Introduktion till området

Kungsholmen är både en ö och en stadsdel i Stockholm. Ön Kungsholmen ligger i Mälaren och mitt i centrala Stockholm. Öns yta är 391 hektar och strandlinjen, omkretsen, är på knappa 9 kilometer. Östra delarna av ön är relativt låglänta, medan de västra är mer kuperade. Högst belägna området är Stadshagsplan som når 47 meter över havet. Ön är uppdelad i fem stadsdelar. Dessa är Kungsholmen (där även Essingeöarna ingår), Marieberg, Fredhäll, Kristineberg och Stadshagen. Den här artikeln vänder sig i första hand till dig som söker kontor på Kungsholmen som stadsdel, men tar även upp ön som helhet.

Stadsdelen Kungsholmen, som även kallas Västermalm, ligger på ön Kungsholmens västra sida och bildades 1926. Då sammanföll ön och stadsdelen helt med varandra, men 1938 splittrades ön upp för att bestå i de fem stadsdelarna som nämnts ovan. Den som skaffar sig ett kontor i Kungsholmen kommer med andra ord att hamna mitt i centrala Stockholm, tillika Sveriges huvudstad och ekonomiska nav. Betydelsen av att finnas i centrum av centrum kan inte överskattas och den som verkligen vill profilera sitt företag som ett av de som finns i innersta kretsen skall givetvis inte tveka. Att ha ett kontor i Kungsholmen stärker företagets marknadsvärde avsevärt då det bara är förunnat en exklusiv skara att finnas där. Även om det är exklusivt med ett kontor på Kungsholmen är inte alltid priserna det. Här finns fortfarande lokaler till attraktiva priser. Naturligtvis beror priset på var på Kungsholmen lokalen ligger och på storleken, men möjligheten finns fortfarande för den som vill etablera sig i Kungsholmen.

Områdets historia

Ön Kungsholmen var länge både obrukad och obebyggd, helt enkelt en öde ö som inte användes till något. Först på 1400-talet började Franciskanmunkar från ett kloster på Riddarholmen utnyttja ön för fiske och jordbruk. De anlade även ett tegelbruk vid nuvarande Rålambshov. Ön hade tidigare, så vitt man vet, inte ens något namn, men började nu kallas Munklägret och ibland också Munkliderna. I och med reformationen kom ön Munklägret i kronans ägo och det var också nu under 1500-talet som ön fick sin första egentliga bebyggelse. Det dröjde dock ända fram till 1645 innan den första bron till ön byggdes. Fram till dess hade det varit roddbåt, eller en liten segelbåt som gällde om man skulle ta sig till och från ön.

1672 ändrades öns namn från Munklägret till Kungsholmen. Ännu på 1890-talet var stora delar av Kungsholmen obebyggd och området Kungsklippan var fram till 1930-talet en lantlig idyll med små stugor och trädgårdar. De som bodde i Kungsklippan var i huvudsak arbetare vid Bolinders Mekaniska Verkstäder, som hade fabrik nedanför klippan, vid sjön Klara. en lång trappa, Kaplans trappa ledde mellan fabriken och bostadsområdet. När Bolidens Mekaniska Verkstäder flyttade verksamheten till Kalhäll röjdes området Kungsklippan upp för att ge plats åt nya flerbostadshus. Även om det tog lång tid innan bebyggelsen av både ön och stadsdelen Kungsholmen tog fart är det nu kärnan i Stockholms innerstad och den som skaffar sig ett kontor på Kungsholmen, kommer att befinna sig mitt i Stockholms pulserande kärna, med allt vad det innebär av möjligheter.

Områdets infrastruktur

Dagens Kungsholmen domineras av bostadshus, men här finns också områden med restauranger, barer och caféer. De största områdena för sådant nöjesliv är Flemminggatan och Hantverkargatan. Kollektivtrafiken får anses både som väl utbyggd och välfungerande i stadsdelen Kungsholmen. Stockholms miljöförvaltning gör sedan 2004 en enkätundersökning vart tredje år, med frågan om vad de olika stadsdelarnas befolkning anser om kollektivtrafiken inom sin stadsdel. För Kungsholmens del gäller att 80 - 90 procent av befolkningen är mycket eller ganska nöjda med kollektivtrafiken. Det är faktiskt det högsta värdet för hela Stockholm och det som gäller för befolkningen i stadsdelen gäller förstås även för den som har kontor på Kungsholmen. Kollektivtrafiken i området fungerar lika bra för alla. Det finns 10 tunnelbanestationer på Kungsholmen. Stockholms tunnelbana är berömd för sina utsmyckningar och kallas ibland för världens längsta konstgalleri. En av de stationer som anses vara bland de vackraste ligger på Kungsholmen, Rådhusets tunnelbanestation.

