Introduktion till området

Vasastan är en stadsdel i Stockholms innerstad som ligger söder om Solna, väster om Östermalm, öster om Kungsholmen och norr om Norrmalm. Postnumret för alla gatuadresser i Vasastan är 113. Stadsdelen bildades 1926 och har idag omkring 60 000 invånare, vilket gör den till en av Stockholms största stadsdelar sett till befolkningsmängd.

Från början var Vasastan ett inofficiellt områdesnamn inom stadsdelen Norrmalm. Namnet Vasa kommer naturligtvis från början från Gustav Vasa som fått en rad platser, gator och platser uppkallade efter sig i Stockholm. Tongivande gator i Vasastan är bland andra Sveavägen, Odengatan, Karlbergsvägen och St Eriksgatan. I stadsdelens kärna ligger bland annat Odenplan, Gustaf Vasa kyrka och Stockholms stadsbibliotek. Kända områden inom Vasastan är Rörstrand, Bellevue, Röda Bergen, Sibirien, Atlasområdet och Birkastaden. Det sistnämnda är uppkallat efter Birka på Björkö i Mälaren, vikingasamhället från omkring 800-talet. Vanliga mötesplatser är St Eriksplan, Observatoriet, Observatorielunden samt Sabbatsbergs sjukhus.

Områdets historia

Astrid Lindgren bodde över 70 år i Vasastan. Klassiska filmer som Karlsson på taket, Mannen på taket och En kärlekshistoria utspelar sig i stadsdelen.

På det hela taget är Vasastan en trivsam stadsdel med många mindre vintage- och klädbutiker samt kaféer. Runt Odenplan och St Eriksplan finns även många restauranger. Rörstrandsgatan har ett livligt folkliv och den naturvackra Vasaparken lockar mycket folk både på sommaren och vintern. Några andra vackra parker och grönområden i Vasastan är Observatorielunden och Vanadislunden samt Bellevueparken, som ligger vid Brunnsviken. Vasastan har tre tunnelbanestationer: Rådmansgatan, Odenplan och St Eriksplan. Det finns också en pendelstation (Karlberg station).

Områdets infrastruktur

Vasastans pendelstation heter Karlberg. Varje dag har stationen omkring 15 000 påstigande och 15 000 avstigande resenärer. Stationen öppnades redan på slutet av 1800-talet i samband med att Värtabanan anlades. Karlbergs station hamnade då vid den plats där Värtabanan anslöts till Ostkustbanan. Den har två plattformer och även två busslinjer i anslutning: Buss 72 från Karlberg station - Odenplan - Östra station - Frihamnen. Samt Buss 507 från Karlbergs station - Västra skogen - Tomteboda postterminal. Karlbergs station planeras dock att upphöra som pendelstation 2017 i samband med att Citybanan blir klar.

Vasastans tre tunnelbanestationer (Rådmansgatan, Odenplan och St Eriksplan) utgör på många sätt stommen i stadsdelens kollektivtrafik. Rådmansgatans T-banestation ligger under Sveavägen mellan Rådmansgatan och Rehnsgatan. Den har i genomsnitt omkring 26 000 resenärer per dag vintertid. Stationen har flera konstverk relaterade till August Strindberg. Handelshögskolan ligger alldeles i närheten.

Även Odenplans tunnelbanestation har omkring 26 000 resenärer per dag. St Eriksplans tunnelbanestation har något mindre, ca 20 000. De tre tunnebanestationerna i Vasastan trafikeras samtliga av Linje 1 (Gröna linjen) och kom till år 1952.

Vasastans stadsplan som helhet kom för övrigt till stor del till på 1860-talet i samband med Albert Lindhagens stadsplanering. Den var i sin tur en förlängning och utbyggnad av Clas Larsson Flemings plan från 1640-talet.

Företagsliv

Stockholm Vasastan är inte ett typiskt shoppingdistrikt med många större sametablerade köpcentrum och gallerior etc. Men det finns många andra attraktioner som lockar kunder till denna del av Stockholm. Det finns en hel del utspridda butiker och andra affärslokaler med olika typer av kommersiell verksamhet. Inte minst nischade verksamheter som inte är lika starkt beroende av stora kundmassor på samma sätt mer traditionella affärer. Exempelvis finns ett flertal restauranger kring inte minst Odenplan och St Eriksplan. Det finns också ett flertal stråk längs flera av stadsdelens gator. Rörstrandsgatan är tex populär för sina restauranger och kaféer mm. Typiskt för Vasastan är också de många antikbutiker, klädbutiker och second handaffärer som finns utspridda i olika delar av stadsdelen.

