Introduktion till området

Sollentuna, en av de norra kranskommunerna i Stockholm, är en historisk mötespunkt och handelsplats. I mer än ett årtusende har Sollentuna fungerat som en naturlig mötesplats där handelsskeppen drogs på stockar över landet för att komma till nästa farled. Än idag finns detta avbildat på kommunvapnet. Idag är Sollentuna fortfarande en region med ett rikt pulserande näringsliv och frodigt företagsklimat med över 4 000 mångfacetterade företag i olika former och storlekar.

De senaste två åren har kommunen placerats som andra kommun av 290 i Sverige i Svenskt Näringslivs ranking för Sveriges bästa företagarklimat, endast toppat av Solna, grannen i söder. Och det är inte svårt att förstå att Sollentuna som växande kommun med sina 70 000 invånare, står högt i kurs i näringslivet, då den har ett närmast optimalt läge till både Stockholm city och Arlandas internationella flygplats.

Även kommunstyrelsens engagemang och nära samarbete med företagen som syftar till att skapa och genomföra en näringslivsstrategi som bibehåller och utvecklar den levande företagarandan inom kommunen, spelar en stor roll för Solnas framgång. Kommun liksom representanterna för näringslivet hoppas på så sätt att hålla företagandet på topp liksom att locka nya företag att etablera sin kontor i Sollentuna men även på att vidareutveckla attraktiva områden för privatbostäder.

Sollentuna har dessutom både vacker natur och en rik historia, liksom sevärdheter och kulturaktiviteter som lockar. Edsvik konsthall, Järvafältet, Sollentuna Centrum samt Stinsens köpcentrum är huvudexempel på vad som utgör den nuvarande kommersiella och kulturella basen i kommunen. Sollentuna befinner sig dock under omvandling, i vilken de centrala delarna ska utvidgas och få en ännu modernare karaktär. Och den som letar efter kontor i Sollentuna behöver inte leta länge; det finns ett stort utbud både på kontorslokaler i Sollentuna för små eller stora företag liksom på privatbostäder.

Områdets historia

Mitt i Sollentuna, invid pendeltågsstationen, ligger den mytiske vikingakonungen Agnes gravhög som liksom gravhögarna vid Edsängens gravfält i Edsberg minner om det historiska arv Sollentuna besitter.

Namnet Sollentuna kommer från Sollendatuna, som gavs i slutet av vikingatiden vid uppförandet av en kyrka på Tunas mark, för att skilja den från andra Tunor. Sollenda hade på den tiden betydelsen ”träsk- och sumpmarksland” som förmodligen väl beskrev omgivningarna i området som det såg ut då. Då fanns knappt mer än ett par gårdar och handelsplatsen mellan Edsviken och Norrviken där sjöleder och landsvägar möttes, något som kanske är svårt att föreställa sig idag. Numera sitter alla slags företag i lokaler mellan Helenelund och Rotebro och däremellan är terrängen tätbebyggd med idel moderna affärs- och bostadsområden. Den uråldriga handelsplatsen levde dock kvar ända till 1860-talet och konkurrerade till och med under vissa perioder med Stockholms!

1863 bildades Sollentuna kommun officiellt under den stora kommunreformen. Dock delades Sollentuna in i ett antal säterier redan på 1600-talet i och med att en skara ämbets- och adelsmän slog sig ner för att komma ut ur stormaktstidens smutsiga, illaluktande stadskärna. Sollentuna blev den naturliga platsen för dem, med sina vackra naturområden (och även sina kraftigt förmånligare skatteförhållanden). Från denna tid står Edsbergs slott fortfarande kvar som minne och har blivit till Sollentunas kulturhistoriska hjärta.

År 1866 byggdes en järnväg mellan Stockholm och Uppsala som ett led i industrialiseringen, och så lades en station först vid Rotebro och senare även i Norrviken och Tureberg, något som innebar stora förändringar för bygden och egentligen faktiskt var förutsättningen för tillblivandet av det moderna Sollentuna. Flera industrier flyttade in, bland annat en jästfabrik och en annan för sprängämnen. På så vis tog Sollentunas tillväxt fart på allvar.