Flera busslinjer och pendeltågslinjer har också stationer på Kungsholmen.  Skall man bara röra sig inom Stockholm finns det egentligen inget behov av bil när man har sitt kontor på Kungsholmen, man tar sig enkelt och smidigt runt  till alla andra stadsdelar med det kollektiva utbudet av trafik. Dessutom finns det förstås taxi för den som hellre väljer det alternativet. Att ta sig runt i Stockholm är lätt när man har Kungsholmen som utgångspunkt.

Utbudet är vägar ät gott, dock är det ofta mycket trafik och väldigt trångt, därmed kan buss eller tunnelbana vara det bästa alternativet. Företagen som har kontor på Kungsholmen har dock bra infrastruktur och kan därmed motta gods och annat utan några som helst problem. För pendlarna är det kollektivt som gäller och såväl bussarna som tågen går väldigt ofta och tar en snabbt från en plats till en annan.

Företagsliv

Den som vill skaffa sig ett kontor på Kungsholmen skall inte räkna med att kunna köpa en tomt för att bygga sig ett nytt kontor. I vart fall är det för närvarande inga tomter till salu för det ändamålet, vare sig i stadsdelen eller på ön. Däremot finns det ett flertal kontorslokaler att hyra eller alternativt att köpa. I skrivande stund 122 stycken. Storleken på de hyreslediga kontoren varierar från 10 till 10 000 kvadratmeter och hyran är cirka 3 500 kronor per kvadratmeter och år. De lediga kontoren på Kungsholmen är antingen fristående, eller i byggnader som även inrymmer annan verksamhet, alternativt finns de i kontorshotell. Det finns lokaler både i själva stadsdelen och på ön Kungsholmen, vilket innebär ett relativt stort geografiskt utbud i de centralare delarna av Stockholms innerstad, allt från de friliggande öarna Stora Essingen, via Lilla Essingen till själva ön Kungsholmen.

Den som funderar på att skaffa kontor på Kungsholmen bör kanske tänka i banorna av vad som är viktigast, att finnas i centrum eller nära de stora förbifartslederna för att på så sätt få vägledning om vilket alternativ som passar bäst för verksamheten. Ett annat alternativ är att utgå från vilket område på öarna som har bäst kollektivtrafikförbindelse med andra områden i Stockholm som man, mer eller mindre frekvent, behöver uppsöka. Ett tredje alternativ kan vara att utgå från var klienterna finns. Detta förutsatt att flertalet av dem är lokala och alltså finns på Kungsholmen eller i dess omedelbara närhet.

 

Det finns flera butiker med varierande utbud, spridda över hela Kungsholmen. Det är matvarubutiker, kiosker, snabbköpsbutiker, specialbutiker  inom de flesta förekommande områden och de finns spridda över hela Kungsholmen, här hittar man helt enkelt affärer för det mesta som man kan tänkas behöva. Dessutom finns det en storgalleria på Kungsholmen. Dessutom finns Västermalmsgallerian (Västermalm är ju, som tidigare nämnts, Kungsholmens alternativa namn). Västermalmsgallerian ligger i korsningen mellan S:t Eriksgatan och Fleminggatan. I gallerian finns cirka 50 butiker med ett brett utbud inom mode, design, hälsa och skönhet, teknik och mat. Dessutom ett flertal restauranger med olika utbud av svensk och internationell mat.

Gallerian bjuder också på gratis och obegränsat trådlöst Wi-Fi för sina besökare. Gallerian drivs av AMF-fastigheter som i dagsläget har 39 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Gallerian är öppen från 10.00 till 19.00 på vardagar, 10.00 till 17.00 på lördagar och 11.00 till 17.00 på söndagar.

Kungsholmen bjuder också på sevärdheter. Främst kanske Stockholms Stadshus, beläget på den gamla Eldkvarnstomten på Hantverkargatan 1. Det invigdes på midsommarafton den 23 juni, 1923. den dag man antog var 400-årsdagen av Gustav Vasas intåg i Stockholm, senare har det visat sig att man var en dag för tidigt ute.

