Introduktion till området

Det är lätt att likställa Norrort med Västerort och Söderort, med tanke på hur lika namnen klingar. Det vore dock ett misstag att göra det, Stockholm Norrort är nämligen väldigt olikt de andra två. Till skillnad från Västerort och Söderort är det inget exakt avgränsat geografiskt område, ingen administrativ eller legal plats. Det är inte heller en del av Stockholms stad, som de andra två är, istället är det en samling kommuner norr om Stockholm. Vilka dessa kommuner är, beror helt på vilken källa man frågar. Stockholm Norrort har dock en åklagarkammare, där ett antal kommuner ingår. Om man kombinerar dessa med de kommuner där företagen definierar sig som Stockholm Norrort får man följande resultat: Danderyd, Täby, Järfälla, Sollentuna, Vallentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Dessa kommuner definierar vi som Stockholm Norrort. De lärde fortsätter dock att tvista om saken.

Stockholm Norrort har, enligt vår definition, omkring 367 000 invånare (i den ordning som kommunerna presenteras ovan: 33 000, 69 000, 74 000, 71 000, 33 000, 41 000, 46 000 inv.). Om Stockholm Norrort hade varit en stad, hade det varit Sveriges tredje största till invånarantalet; en liten bit större än Malmö, Sveriges tredje största stad, med omkring 340 000 invånare.

Av kommunerna i Stockholm Norrort är Sigtuna den mest pittoreska; och även den mest omtalade. Det är en välkänd och omtyckt senmedeltida ort, populär bland besökare. Sigtuna bjuder på ett genuint vackert och historiskt centrum. Några av de andra kommunerna, bjuder även de på något för besökaren, exempelvis vacker natur, såsom Täby och Sollentuna. En butik i Stockholm Norrort har inte bara Sveriges största tätort på armlängds avstånd, men är också en lokalt förankrad verksamhet, med stark regional kultur.

Områdets historia

Danderyd har en lång och rik historia; och redan för 5000 år sedan bodde det människor här. Under vikingatiden (järnåldern 500 – 1050 e.Kr.) låg här en mängd järnåldersgårdar. Flera av dessa gårdars namn lever än idag. Danderyds kyrka har varit med länge i leken. Den började byggas på 1400-talet, men stod färdig först tvåhundra år senare. 

Täby var bebott redan för 4000 år sedan, under bronsåldern. Det var en populär plats under vikingatiden, och man har funnit gott om hällristningar här, hela 37 stycken rättare bestämt. Täby växte långsamt, och hade vid 1800-talet sluts endast 1000 invånare. I och med tågets ankomst började dock orten växa snabbare. Täby blev en egen kommun först 1971.

Järfälla har varit bebott av människor sedan stenåldern. Namnet Järfälla omnämndes för första gången år 1310, i ett testamente. Namnet är av oklart ursprung, men sägs härstamma från fornsvenskan och betyda något i stil med: ”kilformig utmark”. Men namnforskarna är långt ifrån eniga. Kommunen hade länge lantlig karaktär, men har under 1900-talet blivit mer och mer stadslik.

Sollentuna började såsom många svenska orter, med en kyrka. Den här kyrkan uppfördes på gården Tunas mark. Bygden bildade snart en socken, med kyrkan som centralbyggnad. Socknen kallades först Sollendatuna, men förkortades snart till Sollentuna. Under 1800- och 1900-talet påverkades Sollentuna av framförallt två faktorer; vår kungliga huvudstads framväxt samt järnvägens ankomst. 

Vallentuna är rikt på fornlämningar. Det är en plats som har brukats i flera tusen år. Jordbruket kom tidigt hit, som till resten av Stockholm Norrort. Vallentuna är också rikt på runristningar; det är faktiskt den kommun i Sverige som har flest runristningar. Vallentuna kommun består av nio hopslagna socknar, de slogs ihop under flera omgångar från 1838 till 1971 då kommunen fick sitt nuvarande utseende.

Upplands Väsby har fornlämningar sedan 3000 år tillbaka. Här finns gott om gravlämningar från tiden före kristendomens ankomst. Kommunen har också en järnväg som byggdes 1863 – 1866, och som givetvis var viktig för utvecklingen. Kommunen blev en sjudande plats för den svenska metallindustrin under början av 1900-talet.  

Sigtuna kommun, är mer än bara orten Sigtuna. Och centralorten heter faktiskt Märsta. Sigtuna har haft mänskliga invånare under 6000 år. De tidiga människorna höll till vid stranden, de fiskade gädda och jagade säl. Under årtusendena har platsen hela tiden varit befolkad. Runt år 1000 grundandes Sigtuna, som ort. Även det moderna Sigtuna har påverkats av järnvägens ankomst samt Stockholms snabba tillväxt.

