Introduktion till området

Västerort, Söderort och Norrort kan verka lika vid första anblicken. De är ju alla tre områden i nära anslutning till Stockholms stad. Dessa är dock väldigt olika typer av ägg, och bör inte placeras i samma påse. Stockholm Norrort är nämligen inget exakt geografiskt område, det är ingen administrativ eller legal plats eller enhet. Norrort är inte heller en del av Stockholms stad. Det är istället en samling kommuner belägna norr om huvudstaden, de här kommunerna är en del av Stockholms län och räknas ofta till Storstockholm. Det är dock inte helt säkert vilka dessa kommuner är, då olika källor ger olika svar om saken. Vi har valt följande definition av områdets gränser: Stockholm Norrort har nämligen en åklagarkammare, där några av kommunerna ingår. Ifall man kombinerar dessa med de kommuner där företagen anser sig var en del av Stockholm Norrort får man följande utfall: Danderyd, Täby, Järfälla, Sollentuna, Vallentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.

Stockholm Norrort har cirka 367 000 invånare (med invånarantalen för respektive kommun i den ordning som de presenteras ovan: 33 000, 69 000, 74 000, 71 000, 33 000, 41 000, 46 000 inv.). Jämfört med Malmö (340 000 inv.) är Stockholm Norrort faktiskt större. Det innebär att området hade varit Sveriges tredje största stad. Endast slaget av Stockholm och Göteborg.

Sigtuna måste anses vara den mest pittoreska och även den vackraste kommunen i Stockholm Norrort. Sigtuna är en omtalad och älskad senmedeltida stad, mycket populär bland sina besökare. Orten har ett mysigt senmedeltida centrum, perfekt att ta en långsam promenad genom. Flera av kommunerna i Stockholm Norrort bjuder på trevlig natur, och vackra omgivningar, exempelvis Täby och Sollentuna. Ett lager i Stockholm Norrort innebär närhet, inte bara till vår huvudstad och ekonomiska centrum, men även till omgivande kommuner, med stark och framstående regional kultur.

Områdets historia

Danderyd erbjuder gott om historia för den intresserade. Här har det bott människor i evinnerliga tider; kommunen hade invånare redan 3000 f.Kr. Senare under vikingatiden, vi talar om järnåldern 500 – 1050 e.Kr., var det fullt med järnåldersgårdar här. Flera av namnen lever än idag. Namn som Rinkeby var en gång namn på gårdar i kommunen. Danderyds kyrka är ett helt eget kapitel, och säkert omhuldad av en del drama. Den blev färdigbyggd under 1600-talet, och det tog befolkningen tvåhundra år att färdigställa den.

Täby har länge varit en populär plats. Kommunen hade bofast befolkning redan 2000 år f.Kr., något som har fortsatt ända fram i modern tid. Man har funnit 37 stycken hällristningar från vikingatiden, vilket pekar på områdets popularitet även under denna period. Trots att området var populärt var befolkningen aldrig vidare stor, under slutet av 1800-talet hände det dock mycket, framförallt när järnvägen kom till orten. Under 1900-talets första hälft ökade befolkningen hastigt. År 1971 blev Täby en egen kommun.

Järfälla omnämns för första gången 1310, i ett testamente. Man är inte helt överens om ursprunget till namnet, men det lär komma från fornsvenskan och betyda ungefär: ”kilformig utmark”. Det kvarstår dock stor osäkerhet kring det. Järfälla var länge en jordbruksbygd, men blev mer och mer likt en stad under 1900-talet. För övrigt har det bott människor här under lång tid, med bevis för mänsklig närvaro redan under stenåldern.

Sollentuna var först bara en kyrka; som uppfördes på gården Tunas mark, från kyrkan kom en socken, som bildades av bygden. Denna socken fick namnet Sollendatuna; det förkortades dock snart till Sollentuna. Sollentuna är något av en framgångshistoria, med fint läge längs med järnvägen, mellan Uppsala och Stockholm, och orten har växt snabbt i takt med huvudstaden.

