Introduktion till området

Vasastan är en av de största stadsdelarna i Stockholms innerstad med omkring 60 000 invånare. Den gränsar till Norrmalm i söder, Solna i norr, Kungsholmen i väster och Östermalm i öster. Vasastan var tidigare en del av Norrmalm men blev sedan en egen stadsdel 1926. Namnet har tagits från Gustav Vasa som även namngivit olika kyrkor, gator och andra platser i Vasastan.

Kärnan i Vasastan utgörs av främst Odenplan med omgivning, vilket bland annat inkluderar Gustaf Vasa kyrka, Stockholms stadsbibliotek och Handelshögskolan. Andra samlingspunkter är tex St Eriksplan, Observatoriet och Observatorielunden. Ytterligare områden som räknas till Vasastan är Rörstrand, Bellevue, Röda Bergen, Sibirien, Atlasområdet och Birkastaden. Bland de viktigaste gatorna i Vasastan brukar räknas Sveavägen, Odengatan, Karlbergsvägen och St Eriksgatan. Vasastan har hela tre tunnelbanestationer: Rådmansgatan, Odenplan och St Eriksplan. Dessutom finns det en pendelstation (Karlbergs station). 

De många grönområdena gör Vasastan till en trivsam stadsdel som är mycket populär både bland Stockholmare och turister. Runt framförallt Odenplan, St Eriksplan och längs Rörstrandsgatan finns också många restauranger och kaféer som lockar besökare och bidrar till att skapa ett energiskt folkliv. Vasastan saknar i mångt och mycket större köpcentrum och andra koncentrerade handelsområden. Istället kännetecknas stadsdelen av ett näringsliv med många mindre affärslokaler, inte minst mode- och antikvitetsbutiker, som ligger utspridda på olika håll. Många företagare som etablerat sig i kontorshotell i Stockholm Vasastan har tilltalats av det centrala läget, den utmärka infrastrukturen och de stora kundgenomströmningarna i denna del av innerstaden.

Områdets historia

Astrid Lindgren bodde över 70 år av sitt liv i Vasastan, där också klassiska svenska filmer som Karlsson på taket, Mannen på taket och En kärlekshistoria har utspelat sig. Den naturvackra Vasaparken, stadsdelens kanske mest kända park, lockar mycket besökare oavsett årstid. Andra parker i Vasastan är Observatorielunden, Vanadislunden och Bellevueparken, som ligger vid Brunnsviken.

Områdets infrastruktur

Vasastan började utformas redan på 1640-talet då amiralen Clas Larsson ritade dess stadsplan. Denna stadsplan vidareutvecklades sedan på 1860-talet av juristen Albert Lindhagen.

Vasastan har en pendelstation som heter Karlbergs station och som kommer

upphöra 2017 i och med att Citybanan blir klar. Karlbergs station har sammanlagt omkring 30 000 dagliga resenärer. Den invigdes redan på slutet av 1800-talet samtidigt som man anlade Värtabanan och förlades då vid den plats där denna bana anslöts till Ostkustbanan. Karlbergs station har två busslinjer i anslutning: Buss 72 från Karlberg station - Odenplan - Östra station - Frihamnen. Samt Buss 507 från Karlbergs station - Västra skogen - Tomteboda postterminal. När Citybanan blir klar tar den nya pendelstationen vid Odenplan över den roll som Karlbergs station haft. Tanken är att resenärer då kommer kunna byta mellan tunnelbana och pendeltåg betydligt snabbare och smidigare än tidigare. Konstruktionen av Citybanan fyller flera funktioner vad avser kollektivtrafiken och infrastrukturen i Vasastan. Framförallt är denna del av innerstaden väldigt tätbefolkad, varför det var nödvändigt att titta på olika alternativ för att förbättra framkomligheten. Vasastan är en mycket populär och eftertraktad stadsdel och infrastruktursatsningar som tex Citybanan kan därför också ses som en del av en framtida stadsplanering med en befolkning som kan tänkas öka successivt.

I övrigt är det främst de tre tunnelbanestationerna som idag utgör stommen av Vasastans kollektivtrafik: Rådmansgatan, Odenplan och St Eriksplan. Såväl Rådmansgatan som Odenplans stationer har omkring 26 000 resenärer per dag. St Eriksplans tunnelbanestation har något mindre; omkring 20 000. Samtliga dessa tre tunnelbanestationer i Vasastan trafikeras av Linje 1 (Gröna linjen) och tillkom år 1952.

