Introduktion till området

Söderort är den del av Stockholms kommun som är belägen till söder om Stockholms innerstad. Den består av stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck. Söderort befinner sig på den norra delen av Södertörn och har en geografi som är typisk för området, med bland annat skogar, bergknallar och våtmarker. Det är också i Söderort som delar av Stockholmsåsens rester finns, med en sträckning från Skanstull och söderut.

Söderorts geografiska gränser utgörs främst av naturliga hinder, såsom Mälaren i väster och de tre sjöarna Långasjön, Magelungen och Drevviken i söder som är en naturlig gräns till Huddinge. I norr gränsar kommundelen till Södermalm och Årstaviken och i öster gränsar den till Nacka kommun och Nacka naturreservat.

Söderort har en intressant och välorganiserad bebyggelse och goda kommunikationer till övriga delar av Stockholms kommun och resten av Sverige. Söderorts yta liknar mest en tårtbit, och bebyggelsen består enkelt beskrivet av tre ringar på den. Den innersta ringen närmast Stockholms innerstad består av bebyggelse från början av 1900-talet till omkring 1950. Denna del är närmast en vidare del av Stockholms innerstad. Den andra ringen består främst av småhus byggda mellan 1910 och 1940. Den yttersta ringen består av de förorter som byggdes i anslutning till tunnelbanan när den byggdes ut mellan 1950 och 1970.

Områdets historia

En stor del av Söderort består av det som tidigare hette Brännkyrka landskommun och som blev en del av Stockholm år 1913. Brännkyrka landskommun var en av 2 400 landskommuner som bildades år 1862 i den så kallade ”kommunalförordningen”. Man inrättade också förordningar för 89 städer och för åtta så kallade köpingar, orter med speciella rättigheter som inte är städer. Köpingarna avskaffades i början av 1970-talet. Brännkyrka kommun bestod av dagens stadsdelar: Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp, Skärholmen och Vårberg. Brännkyrka församling existerar fortfarande, men den har en betydligt mindre yta än dåvarande Brännkyrka landskommun.

Områdets historia är i övrigt okomplicerad, förutom några rockader av områden under 1900-talet har inte mycket skett. En del av Nacka flyttades exempelvis till Söderort år 1930. Ett område flyttades från Huddinge till Söderort år 1963. Kommundelen förlorade en del av sitt område 1957. Det var Reimersholme som flyttades till Stockholms innerstad.

Områdets infrastruktur

För den som tittar på kontor i Söderort är den väl utbyggda infrastrukturen definitivt på plussidan. Söderort, som består av ett antal olika stadsdelar, har riktigt bra vägar och tunnelbanetrafik. Det finns även ett par pendeltågsstationer samt gott om busslinjer. Via bilvägarna i kommundelen är det lätt att ta sig till andra delar av Stockholm och till resten av landet. E4/E20 är kanske den största och viktigaste av alla vägar som går igenom Söderort. Den fortsätter nämligen norrut via Stockholms innerstad mot de norra delarna av landet; den passerar kommundelen i sydväst och går genom Skärholmen mot Botkyrka kommun. E4/20 utgör också en god kommunikationsmöjlighet mot de södra delarna av Sverige. Det finns dessutom andra större vägar som bland annat går söderut mot Huddinge och mot Nynäshamn via Farsta. Det går också större vägar österut mot Nacka kommun.

Avseende kommunaltrafik finns det också flera alternativ. Tunnelbanan är väl utbyggd i Söderort. Dessutom finns det pendeltåg som är ett annat bra alternativ som är snabbare än tunnelbanan och gör det smidigt för pendlare som har kontor i närheten av pendeltågsstationerna. Ett flertal tunnelbanelinjer går genom kommundelen. Två av Stockholms tre tunnelbanelinjer går här. Både den röda och den gröna linjen är förlagd till Söderort. Den röda linjen delar sig vid Liljeholmen där den ena förgreningen går hela vägen till Norsborg via Skärholmen, vilket innebär att ändhållplatsen hamnar en bra bit utanför Stockholms kommun. Den andra delen har sin slutstation vid Fruängen och går via Hägersten. Den gröna linjen förbinder de östra delarna av kommundelen och splittras i tre linjer vid Gullmarsplan och Skärmarbrink. Dessa tre täcker sedan kommundelen med slutstationer i Hagsätra, Farsta Strand, och Skarpnäck. Pendeltågsstationer finns  i Årsta, Älvsjö och Stuvsta i riktning mot Huddinge kommun.