Vallentuna är ytterligare en del av Stockholm Norrort som har varit bebodd under flera tusen år. Jordbruket fick tidigt fäste här, och kommunen blev snabbt en viktig plats under vikingatiden. Här finns gott om runristningar, och den har faktiskt flest runristningar i Sverige. Den var alltså en mycket viktig plats under vikingatiden. Vallentuna kommun består av ett antal socknar som slogs ihop under en period av 140 år. Nio socknar bildar tillsammans Vallentuna kommun, som fick sitt nuvarande utseende 1971.

Upplands Väsby har gott om gravlämningar från järnåldern, och ännu längre tillbaka. Här har det bott människor minst 3000 år, då det finns en hel del fornlämningar som är gamla nog. Järnvägen har funnits på orten sedan 1866, då den konstruerades under tre års tid från år 1863 och framåt. Under början av 1900-talet blev kommunen väldigt viktig för svensk metallindustri, det blev en spännande plats, med gott om industrier.

Sigtuna, denna vackra medeltida stad, med sina mysiga gator och härligt folkliv är dock mycket mer än bara Sigtuna stad. Centralorten heter exempelvis Märsta. Här har det funnits mänsklig befolkning i mer än 6 000 år. Innan landhöjningen låg havsstranden här. Där höll människorna till. De fiskade gädda och jagade säl. Platsen har därefter varit befolkad ända fram i våra dagar. Sigtuna stad grundades omkring år 1 000. Det moderna Sigtuna påverkades, såsom många av de andra kommunerna i Stockholm Norrort, av järnvägens ankomst och huvudstadens tillväxt under 1900-talet. 

Områdets infrastruktur

Stockholm Norrorts infrastruktur är lättförståelig, och organiserad på ett rationellt och användbart sätt. Låt oss utgå från Stockholm, det är dessutom ganska logiskt att göra det. Den kungliga huvudstaden ligger som bekant precis söder om Norrort, och områdets infrastruktur beror naturligtvis på Stockholms placering. Härifrån passerar tre vägar; vi talar om E4:an och E18:ans två sträckningar, mot nordost och nordväst. E18 dippar ned i Solna, i ett 'V', och rör sig sedan österut och västerut. Vägens nordostliga sträckning är relativt kort, och rör sig förbi Danderyd, Täby och Vallentuna på sin väg mot Norrtälje. Den andra sträckningen är minst sagt lång; den rör sig nordväst förbi Järfälla, Upplands-Bro, Enskede och Västerås. Därefter rakt västerut mot Örebro, Karlstad och till slut även Norge.

Låt oss fortsätt med en av Sveriges viktigaste vägar, kanske den allra viktigaste. E4:an sträcker sig hela vägen från Helsingborg i söder till Haparanda i norr. E4:an börjar som en avknoppning till E6 i söder. I norr fortsätter vägen in i Finland under ett annat namn. Vägens totala sträckning uppgår till nära 160 mil. Att flyga den sträckan tar över tre och en halv timme. Om vi ser till den del av E4:an som passerar Stockholm Norrort handlar det främst om två kommuner, nämligen Sollentuna och Sigtuna. Genom dessa två större vägar kan vi snabbt och enkelt ta oss dit vi vill i till lagret i Stockholm Norrort.

Det finns även gott om transportlösningar för den som färdas med tåg eller tunnelbana. Det finns två huvudsakliga järnvägar från Stockholm, rakt norrut och mot nordväst. Den ena går mot Uppsala, via Sollentuna, Upplands-Väsby och Märsta (Sigtuna kommun). Den andra går mot Västerås, via bland annat Järfälla. Det finns även tunnelbana att tillgå, till Danderyd. Det handlar om den röda linjen, som även går till T-centralen.

Företagsliv

Låt oss titta lite närmare på lagret, ofta en viktig och essentiell del av ett företags verksamhet. När du skaffar ett lager finns det en del saker att fundera på. Läget är en av de viktigaste aspekterna för ett lager. Här presenterar vi några intressanta frågor; hur skall du transportera varor till och från lagret? Behöver du en lastbil? Hur stor skall den vara? Vilken stad (område) i landet passar bäst för ditt lager? Var i närområdet vill du ha lagret? Du kan exempelvis behöva ha en position där du snabbt kan köra ut produkter från lagret.