Företagsliv

Det finns en rad faktorer som attraherar företag att etablera sig i kontorshotell i Stockholm Vasastan. Det har framförallt att göra med det geografiska läget i innerstaden, vilket innebär direkt tillgång till Sveriges största marknad. Vasastaden är en av huvudstadens mest populära områden och tillika ett av de största räknat i folkmängd och potentiella kunder. Ett kontorshotell i Stockholm Vasastan erbjuder företagen den visibilitet de söker och signalerar samtidigt ett starkt varumärke. Här finns intressanta idéer och inspiration om hur du kan designa och inreda kontorshotellet i Stockholm Vasastan. 

Just kontorshotell är en fastighetslösning som på senare år vuxit allt snabbare i popularitet. Det är en trend som ses tydligt inte bara i Sverige utan även internationellt: Hela 80 % av kontorshotellen i Europa bibehåller eller ökar just nu sin redan höga uthyrningsgrad jämfört med tidigare år. En av de stora fördelarna med kontorshotell är den flexibilitet som de innebär för företagen. Jämfört med många andra fastighetslösningar går det betydligt snabbare och enklare att komma igång med verksamheten eftersom kontorshotellen erbjuder en redan färdig och fullt utrustad kontorslokal. Många experter menar att moderna kontor och kontorshotell med sina öppna ytor främjar kommunikationen och samarbetet på arbetsplatsen. För att uppnå optimal trivsel och produktivitet är det dock inte bara den rent fysiska inredningen av lokalen som spelar roll. Även den sociala miljön är betydelsefull. Det är till exempel viktigt att arbeta för att stärka kommunikationen och öka förståelsen för varandras olikheter och kompetenser.

 

Vasastan är inte först och främst känd för att att ha många stora köpcentrum och gallerior. Handeln i stadsdelen har istället en mer fragmentiserad karaktär - butikerna och andra affärslokaler är utspridda på olika håll. Vad som är kännetecknande för deras verksamhet är också att många av dem är starkt nischade, inte minst vad gäller tex mode och mat. Deras höga specialiseringsgrad gör dem mindre beroende av stora kundmassor. De många antikbutikerna och second handaffärerna i olika delar av Vasastan typiska för stadsdelen. Det finns även flera livsmedelsaffärer som riktat in sig på att sälja ekologiska och närproducerade matvaror. Ett exempel är den ansedda matbutiken Cajsa Warg som ligger vid St Eriksplan. Den har tagit sitt namn efter den kända svenska kokboksförfattarinnan som levde på 1700-talet.

Trots bristen på större köpcentrum finns det många andra attraktioner som driver kunder och andra besökare till Vasastan. Inte minst alla de fina parkerna, som tex Vasaparken och Bellevueparken. De har blivit populära rekreationsområden bland boende i Vasastan samt andra delar av Stockholm. I närheten av en annan park, Observatorielunden, ligger Handelshögskolan. Det är en av Vasastans mest kända institutioner och allmänt ansedd som en av landets främsta högskolor. Handelshögskolan har även ett mycket gott rykte internationellt. På andra sidan parken ligger Stockholms stadsbibliotek, även det en viktig samlingsplats för studerande och andra litteraturintresserade.

Därutöver finns även ett flertal restauranger och andra affärslokaler kring inte minst Odenplan och St Eriksplan. Även Rörstrandsgatan är populär för sitt folkliv med restauranger och kaféer mm. Just Rörstrandsgatan har man på senare år gjort bilfri under sommaren i ett försök att locka fler besökare. Genom att trafiken stängts av sommartid har restaurangerna och kaféerna kunnat ha fler uteserveringar. Detta har starkt gynnat handeln och det lokala näringslivet i denna del av Vasastan.

Den faktor som har kanske störst positiv effekt på näringslivet och handeln i Vasastan är de goda kommunikationerna till övriga Stockholm. Framförallt de tre tunnelbanestationerna gör att kunder och andra besökare lätt kan ta sig till och från Vasastan och dess kontorshotell. Det centrala läget och den utmärkta kollektivtrafiken gör Vasastan till en svårslagen kombination för många företagare som funderar på att expandera i Stockholms innerstad.

Köpkraft i området

Generellt är hyresnivåerna och andra levnadskostnader högre i Stockholms innerstad än i många av dess förorter. Samtidigt ska man komma ihåg att inkomsterna i Vasastan och resten av innerstaden generellt också är högre. Därtill tar innerstaden emot många fler besökare än förorterna. Sammantaget gör det att köpkraften tenderat att vara som högst i innerstaden.