Ett kontor i Söderort ger med andra ord mycket bekväma färdmöjligheter. Oavsett om det rör sig om buss, bil, tåg eller tunnelbana kan både lokalinvånare och affärsresenärer utifrån enkelt och snabbt ta sig fram. Det kan givetvis vara en god idé att titta lite närmare på området för att avgöra var den optimala placeringen av ett kontor i Söderort kan ligga med avseende på kommunikationer. Vill du ha kontoret nära en tunnelbanestation? Hur är det med vägar? Föredrar du kommunikationer via pendeltåg?

Företagsliv

Kontoret är något av en universell arbetsyta. Den kan användas i anknytning till någon av de andra lokaltyperna, såsom lager eller butik. Det som utmärker kontoret är just detta. Det är en spindel i nätet för de övriga lokaltyperna i ett företag men kan givetvis stå för sig själv. Söderorts fina infrastruktur, närhet till innerstaden och dessutom med fina naturområden gör i allmänhet att ett kontor i Söderort till ett attraktivt alternativ. 

Några faktorer som utmärker ett bra kontorsläge är dels omgivningar, kommunikationer och hur området ser ut demografiskt och köpkraftsmässigt. Vad som även betyder mer är att de är moderna och miljömässigt hållbara. Något som blir speciellt viktigt ju närmare innerstaden man kommer med stigande priser per kvadratmeter är att ytorna är effektivt och funktionellt planerade med bra arbetsytor, såsom bra kontorsrum, rastplats och kök.

 

Avseende shopping erbjuder Söderort ett mångfacetterat utbud i Stockholm, med många varierande alternativ. De finns ett flertal stora köpcentrum. Dessa är till exempel Globen Shopping, Farsta centrum, SKHLM och Liljeholmstorgets Galleria för att nämna några.

Om vi väljer att koncentrera oss på dessa fyra köpcentrum kan vi börja med att tala om Globen shopping eller Globenområdets köpcentrum som det också kallas. Globenområdet är ett av Stockholms mest spännande platser med den unika Globen-byggnaden som kronan på verket. Globen är världens största sfäriska byggnad. Området erbjuder en stor mängd shopping och events såsom konserter och sportevenemang. Det är lätt att ta sig till Globen eftersom området är kopplat till den så kallade södra länken och till E4/E20. Det är också promenadavstånd till tre olika tunnelbanestationer. Det finns gott om parkering till bra pris på området. Du hittar en stor mängd butiker och restauranger i världsklass här. Ta en titt på hemsidan om du vill veta mer: http://www.globenshopping.se/

Om vi fortsätter med Liljeholmstorgets galleria har vi här i Liljeholmen ett riktigt fint och nybyggt köpcentrum, så nära innerstaden att det nästan är på gångavstånd från Södermalms kaféer och livliga barer. Liljeholmstorgets galleria är en trivsam plats, fylld med bra shopping och god mat, och gallerian är också ett av Söderorts största shoppingcenter (http://www.liljeholmstorget.se/). Gallerian erbjuder runt 90 butiker och restauranger av olika slag.

Något längre ifrån innerstaden på vägen mot Botkyrka kommun, precis bredvid E20:an är Skärholmens köpcentrum beläget. Även detta är ett köpcentrum fullspäckat med alla de faciliteter som utmärker shoppinggalleriorna runt innerstaden (http://www.skhlm.se/). Gallerian har nästan 100 butiker med olika butiker för alla smaker.

Farsta centrum är ett annat stort köpcentrum med lite längre historia. Det har funnits i nära 60 år och består av 150 butiker som har allt från stort till smått. Här finner du en stor matbutik samt en mängd varierade restauranger. Gallerian invigdes i oktober 1960 och genomgick 1998 köpcentrumet en totalrenovering med inriktning på modern och bekväm shopping. Farsta centrum har fina kommunikationer till resten av Söderort. Se mer på Farsta centrums hemsida: (http://www.farstacentrum.se/)

I övrigt är kommundelen packad med tusentals butiker, kaféer och restauranger, notervärt med många mindre lite mer nischade alternativ i Hägersten. Väljer du kontor i Söderort är du alltid nära Sveriges mest attraktiva områden, även med avseende på shopping.