Områdets infrastruktur

God kommunikationer med närhet både till centrum samt till Arlanda fortsätter att vara den viktigaste faktorn till att allt fler företag väljer att lägga sina kontor i Sollentuna. Det tar endast 17 minuter att åka med pendeltåg in till city från Sollentuna central, men det går lika bra med buss, tåg eller bil, då kommunen genomskärs av E4:an från norr till söder, liksom att Ostkustbanan gör det bekvämt för tågresenärer. För exportföretag bidrar allt detta, men främst närheten till flygplatsen, till att göra kommunen speciellt attraktiv för att lägga sina kontor i Sollentuna. Det gigantiska vägbygget Förbifart Stockholm som är i sin tillblivelsefas kommer att skapa en knutpunkt för den nya rutten i kommundelen Häggvik. Det är troligt att denna nya knutpunkt, som givetvis underlättar enormt för bilresenärer, kommer att lock en hel del nya företag att lägga kontoret i Sollentuna. Kalle Wannberg är ordförande i Företagarna Sollentuna och säger följande till tidningen Lokalnytt:

Sollentuna är attraktivt för företag. Här finns många mindre företag vilket gör det möjligt för dem att göra affärer med varandra. Sollentuna ligger också nära Kista, där många företag finns att samarbeta med. Här finns bra skolor och bostäder byggs. Sollentuna är en bra kommun för medarbetare att bo i.

Kommunen står inför av en rad initiativ och förändringar som syftar till att inte bara stärka företagandet och få fler företag att etablera sina kontor i Sollentuna, men även att förbättra boendesituationen. Kommunstyrelsen har ett väl utvecklat samarbete samt en kontinuerlig dialog med Handelskammaren och Företagarna i Sollentuna (vars uppgift är att utan kostnad hjälpa den som vill etablera sitt företag), för att på så sätt stimulera, uppmuntra och utveckla den redan så välmående företagarkulturen i Sollentuna. År 2020 kommer Tvärbanan att få en hållplats i Helenelund vilket ytterligare stärker kommunikationerna. Initiativen syftar självklart inte enbart på att stärka näringslivet utan även på att ytterligare förbättra det allmänna välståndet i området, även om företagandet är en definierande faktor för välståndet i kommunen.


Kalle Wannberg sticker inte under stol med sin åsikt om företag som sitter i kontor i Sollentuna jämfört med city:
– Sollentuna är mer lättillgängligt än att sitta i city, där det är svårt att få parkering och du måste planera dina resor för att undvika köerna.

Företagsliv

Det finns mycket riktigt numera en klar tendens hos företag i city att flytta sina kontor till kranskommunerna, där Sollentuna med sin företagarprofil, smidiga kommunikatoner och höga koncentration av tjänsteföretag är ett bra alternativ. En anledning till att många väljer att flytta och etablera kontor i Sollentuna är de ständigt stigande priserna på kontor i innerstaden, där prisnivåerna i de mest attraktiva områdena kan ligga på mellan 3 400 och 5 300 kr/kvm och månad! Jämför då detta med kontor i Sollentuna där man normalt hamnar på en månadshyra runt 950-2 400 kr/kvm.

Ytterligare en anledning till att efterfrågan på kontorslokaler i Sollentuna och andra kranskommuner är på uppgång är att efterfrågan på mer miljövänliga och moderna lokaler stiger, vilket kan vara svårt att hitta i centrum. Lägg till det tillgängligheten och parkeringsmöjligheterna för bilresenärer och andra pendlare i kommunen och det är inte svårt att förstå att både nya och väletablerade företag gärna lägger sina kontor i Sollentuna.