Vid St Eriksplan hittar du den ansedda matbutiken Cajsa Warg, som tagit sitt namn efter den kända svenska kokboksförfattarinnan som levde på 1700-talet. Den trendiga butiken säljer både ekologiska och närproducerade matvaror.

I övrigt finns det även mycket annat som driver boende, besökare och kunder till Vasastan. Naturvackra parker och Stockholms stadsbibliotek, för att bara nämna några saker. Handelshögskolan vid Sveavägen är en av Vasastans främsta institutioner av högsta nationella och internationella renommé. Precis utanför stadsdelen ligger även Karolinska institutet.

De goda kommunikationerna till övriga delar av Stockholm, inte minst i form av tre tunnelbanestationer, gör att kunder och andra besökare utan problem kan ta sig till och från Vasastan och dess kontor.

Köpkraft i området

Generellt befolkas Vasastan och resten av Stockholms innerstad av personer med avsevärt högre inkomster än i förorterna. Samtidigt är priserna i innerstaden av naturliga skäl också generellt högre än i andra delar av Stockholmsområdet.

Swedbank har ett boindex som mäter köpkraften hos hushåll i Sveriges olika kommuner. Ett boindex som ligger över 100 indikerar en god köpkraft för hushållen i den givna kommunen. Ett boindex under 100 signalerar däremot en sämre köpkraft och innebär dessutom ofta att hushållen har ekonomiska problem.

Det finns inte data för Vasastan som enskild stadsdel, men för Stockholms stad ligger index för småhushåll strax under 100. Index för småhushåll i Sverige som helhet ligger någonstans mellan 125 och 130. Med andra ord är köpkraften hos småhushåll i Stockholm inte lika stark som i resten av landet.

Vad gäller bostadsrätter är skillnaden ännu tydligare. För Stockholms stad ligger index här på 85, och för Sverige som helhet ligger det på omkring 105. Man får gå tillbaka till kraschen 2008 för att hitta en lika svag köpkraft för bostadsrätter som nu. Detta gäller samtliga storstäder, inte bara Stockholm. Med andra ord är det inte något som specifikt talar emot Vasastan i jämförelse med andra likvärdiga områden i Stockholm eller andra stortstäder.

Det är dock nödvändigt att hålla ögonen på utvecklingen på bostadsmarknaden i Vasastan och resten av Stockholm framöver. Skuldnivån bland privatpersoner i Sverige är mycket hög och och prisnedgång på den inhemska bostadsmarknaden skulle drabba köpkraften i Vasastan och resten av huvudstaden starkt negativt. Detta är dock samtidigt återigen någonting som gäller för hela landet och som inte bara skulle drabba just Vasastan. Någonting som inte påverkas av nedgångar i ekonomin är Vasastans gynnsamma geografiska läge mitt i Sveriges huvudstad och största inhemska marknad.

Parkeringsmöjligheter

Här hittar du en bra karta över parkeringsplatser i närheten av kontor i Stockholm Vasastan. På sidan hittar du också mycket annan viktig och användbar information rörande parkering i Stockholm Vasastan.

Vid etablering av kontor i Stockholm Vasastan är det bra att beakta de parkeringsmöjligheter som finns i området. Förvisso reser många med tunnelbanan, men det hindrar inte att en stor del av stockholmarna även har tillgång till bil. Det innebär att kontor och andra lokaler som kan erbjuda goda parkeringsmöjligheter har en kompetitiv fördel gentemot lokaler som ligger långt ifrån närmaste parkeringsplats. Hela besöksupplevelsen förbättras för kunden när det är lätt och smidigt att ta sig till och från kontoret i Stockholm Vasastan. När det tvärtom är besvärligt och krångligt att hitta en parkering ökar risken för att kunden inte kommer tillbaka. Parkeringsmöjligheterna är en förvisso trivial faktor som med andra ord kan få betydelse för ett företags förmåga att behålla sina kunder. Detta gäller inte minst i en storstad som Stockholm, där trängseln ofta kan vara hög och folk gärna undviker logistiska krångliga resor.

I Stockholm tas sedan 2007 en trängselskatt ut för bilar vid in- och utfärd genom tullarna. Syftet är att minska just trängseln i innerstaden, samt att förbättra den allmänna framkomligheten och miljön. Trängselskatten berör dock inte bara Vasastan utan även ett 20-tal andra områden i Stockholms innerstad. Den gäller vardagar 06:30 - 18:30 och avgiften beror på vilken tid det är i detta intervall.