Stockholms stadshus ligger på Kungsholmen. Det inrymmer Stockholms förvaltning och ledning, men har också en stor festsal. Det är just den sistnämnda som kanske gjort stadshuset mest känt för det är här Nobelfestligheterna firas och som vanlig besökare bör man inte missa att gå upp i det 106 meter höga tornet och få en näst intill oslagbar vy över Stockholm. Dessutom, Kungsholmen är ju en ö, finns här flera fina naturliga badplatser. Detta mitt i en storstad är minst sagt unikt. Så du som skaffar dig ett kontor på Kungsholmen, kan lätt ta dig ett svalkande bad på sommarens lunchtimme. Hur många platser i en huvudstad kan erbjuda det?

Köpkraft i området

På ön Kungsholmen bor det knappt 55 000 personer, varav i stadsdelen med samma namn cirka 20 000 personer, varav cirka 17 procent med utländskt ursprung. Cirka 65 procent av invånarna är i arbetsför ålder, det vill säga 20 - 65 år. Nästan 72 procent av befolkningen i Kungsholmen har någon form av eftergymnasial utbildning, vilket är en betydligt högre värde än för Stockholm i stort. Medelinkomsten i området ligger på cirka 479 000 och cirka 1,2 procent av de boende i Kungsholmen är öppet arbetslösa. Medelinkomsten i Kungsholmen är betydligt högre, cirka 100 000 kronor mer per år än i Stockholm totalt så köpkraften måste räknas som hög eller mycket hög hos de boende i området.

Av de som jobbar i stadsdelen är de flesta sysselsatta inom vård och omsorg, medan de som bor i stadsdelen har största gruppen arbetande inom området företagstjänster. Av de som flyttar till Kungsholmen kommer cirka 26 procent från någon annan stadsdel i Stockholm. Befolkningsstatistiken totalt, visar dock på en svag nedåtgående trend för området, det är med andra ord något fler som flyttar ut eller dör än de som flyttar in, föds på Kungsholmen. De flesta bostäderna i flerbostadshus i området är hyresrätter, cirka 61 procent av det totala lägenhetsantalet.

Parkeringsmöjligheter

För den som tänker skaffa sig ett kontor på Kungsholmen är en berättigad fråga, hur är det med parkeringsplatser? Det generella svaret måste, eftersom vi är pratar om de centralaste delarna av Sveriges största stad bli, lämna bilen hemma om du har möjlighet. Biltrafiken är tät och det är många som skall försöka hitta någonstans att parkera bilen. Men visst finns det möjligheter, samtidigt måste man vara beredd på att det är fullt redan när man kommer till sin önskade parkeringsplats.

För den som vill hyra P-plats finns det parkering i Eiragaraget på Hamnplan 4, Flemminggatans P-hus, Hanteverkaren, Garage på Hantverkargatan 67, Hjärnegaraget, på Hjärnegatan 6, Igeldammsgaraget, på Igeldammsgatan 6. och så vidare. Totalt finns det 22 parkeringshus på Kungsholmen, priserna för en parkering varierar från 1500 kronor per månad och uppåt.

Samtliga garage har även en kölista som man kan anmäla sig till om alla fasta platser skulle vara upptagna. För tillfällig parkering kan man gå till samma sida då de flesta av garagen även har tillfälliga platser. Många av de lediga kontoren har också egna parkeringar för åtminstone ett par bilar så parkeringsbehovet är inte på något sätt ett olösligt problem. Däremot kan det vara svårt att hitta en tillfällig parkering på gatan och i direkt anslutning till den adress man skall besöka.

Utveckling i området

Den som går i tankarna att skaffa sig ett kontor på Kungsholmen undrar förstås hur stadsdelen kommer att utvecklas. Det finns många projekt på gång i Kungsholmen. Stadsbyggnadsnämnden antog år 2002 ett program för stadsutvecklingen av nordvästra Kungsholmen. Det är framförallt det gamla industriområdet på nordvästra Kungsholmen som nu skall byggas om till ett attraktivt område med bostäder och arbetsplatser. Förutom Stockholms stad, är ett 25-tal byggherrar samt Trafikverket delaktiga i projektet som troligtvis kommer att pågå fram till 2022 och blir den sista stora utbyggnaden av innerstaden. När allt är klart kommer där att finnas mer än 5000 nya bostäder och 350 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Totalt kommer området då att innehålla 20 000 boenden och runt 35 000 arbetsplatser, samt fullt utbyggd kommunal service i form av parker, lekplatser, dagis, förskolor, skolor, äldreservice, sjukvård och så vidare.