Köpkraft i området

Medelinkomsten för befolkningen i Söderort är olika beroende på vilken specifik stadsdel man tittar på. Där finns områden med högre medelinkomst, och områden med lägre inkomst. Därför har  kommundelen även varierande köpkraft då  det finns alla typer av inkomsttagare och utbildningsnivåer. Enkel och lättillgänglig statistik över de olika områdena i Söderort jämfört med Stockholm och riket i stort finner du på SCB:s (Statistiska centralbyrån) hemsida. Den som väljer att etablera kontor i Söderort kan dock vara förvissad om att finna kunder, samarbetspartners och rätt anställda oavsett inom vilken bransch du befinner dig med avseende på närheten till innerstaden och övriga huvudstadens köpkraft. Söderort har annars i sig självt över 300.000 invånare samt en genomsnittlig  köpkraft som liknar snittet för Stockholm och för hela Sverige.

Söderort gränsar till en mängd områden, som både har större och mindre köpkraft än invånarna i området självt, och det är självklart så att det kan bidra med att du får mer leverantörer och kunder till ditt kontor. Med de angränsande områdena inkluderat har du kontakt med över en miljon människor vilket ger i stort sett gränslösa möjligheter för företag med kontor i Söderort.

Parkeringsmöjligheter

Från den 1 september i år (2016) har Stockholms kommun antagit en helt ny parkeringsordning. Den är skapad med målet att minska trängseln i de områden som är hårt ansatta av biltrafiken, samt att ha en gemensam vision avseende parkering i Stockholms kommun.

Det erbjuds gott om parkeringsmöjligheter i hela Söderort. Det är dessutom så att parkeringstaxan i Söderort skiljer sig ganska dramatiskt från taxan i innerstaden. Det kan kosta upp till tio gånger mer att parkera i och omkring Östermalm jämfört med att parkera i stora delar av Söderort, vilket är en annan anledning till att stadsdelen är populär bland företag som letar kontorslokaler.

Tittar man ett steg längre är en rimlig spekulation att framtidens kommunikationer kommer att handla allt mindre om biltrafiken. I Söderort finns gott om tunnelbanekommunikationer, bussar och pendeltåg. Kommundelen är därmed en del av den gröna revolution som Stockholm numera också är en del av. Sverige och Stockholm har som målsättning att vara ledande i omställningen till ett grönare samhälle, där världen arbetar för att eliminera utsläpp av växthusgaser, som exempelvis koldioxiden. Den som väljer ett kontor i ett område som är i framkant avseende den utvecklingen blir på ett naturligt sätt en del av den gröna våg som pågår i hela Stockholms kommun. Därför kan ett kontor i Söderort var en god idé om det är viktigt för dig att främja en god miljö.

Utveckling i området

Som en större del av Stockholm är det inte förvånande att det pågår en stor mängd byggprojekt i Söderort av varierande magnitud. Här följer några av de viktigaste projekten som pågår i dagsläget.

I Skärholmen har kommunen som mål att byta ut den nuvarande bergbanan mot en helt ny sådan och målet är att den nya skall sättas i drift under 2016 (http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Skarholmen-Bergbana1/). Skärholmen har också ett större bostadsprojekt på tapeten som fått namnet Fokus Skärholmen, med målet att bygga 4 000 nya bostäder i och med att Stockholms kommun växer. Bostäderna ska stå färdiga omkring 2020. Projektet är i en tidig fas men beslutet är taget och projektet är under uppstart. (Se mer här: http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Fokus-Skarholmen/).

Ett av de absolut största byggprojekten i Stockholm just nu är projektet Söderstaden. Söderstaden är en del av Söderort och består av Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen. Målet är att denna del av Söderort i framtiden skall ha en mer funktionell stadsmiljö och att den skall länka samman övriga delar av Stockholms kommun med kringliggande kommuner. Söderstaden skall i framtiden fungera som Stockholms evenemangscentrum och ha en mängd evenemang inom idrott, musik och kultur med mera. Byggprojektet beräknas pågå till omkring 2020 – 2030, då projektet är uppdelat i flera mindre delar som har olika tidsramar. (Läs mer här: http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Soderstaden/)

Liljeholmen är en progressiv och snabbt växande del av Söderort som erbjuder närhet till såväl innerstaden som till olika naturområden. Även här pågår ett antal olika byggprojekt för att öka antalet moderna kontorslokaler och bostäder i området.