Områdets infrastruktur

Låt oss första sammanfatta Stockholm Norrorts infrastruktur. Den är nämligen rationell och lättförståelig. Söder om Stockholm Norrort ligger Stockholm, och infrastrukturen beror naturligtvis på huvudstadens placering. Från Stockholm går tre vägar norrut, nordväst (E18), rakt norrut (E4), och nordost (E18). Europaväg E18 går alltså som i ett 'V' ner till Solna precis norr om Stockholm och sedan mot nordost och nordväst. Den nordostliga sträckningen är relativt kort. Den passerar bland annat Danderyd, Täby och Vallentuna på sin väg mot Norrtälje och Östersjön. På andra sidan passerar den Järfälla och Upplands-Bro på vägen mot Enskede och Västerås. Vägen går sedan rakt västerut mot Örebro, Karlstad och så småningom även Norge. Väg E4 är antagligen norra Sveriges viktigaste väg (och möjligen även södra Sveriges viktigaste väg). E4:an sträcker sig från Helsingborg, där den knoppar av från väg E6, till Haparanda i det nordligaste norr, på gränsen till Finland, en sträcka på nästan 160 mil! Att flyga den sträckan tar mer än tre och en halv timme. Norr om Stockholm passerar E4:an Solna, Kista, Sollentuna och Sigtuna på vägen till Uppsala. Som vi kan se erbjuder en butik i Stockholm Norrort en mängd olika transportlösningar för den som kör bil.

För den som färdas med tåg eller tunnelbana finns också en mängd alternativ att tillgå. Det går en järnväg till Uppsala från Stockholm, den går via Sollentuna, Upplands-Väsby, och Märsta (Sigtuna kommun). Den andra järnvägslinjen går i riktning mot Västerås, den här järnvägen går via Järfälla. Tunnelbana finns till Danderyd, vi talar om den röda linjen som också går till T-centralen.

Företagsliv

Den som skaffar butik i Stockholm Norrort behöver fundera över ett par saker. Vi har valt ut fem punkter att titta närmare på. Finns det en marknad? Finns det tillräckligt med potentiella kunder inom den stad eller område där du önskar etablera butiken? Har du rätt läge? Att välja rätt läge är givetvis avgörande när du öppnar butik. Det hela handlar egentligen om att a) så många som möjligt b) som är intresserade av det du säljer, passerar din butik. Läget skall alltså generera både spontanförsäljningar och planerade sådana. Hur passar butiken in i omgivningen? Eller omformulerat; har butiken rätt läge med avseende på området? Finns det andra liknande butiker i närheten? Kan dessa hjälpa eller stjälpa din verksamhet? Kan du marknadsföring? Många butiker går i stöpet därför att marknadsföringen är fel eller därför att inte någon marknadsföring har gjorts alls. Glöm inte bort att marknadsföra din butik redan från början. Hur är din säljförmåga? Det är svårt att föreställa sig att någon som inte har god social kompetens och ett sinne för försäljning startar en butik som går bra i längden. För att driva en butik bör du nog gilla människor i allmänhet.

Stockholm Norrort erbjuder gott om shopping. Vi skall titta närmare på några av de shoppingmöjligheter som finns i området. Det handlar om ett par riktigt bra gallerior.

Låt oss börja helt centralt i Stockholm Norrort. Det handlar givetvis om Sollentuna kommun, en kommun som ligger precis mitt i området. I Sollentuna centrum ligger ett köpcentrum med samma namn. Det handlar om ett köpcentrum med 115 butiker, en fin och trevlig storlek. Sollentuna centrum stod färdigt 2010 och är ett ”designorienterat” köpcentrum, det första av sitt slag i Sverige. Man har skapat det med extra omsorg om designen. Det är en unik miljö fylld med rymd och ljus för alla smaker. Sollentuna centrum har konstruerats i fyra delar, med fyra unika shoppingstråk som alla har sin unika charm och butiksutbud. Sollentuna centrum är något som alla kan njuta av.

Om vi förflyttar oss något österut hamnar vi i Täby kommun, och så småningom även Täby centrum, köpcentrumet centralt i kommunen, skapat för alla smaker. Täby centrum är något utöver det vanliga, det är ett av Sveriges största shoppingcenter, med hela 260 butiker in-house. Ytan uppgår till 78000 kvadratmeter. Här erbjuds det tycke och smak för de flesta personer, och en härlig blandning av toppmärken. Vi talar om ett brett utbud av kaféer och restauranger, med mat från världens alla hörn. Det är enkelt att ta sig hit från Stockholm, med buss eller bil. Här finns gott om parkeringsplatser, det är inget du behöver oroa dig för.

