Introduktion till området

Solna ligger norr om Stockholms innerstad och är en kommun som räknas till Stockholms län. Det geografiska läget mellan innerstaden och Uppsala gör att det potentiella kundunderlaget är stort. Ett företag som etablerar sig i ett kontorshotell i Solna tar det strategiska beslutet att befinna sig i en av Sveriges hetaste och mest attraktiva företagarkommuner. Solna har en befolkning på över 75 000 invånare vilket gör den till Sveriges 27:e största kommun. Till ytan är den dock den tredje minsta.

Olika områden i Solna har olika karaktär och sammanlaget har kommunen en bra blandning av bostadsområden, rekreationsområden och näringsliv. I Skytteholm ligger exempelvis Solna Business Park med sina många IT- och telekomföretag. Väster om Brunnsvikens strand ligger Hagaparken, den engelskinspirerade parken som anlades på initiativ av Gustav III. Parken rymmer bland annat Haga slott, populärt bland turister framförallt på sommarhalvåret. Parkens stora gräsmatta med sin vackra utsikt över Brunnsviken är en populär rekreationsplats för många stockholmare. I Arenastaden hittar besökaren två andra av landmärken: nationalarenan Friends Arena och Skandinaviens största galleria Mall of Scandinavia. Friends Arena drar över 50 000 besökare vid olika typer av evenemang och Mall of Scandinavia lockar över en miljon besökare i veckan. Inga dåliga kundmagneter! Polishögskolan och Karolinska Institutet är ytterligare två viktiga och framstående institutioner med säte i Solna. Vidare har kommunen också satsat mycket på att underlätta för cyklister och fotgängare, med syfte att förbättra både miljön och hälsan i kommunen.

Områdets historia

Det var i början av 1900-talet som Solna började växa i tilltagande takt och man delade då in socken i ett antal municipalsamhällen. Det dröjde emellertid ända till 1943 innan Solna stad bildades. I samband med miljonprogrammet expanderade sedan staden kraftigt genom de nya bostadsområden som då byggdes. I förlängningen gjorde detta att många företag också valde att flytta ut till kranskommunerna, bland annat för att dra nytta av de lägre hyrorna där. Solna centrum bygges klart, vilket innebar att kommunen därmed fick en riktig kärna.

Landskapet runtom kärnan förändrades också. Tidigare jordbruksmarker blev till bostäder, lokaler eller på senare år kontorshotell. Resultatet av alla dessa infrastruktursatsningar blev att Solna kom närmare innerstaden.

Något som gör kommunen extra attraktivt för många företagare är dess vackra natur. På senare år har alltfler både svenska och internationella företag tagit beslutet att hyra in sig i kontorshotell i Solna. Det är främst det gynnsamma geografiska läget samt jämförelsevis låga lokalhyrorna som spelat en roll i detta beslut. Hyresnivån ligger betydligt lägre än i vissa andra delar av Stockholmsområdet. Solna har gott rykte som företagarvänlig kommun och det finns gott om kontorshotell att hitta

Områdets infrastruktur

Solna har sex tunnelbanestationer: Bergshamra, Huvudsta, Näckrosen, Solna centrum, Solna strand och Västra skogen. Därutöver finns även ett flertal busslinjer som sammankopplar Solna både med andra kranskommuner och de centrala delarna av Stockholm. Vidare finns även två pendeltågsstationer: Ulriksdals station i Järva och Solna station i Hagalund. Det går också att ta sig till Solna via någon av motorvägarna E4, E18 eller E20. Det tar runt 20 minuter att ta sig till Stockholm med bil. På sistone har det blivit ännu lättare för pendlare att ta sig mellan de två platserna, detta sedan Citybanans och Mälarbanans spår har kopplats samman i Tomteboda. 2017 väntas även länken mellan tvärbanans Kistagren och Solnagren bli klar och detta kommer signifikant minska trycket på existerande vägar. Det är främst befolkningsökningen men också näringslivets expansion som medfört stora förändringar av Solnas infrastruktur. Det har tvingat fram många investeringar för att minska trafiken genom staden och istället rikta om den till nybyggda broar och tunnlar.