I stort sett är Söderort liksom många delar av huvudstaden i kraftig utveckling, med sina mer eller mindre massiva byggprojekt. För denna kommundelen har det följden att dess inflytande därför kommer att öka dramatiskt under de närmaste tio åren. Därför ser många det som en smart framtidsinvestering att etablera kontor i Söderort i nuläget för att få ett kontor i en växande del av Stockholm som givetvis är ett av Sveriges mest attraktiva områden.

Industrier

En mängd olika större företag har sina huvudkontor i  Söderort vilket både kan ge samarbetsmöjligheter för företag som väljer att etablera sig här och stärker områdets attraktionskraft för kunder.

Det största företaget i Söderort är Ahlsell som har sina lokaler i Liljeholmen nära sjön Trekanten samt Liljeholmsviken (https://www.ahlsell.se/). Koncernen Ahlsells Operations AB omsatte 22,5 miljarder kronor år 2015 och är Nordens ledande distributör av verktyg och installationsprodukter åt byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt till offentliga sektorn.

Det näst största företaget i Söderort är Nynas AB och har sitt huvudkontor på Lindetorpsvägen 7, nära Globenområdet (http://www.nynas.com/). Företaget är experter på att tillverka industrioljor som kan användas i en mängd olika typer av sammanhang. Företagets produkter tillverkas på raffinaderier i Europa samt i Nord- och Sydamerika. Tre av dessa raffinaderier, belägna i Nynäshamn, Göteborg och Harburg, är helägda av Nynas AB. Nynas omsatte 16,2 miljarder kronor under 2015.

I övrigt finns ett antal stora företag i Söderort, några av dem är Bravida, Bring Citymail samt Nokas Security. För att se en lista över Stockholms största företag gå in på följande länk:(http://www.largestcompanies.se/topplistor/sverige/de-storsta-foretagen-efter-omsattning/stockholms-lan). Här kan du själva söka efter de största företagen om du vill sondera terrängen inför ditt lokalskifte vare sig du planerar att ha kontoret i Söderort eller någon annanstans i Stockholms län, vilket även innebär företag i kommuner nära Söderort.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

För affärsresande på besök i Söderort eller i Stockhom i övrigt, som vill bo utanför innerstadens hektiska kvarter finner många goda övernattningsalternativ i Söderort. Några av våra handplockade valmöjligheter följer här, för den som vill förbipassera hotels.com eller tripadvisor som är de vanligaste och största sökmotorerna för hotell.

För den som är ute efter en gedigen hotellupplevelse finns fyrstjärniga ”Good Morning + Hägersten” vid sidan av E4:an på väg in mot centrala Stockholm. Det är ett nyrenoverat 4-stjärnigt hotell med hög standard. Samtliga rum erbjuder fåtölj samt arbetsbord som är populärt speciellt bland affärsresenärer. Samtliga hotellrum har helkaklade badrum och är modernt inredda.

Ett annat trevligt 4-stjärnigt hotell ligger i Älvsjö och kallas ”Connect Hotell Stockholm.” Hotellet ligger nära stadsdelens centrum och du kan därifrån enkelt och snabbt ta dig in till centrala Stockholm. Hotellet erbjuder bar/lounge, restaurang och fitnesscenter med gym. Rummen är trevligt inredda i modern stil och ligger i övrigt med bra läge centralt i Söderort.

I globenområdet hittar vi givetvis en hel del alternativ för nöjes- eller affärsresande, såsom ”Quality Hotel Globe” som så när ligger vägg i vägg med Globen och Tele2Arena. Området är livligt med de många evenemangen och ligger enbart ca tio minuter från på Stockholms centralstation. Hotellet har hela 527 rum och 18 konferensrum vilket gör det till ett av områdets största affärshotell.

Ett kontor i Söderort är generellt sett ett kontor för affärsliv och nätverkande för den som vill undvika innerstadens priser men fortfarande sitta i ett attraktivt område med närhet till centrum. Området är väl värt en titt både för nyetablerade som företag som vill omlokalisera.