Ett sätt att undersöka hur stark köpkraften är i olika kommuner är att titta på Swedbanks boindex. Ett värde över 100 tyder på en god köpkraft för hushållen i den givna kommunen. Ligger värdet under 100 visar det däremot på en svagare köpkraft och signalerar dessutom att hushållen ofta har ekonomiska problem. Statistik saknas för Vasastan som isolerad stadsdel, men man kan titta på informationen för Stockholms stad som helhet. Där ligger index för småhushåll på strax under 100. I Sverige som  helhet ligger index för småhushåll någonstans mellan 125 och 130. Vad gäller bostadsrätter är skillnaden ännu tydligare: Stockholms stad ligger på 85 medan Sverige som helhet ligger på 105. Alltså är köpkraften i Stockholm inte lika stark som i resten av landet. Detta beror framförallt på den kraftiga belåningen hos hushåll i Stockholm. Detta problem existerar dock i samtliga av landets storstadsregioner, inte bara i Stockholm.

Det finns även andra ledtrådar man kan titta på för att skaffa sig en generell uppfattning om köpkraften i Vasastan. Det är tex ingen slump att Handelshögskolan ligger just här - det är en social markör som indikerar en högutbildad och relativt högavlönad befolkning. En annan social markör är näringslivets karaktär. I Vasastan består näringslivet till stor del av många nischade lokaler som säljer icke-essentiella och relativt dyra varor som tex antikviteter, specialdesignade kläder och trendiga matvaror. En sådan handel tyder på en befolkning med hög köpkraft som har råd att lägga pengar även på dyra varor som inte är essentiella. 

Parkeringsmöjligheter

Vid etablering i kontorshotell i Stockholm Vasastan efterfrågas ofta information om de parkeringsmöjligheter som finns i stadsdelen. Även om många stockholmare reser med tunnelbanan är även bilägandet betydligt. Det medför att de företag som kan erbjuda goda parkeringsmöjligheter intill sin lokal har en kompetitiv fördel gentemot konkurrenter som ligger långt från närmaste parkeringsplats. Närhet till lättillgängliga parkeringsplatser inverkar positivt på kundens besöksupplevelse samt ökar också chansen för att han eller hon återvänder. Med andra ord kan alltså parkeringsmöjligheterna påverka ett företags förmåga att attrahera och behålla kunder. Detta stämmer i särskilt hög grad i en storstad som Stockholm där trängseln ofta är stor.   

Här finns en karta över parkeringsplatser i närheten av kontorshotell i Stockholm Vasastan. På sidan hittar du också mycket annan viktig och användbar information rörande parkering i stadsdelen. Sedan 2007 har Stockholm en trängselskatt som tas ut för bilar vid in- och utfärd genom tullarna. Syftet är att minska trängseln i innerstaden, samt att förbättra den allmänna framkomligheten och miljön. Trängselskatten berör dock inte bara Vasastan utan även ett 20-tal andra områden i Stockholms innerstad. Den gäller vardagar 06:30 - 18:30 och avgiften varierar beroende på hur dags det är på dagen.  

Utveckling i området

Infrastrukturen spelar en oerhört viktig roll för en stads näringsliv och ekonomiska utveckling. En väl fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för företagens verksamhet och mycket betydelsefull för en stads näringsliv och ekonomiska utveckling. Infrastrukturen är extra viktig i en stor och tätbefolkad stad som Stockholm. Det krävs att kollektivtrafiken och andra kommunikationer fungerar väl och uppfyller sin funktion gentemot invånarna. Därför är det av särskilt stor vikt att en stad kontinuerligt investerar i sin infrastruktur och i andra byggprojekt.

Citybanan är just nu det största byggprojektet vad avser Vasastans infrastruktur. Det är en 6 km lång järnvägstunnel under Stockholms innerstad som planeras bli klar 2017. Vasastan, närmare bestämt Odenplan, kommer få en av dess nya stationer som då blir en central knutpunt i hela Stockholms kollektivtrafik. I och med Citybanan fördubblas Stockholms spårkapacitet. Tågen kommer kunna gå tätare och med högre punktlighet. Det kommer minska problemen med förseningar och trängsel som existerar idag.

Byggprojektet Citybanan innebär att man flyttar över pendeltågen till egna spår, samtidigt som övriga tågtrafiken fortsätter som vanligt på de nuvarande spåren. Förhoppningen är att detta ska generera stora effektiviseringar som ska gynna trafiken inte bara i Vasastan utan även i hela Mälardalen och resten av Sverige. Visionen är en mer pålitlig kollektivtrafik med smidigare byten. För Vasastans del innebär projektet alltså att stadsdelen får en ny pendeltågsstation vid Odenplan (som ersätter den gamla Karlbergs station). Entrén kommer där vara densamma för både tunnelbana och pendeltåg. För företag med kontorshotell i Stockholm Vasastan innebär Citybanan en förbättrad framkomlighet för alla de tiotusentals potentiella kunder som dagligen reser med kollektivtrafiken.  