Sätt dig gärna ned och fundera; och tänk över lagrets placering. Du kan exempelvis placera lagret nära kontoret, en annan lösning är att placera lagret nära dina kunder, om de finns i närområdet. Om de är spridda över landet bör du kanske fundera över ifall en strategisk placering nära en stor väg inte är att föredra för lagret. I princip samtliga kommuner i Stockholm Norrort har god strategisk placering. Eftersom nästan alla kommuner är placerade antingen bredvid väg E4 eller väg E18. Det finns alltså goda transportmöjligheter till övriga delar av landet. Ett lager i Stockholm Norrort har den här strategiska fördelen.

 

Låt oss tala lite om shoppingmöjligheterna i Stockholm Norrort. Här erbjuds du gott om shopping. Vi kommer att berätta om två fantastiska shoppingcenter, som nog kan betraktas som två av de bästa i Sverige. Det finns dock väldigt mycket shopping i Stockholm Norrort. Titta gärna vidare själv.

Vilken är den mest centralt placerade kommunen i Stockholm Norrort? Jo, Sollentuna så klart. Det är en centralt placerad ort i Norrort, och dess centrum bjuder på ett centralt placerat shoppingcenter. Det är ett nybyggt köpcentrum, med 115 butiker, en lagom och trevlig storlek för ett köpcentrum. Det är en ”designorienterad” galleria, den första i sitt slag i Sverige. Vad är då ett ”desorienterat” köpcentrum? Jo, det är en galleria, med särskilt fokus på designen, konstruerad på ett sådant sätt att designen kommer i första rummet. Sollentuna centrum består av fyra separata avsnitt, fyra olika shoppingstråk, alla med sin speciella charm och butiksutbud.

Något öster om Sollentuna ligger Täby. I dess centrum ligger en av Sveriges häftigaste gallerior. Här ligger ett av Sveriges största köpcentrum, skapat för att passa alla individer, och alla smaker. Vi talar om ett shoppingcenter med hela 260 butiker. Här finns hela 78 000 fräscha kvadratmeter att utforska. Här finns gott om toppmärken att välja bland. Det handlar också om ett brett och trevligt utbud av kaféer och restauranger; mat från världens alla hörn. Du tar dig enkelt hit från Stockholm, med antingen buss, eller bil. Täby centrum erbjuder också gott om parkeringsplatser.

Köpkraft i området

Låt oss fokusera på köpkraften, den indikerar nämligen ett områdes ekonomiska styrka, och ifall du är intresserad av att förstå den ekonomiska verksamheten för exempelvis ett lager eller ett kontor, kan det vara bra att se närmare på köpkraften.

Stockholm Norrort består av flera kommuner med olika ekonomi, och vi gör bäst i att lista dessa separat. Det är ingen god idé att försöka sammanfoga dessa siffror, eftersom vi då förlorar de individuella kommunernas styrkor och svagheter. Något som är viktigt att visa i det här fallet.

Danderyd är en riktig dunderkommun. Det handlar om en medelinkomst på dryga 352 000 kronor, det är alltså Sveriges högsta medianinkomst bland kommunerna. Sverigesnittet är betydligt lägre, på omkring 261 000 kronor. Medianinkomsten för kommunen är alltså rejält mycket högre än Sverigesnittet. Den erbjuder också en hög andel nyföretagande, låg arbetslöshet, och gott företagarklimat. Danderyd har dock låg befolkningstillväxt – den är betydligt lägre än Sverigesnittet, endast 1,3% mot 3,6 % 

Täby är ytterligare en superkommun i Stockholm Norrort. Den har landets näst högsta medianinkomst, 339 000 kronor. Kommunen har dessutom få förtidspensionärer, låg arbetslöshet, gott nyföretagande och hygglig företagsranking.

Järfälla den största kommunen i Stockholm Norrort, till invånarantalet. Här är medianinkomsten är 282 000 SEK. Det är något närmare medianinkomsten för riket i stort. Flera värden ligger nära landet i stort, såsom företagandet och arbetslösheten.

