Introduktion till området

Stockholm är en populär stad för såväl att leva i som att arbeta i. Många företag väljer just Stockholm som sin etableringsplats. Detta beror på många olika faktorer. Stockholm är Sveriges huvudstad och är med sina ca 900 000 invånare den största och mest folkrika staden i såväl Sverige som i hela Norden. Huvudstaden ligger i Uppland och tillhör regionen Stockholms Län. Staden räknas till en av de fem snabbast växande regionerna i hela Europa och är även den snabbast växande staden i Sverige. Detta är den främsta anledningen till att många företag väljer att öppna upp sin verksamhet i kontor i Stockholm och dess stadsdelar.

Ett område som är populärt för företagande är området Norrort. Det är ett område i Stockholm som innefattar den norra delen av huvudstaden. Det har alltså inte någon exakt avgränsning utan innefattar även en del andra kommuner såsom till exempel Danderyd, Sollentuna, Sigtuna och Täby. Det betyder att det är ett väldigt brett område vilket även innebär ett stort utbud av trevliga och fina lokaler och kontor i Norrort.

Andra anledningar till varför just Du ska välja kontor i Norrort i Stockholm för ditt företag är dess geografiskt strategiska läge mitt i den expansiva Stockholmsregionen. Detta för med sig många fördelar. Den ligger nära två lokala flygplatsområden, Arlanda- och Bromma flygplatsområde, väldigt välutvecklad kollektivtrafik med tunnelbana, tåg och buss, stort vägnät och sist men inte minst så har Stockholm kommun även Sveriges största hamn. Stadsdelens goda förbindelser underlättar för såväl företag som in- och utpendlare. Man kan snabbt och smidigt ta sig till andra städer eller länder och samtidigt nå de internationella marknaderna. Detta gör även att internationella företag lockas att etablera sin verksamhet i kontor i Norrort.

Det finns redan många stora välkända internationella företag som etablerat sig i kontorslokaler i huvudstadens olika stadsdelar. Norrorts stora yta erbjuder mycket mark och många trevliga kontor för nyetableringar. Norrort ligger utanför Stockholms innerstad vilket innebär mer förmånliga kontorskostnader. Detta gör även att företagsområdena i Norrort ligger som kluster vid kommunikationsknutpunkterna för att underlätta förbindelserna.

Stockholm kommun är inte bara attraktiv för företagande utan är även en av de mest besökta städer i hela Europa. Det finns ett väldigt stort utbud av många välkända sevärdheter och landmärken såsom exempelvis slottet, kungafamiljen, Storkyrkan och Riksdagshuset. Detta lockar många besökare världen över. Här finns ett stort kulturutbud, fina naturområden och parker, universitet och nöjesparker.

Tack vare närheten till Stockholms universitet med sina ca 70 000 studenter världen över finns det högutbildad och kompetensrik arbetskraft tillgänglig i huvudstaden. Det är i Stockholm vi finner Sveriges hetaste företagsklimat. Det är därför det är en så attraktiv plats för företag. Kombinationen av den pulserande storstaden och den lugna och vackra skärgårdsidyllen lockar många till huvudstaden. Det finns sammanfattningsvis många fördelar med att etablera sin verksamhet i lokaler och kontor i Norrort i Stockholm.

Områdets historia

I Stockholm kommun finner vi ett stort utbud av kultur och historia. Här finns många historiska sevärdheter vilket många stockholmare känner stor stolthet för. Det är specifikt en händelse som haft en väldigt stor betydelse för utvecklingen av Stockholm som den huvudstad den är idag. Det var Riksrådets privilegiebrev till staden. Brevet utfärdades den 1 maj år 1436 och ses vara det äldsta privilegiebrev som bevarats. Detta brev ser man som ett startskott för både Stockholms roll som huvudstad och på Stockholms Rikspolitiska storhetstid. År 1520 intogs staden av den danska kungen, Kristian II, som tillsammans med sin armé förklarade sig som kung över Sverige. Detta varade i hela tre år tills Gustav Vasa intog Stockholm vilket satte grunden för den svenska staten som den är idag.

Områdets infrastruktur

I området Norrort finns det tillgång till en väldigt god kollektivtrafik. Norrort omfattar de norra delarna av Stockholm och innefattar i begreppet även en del andra kommuner, som till exempel Danderyd, Sollentuna, Sigtuna, Täby, Upplands Väsby och Upplands-Bro. Kollektivtrafiken är väldigt välutvecklad vilket gör att man lätt och smidigt kan ta sig mellan stadens olika stadsdelar och andra städer.

