Introduktion till området

Kanske är det logiskt att Sveriges mest företagsvänliga kommun ligger som centralort i Stockholms län. Ett stenkast från tullarna norr om centrum ligger Solna stad, som dock är en del av tätorten Stockholm. Solna är Sveriges tredje minsta kommun till ytan sett och liksom den västliga grannen Sundyberg ett av landets mest tätbefolkade områden. Ca 73 000 invånare samsas på kommunens 20 km².

Solna tillhör de södra delarna av Uppland och gränsar till Sollentuna kommun i norr, Sundbyberg i väster, Danderyd i öster och Stockholm i syd. Området karaktäriseras av förortsbebyggelse men även av ett flertal parker och givetvis landmärket Friends Arena som är Sveriges nationella fotbollsarena. Denna efterträdde 2012 gamla Råsunda som tjänat som nationell fotbollsarena sedan 1937 och där bl a VM-finalen 1958 mellan Sverige och Brasilien spelades.

Solna är den mest centrala av Stockhoms kranskommuner och ett naturligt centrum för företagande, inte bara på grund av att kommunen mycket aktivt arbetar för att främja näringslivsverksamheten, utan även på grund av dess oslagbara läge mellan innerstaden och dess närhet till Arlanda. Många företag väljer att placera sina kontor i Solna just på grund av detta, men även på grund av lokalpriserna, som har en drastiskt lägre nivå jämfört med kontor i city. Både storföretag som Skanska och SAS har valt att placera sina kontor i Solna, och även om det finns många större etablerade företag som lagt sina kontor i Solna är näringslivet blandat mellan små och större företag.

Solna är en ort med mycket hög tillväxt och trots att området blivit framröstat som landets mest företagsvänliga kommun sex år i rad, finns fortfarande rum för nyetableringar både för företag och privatbostäder. Kommunen satsar enormt på sex nya stadsdelar, på kommunikationer liksom på att förena området runt Karolinska universitetssjukhuset med innerstaden.

Ytterligare ett flertal storföretag planerar att omlokalisera sig och till kontor i Solna, som definitivt gör skäl för sitt kommunvapen med den skinande solen, om man ser till dess välmående och tillväxt.

Områdets historia

Dock kan den historiska betydelsen av solen vara något skild från den symboliska. Solna kyrka, som är en av åtta kvarvarande så kallade rundkyrkor i Sverige, fick 1723 ett nytt torn, med solen som tornprydnad, vilken står som symbol för Solna och numera finns bevarad inuti kyrkan. Men redan 1305 omnämns området i ett pergamentsbrev som Solnö (Soln=sol, alltså är betydelsen förmodligen ”den solbelysta ön”).

Den ovannämnda Solna kyrka är en s.k. försvarskyrka och byggdes på 1100-talet, mest troligt för att faktiskt kunna försvara sig mot esternas dåvarande härjningar. Kyrkans läge, som numera kan tyckas något malplacerat i den nuvarande kommunens sydöstra hörn, var faktiskt någotsånär centralt eftersom Solna innan Stockholms grundande på Stockholmen faktiskt sträckte sig ända in till Gamla Stan och Södermalm och inkluderade Nacka och Lidingö.

Områdets tidigaste bebyggning har liksom de omkringliggande kommunerna spårats till bronsåldern, där en möjlig by låg vid nuvarande Norra Haga grindar. Under järnålder finns ett flertal bosättningar där de största kända är Järva gård och Bolstomta. Även tio gravfält och sju runinristningar har uppdagats från denna tid.

Under stormaktstiden byggdes slotten Karlberg och Ulriksdal, och på Gustav den III:s tid tillkom också Haga slott, men ända fram till 1940-talet har Solna i princip varit en pastoralidyll, långt från den toppmoderna, sjudande ort vi ser idag.

Logiskt nog började Solnas expansion till dagens tätort i och med ansträngningarna för att bättre organisera förortsbebyggelsen i slutet av 1800-talet. Detta skedde i och med bildandet av municipalsamhällena Hagalund, Nya Huvudsta, Lilla Alby och Råsunda som senare bildade Solna stad.

Under 30-talet blev Solna Sveriges största garnisonsstad med fyra regementen och militärhögskolan på Karlberg. Råsundaområdet expanderade kraftigt ett decennium senare samtidigt som kommunikationer från innerstaden med buss, tunnelbana och tåg blev allt tätare. Under Miljonprogrammens tid på 60- och 70-talet byggdes Bergshamra centrum, Kungshamra samtidigt som Huvudsta och Hagalunds gamla samhällen omdanades fullständigt till nya, modernare bostadsområden. Solna centrum stod klart 1965 och under denna tid började en stor inflyttningsvåg både befolkningsmässigt och av elektronikföretag som valde att förlägga sina kontor i Solna – något som pågår än idag.

