Introduktion till området

Beläget i norra Stockholm utgör Sollentuna en klassisk mötespunkt för kommers och handel. Redan före vikingatiden ska Sollentuna ha varit en naturlig samlingspunkt där handelsskeppen drogs på stockar över land till nästa farled och där således en sprudlande handelsplats uppstod. Detta finns till och med avbildat på kommunens vapen. Moderna Sollentuna upphåller även idag den gamla handelstraditionen med ett rikt och pulserande företagsklimat med över 4 000 mångnyanserade företag av olika storlek och inriktningar.   

Närheten till både Stockholm City och Arlandas internationella flygplats gör det enkelt att förstå att denna växande kommun på ca 70 000 invånare har en levande företagaranda och ett gott välstånd i regionen. Två år i rad har den placerats som andra kommun av sammanlagt 290 på Svenskt Näringslivs ranking för Sveriges bästa företagarklimat.

Kommunstyrelsen arbetar även i nära samarbete med företagen på en näringslivsstrategi som ska hålla företagarklimatet på topp och locka nya intressenter att etablera sig i fräscha kontorslokaler i Sollentuna, men även på att utveckla attraktiva bostadsområden.

Området ligger även i natursköna omgivningar med anrik historia liksom kulturaktiviteter och sevärdheter. Sollentuna Centrum, Stinsen köpcentrum, Järvafältet och Edsvik konsthall är ett par exempel som utgör den kulturella och kommersiella basen i området. Just nu genomförs även en stadsomvandling där de centrala delarna av Sollentuna utvidgas och får modernare karaktär. Den som letar lokaler i Sollentuna behöver inte leta länge; det finns ett stort utbud på kontorslokaler i Sollentuna som är lämpliga för både små och större företag.

Områdets historia

Den mytiska vikingakonungen Agnes gravhög invid Sollentuna station minner om platsens rika historiearv, liksom gravhögarna från vikingatiden vid Edsängens gravfält i Edsberg, som är en kommundel i nuvarande Sollentuna.

I slutet av vikingatiden byggdes en kyrka på Tunas mark; området döptes till Sollendatuna, för att skilja det från andra Tunor. Sollenda sägs haft betydelsen ”träsk- och sumpmarkslandet”, förmodligen ett beskrivande namn för den dåvarande terrängen i området. Även om det kan vara svårt att föreställa sig, om man jämför med det nuvarande moderna och tätbebyggda affärsområdet, där alla slags företag sitter i lokaler mellan Helenelund och Rotebro, var Sollentuna på den tiden bara ett par gårdar och handelsplatsen mellan Edsviken och Norrviken där sjöleder och landsvägar möttes. Dock levde denna handelsplats kvar ända till 1860-talet och konkurrerade under en tid med Stockholms!

Sollentuna kommun tillkom officiellt i och med 1863 års stora kommunreform, men redan i slutet av 1600-talet sökte sig en grupp ämbets- och adelsmän ut ur Stockhom stad för att finna ett mer naturskönt, vackert (och skattemässigt mer förmånligt) område utanför den expanderande, smutsiga och stinkande stadskärnan i stormaktstidens Stockholm. De kom till Sollentuna som då delades in i ett antal säterier, där Edsbergs slott är det mest framstående exemplet på byggnader som än idag kvarstår från denna tid. Numera utgör slottet områdets kulturhistoriska hjärta.

Under 18- och 1900-talet började järnvägarna byggas ut och 1866 års järnväg mellan Stockholm och Uppsala med Rotebro järnvägsstation, och senare även stationer i Norrviken och Tureberg, var stora händelser i bygden och en förutsättning för tillkomsten av moderna Sollentuna. Flera industrier etablerade sig kort därpå, däribland en jästfabrik och en sprängämnesfabrik, vilket skapade allt fler arbetstillfällen i kommunen.

Områdets infrastruktur

Även idag är den viktigaste faktorn till att många företag väljer att ha sina lokaler i Sollentuna de enkla kommunikationerna till centrum, men även till Arlanda. Närheten till den internationella flygplatsen gör att det passar utmärkt för exportföretag att ha sina lokaler i Sollentuna.
Till och från city kan man enkelt ta sig med pendeltåg, som tar 17 minuter från Sollentuna central, alternativt går buss, tåg eller bil lika bra; kommunen genomskärs av E4:an från norr till söder tågmöjligheter finns även via Ostkustbanan. I och med projektet Förbifart Stockholm kommer denna även att få en knutpunkt i kommundelen Häggvik. Kalle Wannberg, som är ordförande i Företagarna Sollentuna, tror att detta kommer att locka en hel del nya företag att etablera sina lokaler i Sollentuna. Till tidningen Lokalnytt säger han även:

Sollentuna är attraktivt för företag. Här finns många mindre företag vilket gör det möjligt för dem att göra affärer med varandra. Sollentuna ligger också nära Kista, där många företag finns att samarbeta med. Här finns bra skolor och bostäder byggs. Sollentuna är en bra kommun för medarbetare att bo i.