Kommunen arbetar aktivt för att ständigt utveckla och förbättra infrastrukturen då det är ett väldigt viktigt område som gynnar näringslivet i en stad. Fokus ligger främst på att förbättra framkomligheten i trafiken och på att öka trafiksäkerheten i staden. Då området Norrort är beläget utanför innerstaden innebär det mer förmånliga kontorskostnader. Det har även blivit en allt mer växande trend för företag att söka sig till huvudstadens ytterområden. Här ligger Norrort högt på listan. Att ytterområdena blivit så populära beror dels på de mer förmånliga priserna men dels även på den stora utbyggnationen av kommunikationsmöjligheterna. Denna utveckling är i ständig förbättring för att öka framkomlighet och främja områdets näringsliv. Det finns många olika sätt att ta sig till och från Norrort. Man kan snabbt och smidigt transportera sig med de tillgängliga transportmedel såsom bil, tunnelbana, tåg och buss. Den goda kollektivtrafiken är väl genomtänkt och finns alltid med endast några enstaka minuters väntetid mellan avgångarna. Detta underlättar för såväl företag som in- och utpendlare.

Företag som finns etablerade i Norrort kontor har nära till det mesta. Områdets strategiska läge med närhet till två flygplatsområden, Arlanda- och Bromma flygplatsområde gör att man snabbt och enkelt kan ta sig mellan städer eller länder. Att man snabbt och smidigt kan nå de internationella marknaderna gör Norrort kontor om än mer attraktivt för företag, såväl för svenska som utländska företag. Detta medför i sin tur att det ökar möjligheterna för expansion och utveckling. Den redan mycket välutvecklade infrastrukturen i området Norrort är under ständig förändring och förbättring. Detta på grund av att ska kunna möta den tillväxt staden står inför. Stadens goda infrastruktur med ett bra vägnät, hamn, buss-, tåg- och flygförbindelser i kombination med stadens strategiska läge lockar allt fler företag till Norrort kontor. Med Sveriges största hamn är Stockholms hamn, som även är en knutpunkt för godstransporter mellan norra och södra Sverige. De goda kommunikationsmöjligheterna och möjligheterna att resa kollektivt i kombination med kommunens engagemang att främja företagande lockar allt fler företag att etablera sig i olika typer av lokaler och kontor i Norrort.

Företagsliv

Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Sverige. I huvudstaden finns Sveriges hetaste företagsklimat och ses av många därför som karriärmöjligheterna stad. Denna expansiva stad lockar många företag till stadens olika stadsdelar. Området Norrort är vagt avgränsat vilket innebär att det är ett väldigt brett område som medför ett stort utbud av trevliga kontor. Att Norrort kontor även ligger utanför huvudstadens innerstad gör att priset på kontorslokalerna ligger betydligt billigare än om man jämför men kontor belägna i innerstaden. Den växande trenden att företag söker sig till huvudstadens ytterområden leder till att efterfrågan på dessa kontorslokaler har ökat vilket i sin tur gör att priserna ökar. Dock ligger de betydligt lägre i förhållande till innerstadens kontorslokaler. Skillnaderna ligger vanligtvis på ca hälften av priset. Norrort som är beläget utanför innerstaden gör att man här kan få relativt förmånliga priser på olika typer av kontorslokaler i Norrort. Detta gör området om än mer attraktiv för företagande. En annan fördel förutom priserna är att man byggt ut kollektivtrafiken vilket bidrar alltmer till att man enkelt och smidigt kan ta sig till stadens alla delar. Den stora populäriteten gör att det har blivit ett stort tryck på kontorsutbudet. Detta har lett till att många nyproduktioner är igång för att möta den stora efterfrågan på lokaler och kontor i Norrort. Området är i ständig tillväxt. Fler kontor ska byggas för att kunna ge hem åt fler företag. Det finns allt från små kontorslokaler som passar de allra minsta företagen på få kvadratmeter till de stora företagen på flera 100 kvadratmeter. I detta dynamiska stadsområde kan man garanterat hitta en lokaltyp som passar den verksamhet som man vill etablera.

