Introduktion till området

Solna är en kommun och stad i Stockholms län som ligger norr om Stockholms innerstad. Till ytan är den Sveriges tredje minsta kommun men med en befolkning på över 75 000 invånare är den landets 27:e största. Många pendlar till Solna från Uppsala och innerstaden. Det geografiska läget innebär en stor kundgenomströmning och gör området attraktivt för många företag. Att etablera lokaler i Solna ger direkt tillgång till Sveriges största inhemska marknad sett till antalet konsumenter.

Solna består av ett antal stadsdelar och områden som tex Haga, Råsunda och Skytteholm (där Solna Business Park ligger). Områdena har olika karaktärer, vilket skapar en kommun med en bra blandning av bostads-, verksamhets- och rekreationsområden. Polishögskolan och Karolinska Institutet är två viktiga och framstående institutioner med säte i Solna. Ett annat landmärke som drar många besökare och kunder är förstås Friends Arena med sin kapacitet på över 50 000 åskådare vid landskamper, konserter och andra evenemang. Alldeles invid ligger det nyinvigda köpcentrumet Mall of Scandinavia, Skandinaviens största galleria. Vidare har kommunen också satsat mycket på att underlätta för cyklister och fotgängare, med syfte att förbättra både miljön och hälsan i Solna. Vid Brunnsvikens västra strand i Solna ligger den engelskinspirerande Hagaparken. Den kallas även för Gustavianska parken efter dess initiativtagare Gustav III. Parken rymmer bland annat Haga slott och den stora gräsmattan med sin vackra utsikt över Brunnsviken är en populär rekreationsplats för många stockholmare.

Områdets historia

Solna började växa snabbt i början av 1900-talet vilket gjorde att man delade in socken i ett antal municipalsamhällen. Solna stad bildades dock först 1943. Under miljonprogrammet expanderade sedan kommunen kraftigt genom de nya bostadsområden som då byggdes. Dessa förde även snart med sig fler och fler företag och andra verksamheter som efterhand öppnade lokaler i Solna. Solna centrum byggdes också klart, och kommunen fick därmed en riktig kärna. Samtidigt förändrades också stora delar av landskapet runtom kärnan. På många tidigare åkermarker byggdes bostäder och lokaler. Infrastruktursatsningarna gjorde också att Solna kom allt närmare innerstaden.

Den vackra naturen gör kommunen extra attraktiv för dess boende, vilket i sin tur gynnar det lokala näringslivet. Såväl svenska som internationella framstående företag har tagit det strategiska beslutet att öppna lokaler i Solna. Förutom det gynnsamma geografiska läget har de låga lokalhyrorna, i relation till Stockholms innerstad, ofta spelat en viktig roll i detta beslut. Det geografiska läget i Mälarregionen mellan innerstaden och Uppsala samt de jämförelsevis låga hyreskostnaderna har på senare år gjort att Solna fått rykte om sig att vara en betydande företagarkommun. Det finns gott om olika lokaler av varierande storlekar och typer. Solna representerar en bra mix mellan många olika faktorer och är ett hett alternativ för företag som letar efter lokaler i Stockholm.

Områdets infrastruktur

Man kan ta sig till och från Solna på flera sätt. Det finns tex två pendeltågsstationer: Ulriksdals station i Järva och Solna station i Hagalund. Det går också att göra resan via någon av motorvägarna E4, E18 eller E20. Bilturen från centrala Stockholm tar runt 20 minuter. Det finns också två pendeltågsstationer: Ulriksdals station i Järva och Solna station i Hagalund. Sedan Citybanans och Mälarbanans spår länkats i Tomteboda har det blivit ännu lättare för pendlare att ta sig mellan Stockholm och Solna. Länken mellan tvärbanans Kistagren och Solnagren väntas vara klar 2017 och kommer då minska trycket på existerande vägar väsentligt. Befolkningsökningen och näringslivets expansion har medfört stora förändringar av infrastrukturen i Solna. Många investeringar har gjorts för att minska trafiken genom staden och istället rikta om den till nybyggda broar och tunnlar.