Infrastrukturella byggprojekt som Citybanan ökar attraktiviteten för kontorshotell i Vasastan. De skapar fler arbeten, fler boenden och fler kunder. I dagens föränderliga ekonomi där en stad eller stadsdel snabbt kan tappa både sina invånare och näringsliv till mer attraktiva konkurrenter är dylika investeringar viktigare än någonsin förr.

Industrier

Atlas AB, föregångaren till dagens Atlas Copco, är ett gammalt industri- och verkstadsföretag med anor i Vasastaden. Det hade sina lokaler vid St Eriksplan. Idag saknar Vasastaden i stor utsträckning uttalade industriområden. Istället är stadsdelen mer känd som ett populärt bostadsområde i Stockholms innerstad. Även större köpcentrum och shoppinggallerior saknas i mångt och mycket. Många av företagen i Vasastan är istället självstående näringsidkare med avskilda lokaler.

På flera håll i stadsdelen finns ett stort antal restauranger och kaféer.

Exempelvis på Birkagatan, där det populära Stockholms glasshus ligger. Glasshuset har bland annat ett stort utbud av gammeldags gräddglass. På Observatoriekullen ligger kaféet Himlavalvet. Det är ett utomhuskafé med egen trädgård som serverar bland annat våfflor, hemmagjord saft och enklare lunchrätter. Dessa kaféer och andra serveringar hjälper till att generera kundflöde i sin omgivning, vilket även gynnar andra företag med kontorshotell i Stockholm Vasastan. Annars är två exempel på butiker som kännetecknar Vasastan Cajsa Wester på Rörstrandsgatan och Old Touch på Upplandsgatan. Cajsa Wester är en framstående svensk designer och Old Touch är en antikvitetsbutik där man kan köpa kläder, skor, hattar, smycken och andra accessoarer. Butiken har en stor mängd antikviteter från olika tidsåldrar.

Handelshögskolan är en läroinstitution med stor betydelse för Vasastan. Den är en av Sveriges mest ansedda högskolor och är mycket populär bland ekonomistuderande, bland annat tack vare sina täta kontakter med näringslivet. Den rankas även högt utomlands. En annan viktig institution i Vasastan är Sabbatsbergs sjukhus. Även om dess akutmottagning är nedlagd sedan länge används många av lokalerna idag av Stockholms läns landsting. På området finns även andra verksamheter med anknytning till hälso- och sjukvård.

Vasastan har även ett stort antal andra institutioner och inrättningar som bibliotek, museum och konsthallar mm. Ett sådant exempel är Guldhuset i Vasaparken. Det är en samlingspunkt för konstintresserade i hela staden och dess museum har utställningar av olika konstnärer, främst inhemska. Guldhuset har även en av landets största privata samlingar av nordisk konst. Verken är gjorda av konstnärer som bland andra Anders Zorn och August Strindberg. Vid Bellevueparken ligger Carl Eldhs ateljémuseum, ett museum med flera hundra verk av en av Sveriges mest berömda skulptörer. Strindbergsmuseet är ytterligare ett museum för alla konst- och kulturintresserade. Det ligger visserligen precis utanför Vasastan, på Norrmalm. Museet täcker större delen av  August Strindbergs liv och hans olika konstformer. Det ligger i den bostad han bodde i under den sista tiden av sitt liv och som han kallade för Blå tornet.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Vasastan är en central stadsdel i Stockholm som dagligen tar emot ett stort antal besökare utifrån. Det rör sig om såväl turister och potentiella kunder som presumtiva investerare. För företag med kontorshotell i Stockholm Vasastan kan det därför vara bra att ha kännedom om de alternativ till logi som finns i stadsdelen. Här nedan följer ett kort urval av olika boenden med överkomliga avstånd till kontorshotellen i Stockholm Vasastan: 

Hotell Oden (3 stjärnor)

Ett centralt hotell inte långt från många viktiga kontorshotell i Stockholm Vasastan.

Karlbergsvägen 24

Hotel Birger Jarl Stockholm (4 stjärnor)

Ett hotell mitt i Vasastan med nära avstånd till kontorshotell.

Tulegatan 8

Hotel Hansson (3 stjärnor)

Hotell i en charmig 1700-talsbyggnad, inte långt till många kontorshotell i Stockholm Vasastan. Familjeägt hotell i lugnt område.

Surbrunnsgatan 38

Wasa Park Hotel (2 stjärnor)

Ett enklare hotellpensionat i sekelskiftesmiljö vid St Eriksplan, inom räckhåll från de flesta kontorshotellen i Stockholm Vasastan. Flygbussarna från Arlanda stannar precis utanför hotellet.

Sankt Eriksplan 1