Här följer några exempel på vad som pågår i västra Kungsholmen. Ikano Bostad bygger ett nytt bostadsområde med 200 lägenheter vid Lindhagensgatan på västra Kungsholmen. Säljstart är beräknad till 2018. Området ligger på promenadavstånd från Hornsbergs Strand med bad och uteserveringar så det lär säkert bli populärt. Tunnelbana finns redan och den planerade Spårvagnslinjen kommer att passera det nya området. 

Einar Mattson AB planerar för 64 nya hyresrätter i Stadshagen, med inflyttning beräknad till 2016. Lägenheterna kommer enligt företaget att ha ett högt läge och få en härlig utsikt över vattnet.

Tobin Properties har färdigställt 103 lägenheter i bostadsrättsföreningen Etaget på Nordenflychtsvägen 62 och 64 på västra Kungsholmen. Inflyttning 2017. Samtliga lägenheter är redan sålda.

Industrier

Som nämnts tidigare är de flesta som arbetar i Kungsholmen sysselsatta inom vård och omsorg, men det finns naturligtvis andra aktörer på företagsmarknaden i området. Electrolux till exempel tillhör en av de stora, liksom Tng Group som är ett stort IT-företag och Addeco, som väl inte behöver någon närmre presentation. Academic Work som är ett rekryteringsföretag för studenter och akademiker finns också på Kungsholmen, liksom logistikföretaget Randstad. Brightby, som ingår i Meritmind Group och Wise Professionals har också kontor på Kungsholmen liksom Bonnier Academy och det globala plasmaföretaget Octapharma. Securitas har sitt huvudkontor på nordvästra Kungsholmen, vilket medför att många väktarbilar rör sig i området, vilket givetvis ökar säkerheten.

Uppräkningen av stora, medelstora och små företag på Kungsholmen skulle kunna fortsätta, men vi stoppar där och konstaterar, precis som tidigare, att de flesta företagen på Kungsholmen är tjänsteföretag, så den som planerar att förlägga sitt kontor på Kungsholmen kan räkna med att hamna i ett kluster av företag med liknande inriktning om dock inte i en konkurrerande bransch. Att tillverkningsindustrin inte är speciellt stor på Kungsholmen har sin naturliga förklaring i innerstadsläget. Det finns dock några stycken, liksom hantverkare inom bygg, el, vvs och måleri. Dessutom om vi ser på den privata arbetsmarknaden finns det många företag som arbetar inom handel av olika slag, både enskilda företagare och större affärskedjor.

Med den utveckling som pågår på Kungsholmen och det redan befintliga utbudet är det inte att betrakta som en vågad satsning att förlägga sitt kontor hit, ta istället chansen att etablera dig och ditt kontor på Kungsholmen.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

På Kungsholmen finns gott om boende för kunder eller samarbetspartner som är på besök och vill stanna över natten. Allt från vandrarhem för den som söker boende, men har en låg budget till vanliga hotellrum i alla stjärnklasser och en rad trevliga lägenhetshotell. De sistnämnda erbjuder oftast flera rum och dessutom kök så att den boende kan leva helt självförsörjande under sin vistelse på Kungsholmen om det är ett önskemål, men naturligtvis finns ändå möjligheten att besöka någon av stadsdelens många restauranger och uteserveringar, varav flertalet har ett både brett och gott utbud.

För den som har kontor på Kungsholmen är detta bredda utbud av övernattningsställen naturligtvis till en stor fördel. Ett förslag är att du skaffar dig kunskap om ett bra alternativ nära ditt kontor och inom varje boendesegment. Därmed kan du erbjuda dina affärskontakter olika alternativ, allt efter vad de önskar. Valet är deras, men genom att du hjälper dem genom att visa vad som står till buds, har du redan visat att du bryr dig och skaffat ett försprång gentemot eventuella konkurrenter. Vi törs lova att denna enkla manöver kommer att få dig att stå ut från mängden och att kunden, kontakten kommer att se på ditt företag som ett av de mer intressanta att jobba med. Bra service innebär inte bara att leverera ett bra jobb, det innebär också att vara beredd att serva kunden eller samarbetsföretaget med allt som krävs runt omkring. Just därför kan ett kontor på Kungsholmen göra susen, då området verkligen bjuder på det lilla extra.