 

Det självklara epicentret för Sollentunas vibrerande handelsatmosfär är köpcentret Sollentuna centrum. Relativt nybyggd (invigdes 2010) är Sollentuna Centrum ett av de första köpcentrena i Stockholm som byggdes med moderna, designorienterade influenser, vilket accentuerar köpcentret som den naturliga geografiska liksom kommersiella mittpunkten i en kommun med 4 000 verksamma företag. Sollentuna Centrum erbjuder allt som som tänkas kan i en uppsjö av 120 olika butiker, restauranger och caféer, där helhetsintrycket av ett rymligt och ljust, behagligt köpcentrum stått i centrum för att skapa en unik shoppingupplevelse för alla besökare.

Som köpcentrets mittpunkt ligger ”Oasen”, som bokstavligt talat utgörs av en oas i form av ett vattenfall omgärdat av en ett lummigt överflöd av palmer och andra slags exotiska växter, där gästerna kan välja och vraka mellan mat från världens alla hörn i caféerna och restaurangerna som omsluter oasen, samtidigt som de får en naturskön paus från shoppingen.

Förutom Sollentuna centrum ligger KOM och Stinsens köpcentrum i Sollentunas utkanter i något mindre lokaler, för den som är ute efter en lite mindre hektisk och intimare shoppingupplevelse. För shopping och nöjesliv praktiskt taget utan gränser är det ju inte heller att förglömma bara ett par minuter med T-banan till huvudstadens centrum, något som är en självklar och avgörande faktor som tas med i alla övervägningar för företag som pejlar marknaden och funderar på att lägga kontor i Sollentuna.

Köpkraft i området

Sollentuna är en kommun med hög folktäthet liksom en av de snabbast växande kommunerna i Stockholms län. Som 6:e folktätaste kommun i Sverige ligger Sollentuna även högt upp på listan över kommuner med högst köpkraft. Mer konkret uttryckt ligger medelinkomsten på 375 000 kr/år och person, en siffra som innebär att medelsvensson i Sollentuna definitivt har tjockare plånböcker och mer att spendera än medelinvånaren i andra kommuner i landet, närmare bestämt 45 % mer jämfört med rikets genomsnittliga inkomst per person och år. Och var annars än i en sådan kommun erbjuder köpcentret tidbokningar med en Personal Shopper? Sollentuna Centrum har denna tjänst tillgänglig för den som inte drar sig för att spendera en extra slant på att få en bekväm och guidad upplevelse i butiksdjungeln. 

Även utbildningsnivån i Sollentuna är klart över medel och följaktligen antalet höginkomsttagare. Arbetlösheten är låg och handeln är inte oväntat även den stark. Index på dagligvaror liksom på sällanköp ligger högt i jämförelse med andra kommuner. Familjer och sammanboende utan barn verkar vara de ekonomiskt mest lyckligt lottade om man ser till statistiken, medan ensamstående inte ligger lika högt på listorna.

Som man kanske kan ana medför denna stigande köpkraft och välstånd även stigande priser på bostadsrätter såväl som på kontor i Sollentuna, men det faktumet till trots ligger de fortfarande som vi såg ovan en bra bit under Stockholms centrala delar.

Parkeringsmöjligheter

Trots expansion och stadsomvandling har bilresenärerna fortfarande lätt att hitta billig parkering. Sollentuna kommuns senaste parkeringsplan formulerar följande fyra övergripande mål: attraktiv stadsmiljö, en effektiviserad markanvändning, en ökad tillgänglighet och tydlighet samt att främja hållbara färdmedel.

Billig parkering och tydliga avgifter och regler samt en hög tillgänglighet är ytterligare en liten men viktig faktor som kan locka nya företag att befästa sitt kontor i Sollentuna.

Vid pendeltågsstationerna finns så kallade infartsparkeringar vid samtliga tre (Häggvik, Rotebro och Helenelund) om totalt 586 platser. I övriga centrum finns det ett fåtal områden med totalt parkeringsförbud men förutom det gäller parkering mot avgift. Sollentuna Centrum erbjuder 1 500 parkeringsplatser till sina besökare. Annars ligger den högsta avgiften på Sollentunavägen, med 15 kr/tim från 9-19 vardagar, därefter gratis; i övrigt 6 kr/tim på allmänna parkeringsplatser samma tider, med undantag för Tureberg, där det kostar 8 resp 10 kr/tim beroende på om du parkerar på västra eller östra sidan om järnvägen. I övriga delar av kommunen är det faktiskt fortfarande gratis att parkera.