I hela den expansiva Stockholmsregionen finns ett väldigt stort utbud av shoppingmöjligheter. Huvudstaden räknas till en av de mest attraktiva resmålen i Europa. Det är en av världens mest modemedvetna stad vilket man kan se på stadens invånare som ofta klär sig väldigt trendigt och modemedvetet. Här finns många välkända och attraktiva shoppingstråk som lockar till sig besökare världen över. Huvudstadens shoppingmöjligheter jämförs ofta med Manhattan i New York. Man finner ett stort utbud av många stora gallerior och köpcentrum i Norrort. Då Norrort inte är ett direkt avgränsat område utan norra delen av Stockholms kommun och flera andra kommuner finns det en väldigt stor yta och därför ett väldigt brett utbud av shoppingmöjligheter. Här finns därför något för alla, stora som små, unga som gamla. Shoppingutbudet består av en kombination av stora och välkända designmärken till de allra klassiska varumärkena. Man kan här även hitta en del trendiga lokala småbutiker med unikt utbud. Besökare världen över kommer till Stockholm just på grund av de ofantliga och eftertraktade shoppingmöjligheterna. Du kommer inte bli besviken då det garanterat finns shopping för alla smaker. Stockholm är sammanfattningsvis en stad med enormt utbud av shoppingmöjligheter och en stad som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Det är till Norrort i Stockholm du ska åka om du är ute efter en shopping du sent kommer att glömma.

Köpkraft i området

Då Norrort inte är ett bestämt avgränsat område är det svårt att bedöma den verkliga köpkraften i området. I Stockholm kommun råder generellt sätt en väldigt hög köpkraft om vi tittar på medellönen i kommunen. Medellönen i kommunen ligger idag på ca 330 000 kronor per år. Detta innebär att de flesta Stockholmsborna tjänar väldigt bra. Huvudstaden ligger betydligt högre än resterande kommuner i Sverige. Medellönen i hela Sverige ligger på ca 260 000 kronor. Det är en skillnad på ca 25 %. Detta innebär att Stockholmsborna har en köpkraft som är nästan 25 % högre än de övriga kommunerna i landet. En medelstockholmare har en köpkraft på ca 5 000 kronor i månaden om man räknar med en förvärvsinkomst på 330 000 kronor per år. I området Norrort bör därför köpraften ligga relativt nära den köpkraft som råder generellt i huvudstaden. Dock kan köpkraften inom en och samma kommun och stadsdel variera betydligt beroende på bostadsområde. I de mer välbärgade områdena ökar sannolikheten för högre köpkraft än i de mindre välbärgade bostadsområdena. Detta beror på att människor med högre inkomster tenderar att bo i mer välbärgade områden vilket innebär att köpkraften i dessa områden är betydligt högre. Det finns alltså människor inom samma kommun och stadsdel som har betydligt lägre men även betydligt högre köpkraft än vad man kan räkna ut med hjälp av medellönen.

Befolkning i området

Allt fler väljer att flytta till Stockholmsregionen. Det har blivit allt mer attraktivt att leva, bo och arbeta i den dynamiska och expansiva huvudstaden. Stockholm kommun står därför inför många stora utmaningar. Flera nya bostäder ska byggas för att kunna möta den rådande inflyttningen till staden. Staden är i ständig tillväxt, både när det gäller inflyttning till staden men även antalet företagsetableringar. Kontorslokaler, nya gator och torg, affärsstråk och skolor ska byggas. Huvudstaden står inför många stora förändringar. Många företag lockas att etablera sig i framförallt Norrort kontor då de dels får mer förmånliga kontorskostnader och dels för att det numera finns tillgång till så goda kommunikationsmöjligheter. Fler företag innebär fler arbetstillfällen vilket i sin tur leder till att fler människor väljer att flytta till staden på grund av de ökande arbetsmöjligheterna. Kombinationen av en modern huvudstaden med stort kulturutbud, fina bostäder, parker och ordentlig shopping gör att kontor i Norrort är en sådan populär etableringsplats. Den expansiva stockholmsregionen är en de fem snabbast växande regionerna i Europa vilket även det ha en stor bidragande faktor till varför fler företag väljer just Norrort kontor för sina etableringar. Framtiden hyser väldigt många spännande moment och vi kan bara avvakta och se hur fantastiskt det blir.

Parkeringsmöjligheter

I Stockholm kommun råder det generellt sätt väldigt begränsat utbud av parkeringsplatser. Det finns totalt 37 000 parkeringsplatser på huvudstadens stora yta, vilket är väldigt få. Prisnivån på parkeringsplatserna varierar beroende på var man väljer att parkera sin bil. Biljetterna är indelade i olika färggruppor som bestämmer parkeringsplatsens pris. De dyraste platserna finner man givitvis mitt i city med närhet till det mesta. Ju längre ifrån stadens centrum man kommer desto lägre priser blir det.