Områdets infrastruktur

Utbyggnad och utvidgning av kommunens kommunikationer och lokaler, inklusive nya och etablerade företag som flyttar in i kontor i Solna, fortsätter även i våra dagar i ett allt högre tempo än på Miljonprogrammens tid. Ur det historiska perspektivet kan man nog se att Solna långsamt håller på att smälta in i Stockholms innerstad. Lokalhyrorna går visserligen upp som en naturlig följd av den ökande efterfrågan på främst företagslokaler, men även på privatbostäder; dock håller kommunen jämna steg genom att vara på tå med både med långtgående utvecklingsstrategier vad gäller utbyggnad och kommunikationer. Därtill skapar givetvis välståndet en hållbar ekonomi för förstklassig samhällsservice från kommunen, vilket givetvis är attraktivt för privatpersoner som vill bo nära sitt kontor i Solna.

Även för den som inte bor i området liksom för etablerade företag med kontorslokaler i Solna är de mycket goda kommunikationerna både till innerstaden och till Arlanda och Bromma internationella flygplatser, för längre resor, givetvis ett stort plus. Till Bromma går sedan 2012 en direktbuss från Frösunda, som körs av företaget City Shuttle.

Kommunen genomkorsas i nord-sydlig riktning av E4:an och i öst-västlig riktning av E18. Förutom ett omfattande busslinjenät som förbinder kommunen med sina grannar finns även två pendeltågsstationer i Ulriksdal och Solna centrum, liksom sex tunnelbanestationer utefter blå linjen. Även tunnelbanans röda linje har en station i Bergshamra. Thomas Jalde på Colliers pekar i sin analys i Lokalnytt på ett par faktorer som gör kontor i Solna speciellt eftertraktansvärda:

Vi ser att trenden för de områden som efterfrågas just nu är bra kommunikationer och helst spårbunden trafik. (...) Förutom bra kommunikationer ser man att områden som har bra närservice och större gallerior är intressanta alternativ, så som Mall of Scandinavia i arenaområdet, med flera.

Han pekar även på utbyggnaden av tunnelbanan till toppmoderna området Arenastaden runt Friends Arena i Solna som ett av de enskilt viktigaste byggprojekten då det skapat en vilja hos företag att flytta ut ur innerstaden och etablera kontor i Solna.

Nyligen har även tvärbanan fått en förlängning från Alvik till Solna med stopp i Solna Business Park, Solna centrum och Solna station. På tapeten är också planer om att bygga ut en ny gren av tunnelbanan från Odenplan till Hagastaden.

Företagsliv

Av alla de runt 8 000 stora och små företag av olika varianter som valt att ha kontor i Solna domineras området av tjänsteföretag: över 80 % av företagen med kontor i Solna tillhör tjänstesektorn. Till skillnad från tillverkningsindustrin som kräver lager, tillverkningslokaler etc – en bransch som nu nästan helt upphört i Solna – kräver den ökade efterfrågan på lokaler från tjänstesektorn just kontorslokaler i Solna, dvs lokaler som är anpassade för administrativ verksamhet men som även erbjuder en bra och bekväm miljö för medarbetarna. Kännetecknande för kontorslokaler i allmänhet är de korta hyresperioderna; den genomsnittliga hyresperioden för kontor i Stockholm i allmänhet ligger på 7 år men trenden är sannolikt att hyresperioderna kommer att minska ytterligare i och med företagens rörlighet. Företag tenderar att vilja ha flexibla avtal för att snabbt kunna anpassa sina kontor till antalet anställda och till verksamhetens utveckling.

Vanligt är att företag som är ute efter kontorslokaler anlitar konsulter för att navigera i djungeln av marknadspriser, hyresvärdar och hyresavtal. Skillnaden mellan en konsult och en mäklare är att konsulten jobbar för hyresgästen medan mäklaren i första hand jobbar för fastighetsägaren.

Den som söker kontor i Solna finns det en hel uppsjö av sådana tjänsten på nätet som kan hjälpa dig navigera till rätt lokaler för din verksamhet.

 

Mest framträdande och kanske ett av de mest attraktiva områdena för företag som vill etablera sitt kontor i Solna är den nyetablerade och toppmoderna stadsdelen Arenastaden byggd runt Friends Arena. Förutom de modernaste kontoren i Solna och förmodligen i landet väver stadsdelen samman goda kommunikationer, bostäder, shopping, hotell, sport- och musikevenemang till en livlig och färglad stadsdel.