Utveckling i området

En slutsats som inte ligger långt bort är att Sollentuna är en kommun i dynamisk utveckling och med progressiva idéer vad gäller både näringsliv och planer för utvecklingen. Och mycket riktigt har kommunen tillsammans med Företagarna Sollentuna enats om en strategi för att nå plats nummer ett på Svenskt Näringslivs ranking över kommuner med bästa företagarklimat. Som ett led i denna strategi från februari 2015 tillfrågas numera Företagarna Sollentuna och fungerar som remissinstans för alla beslut som fattas på kommunnivå. Strategin är omfattande och rör många delar av kommunens verksamhet, inklusive samarbete mellan skola och näringsliv, kommunikation, infrastruktur och stadsbyggnad.  

Vad gäller det sistnämnda pågår i kommunen ett projekt för att förenkla handläggningen av bygglov för nya bostäder och kontorslokaler i Sollentunaområdet vilket innebär att de ska kunna hanteras helt via e-tjänster. Utöver det planeras ett nytt köpcentrum i Kilen i området Helenelund, som ska förläggas mellan järnvägen och E4:an.

Helenelund kommer även att få en ny hållplats i och med att Tvärbanan utvidgas och samtidigt planerar kommunen att bygga en ny uppgång till Häggviks pendeltågstation. Även en parkövergång över E4:an är på gång i Helenelund vilket ska förbinda området med Kista, som även det är en stark företagsort. På så sätt hoppas kommunen att de två områden tillsammans ska kunna utgöra en regional stadskärna och även på att förstärka det näringslivsmässiga samarbetet mellan dem. Sist men inte minst ligger det pågående jätteprojektet Förbifart Stockholm med den planerade knutpunkten i Häggvik som en annan ljuspunkt på horisonten för Sollentunas infrastruktur.

Från Häggvik till Väsjön är även en något mer innovativ kollektivtrafiklösning på tapeten, nämligen en linbana – detta är en lösning som också håller på att bli alltmer populär internationellt.

I Väsjön är en storskalig expansion av detta nordöstra område i Sollentuna som ligger så nära både friluftsområden som stadsmiljön. Expansionen kommer att sträcka sig över 25 år och omfatta 2 800 nya kommunala och privata bostäder.

Industrier

Av de 4 000 företag av varierande typer och storlekar i Sollentuna är dock övervägande delen småföretag med färre än 10 anställda. På andra sidan spektrumet är de tre största privata arbetsgivarna med kontor i Sollentuna TDC Sverige AB, Upplands Motor AB och Inspira Förskolor & Skolor AB med 790, 420 respektive 590 anställda. Johnson & Johnson och Pfizer är två andra större aktörer inom läkemedelsbranschen som har i kontor i Sollentuna med 330 respektive 190 anställda. Det sammanlagda antalet personer som arbetar i de små, övervägande tjänsteorienterade företagen är dock långt fler. Man kan lätt beskriva både företags- och kontorstyperna i Sollentuna som blandade. Ett brett spektrum av företag ses av många som en fördel då regionen då inte blir beroende av eventuella konjunktursvängningar i en viss bransch, så kallade branschspecifika chocker. En annan fördel är samarbets- och handelsmöjligheterna mellan företagen mångfalden möjliggör. För exportföretagen, som är beroende av sina kommunikationer till Arlanda, innebär Sollentuna en extra fördelaktig placering.

Anna Hamberg är näringslivschef i Sollentuna kommun och säger följande till tidningen Lokalnytt:

– Vi märker också att många företag som redan finns i kommunen vill expandera. Då företagen går bra uppstår intresse för att flytta till större lokaler alternativt köpa mark att bygga på.