Köpkraft i området

Köpkraften är en god indikator på ett områdes ekonomiska styrka, och den visar tydligt på de affärsmöjligheter som finns. Den ger även en fingervisning om vilka sorters kunder som är aktuella, och därmed också hur lyckosam den tilltänkta verksamheten kan komma att bli. 

Eftersom Stockholm Norrort består av flera kommuner med separat ekonomi gör vi bäst i att lista dessa separat, för att ge en optimal bild av områdets köpkraft. Att försöka slå ihop siffrorna är ingen bra idé, eftersom vi då förlorar möjligheten att visa de individuella kommunernas styrkor och svagheter.

Låt oss inleda med Danderyd; den här dunderkommunen har Sveriges högsta medianinkomst, drygt 352 000 kronor. Att jämföra med Sverigesnittet på 261 000 kronor. Vi talar alltså om en medianinkomst som är 35 – 40 % högre än Sverigesnittet. I övrigt har kommunen hög andel nyföretagande, riktigt låg arbetslöshet och mycket gott företagarklimat. Befolkningsökningen är däremot låg, endast 1,3 % mot Sverigesnittet på 3,6 %.

Täby är en annan dunderkommun. Den har Sveriges näst högsta medianinkomst; nära 339 000 kronor. Även det här är en mycket hög siffra jämfört med medianvärdet i landet. Man har dessutom låg andel förtidspensionärer, låg arbetslöshet, gott nyföretagande och god företagsranking. 

Järfälla har det högsta invånarantalet av kommunerna i Stockholm Norrort. Medianinkomsten i Järfälla (282 000 SEK) ligger närmare medianinkomsten för riket i stort. Företagandet och arbetslösheten ligger även de nära snittet för hela landet. 

Sollentuna är en annan stor kommun i Stockholm Norrort, och här ser ekonomin lite bättre ut, jämfört med Järfälla. Medianinkomsten är precis under 316 000, vilket är tionde bäst i landet. Företagsklimatet är oerhört bra, näst bäst i landet enligt Svenskt Näringslivs årliga ranking. Arbetslösheten är låg, men inte riktigt så låg som i Danderyd och Täby. Nyföretagande har en god siffra här.

Vallentunas medianinkomst är något lägre än Sollentunas, på 312 500 kronor. Kommunen har riktigt låg arbetslöshet, på samma nivå som Danderyd och Täby, men här är det rejält mycket sämre för företagen, och kommunen har den sämsta rankingen avseende företagsklimat av de fem första kommunerna.

Upplands Väsby erbjuder förmodligen något lägre köpkraft, med sin medianinkomst på 281 000 kronor. Arbetslösheten är något lägre än Sverigesnittet, samma sak med företagsklimatet.

Sigtuna har, kanske något överraskande, den lägsta medianinkomsten i Stockholm Norrort. Den är dock ändå något bättre än Sverigesnittet. Övriga siffror för kommunen ligger även de nära Sverigesnittet.

Parkeringsmöjligheter

Vi kommer för enkelhetens skull att redogöra för ett par av kommunernas parkeringsregler, med mera, för att den som skaffar butik i Stockholm Norrort skall få en aning om situationen här. Den som är intresserad av en butik i Stockholm Norrort rekommenderas även se närmare på respektive kommuns parkeringsförordningar, taxor och bestämmelser.

Sollentuna har gott om parkering, och de taxor som tas ut gäller normalt sett vardagar mellan 09 -19, men ej dag före sön- och helgdag. Övriga tider är avgiftsfria. På de flesta ställen i kommunen kostar det max 10 kronor per timme, det är alltså inte dyrt att parkera i kommunen. Du kan betala antingen via SMS eller via en app. Parkerar du fel i Sollentuna hamnar böteslappen på mellan 550 – 1000 kronor; som fordonets ägare är du ansvarig att betala, det gäller även om någon annan än fordonets ägare utförde felparkeringen. Sollentunas parkerings-regler följer generella regler från Trafikförordningen. I kommunen gäller datumparkering, vilket innebär förbud mot att parkera på ojämn husnummersida på ojämnt datum mellan kl. 02 – 15. Denna bestämmelse gäller så länge något annat inte framgår. Läs mer om Sollentunas parkeringsregler på Sollentuna kommuns hemsida.

Täby har en del specialregler angående parkering. Datumparkering gäller i hela kommunen om inget annat framgår. Fordon får parkera maximalt 24 timmar i sträck på allmän plats om inget annat anges. I övrigt finns det gott om infartsparkeringar på ett antal ställen centralt i Täby. Storleken på böteslappen vid felparkering varierar lite beroende på förseelsen. Det kostar mellan 300 – 700 kronor att parkera fel.

Utveckling i området

Stockholm Norrort är ett stort område och här pågår givetvis ett stort antal projekt. Vi skall ge en översiktlig bild av ett par av dem.