Kommunen arbetar aktivt med att uppmuntra det redan väl utvecklade företagandet genom samarbete med Handelskammaren samt Företagarna i Sollentuna, men de stödjer även Stiftelsen Sollentuna nyföretagarcentrum, vars uppgift är att utan kostnad hjälpa aspirerande nyföretagare. Även boendesituationen är i stadig utveckling och år 2020 väntas även Tvärbanan byggas till Helenelund vilket skulle förbättra lokaltrafiken ytterligare. Initiativet lockar inte bara nya företag eller företagare att etablera lokaler i Sollentuna, men syftar givetvis också till att stärka det allmänna välståndet i området.


Kalle Wannbergs uppfattning om skillnaden mellan att ha lokaler i Sollentuna eller i city är tydlig:
– Sollentuna är mer lättillgängligt än att sitta i city, där det är svårt att få parkering och du måste planera dina resor för att undvika köerna.

Företagsliv

Många företag verkar dela Kalles uppfattning, som kan vara en av anledningarna till att en ökande tendens bland företag i Stockholmsområdet är att flytta sina lokaler och etablera sig i någon av kranskommunerna, där Sollentuna med sin företagarprofil är ett hett alternativ. Även om efterfrågan på lokaler i Stockholm fortfarande är mycket högt, finns ett ökande motstånd till de ständigt stigande prisnivåerna. I innerstaden ligger kontorshyrorna i de mest attraktiva områdena på mellan 3400 och 5300 kr/kvm, vilket per år blir 40 800 – 64 600 kr/kvm!

Lokaler i Sollentuna ligger normalt i intervallet 950-2400 kr/kvadratmeter med ett snitt på runt 1300 kr, vilket i sig är en enorm skillnad (per år blir detta 11 400 – 28 800 kr/kvm/år och i genomsnitt 15 600 kr/kvm/år). En annan anledning till att efterfrågan på kontorslokaler i Sollentuna och andra kranskommuner är på uppgång är att mer moderna och även miljövänliga lokaler är tillgängliga, vilket kan vara svårare att hitta i centrum. Givetvis spelar också tillgängligheten med bil en stor roll i den positiva inställningen till Sollentuna och de andra kranskommunerna, bland företag som vill hitta nya lokaler.  

 

Som följd av de ca 4 000 verksamma företagen i området, där handels- och tjänsteföretag är de som dominerar, genomsyras Sollentunas centrum av en vibrerande handelsatmosfär, där det självklara epicentret är köpcentret Sollentuna Centrum, vars lokaler mitt i Sollentuna stod klara 2010 och blev ett av Stockholms första köpcentrum byggt i modern, designorienterad stil. Med 120 olika butiker, restauranger och kaféer finns ett utbud på allt du kan tänkas behöva, allt konstruerat med extra omsorg för att skapa en unik shoppingupplevelse med rymlighet och ljus samt en behaglig och trivsam arkitektur.

”Oasen” i köpcentrets mitt är en frodig kavalkad av palmer och allsköns exotiska växter centrerat runt ett vattenfall, omgärdat av ett flertal restauranger vilket ska ge gäster som vill ta en paus i shoppingen en  speciell och naturskön upplevelse.

Även de köpcentra med något mindre lokaler som omgärdar Sollentuna, som KOM eller Stinsens köpcentrum, har en trivsam och lite intimare shoppingmiljö. Givetvis utökar också närheten till huvudstadens centrum, med dess näst intill oändliga urval av butiker och nöjen, antalet valmöjligheter som blir tillgängliga på hyfsat nära håll.

Köpkraft i området

Kanske inte oväntat hos en av de snabbast växande kommunerna i Stockholms län är köpkraften i Sollentuna hög. Folktätheten är den 6:e högsta i riket och medelinkomsten ligger på 375 000 kr/år och person vilket ger gemene man en hel del extra i plånboken att spendera jämfört med de allra flesta andra kommuner i landet. Var annars än i ett område med 45 % högre medelinkomst än resten av landet kan du boka tid med en Personal Shopper i köpcentret? I Sollentuna Centrum finns denna tjänst för en inte alldeles blygsam summa för den som vill få hjälp att navigera i butiksdjungeln.