– Utmaningen i vår kommun är att vi har begränsat med mark som är tillgänglig för företag att köpa och bygga nytt på, samtidigt som vi givetvis vill ha hit fler företag för etablering. Det är en utmaning vi lever med varje dag och försöker balansera.

Hon ställer sig även positiv till de utvidgningar i infrastrukturen och nybyggen av bostadslokaler och kontor i Sollentuna:

– Om tio år tror jag att vi fortfarande har en topplacering bland Sveriges kommuner avseende företagsklimat. Och att vi är en fortsatt attraktiv kommun för våra befintliga företag och för de som vill flytta till kommunen, avslutar hon i en intervju med Lokalguiden.

Den som känner sig manad att sälla sig till regionens vibranta företagaratmosfär och etablera kontor i Sollentuna erbjuder kommunens hemsida där Anna Hamberg är ansvarig förmedlingstjänst för kontor i Sollentuna, liksom andra lokaltyper.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Vare sig du är affärsresenär på besök, turist eller backpacker finns det gott om möjligheter att bo i Sollentuna, från exklusiva hotell till budgetvarianter eller vandrarhem, allt utefter dina önskemål. Är läget viktigt för dig och om du värderar en lite högre standard på ditt boende när du besöker Sollentuna, finns Scandic Star ett stenkast från Sollentuna centrum och pendeltågstationen, liksom dess inglasade 34-våningssyskon Scandic Victoria Tower som ligger ett par kilometer bort vid Kistamässan.

Föredrar du något ett snäpp ner i prisklassen kan EttSmart vara ett klyftigt budgetalternativ – bara tio minuter från stationen och med en mer intim känsla i rummen är detta ett klart prisvärt val.

För den som suktar efter en upplevelse och vill ta tillvara på tillfället att bo i Sollentunas vackra omgivningar är Bergendahls hotell- och konferensanläggning en herrgårdsupplevelse för den som vill skämma bort sig lite extra. Byggt i början av 1900-talet har herrgården numera utvecklats till att bli en av norra Stockholms mest exklusiva hotell- och spaupplevelser, med sin restaurang i anslutning som är välkänd för sin husmanskost såväl som för internationella smakupplevelser.

På samma sträng men med något lägre anspråk spelar Sjövillan, som dock är ett charmigt och omtyckt kurs- och konferenshotell beläget på andra sidan Rotsunda strand. Rotsunda strand självt är i området känt som essensen av Sollentunas företagsklimat. Här sitter både små och stora företag sida vid sida i en traditionellt bred företagsmiljö som började sin bana redan på 1800-talet och behållt sin attraktionskraft hos verksamheterna i området. Wesströmska huset är huvudbyggnaden på detta företagsområde och inrymmer lägligt nog ett hotell och restaurang för affärsresenärer på besök i sina kontor. Här finns flera charmiga kontorslokaler i utkanterna av Sollentuna, än mer optimalt beläget mellan Arlanda och innerstaden för resenären på genomfart på jakt efter bekvämt boende i natursköna omgivningar. Utsikten vi stranden är självfylld och vacker med fridfulla promenadstråk vars upplevelse av tyst och lugn är unik gentemot andra platser som hyser kontor i Sollentunaområdet, eller för all del gentemot andra hotell eller bostäder likaså.

Den gemensamma nämnaren för hotellen i Sollentuna är som är lockande om man jämför med innerstadens hotellsituation är prisläget. I city får du räkna med att betala 1 500 – 3 000 per natt för en schysst hotellupplevelse, medan du i Sollentuna lätt kommer under 1 500 även på den mer exklusiva alternativen och du hamnar ofta långt under tusenlappen för samma kvalité som i Stockholms centrum om du inte väljer de allra mest exklusiva alternativen. Vare sig du är affärsresenär på besök till kontoret i Sollentuna eller vill bo nära centrum med flygplatsen inom räckhåll erbjuder Sollentuna bra boendealternativ.