Låt oss börja med Sollentuna, onekligen en mycket spännande del av Stockholm Norrort. För den som söker butik i Stockholm Norrort kan det vara av intresse att känna till uppbyggnaden av Väsjön. Det är en helt ny och spännande del av kommunen, som just nu är under uppbyggnad. Vi talar om ett stort område, där det totalt sett kommer att finnas plats för 3800 hem (villor, stadsradhus, och flerbostadshus). De första inflyttningarna beräknas ske mellan år 2019 och år 2025, då kommunen är klar med utbyggnaden av vägar och övrig infrastruktur. Vi talar om en miljöanpassad och småskalig stadsmiljö. Utbyggnaden skall pågå fram till år 2040.

Ett annat projekt i Stockholm Norrort, som dessutom har blivit utsett till Sveriges hetaste byggprojekt är Danderyds sjukhus nya akutvårdsbyggnad. Locum är byggherre för det här projektet och det beräknas kosta 1,2 miljarder kronor. Täby är en annan kommun med flera byggprojekt, de flesta av dessa är utbyggnadsprojekt, såsom ett flertal bostadshus. Täby centrum håller fortfarande på att byggas, det beräknas dock stå klart i år, i sin helhet, och kommuninvånarna får då tillgång till, förutom köpcentrumet som redan är klart, även nytt bostadskvarter, nytt parkeringsgarage, cykelvägar och ett hett efterlängtat torg.

Industrier

De tre största företagen i Stockholm Norrort är Attendo AB [kommun: Danderyd, omsättning 9,8 miljarder], Siemens AB [kommun: Upplands Väsby, omsättning: 8,4 miljarder], och BMW Sverige AB [kommun: Sollentuna, omsättning: 8 miljarder kronor]. Om vi ser till de största företagen i Stockholm Norrort har vi ett par kommuner som utmärker sig rejält, dessa är Danderyd, Sollentuna, och Upplands Väsby. I dessa tre kommuner finns de största företagen. De kommuner med minst antal stora företag är Vallentuna och Sigtuna. Tittar vi istället på antalet registrerade företag i varje kommun får vi en liten annan bild av företagandet i området. Flest företag finns i Täby, över 2800 stycken, därefter följer Sollentuna, och Danderyd. Om vi tittar tillbaka på köpkraften så uppstår en spännande korrelation mellan kommunerna, och den bild vi fick av kommunerna där, med medianinkomst och företagsklimat, stämmer väl överens med bilden av företagen i detta kapitel.

Det är helt klart så att avseende företagandet sticker Danderyd, Täby och Sollentuna ut. Järfälla, och Sigtuna är de kommuner som kommer längst bak enligt denna helhetsbedömning. Upplands Väsby är en intressant kommun. Den har gott om stora företag, trots att antalet företag är lägre och även medianinkomsten. Vallentuna är en annan kommun som sticker ut. Här har vi relativt ont om företag, samtidigt som medianinkomsten är god; det är en ovanlig kombination och kan tyda på att det finns extra möjligheter till butik här.

För den som drömmer om en butik i Stockholm Norrort har vi goda nyheter. Det är nämligen ett mycket bra område för företagande, och det är inget skryt. Här finns gott om företag, god medianinkomst och Svenskt Näringsliv har gett flera av kommunerna mycket goda betyg.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Den som skaffar butik i Stockholm Norrort bör känna till övernattningsmöjligheterna i området. Det är dock ett stort område, vi talar om hela sju kommuner, och det är svårt att beskriva alla de boenden som finns att få här. Vi kommer att presentera en kortfattad lista i punktform nedan, men vi föreslår också att den som är intresserad av butik i Stockholm Norrort även utför egen research.

  • Best Western Hotel Danderyd är ett 3-stjärnigt och samtidigt prisvärt hotell centralt placerat i kommunen. Det anses ha bra läge och vara prisvärt av besökarna. Du erbjuds gratis frukost, gratis WiFi och även gratis parkering.
  • Scandic Täby är ett 3,5-stjärnigt hotell nära Roslagsbanans Näsby station. Det har fått goda betyg för sin frukost, för sin trevliga atmosfär, samt för läget. Hotellet erbjuder gratis frukostbuffé, gratis WiFi samt även gratis parkering.
  • Welcome Home är ett 3,5-stjärnigt hotell i Järfälla, centralt placerat. Besökarna har berömt hotellet för dess god läge och service. Det erbjuder samma gratisfaciliteter som de ovanstående två hotellen.
  • Scandic Star Sollentuna är ytterligare ett 3,5-stjärnigt hotell. Det ligger alldeles bredvid Sollentuna centrum och station. Det har fått goda vitsord för läge och frukost. Besökarna har varit mindre nöjda med kvaliteten på rummen.