På de allra mest trafikerade gatorna mitt i centrum i Stockholms innerstad, finner man den röda biljettkategorin. Prisnivån ligger på 26 kronor per timme från klockan 09.00-17.00, därefter 15 kronor per timme.

Den gröna och den dyraste biljettkategorin finns på vissa gator i centrum. Här ligger biljettpriset på 41 kronor per timme, alla dagar, dygnet runt.

På de övriga gatorna i innerstaden, det vill säga på Södermalm, Vasastaden, Kungsholmen och Östermalm, finner man den blå biljettkategorin som ligger på 15 kronor per timme från klockan 09.00-17.00, därefter ingen avgift.

Den vita biljettkategorin finns i förorterna. Prisnivån skiljer sig mellan de olika förorterna. Då Norrort ligger utanför Stockholms innerstad är prisnivån på parkeringsplatserna något mer förmånliga. Här finns även en del garage i vilka det är mer gynnsamt att parkera sin bil i.

Man kan betala sin parkeringsplats på flera olika sätt. Man kan välja om man vill betala med mynt, betalkort såsom exempelvis VISA och Mastercard eller med hjälp av en app på sin mobiltelefon. Att använda appen är ett väldigt snabbt, smidigt och enkelt sätt. Detta då man själv kan reglera tiden man står parkerad. Man kan antingen förlänga eller avsluta parkeringen om man blir klar tidigare. Detta gör att man inte behöver stressa tillbaka till en viss tid eller förlora pengar på en kort visit. Oavsett vart ifrån man åker så finns det i denna huvudstad generellt bra förbindelser och kommunikationerna gör det lätt att ta sig till och från platser.

Utveckling i området

Det finns många arbetsmöjligheter i Norrort. Med den ökande tillväxten förväntas antalet arbetstillfällan öka extremt. Allt fler företag väljer Norrort kontor för sina etableringar mycket på grund utav de mer förmånliga kontorskostnaderna jämfört med Stockholms innerstad. Ju fler företag som hittar till kontor i Norrort desto fler företag väljer att följa den trenden. Det finns allt från små företag med få anställda till stora internationella företag med flera tusen anställda. Kommunen har ett nära samarbete med de lokala företagen för att främja utveckling och tillväxt.

Med huvudstadens universitet och sitt mångfacetterade näringsliv finner man en väldigt kompetensrik och högutbildad arbetskraft här. Kommunen arbetar även aktivt för att ett bra företagsklimat ska råda samt att locka fler företag att etablera sig i kontor i Norrort. Med den goda servicen i kommunen får nyetablerade företag mycket hjälp med allt från uppstart till den dagliga verksamheten och utvecklingen. Det är ett dynamiskt och kreativt område med många möjligheter för företag, arbetstagare och invånare. Kommunen arbetar aktivt för att Norrort ska bli en attraktiv etableringsplats och för att locka företag att etablera sig i kontor i Norrort.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

I den expansiva Stockholmsregionen finns det många hotell och vandrarhem att välja och vraka mellan, inte minst i området Norrort. Ska du besöka staden så är boendemöjligheterna i stadens stadsdelar enorma. Det finns hotell och vandrarhem i alla prisklasser och i alla standarder. Det är du bestämmer vilka krav som ska vara uppfyllda. Ska det vara nära kontoret? Nära tunnelbanan? Nära flygplatsen? Här finns allt från det mest enkla vandrarhem för någon enstaka hundralapp per man och natt till det mest lyxiga och exklusiva hotell för ca 1 000 till 2 000 per man och natt. Fördelen med att bo i Norrort är att hotellen ligger något lägre än om man jämför med hotellkostnaderna i innerstaden. Prisnivån brukar skilja sig med ca hälften av kostnaderna i innerstaden. På de flesta hotell i Norrort får man en väldigt god service med allt från trådlöst internet och gymfaciliteter. Det är dina önskemål som ska tillgodoses när du väljer vilket hotell eller vandrarhem du ska bo på. Du sätter kraven och Norrort kommer garanterat att kunna erbjuda flera hotell som kan tillgodose dina behov. I de centrala delarna i innerstaden ligger priserna betydligt högre om man jämför ett hotell som är beläget i ytterområdena av Stockholm.