Antalet höginkomstagare är nästan dubbelt så högt som i övriga landet och även antalet högutbildade är klart över medel. Sollentuna har låg arbetslöshet och en stark handel, med höga index på likväl dagligvaror som sällanköp om man jämför med övriga kommuner i Stockhomsområdet och riket över. Statistiken visar att familjer och sammanboende utan barn är de som har det allra bäst ställt, medan ensamstående hamnar något lägre på listorna.

Med den stigande köpkraften stiger även priserna på bostadsrätter liksom på kontorslokaler i Sollentuna, men som visat ovan ligger de ändå lågt jämfört med mer centrala delar av Stockholm och andra kommuner med lägre köpkraft.

Parkeringsmöjligheter

Den som väljer att resa med bil har gott om parkeringsmöjligheter. Vid pendeltågstationerna Häggvik, Rotebro och Helenelund finns det infartsparkeringar med totalt 586 platser. Även om det på några områden i centrum råder totalt parkeringsförbud finns i det centrala köpcentret 1 500 parkeringsplatser. I övriga delar av centrum kan du även parkera relativt billigt mot en avgift mellan 9-19 på vardagar. Dyrast är det på Sollentunavägen med en avgift på 15 kr/timme, i övrigt kostar det på allmänna parkeringsplatser 6 kr/tinmme, utom i Tureberg där det kostar 8 kr/tim väster om järnvägen och 10 kr/tim öster om järnvägen. I övriga delar av kommunen är det fortfarande gratis att parkera. I Sollentunas senaste parkeringsplan formuleras fyra övergripande mål: attraktiv stadsmiljö, en effektiviserad markanvändning, en ökad tillgänglighet och tydlighet samt att främja hållbara färdmedel.

Billig parkering och tydliga avgifter och regler samt en hög tillgänglighet är ytterligare en liten men viktig faktor som kan locka nya företag att befästa sin lokal i Sollentuna.

Utveckling i området

Sollentuna kan med lätthet karakteriseras som en progressiv kommun när det gäller näringsliv och utvecklingsplaner. Under februari 2015 togs en strategi fram i samarbete med kommunen vars uttalade mål var att placera Sollentuna som nummer ett på Svenskt Näringslivs ranking över kommuner med bäst företagsklimat. Företagarna Sollentuna tillfrågas därför numera och fungerar som remissinstans innan beslut fattas på kommunnivå. Strategin som kommunen utformade hade som huvudpunkter stadsbyggnad, infrastruktur, kommunikation och samarbete mellan skola och näringsliv.

Kommunen jobbar också progressivt på att förenkla händläggningen av bygglov genom e-tjänster för att underlätta expansionen både av privatboenden och företagslokaler i Sollentunaområdet. Samtidigt finns planer på ytterligare ett köpcentrum i Kilen, som ligger mellan E4:an och järnvägen i Helenelund.

Vad gäller kommunikationer, betyder den planerade utbyggnaden av Tvärbanan till Helenelund samt Förbifart Stockholms knutpunkt i Häggvik en stor positiv förändring för orten. Med den planerade dragningen av Tvärbanan till Helenelund arbetar kommunen också för att Häggviks pendeltågstation ska få en ny uppgång. En parkövergång över E4:an ska sammanfoga Helenelund och Kista, som tillsammans utgör en regional stadskärna och som även ytterligare ska förstärka samarbetsmöjligheterna mellan två redan starka företagarorter.

Det finns även mer långtgående planer på en stor expansion i Väsjön, ett område som ligger i nordöstra Sollentuna med närhet till både friluftsomården och staden. Utbyggnaden ska omfatta 2 800 nya bostäder, både kommunala och privata, och detta utvecklingsprojektet sträcker sig över 25 år.

Det finns även planer på en nydanande form av kollektivtransport, nämligen en linbana, något som blivit en alltmer populär kollektivtrafiklösning internationellt. Denna planeras gå mellan Väsjön och Häggvik.