Även under Hagastaden planeras det för flera tunnlar med avsikt för att korta restiden för bilister och på så vis minska köer.Vidare finns det även planer på att expandera Mälarleden så att den går igenom Solna och på så vis uppnå en förbättrad framkomlighet. Signalbron är en nyinvigd bro som går över järnvägsspåren i Frösunda med syfte att förbättra genomfarten och kundtillströmningen till inte minst Mall of Scandinavia. Dessa och andra satsningar skapar arbetstillfällen samt lockar nya boende till Solna. På så vis höjs också attraktiviteten på kommunen som helhet. I förlängningen lockar det även fler företag att etablera sig i kontorshotell i Solna, vilket i sin tur leder tillbaka till fler arbeten och nya boende.

Endast ca 15 minuter från Solna med bil ligger Bromma flygplats. Däremellan går ett antal bussar så att resenärer lätt kan ta sig till och från sitt hotell. Arlanda ligger 30 km bort. Resan dit tar cirka en halvtimme flygbussen.

Företagsliv

Prisnivån på kontorshotell i Solna ligger omkring genomsnittet för Sverige. Emellertid, vad som är så speciellt med Solna är att det kombinerar genomsnittspriser med närheten till Stockholm och Uppsala. Med andra ord representerar kommunen en utmärkt kompromiss: (relativt) låga priser men samtidigt tillgång till Sveriges största marknad. Detta har tilltalat många andra företag som valt att hyra in sig i kontorshotell i Solna på senare år. De attraheras av de lägre priserna utanför tullarna och att ändå samtidigt kunna befinna sig på kort avstånd från huvudstaden med alla dess kommunikationer och annan infrastruktur.

Just kontorshotell är en typ av kommersiell lokal som just nu växer kraftigt i popularitet, eftersom de erbjuder företagen en lång rad fördelar. Framförallt när det gäller att uppnå en önskvärd flexibilitet på sin verksamhet. Dels gäller det den redan existerande IT-infrastrukturen som de kan dra nytta av. Men det innebär också en mer generell flexibilitet som inte minst många nystartade företag efterfrågar. En extra fördel med att hyra in sig i kontorshotell i Solna eller andra kommuner är uppkomsten av så kallade klungor, vilket sker när olika företag jobbar sida vid sida. Klungor är en sorts informella nätverk av både social och professionell karaktär. Enligt forskningen anses de starkt kunna gynna innovation och tillväxt.

Skandinaviens största shoppinggalleria, Mall of Scandinavia, invigdes i Solna 2015. Den har bland annat Sveriges första iMax-biograf, flera restauranger och över 200 butiker där alla möjliga varor säljs. Det är enkelt att nå köpcentrumet både med bil och kollektivtrafik. Total uthyrningsyta ligger på 100 000 kvadratmeter fördelade på sju våningar och besökare kommer från hela världen. Sammanlagt besöker varje månad över en miljon kunder Mall of Scandinavia. Satsningen på Mall of Scandinavia har genererat stor uppmärksamhet i media, vilket i sig har bidragit till den mycket starka kundtillströmningen. Det säger också väldigt mycket att gallerian förlades i just Solna. Alldeles invid ligger även nationalarenan Friends Arena, som lockar mellan 50 000 - 65 000 besökare vid större evenemang som landskamper och konserter mm.

Även i Solna centrum finns shoppingmöjligheter, dock i mindre skala. I Solna Business Park finns det gott om caféer och restauranger som är öppna på dagen. Överhuvudtaget är Solna populärt bland turister, särskilt på vår och sommar då många besöker historiska platser som Järva Gård och Haga Slott.

I skrivande stund finns det omkring 8000 företag och det är en siffra som väntas öka ännu mer med tanke på kommunens gynnsamma läge, förhållandevis låga hyror samt goda företagsklimat. Enligt Svenskt Näringsliv har kommunen ett ovanligt bra företagsklimat som bidrar starkt till att öka tillväxten och motverka arbetslösheten.