Under Hagastaden planeras det till exempel för olika tunnlar som ska korta restiden för bilister och på så vis minska köer. Det finns också planer på att utvidga Mälarleden så att den går igenom Solna och på så vis främja framkomligheten. Den nyligen invigda Signalbron går över järnvägsspåren i Frösunda med syfte att förbättra genomfarten och kundtillströmningen till exempelvis Mall of Scandinavia. Dylika infrastruktursatsningar skapar arbeten samt lockar nya boende och höjer på så vis attraktiviteten på kommunen. Fler företagare lockas då att etablera lokaler i Solna, vilket i sin tur leder tillbaka till fler arbeten och nya boende.

Bromma flygplats ligger endast cirka 15 minuter från Solna med bil. Det går även ett flertal bussar däremellan så att resenärer lätt kan ta sig till och från sitt hotell. Arlanda ligger 30 km bort och resan dit tar omkring en halvtimme med flygbussen.

Företagsliv

Prisnivån på lokaler i Solna ligger omkring genomsnittet för lokaler i Sverige. Vad som gör Solna närmast unikt är dock kombinationen av genomsnittspriser och närheten till Stockholm. På så vis representerar kommunen det bästa av två världar: (relativt) låga priser men samtidigt tillgång till Sveriges största marknad. Detta är en tilltalande kombination som gjort Solna till en mycket attraktiv kommun för många företag. Många lockas av de lägre priserna utanför tullarna och att ändå samtidigt kunna behålla visibiliteten och närheten till sina kunder. För att inte tala om alla de utmärkta kommunikationer och annan infrastruktur som Stockholmsområdet erbjuder.

Lagret och kontoret är två olika typer av affärslokaler. Dagens kontor är ofta större och öppna rum, det vill säga så kallade kontorslandskap. En annan trend är tillväxten av så kallade kontorshotell. Många företag föredrar den flexibilitet som det innebär att hyra in sig i färdiga kontorshotell. De kan då också dra dytta av redan existerande IT-infrastruktur samt även uppkomsten av så kallade klungor. Klungor kan beskrivas som en sorts informella nätverk av både social och professionell karaktär och anses av många starkt kunna gynna innovation och tillväxt.

Lagret är en annan typ av affärslokal som skiljer sig från kontoret. I all väsentlighet är dess funktion att vara en förvaringsplats för kommersiella varor. Det innebär att lagret inte är företagets ansikte utåt på samma sätt som kontoret är (och kanske i ännu högre grad butiken är). I takt med framväxten av e-handeln har lagret fått en delvis ökad betydelse. Många e-handelsföretag har numera lagret som sin enda affärslokal och sköter sin försäljning exklusivt över internet. Efter mottagen beställning skickar de sen ut varorna från lagret direkt till kunden. På så vis kan de minska sina övriga hyreskostnader.

Solna har ett utmärkt läge för shopping med närhet till både Stockholms innerstad och Arlanda. 2015 invigdes Mall of Scandinavia, Skandinaviens största galleria. Där hittar besökaren bland annat Sveriges första iMax-biograf, flera restauranger och över 200 lokaler med allt från kläder och accessoarer till böcker. Köpcentrumet nås enkelt med bil eller kollektivtrafik och attraherar besökare från hela världen. Total uthyrningsyta ligger på 100 000 kvadratmeter fördelade på sju våningar. Mall of Scandinavia ligger invid Friends Arena och lockar över en miljon besökare i månaden. Satsningen på Mall of Scandinavia har genererat stor uppmärksamhet i media, vilket i sig har bidragit till den mycket stora kundtillströmningen. Att gallerian placerades i just Solna talar också sitt tydliga språk vad gäller kommunens attraktivitet i Stockholmsområdet.

Därutöver finns även ett antal andra mindre butiker och affärer i olika områden i Solna. I Solna centrum finns shoppingmöjligheter i en något mindre skala. I Solna Business Park finns det ett antal caféer och restauranger som är öppna på dagen och erbjuder bland annat budgetvänliga luncher. Solna är också en populär kommun för turister, särskilt under vår och sommar då många besöker historiska platser som Järva Gård och Haga Slott.

För tillfället är kommunen hem för omkring 8000 företag och det är en siffra som väntas öka ännu mer med tanke på kommunens gynnsamma läge, förhållandevis låga hyror samt goda företagsklimat. I dagsläget verkar större delen av Solnas näringsliv inom tjänstesektorn men tendenser kan även ses till ökad etablering av företag inom andra sektorer. Svenskt Näringsliv bedömer att företagsklimatet i kommunen är ovanligt bra och många av företagen har på sistone anställt ett stort antal nya arbetare, vilket leder till ett starkare näringsliv med ökad tillväxt och lägre arbetslöshet.