Sollentuna är ytterligare en kommun i Stockholm Norrort, som är av det lite större slaget, här är ekonomin något bättre än i Järfälla. Medianinkomsten är den tionde högsta i landet (316 000 kronor). Sollentuna har Sveriges näst bästa företagarklimat enligt Svenskt Näringslivs årliga rankinglista. Arbetslösheten är något högre här jämfört med Danderyd och Täby.

Vallentuna är en annan kommun i Stockholm Norrut med liknande siffror som Sollentuna. Här är medianinkomsten 312 500 kronor. Den stora skillnaden är företagsklimatet, som inte är lika utvecklat här.

Kommunen Upplands Väsbys medianinkomst är mycket nära Järfällas, nära på identisk, på 281 000 kronor. Arbetslösheten är lägre än Sverigesnittet, och företagsklimatet är bättre.

Sigtuna har den lägsta medianinkomsten i Stockholm Norrut. Den är dock allt något lite bättre än Sverigesnittet. Övriga siffror för kommunen är nära Sverigesnittet.

Parkeringsmöjligheter

Låt oss redogöra för ett par av Stockholm Norrorts kommuners parkeringsregler. Det är viktigt att förstå den generella situationen här, för den som planerar att skaffa ett lager i Stockholm Norrort. Vidare kan du gå in och titta närmare på respektive kommuns förordningar, taxor, och bestämmelser, om du är intresserad av ett lager i Stockholm Norrort. 

Om vi börjar med Sollentuna kommun har denna en uppsjö av parkeringar, och de taxor som normalt tas ut gäller vardagar mellan 09-19, frånsett sön- och helgdagar. På dessa övriga tider är parkeringen helt och hållet avgiftsfri. Sollentuna erbjuder parkering för maximalt 10 kronor per timme, på de flesta platser. Det är inte dyrt att parkera i kommunen. Du kan välja att parkera, antingen via SMS eller via en app. Bra att känna till är att om du parkerar fel i kommunen blir böteslappen mellan 550 – 1000 kronor, beroende på förseelsen. Parkeringsreglerna i kommunen, följer normalt sett de generella förordningarna från Trafikförordningen i Sverige. Här gäller datumparkering. Det är en förordning som innebär förbud mot parkering på ojämn husnummersida, på ojämnt datum, klockslagen 02 – 15. Bestämmelsen i fråga gäller om inget annat framgår. Du kan läsa om det här och mycket mer på Sollentuna kommuns hemsida.

Låt oss också nämna något om Täby. Här finns nämligen en del specialregler. Först och främst, datumparkering gäller, i hela kommunen, om inget annan anges. Fordon får normalt sett parkera maximalt 24 timmar på allmän plats. Det finns infartsparkeringar på några ställen, centralt i kommun. Vid felparkering varierar böteslappen en del, det handlar om böter mellan 300 – 700 kronor beroende på hur allvarlig förseelsen är.

Utveckling i området

Låt oss titta lite närmare på byggprojekten i Stockholm Norrort, det är ett stort och omfattande område, och det finns naturligtvis gott om projekt. Vi har valt ut ett par stycken för att ge er en översiktlig bild. Om du är intresserad av ett lager i Stockholm Norrort kommer du att gynnas av att veta lite mer om byggprojekten i området.

Sollentuna är en spännande del av Stockholm Norrort. Väsjön är ett mycket intressant område, och även för dig som söker ett lager i Stockholm Norrort. Det här en helt ny och fräsch del av Sollentuna kommun, som just nu är under uppbyggnad. Det hela handlar om ett till ytan riktigt stort område. Här kommer det att finnas plats för totalt 3 800 villor, stadsradhus och flerbostadshus. För dig som är intresserad av ett lager i Stockholm Norrort kan det här vara en bra plats att fokusera på. De första inflyttningarna beräknas ske mellan 2019 och 2025, vid det tillfället skall kommunen vara klar med infrastrukturen i området. I Väsjön vill Sollentuna kommun satsa på en småskalig, miljöanpassad och harmonisk stadsmiljö. Utbyggnaden i området beräknas pågå fram till år 2040.