Sista pusselbiten i Arenastaden var enorma Mall of Scandinavia, som invigdes in November 2015 och som namnet antyder har anspråk på att vara ett av norra Europas vassaste köpcenter. Endast sju minuter från city intill Solna station och Friends Arena erbjuder köpcentret allt som tänkas kan mellan himmel och jord i 224 olika butiker och restauranger. Köpcentret skryter även med kvalitetsmärkt shopping, bl a i form av Click & Services som är en lounge där e-handel möter den fysiska shoppingupplevelsen. Köpcentret satsar även på hållbarhet och är det första i Sverige som certifierats enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM med betyget ”Excellent” under sin designfas.

Även köpcentret Solna Centrum erbjuder med sina 120 butiker det mesta man kan tänka sig i shoppingväg. Närheten till det mysiga Råsundaområdet med sina charmiga kvarter, småbutiker, restauranger, kaféer och den klassiska filmstaden med sin egen biograf, ger ett alternativ för den som vill strosa i lugnare tempo.

Pehr Granfalk, kommunordförande i Solna, anser att även om city finns sju minuter bort, finns allt man behöver redan på plats.

Här finns ett stort utbud av handel i form av Mall of Scandinavia och andra butiker, plus att det finns fina möjligheter att ta en promenad och fika på lunchen. Dessutom finns det en stark kontorsmarknad här, ett gott näringsliv att ta del av. Det är absolut värt att etablera sitt kontor i Solna. Av många anledningar, säger han till Lokalguiden.

Köpkraft i området

Med alla dessa shoppingmöjligheter är det förmodligen inte förvånande att medianlönen i Solna ligger klart över medel. I genomsnitt har solnaborna drygt 40 000 mer i plånboken att disponera än medelsvensken. När det gäller ensamstående hushåll har bara Danderyd högre medianinkomst. Till det kan man lägga att 45 % av solnaborna befinner sig i åldersspannet 20-44 år, vilket sammantaget ger en kommun med mycket hög köpkraft. Det är givetvis inte en slump att satsningar som Arenastaden görs i Solna, som förutom sin köpvilliga kundkrets också har det perfekta läget. Inte heller bör det förvåna att företag väljer att lägga sina kontor i Solna.

Solnas utmärkta shoppingmöjligheter för var smak och näringslivet som formligen kokar, med låg arbetslöshet skapar en uppåtgående spiral för ekonomin.

Parkeringsmöjligheter

Bra att veta vare sig du ska etablera kontor i Solna eller bara komma på besök är att det i kommunen råder zonförbud när det gäller parkering. Det innebär att det bara är tillåtet att parkera där det är skyltat att parkering är tillåten. Visserligen finns det för besökare otaliga platser på Mall of Scandinavia (uppemot 4000) med 2 timmars gratisparkering, 4 timmar om du är lojalitetskund; ytterligare 1300 platser med 2 timmar gratis i Solna centrums köpcenter samt 800 platser vid Friends Arena.

För besöksparkering gäller olika taxor beroende på var du står. Gemensamt är att den maximala tiden för besöksparkering är 24 timmar. På Solna kommuns hemsida anges i detalj vilka slags taxor som gäller:

– Besöksparkering på bostadsgator 8 kr/tim (med en maxgräns på 80 kr per dygn) (Taxa A)

– Besöksparkering på arbetsplatsgator 10 kr/tim (Taxa B)

– Besöksparkering på centrumgator 12 kr/tim (Taxa C)

Undantaget för taxorna är för den som har motorcykel, då har man faktiskt lov att parkera gratis på MC-parkeringar eller på gator där parkering är tillåten, förutsatt att de placeras vinkelrätt mot trottoaren.

Ett annat alternativ för dig som är besökare kan vara att hyra en permanent parkeringsplats, antingen i garage eller på parkeringsplatser som hyrs ut. Du behöver inte vara boende utan kan ansöka på bostadsrättsföreningarnas hemsidor.

Om du har ditt kontor i Solna men inte bor där kan en annan smart idé vara att utnyttja dagparkeringen. Dagparkering innebär att du hyr en parkeringsplats som du delar tillsammans med andra under dagtid. Övriga tider fungerar den som vanlig besöks- eller boendeparkering. På Solna kommuns hemsida finns mer information om dagparkering.

Givetvis finns också alternativ för dig som bor i Solna att hyra boendeparkering. Du ansöker om ditt boendemärke på Solna kommuns hemsida, det kostar 300 kr/månad eller 750 kr/säsong om 3 månader. Boendeparkering tillåter dig att parkera billigare och under längre tid än vanlig besöksparkering, men på samma parkeringsplatser som besöksparkeringen.