Köpkraft i området

På senare år har kundkretsen i Solna genomgått vissa förändringar. Många högutbildade har flyttat ut från Stockholm, lockade av nya arbeten, möjligheter och lägre kostnader. Enligt Statistiska Centralbyrån är medianinkomsten i Solna fortfarande relativt låg men det bör tas i beaktning att området till stor del består av hushåll med endast en person och därmed endast en inkomst. Jämför man singelhushåll med andra områden förändras bilden kraftigt - såväl medianinkomsten som köpkraften blir högre. Det ökade inflödet av höginkomsttagare från Stockholm 2010 bidrar också starkt till att den genomsnittliga disponibla inkomsten i kommunen har ökat signifikant. Idag har Solna ett mycket starkt näringsliv vilket även i framtiden kommer locka nya höginkomsttagare och andra till kommunen. Detta påverkar den allmänna köpkraften positivt. Solna är ett bra exempel på en kranskommun som drar nytta av de höga kostnaderna i centrala Stockholm genom att erbjuda ett billigare alternativ alldeles i utkanten av huvudstaden. De lägre hyresnivåerna har varit en avgörande faktor för många företag som hyrt in sig i kontorshotell i Solna. Solna förekommer ofta högt upp i undersökningar om olika kommuners levnadsstandard.

Parkeringsmöjligheter

Här finns en bra karta över parkeringsplatser i Solna. Generellt är förutsättningarna för att hitta bra parkeringsplatser bättre i här än i de centrala delarna av Stockholm. Kommunen har dock bestämt att försöka minska antalet fordon som tar upp mycket plats i områden med mycket trafik. Det medför att det ofta är dyrare att stå parkerad i närheten av många kontorshotell i Solna centrum. Detta är även en förutsägbar följd av den högre efterfrågan i dessa områden och ingenting som är unikt för just Solna. I bostadsområden gäller generellt Taxa A med ett pris på 8 kr per timme medan mer centrala områden med Taxa C alltså är lite dyrare (12 kr per timme).

Därutöver finns dock även ett antal ytor där man kan hyra parkeringsplatser över en längre tid, vilket underlättar för arbetspendlare och de som kör bil till jobbet. Dessutom är det även möjligt att hyra dagparkering vilket betyder att man endast betalar för dagen. Detta är ett utmärkt alternativ för den som endast är i Solna för arbetet och således inte behöver parkering om natten.

Utveckling i området

Solna växer och det finns ett antal nya byggprojekt planerade runtom i kommunen och staden. Byggsatsningarna skapar arbeten samt attraherar både nya boende och många potentiella kunder till Solna och omkringliggande kranskommuner. Det är en utveckling som gynnar företag som valt att etablera sig i kontorshotell i Solna och andra liknande kommuner.

Nya Karolinska sjukhuset väntas bli klart 2018. Som universitetssjukhus blir det en del av Karolinska Institutet med utbildningar och vård i världsklass. Sjukhuset ligger i Hagastaden där Solna ämnar förstärka sin ställning inom forskning och vetenskap i och med projektet LIfe Science. Detta projekt är ett nära samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet. Forskningsområdena inkluderar bland annat bioteknik och medicinsk teknik. En rimlig bedömning är att näringslivet kommer involveras och påverkas starkt positivt av detta projekt. De kommande 15 åren väntas medföra nästan 40 000 nya arbetsplatser.

Tre andra exempel på områden där både bostads- och verksamhetsområden växer stadigt är Nya Ulriksdal, Hagastaden och Arenastaden. Just Arenastaden är numera en av Solnas mest högprofilerade stadsdelar tack vare framförallt Friends Arena och Mall of Scandinavia. Arenastadsprojektet är Sveriges största stadsutvecklingsprojekt med en total investeringskostnad på uppemot 20 miljarder kronor. Därav gick 2,8 miljarder till Friends Arena. Arenastaden har på kort tid blivit en toppmodern stadsdel med kommunikationer, kontorshotell, bostäder, shopping, hotell av högsta klass. De olika attraktionerna i Arenastaden drar stora kundantal till kommunens alla företag. Vid varje landskamp, konsert eller annat evenemang besöker över 50 000 personer den nya nationalarenan, medan Mall of Scandinavia lockar över en miljon kunder i månaden.