I Danderyd finns ett av Sveriges mest omtalade byggprojekt. Det handlar om Danderyds sjukhus nya akutvårdsbyggnad. Projektet beräknas kosta 1,2 miljarder kronor och Locum är byggherren.

Täby har också flera spännande projekt. Förutom ett blandat antal projekt med ett flertal bostadshus håller Täby centrum också på att byggas. Centrumet bör stå klart i sin helhet under 2017. Kommuninvånarna får då tillgång till, förutom det redan färdigkonstruerade köpcentrumet, även ett nytt bostadskvarter, parkeringsgarage, cykelvägar, och ett efterlängtat torg.

Industrier

Låt oss se lite närmare på de tre största företagen i Stockholm Norrort. (Namn, kommun, omsättning)

  • Attendo AB – Danderyd – 9,8 miljarder
  • Siemens AB – Upplands Väsby – 8,4 miljarder
  • BMW Sverige AB – Sollentuna – 8,0 miljarder

Stockholm Norrorts kommuner skiljer sig rejält från varandra, avseende företagsklimat. De kommuner som utmärker sig, i positivt avseende är Sollentuna och Upplands Väsby, här finns de största företagen. I andra änden av spektrumet finner vi Vallentuna och Sigtuna, de har minst antal stora företag. Ser vi på antalet registrerade företag får vi en delvis annan bild. Täby erbjuder flest företag, hela 2 800 stycken, efter det följer Sollentuna och Danderyd. Vi finner en fascinerande korrelation mellan kommunerna, som stämmer väl överens med den bild vi fick under kapitlet om köpkraft. Medianinkomst och företagsklimat i det kapitlet stämmer nämligen väl överens med bilden av företagen i det nuvarande kapitlet.

De bästa kommunerna avseende företagandet, är Danderyd, Täby och Sollentuna. De företag som ligger sämst till enligt den här bedömning är Järfälla och Sigtuna. Upplands Väsby sticker ut lite. Kommunen erbjuder gott om stora företag, trots ett lägre antal företag, och lägre medianinkomst för invånarna. Vallentuna har i sin tur få företag och är inte i topp vad gäller företagsklimat, men samtidigt är medianinkomsten god; det är en ovanlig kombination, men det kan exempelvis bero på att många pendlar till Stockholm eller Uppsala för att arbeta.

Ett lager i Stockholm Norrort påverkas inte på samma sätt av köpkraften då du förmodligen levererar dina varor till andra platser. Däremot finner du här många bra områden eftersom det är nära till stan och goda kommunikationer överallt.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Ett lager i Stockholm Norrort innebär att det också kan vara bra att känna till de övernattnings-möjligheter som erbjuds. Eftersom det är ett stort område kan vi inte berätta om alla boenden som finns här. Vi föreslår därför att du själv går igenom de boenden som erbjuds, i den eller de kommuner du är intresserad av. Vi presenterar här en kortfattad lista över boenden.

  • Best Western Hotell Danderyd är ett prisvärt och centralt placerat hotell. Det har fått fina vitsord, för läge och pris. Här erbjuds kostnadsfri frukost, gratis WiFi samt kostnadsfri parkering. Hotellet har fått 3 stjärnor.
  • Scandic Täby är ett hotell med lysande läge, jämte Roslagsbanans Näsby station. Boendet är omtyckt av sina gäster och har fått komplimanger för den trevliga atmosfären samt för läget. Här får du gratis frukost, kostnadsfri WiFi och gratis parkering. Hotellet har 3,5 stjärnor.
  • Welcome Home med det trevliga namnet, är ett hotell i Järfälla, centralt placerat i centralorten. Hotellet är omtyckt för fint läge och god service, här får du samma gratisfaciliteter som hos de andra två ovanstående. Hotellet har 3,5 stjärnor.
  • Scandic Star Sollentuna ligger alldeles jämte det fantastiska köpcentrumet Sollentuna centrum. Besökare har delat ut goda recensioner för läge och frukost, däremot har man klagat något på rummens kvalitet. Scandic Star Sollentuna har 3,5 stjärnor.