Köpkraft i området

Statistiska Centralbyrån rapporterar att medianinkomsten i Solna är relativt låg men noterar också att det bör tas i beaktning att området till stor del består av hushåll med endast en person och därmed en inkomst. Bilden ändras radikalt om man jämför singelhushåll snarare än familjer – då är både medianinkomsten och köpkraften högre. Sedan 2010 har många höginkomsttagare flyttat från Stockholm för att bosätta sig i Solna. Det har medfört att den genomsnittliga disponibla inkomsten i kommunen har ökat signifikant. Det starka näringslivet och dess företag med lokaler i Solna har i sig också inneburit att många höginkomsttagare sökt sig till kommunen, vilket påverkat köpkraften positivt. Solnas utveckling speglar en nationell och internationell trend där kommuner runtomkring de större städerna expanderar och utvecklar sitt näringsliv till följd av den generella urbaniseringen. De lägre hyrorna och andra kostnader, relativt många andra områden, lockar såväl nya boende som företag. Det leder till att den sammanlagda köpkraften i kranskommuner som Solna ständigt ökar. Solna figurerar återkommande högt upp i undersökningar om vilka kommuner det är bäst att leva i.

Parkeringsmöjligheter

Parkeringen i Solna är anpassad för att minska antalet fordon som tar upp parkeringsplatser i områden med mycket trafik. Det innebär att det kan bli dyrt att står parkerad i direkt anslutning till många av lokalerna i Solnas stadskärna. I bostadsområden till exempel gäller Taxa A vilket innebär att man betalar 8 kr per timme, men i centrala områden gäller Taxa C med ett pris på 12 kr per timme. Det finns också ett antal parkeringsplatser man kan hyra över en längre tid så att man slipper leta parkering varje dag om man kör till jobbet. Man kan dessutom välja att hyra dagparkering vilket betyder att man endast betalar för dagen - perfekt för den som endast är i Solna för arbetet och således inte behöver parkering om natten. Här hittar du en bra karta över parkeringsplatser i Solna.

Utveckling i området

Solna är en kommun som redan idag växer kraftigt, men trots det finns ytterligare ett antal olika byggprojekt planerade. Till exempel väntas sjukhuset Nya Karolinska vara klart 2018 men man planerar att börja ta in nya patienter redan i slutet av 2016. Som en del av Karolinska Institutet kommer det att fungera som ett universitetssjukhus med utbildningar i världsklass samtidigt som det erbjuder nya möjligheter till vård för patienter i området. Sjukhuset ligger i Hagastaden där projektet Life Science ämnar göra Solna ett centrum för forskning och vetenskap med KI som centrum. Projektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet och kommer att vara ett av de mest moderna universitetssjukhusen i Europa. Forskningen i sig kommer att inkludera områden som är högst relevanta för näringslivet både lokalt och globalt, bland annat bioteknik och medicinsk teknik. De kommande 15 åren väntas medföra nästan 40 000 nya arbetsplatser.

Andra exempel på områden i Solna där både bostäder och verksamhetsområden växer upp är Nya Ulriksdal, Hagastaden och Arenastaden. Just Arenastaden är numera ett av Solnas mest profilerade områden tack vare bland annat Friends Arena och Mall of Scandinavia. Den totala kostnaden för Friends Arena beräknas till 2,8 miljarder kr. Totalt uppgår investeringskostnaderna i Arena staden med den nya nationalarenan, ny infrastruktur, bostäder, köpcentrum och hotell till närmare 20 miljarder kr. Denna siffra gör Arenastadsprojektet till Sveriges största projekt vad gäller stadsutveckling. Arenastaden är redan idag en av norra Europas modernaste stadsdelar som väver samman kommunikationer, lokaler, bostäder, shopping, hotell samt olika sorters evenemang till en extraordinär stadsdel.

Det är svårt att föreställa sig attraktioner som skulle dra fler besökare och potentiella kunder än de relativt nybyggda Friends Arena och Mall of Scandinavia. Utan tvekan har de bidragit starkt till att placera Solna på kartan. Friends Arena lockar vid sport- och musikevenemang tiotusentals besökare, medan Mall of Scandinavia har över en miljon besökare i månaden. Dessa och andra byggsatsningar skapar arbeten samt lockar boende och potentiella kunder till kommunen. Det gynnar i slutändan alla företag med lokaler i Solna.

