på boenden i stadsdelen, och detta finns det riktigt gott om. Det här är en viktig aspekt; det måste nämligen finnas goda möjligheter till övernattning, oavsett vilka typer av affärskontakter vi talar om. Kan du erbjuda ett riktigt fint boende till de som besöker dig har du hälften vunnet, avseende att knyta goda kontakter till din verksamhet.

Låt oss titta närmare på två Södermalmshotell. Det första är Hotell Söder. Det är ett riktigt topphotell med fint läge centralt på Södermalm, inte långt från Slussen. Från Hotell Söder har du nära till allt, och med gångavstånd till Medborgarplatsen, omkring 250 meter bort. Rummen är moderna och erbjuder gratis och snabb WiFi, modern elektronik och bra faciliteter, såsom ett användbart skrivbord för samtliga gäster. Hotellet är känt för sin fina frukostbuffé. Gratis kaffe och te erbjuds till alla som bor på hotellet. Hotellet har fått riktigt bra omdömen online, flera av hotellets före detta gäster lovordar hotellet för sitt lugn och för sin tystnad, för sina bekväma sängar och för läget.

Det andra hotellet vi önskar se närmare på, är ett fint hotell i södra delen av Södermalm, nämligen Clarion Hotell Stockholm. Nära tunnelbanan, i hjärtat av söder, finner du detta boende. Det har nära till god lokaltrafik, och erbjuder gott om goda parkeringsmöjligheter. Hotellet erbjuder ett spa med inspiration från det indiska Ayurveda, ett spa för alla dina sinnen. Här finns också en exklusiv restaurang, med en trevlig och modern bar i anslutning. År 2016 vann detta hotellet flera priser, och det är populärt, både bland turister och affärsresenärer.