Industrier

Solna har för vana att toppa Svenskt Näringslivs lista över de mest företagsvänliga kommunen i Sverige, vilket i sig talar sitt tydliga språk. Ett kriterie för att nå en sådan topplacering är att det finns gott om nya lokaler och kontorshotell till uthyrning. En lång rad framgångsrika företag har sitt svenska huvudkontor i Solna, bland annat: Agresso, ÅF, Bayer, Billerud, Coop, Dell, Eniro, Eli Lilly, Fabege, Hewlett Packard, ICA, If Skadeförsäkring, JM, SAS Institute, Vattenfall och många andra. Många företag verksamma inom IT och telekom håller till i Solna Business Park i de västra delarna av Solna. Byggindustrin, tjänstesektorn samt forskning och vetenskap är exempel på väletablerade branscher i Solna. Staden som helhet växer dock snabbt och det innebär stora möjligheter även för företag inom andra branscher att etablera sig i lokaler och kontorshotell i Solna.

Kommunens största privata arbetsgivare är NCC med omkring 5000 anställda. NCC har sitt huvudkontor på Vallgatan i Järva. Ett annat företag med många anställda är Telia som flyttat in i nya lokaler i Arenastaden. Även stora globala företag som tex Dell och Hewlett Packard har tagit det strategiska beslutet att förlägga sina huvudkontor i Solna, vilket säger en hel del. Närheten till huvudstaden samt de förhållandevis låga hyrorna har av allt att döma spelat en avgörande roll i dessa beslut.

Tjänstesektorn har länge varit dominerande men nya satsningar har skett inom andra områden som tex medicin och vetenskap i Hagastaden (Nya Karolinska). I framtiden väntas ytterligare etableringar inom de många olika branscher som numera finns i staden och kommunen. I Solna finns även flera stora offentliga arbetsplatser som tex Karolinska Institutet, EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, Skatteverket, Trafikverket, Säkerhetspolisen och Solna stad.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

För många företag som öppnat lokaler i kontorshotell i Solna kan det vara av värde att känna till bra hotell och andra boenden i närheten. Det kan vara kunder, investerare eller andra besökare som ibland kan vara i behov av övernattning i närheten av kontorshotellet. Att kunna rekommendera ett bra boende i nära anslutning till sin lokal främjar affärskontakter och stärker kontakterna med det övriga näringslivet. Det är även ett bra sätt att undvika logistiska problem som förseningar eller svårigheter med att hitta till kontorshotellet, butiken eller andra lokaler.

Solna är en kommun som har allt: Ett urstarkt näringsliv, shopping, restauranger, evenemang, grönområden och historiska platser. Det är lätt att hitta ett hotell i anslutning, oavsett om det handlar om ett budgetvänligt hotell eller ett dyrare alternativ. Solna är tillräckligt stort för att kunna erbjuda ett alternativ för alla. Många hotell erbjuder självklart gratis internet och annat som passar den som behöver jobba från hotellet. Nedan följer en kortare lista på några utvalda boenden i närheten av viktiga kontorshotell i Solna:

Maudes Hotell. Maudes Hotell ligger i Solna Business Park. Det är nära tillgång till ett antal företag och andra lokaler. Dessutom endast 350 meter till pendeltåget. Nära till de viktigaste lokalerna i Solna.

Park Inn by Radisson Solna Hotell. Park Inn by Radisson är beläget vid tunnelbanan så att man enkelt kan ta sig från hotellet till kontorshotell i Solna eller Stockholm. Tack vare detta är i princip ingenstans i Solna eller Stockholm bortom räckhåll.

ApartDirect Solna. ApartDirect nära Solna Business Park erbjuder uthyrning av möblerade lägenheter. Bra alternativ för den som kanske behöver stanna lite längre. Lägenheterna är stilrent inredda och moderna. Ligger på kort avstånd från kontorshotell i Solna.

Dessutom finns det flera olika boutique-hotell av högsta klass:

Radisson Blu Royal Park Hotel. Radisson Blu Royal Park Hotel ligger vid kanten av Brunnsvikens strand i Hagaparken. Hotellet har både restaurang och bar. Det är dessutom möjligt att boka in sin konferens i en av hotellets 18 lokaler, med plats för upp till 500 personer. På nära avstånd från andra kontorshotell i Solna.

The Winery Hotel. The Winery Hotel i Arenastaden är ett hotell som fokuserar på kvalité och en upplevelse i världsklass. Bara cirka 15 km från hotellet ligger Bromma flygplats som nås enkelt med taxi och buss. Även mycket nära till lager, andra lokaler och kontorshotell i Solna.