Industrier

Svenskt Näringsliv rankar Solna som den mest företagsvänliga staden i Sverige. Det innebär bland annat att det finns gott om nya lokaler till uthyrning. Industrier som är väletablerade i kommunen inkluderar byggindustrin, forskning och vetenskap samt tjänstesektorn. Företag som valt att förlägga sitt svenska huvudkontor i Solna inkluderar: Agresso, ÅF, Bayer, Billerud, Coop, Dell, Eniro, Eli Lilly, Fabege, Hewlett Packard, ICA, If Skadeförsäkring, JM, SAS Institute, Vattenfall och andra. I området Solna Business Park i de västra delarna håller många företag inom främst IT och Telekom till. Staden som helhet växer snabbt och det innebär stora möjligheter även för andra företag att öppna lokaler i Solna.

Den största privata arbetsgivaren i kommunen är NCC Aktiebolag med runt 5000 anställda inom kommunen. Det har numera sitt huvudkontor på Vallgatan i Järva. Telia är ett annat inflytelserikt företag i området som tog med sig över 3000 arbetare till Solna när man flyttade från Farsta till sina nya lokaler i Arenastaden. Globala företag som Dell och Hewlett Packard har också sina svenska huvudkontor i staden. Det har förmodligen mycket att göra med närheten till huvudstaden kombinerat med den relativt låga hyran för lokaler.

Hittills har tjänstesektorn dominerat men detta har redan börjat ändras med den nya fokusen på vetenskap och medicin i Hagastaden (Nya Karolinska). I framtiden väntas det ytterligare etableringar som speglar områdets många branscher som numera finns i staden. Lokaler som EU:s smittskyddsmyndighet ECDC finns även i Solna sedan 2005 och anställer runt 300 personer. Förutom ECDC och Karolinska Institutet är Skatteverket, Trafikverket, Säkerhetspolisen och Solna stad andra stora offentliga arbetsplatser. Med den så kallade Solnamodellen ämnar kommunen minska antalet arbetslösa ytterligare genom att underlätta för den som varit utan arbete att bli anställd. Det innefattar kompetensutveckling men också nya kontakter mellan företag och arbetssökande som kommunen aktivt skapar. Modellen innebär att individuella lösningar tas fram så att arbetssökande kan hitta jobb som passar dem men samtidigt gynnar företaget som anställer dem.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Solna har allt från shopping och restauranger till grönområden och historiska platser, och det är lätt att hitta ett hotell i anslutning. Vare sig det handlar om ett budgetvänligt hotell eller något lite mer lyxigt än så, finns det ett antal olika att välja mellan. Många hotell erbjuder gratis internet och annat som passar den som behöver jobba från hotellet. Här nedan följer en lista på några utvalda hotell i närheten av lokaler i Solna.

Park Inn by Radisson Solna Hotell
Park Inn by Radisson är beläget vid tunnelbanan så att man enkelt kan ta sig från hotellet till lokaler i Solna eller Stockholm.

Maudes Hotell
Ligger i Solna Business Park med nära tillgång till ett antal företag och andra lokaler, och bara 350 meter till pendeltåget. Inte långt till de viktigaste lokalerna i Solna.

ApartDirect Solna
Om man vill ha något närmare en vanlig lägenhet kan man välja ApartDirect nära Solna Business Park där man helt enkelt dyr en möblerad lägenhet. Lägenheterna är moderna och stilrent inredda och har gratis internet för gäster.
På kort avstånd från lokaler i Solna.

Det finns även ett antal boutique-hotell i högsta klass:

The Winery Hotel
I Arenastaden hittar man The Winery Hotel, ett hotell som sätter fokus på kvalité och en upplevelse i världsklass. Bromma Flygplats ligger bara cirka 15 km från hotellet och är enkelt att nå med både taxi och buss. Även nära till lager och andra lokaler i Solna.

Radisson Blu Royal Park Hotel
Radisson Blu Royal Park Hotel ligger vid kanten av Brunnsvikens strand i Hagaparken och har både restaurang och bar. Man kan dessutom boka in sin konferens i en av hotellets 18 lokaler, med plats för upp till 500 personer. På nära avstånd från andra lokaler i Solna.