Industrier

Företagarklimatet i Sollentuna domineras av småföretagare med färre än 10 anställda. De tre största privata arbetsgivarna med lokaler i Sollentuna är TDC Sverige AB med runt 790 anställda, Upplands Motor AB med runt 420 anställda och Inspira Förskolor & Skolor AB med runt 590 anställda. Även stora läkemedelsjättar som Pfizer samt Johnson & Johnson har kontor i Sollentuna, med 190 resp 330 anställda. Dock är det sammanlagda antalet som arbetar i de mindre tjänsteföretagen långt fler. Fördelen med att ha ett brett spektrum olika företag är att regionen inte är beroende av en specifik bransch och därför inte heller känslig för eventuella branschspecifika chocker. De många tjänsteföretagen erbjuder också bra samarbets- och handelsmöjligheter varandra emellan. Exportföretag som är beroende av kommunikationer till Arlanda har också ett bra säte i Sollentuna.

Även Anna Hamberg, näringslivschef på Sollentuna kommun, beskriver både företags- och lokaltyperna i Sollentuna som blandade.

 – Vi märker också att många företag som redan finns i kommunen vill expandera. Då företagen går bra uppstår intresse för att flytta till större lokaler alternativt köpa mark att bygga på.

– Utmaningen i vår kommun är att vi har begränsat med mark som är tillgänglig för företag att köpa och bygga nytt på, samtidigt som vi givetvis vill ha hit fler företag för etablering. Det är en utmaning vi lever med varje dag och försöker balansera.

Med de många expansionprojekt vad gäller lokaltrafik och nybyggnad både av bostäder och lokaler i Sollentuna, är hon dock positiv:

– Om tio år tror jag att vi fortfarande har en topplacering bland Sveriges kommuner avseende företagsklimat. Och att vi är en fortsatt attraktiv kommun för våra befintliga företag och för de som vill flytta till kommunen, avslutar hon i en intervju med Lokalguiden.

För den som känner sig attraherad till att skaffa lokaler i Sollentuna och sälla sig till myllret av företag med kontor i området, erbjuder kommunens hemsida, med Anna Hamberg som ansvarig en kostnadsfri förmedlingstjänst av lokaler i Sollentuna.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Ska du bo stanna över natten i Sollentuna finns en intressant utbud hotellmöjligheter beroende på dina önskemål. Det finns ett ganska brett utbud både av fina hotell, konferenshotell eller budgetvarianter liksom vandrarhem. Vill du bo nära centrum finns pålitliga lite lyxigare varianter på hotell som Scandic Star, där du bor mitt i centrum bara några meter från köpcentret Sollentuna Centrum och pendeltågstationen. Ett liknande alternativ är det glasbeklädda 34-våningskomplexet Scandic Victoria Tower vid Kistamässan några kilometer från centrum. För den som månar om budgeten kan EttSmart vara ett smart val av lokaler. Enbart 10 minuter från pendeltågstationen erbjuder detta budgethotell olika typer av rum med en mer intim känsla.

De mest spännande alternativen kan möjligtvis vara de som utnyttjar Sollentunas natursköna omgivningar. Bergendals hotell- och konferensanläggning är en herrgård som byggdes i början av 1900-talet och nu är en av norra Stockholms mest exklusiva hotell med eget spa och en välkänd restaurang med allt från husmanskost till internationella kulinariska upplevelser.

Ett annat utmärkt alternativ är Sjövillan, ett annat mindre anspråksfullt men charmigt och omtyckt kurs- och konferenshotell på andra sidan Rotsunda Strand. Rotsunda Strand kan nog sägas utgöra essensen av företagsklimatet i Sollentuna, där stora och små företag sitter sida vid sida, och en bred företagsmiljö med anor från 1800-talet fortfarande är en av de mest attraktiva i området. Wesströmska huset, som är huvudbyggnaden i detta företagscentrum huserar även ett hotell med restaurang för den som är på tillfälligt besök i sina företagslokaler. Området huserar ett  flertal charmiga kontorslokaler i utkanterna av Sollentuna och ligger optimalt mellan flygplatsen och city för den som är på genomfart och vill bo bekvämt. Det har dessutom mycket vacker utsikt vid stranden, som utgör själva själen i området, samt rofyllda och harmoniska promenadstråk som skapar en känsla av ro och harmoni som få andra lokaler i Sollentuna, vare sig det är hotell eller kontor, kan skryta med.

Fördelen med hotellen i Sollentuna är att prisläget dramatiskt faller om man jämför med Stockholms innerstad, där du kan få betala mellan 1 500-3 000 kr/natt. På hotell i Sollentuna, där även de mer välkända och exklusiva ligger under 1 500 per natt kommer du ofta undan långt under tusenlappen för samma kvalité som i city. Både för resande som besöker en kontorslokal i Sollentuna eller för den som behöver komma åt centrum enkelt men även ha nära till flygplatsen gör ett smart val i att bo i Sollentuna över natten.