Utveckling i området

Detta vill kommunen givetvis utnyttja för att ytterligare bygga ut och rida på den uppåtgående spiralen, och fortsätta den positiva trenden av företag som flyttar in till kontor i Solna. Åsa Bergström, som är näringslivschef i Solna kommun, räknar upp en rad utvecklingsområden i staden.

Solna stad är inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Nuvarande utvecklingsområden är Järvastaden, Nya Ulriksdal, Arenastaden, Hagastaden och centrala Solna. Tillkommer gör Hagalunds arbetsplatsområde, Solna strands arbetsplatsområde, och södra Huvudsta/Tomteboda. Utöver det finns sedan 2014 utvecklingsstrategier för Bergshamra och Hagalund på plats, och som började genomföras under 2015. På sikt påverkas också Huvudsta så snart det kan bli klart med en Huvudstaled i tunnel.

Hon påpekar att befolkningen ökat med 30 % sedan år 2000, och att staden har nogranna planer för att ligga i fas med utvecklingen, däribland i genomsnitt 800 nya bostäder per år, men i en takt som solnaborna mäktar med. Fokus på bostäder ligger på att bygga större lägenheter för att göra området mer tillgängligt för barnfamiljer. Prognosen för 2030 är att Solna kommer att ha över 100 000 invånare.

Givetvis har den prognosticerade befolkningsökningen att göra med ett fortsatt förtroend för att företag kommer att vilja etablera sina kontor i Solna. Just nu på tapeten är en rad större företag att omlokalisera sina kontor till Solna, exempelvis Johnson & Johnson, SEB, Telia Sonera, Siemens, Sodexo, Svenska spel och Telenor.

Solna planerar de närmaste tio åren att satsa 55 miljarder på företagsetableringar, infrastruktur, bostäder etc. Vill man som företag vara på en plats där saker händer ska man definitivt överväga att förlägga sitt kontor i Solna.

Industrier

Dock har ju de största arbetsgivarna har egna parkeringsområden, så exempelvis Karolinska universitetssjukhuset, som är en stor offentlig arbetsgivare. SAS, Siemens och Skanska samt Apoteket är andra privata jättar som valt att lägga kontor i Solna. I Arenastaden har även ett finanskluster med företag som jobbar med finansiella instrument nyligen börjat växa fram, liksom banker som exempelvis SEB.

Annars är den förr så tillverkningsorienterade företagskulturen som bortblåst och av de 8 000 företag som har sina kontor i Solna är över 80 % inom tjänstesektorn. Den är en av få kommuner som har fler arbetsplatser än invånare i arbetsför ålder, som återigen understryker Solnas popularitet bland företagen. Förutom det ovanndämnda Skanska har även JM, NCC och PEAB huvudkontor i Solna vilket gör kommunen till ett centrum för byggindustrin. Detsamma gäller i detaljhandeln, där livsmedelsjättarna Axfood, Coop Sverige, ICA, Vi, Hemköp och Lidl Sverige har sina huvudkontor i Solna.

Med alla dessa stora företag liksom hundratals nya som startas varje år, samt ytterligare företag som väljer att flytta sina kontor till Solna, kan man tro att tillgången på kommersiella lokaler är begränsad. Så är det inte.

Vi har flera olika företagsområden, inte bara Hagastaden och Arenastaden, konstaterar Pehr Granfalk, som är Kommunstyrelsens ordförande i Solna. Även Huvudsta Strand är ett väldigt bra område, Solna Business Park ett annat. Förutom dessa har vi runt om i Solna även väldigt många kontor och kontorsfastigheter.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Den som besöker Solna i affärer eller privat behöver inte lida någon nöd. Området är inte helt oväntat sprinklat med diverse övernattningsmöjligheter, från vandrarhem till exklusivt spa. Radisson Blu vid Hagaparken och med utsikt över vattnet är det 4-stjärniga affärsalternativet med både rum och sviter med alla bekvämligheter. Dessutom ligger hotellet i anslutning till Sturebadet i Haga, ett lyx-spa med anor från sent 1800-tal och allt du behöver för att slappna av efter en hektisk dag.

Vill du bo precis vid Friends Arena är Quality Hotel Friends ditt val, även detta fyrstjärnigt i stilrena, moderna rum. Snäppet under, men ändå fräscht och avslappnat ligger lägenhetshotellet 2Home Hotel Solna på gränsen mot Sundbyberg. Hotellet har pentry för smidig matlagning. I budgetklassen ligger First Hotel Solna i bra läge och har förutom 3-stjärniga bekvämligheter även ett gym.

Den som vill ha en lite mer speciell upplevelse kan pröva The Winery Hotel norr om Stora Frösunda. Som namnet antyder är de både hotell och vineri med stilrena rum och många smakupplevelser för den som vill njuta något extra gott till maten.