Utveckling i området

Idag är det inte bara privata företag som befinner sig i konkurrens med varandra. Även hela städer och stadsdelar konkurrerar med varandra om boende, kunder och investerare mm. De städer och stadsdelar som kan erbjuda sina boende högst livskvalitet kommer i förlängningen också ha en bättre ekonomisk utveckling än de städer och stadsdelar som negligerar sin infrastruktur och annat. Det har aldrig varit billigare eller lättare att flytta än vad det är idag. När en stad får en försämrad arbetsmarknad eller högre brottslighet kan förändringar ske relativt snabbt. Därför är det av stor vikt för alla städer och stadsdelsförvaltningar att kontinuerligt investera i sig själva. Enbart genom att uppehålla och förbättra sin standard och den service man erbjuder sina boende, kan man vara säkert på att behålla dem.

I en tätbefolkad stad som Stockholm får just infrastrukturen en extra stor betydelse. Kommunikationer och kollektivtrafik måste fungera snabbt och smidigt för att fylla sin funktion gentemot invånarna och näringslivet.

Det största byggprojektet just nu, vad gäller just infrastruktur och som påverkar Vasastan, är Citybanan. Det är en järnvägstunnel på 6 km som kommer gå under Stockholms innerstad. En av dess nya stationer kommer ligga vid Odenplan i Vasastan, som blir en av knutpunkterna i kollektivtrafiken. Det har sedan länge funnits problem med förseningar och trängsel i innerstaden, men det nya projektet kommer nu fördubbla spårkapaciteten i Stockholm. Det gör att tågen kan gå tätare och trafiken blir mer pålitlig när Citybanan öppnar 2017.

Rent konkret innebär Citybanan att pendeltågen får egna spår, medan övriga tågtrafiken fortsätter på de nuvarande spåren. De effektiviseringar som förväntas kommer inte gynna enbart Stockholm Vasastan utan också hela Mälardalen och resten av Sverige. För den enskilde resenären innebär det bland annat kortare restid och smidigare byten. För Vasastans del innebär det framförallt en ny pendeltågsstation vid Odenplan som ersätter Karlbergs station. Entrén på torget kommer vara gemensam för både tunnelbana och pendeltåg.

Industrier

Vasastan som stadsdel är inte i första hand känd för stora industriområden eller köpcentrum. Den är snarare känd som ett populärt bostadsområde i Stockholms innerstad.

Vasastan har dock ett stort antal inrättningar och institutioner som bibliotek, olika museum och konsthallar mm. I Vasaparken ligger exempelvis det arkitektoniskt iögonfallande Guldhuset. Här finns bland annat en konsthall, ett museum och en restaurang. Guldhuset är en hemvist för alla konstintresserade i Vasastan och resten av Stockholm. Dess museum visar utställningar av både kända och okända konstnärer, främst inhemska. Här finns också en av Sveriges största privata samlingar av nordisk konst. Besökaren hittar bland annat verk av både Anders Zorn och August Strindberg. Ett annat museum av stort värde för de som är intresserade av konst, kultur och historia är Strindbergsmuséet. Det är ett museum som täcker hela den svenske dynamons liv, hans konstformer och annat. Det ligger dock egentligen precis utanför Vasastan, på Norrmalm, i den bostad han bodde på slutet av sitt liv. Strindberg själv kallade huset för Blå tornet. I Vasastan finns ännu mer för konstintresserade: Vid Bellevueparken ligger Carl Eldhs ateljémuseum. Här finns flera hundra verk av en av Sveriges mest berömda skulptörer.

En annan mycket viktig institution som ligger i Vasastan är förstås Handelshögskolan. Den är allmänt ansedd som en av Sveriges mest prestigefyllda högskolor och har täta kontakter med näringslivet, vilket gör den till en mycket populär läroplats att studera på för ekonomer. Handelshögskolan gör Vasastan till något av en magnet för ambitiösa ekonomistuderande. Många högt uppsatta beslutsfattare inom både privata och offentliga sektorn har tidigare studerat vid Handels. Handels, som ligger vid Sveavägen, rankas även högt internationellt. Sabbatsbergs sjukhus är ytterligare en viktig institution som ligger i Vasastan. Akutmottagningen lades ner på 90-talet och idag används flera av lokalerna som kontor av Stockholms läns landsting. På området finns dock fortfarande andra verksamheter med anknytning till hälso- och sjukvård.

På Rörstrandsgatan ligger butiken Cajsa Wester, med kläder av en av de hetaste svenska designerna just nu. Den är ett typiskt exempel på en sorts klädbutiker som kännetecknar Vasastan. Ett annat exempel är Old Touch, en vintagebutik som ligger på Upplandsgatan. Här säljs saker som kläder, skor, hattar, smycken och andra accessoarer. Det finns en stor mängd antikviteter från olika tidsåldrar.

Runtom i stadsdelen finns även en stor mängd restauranger men framförallt också kaféer. På Birkagatan ligger Stockholms glasshus med ett stort utbud av gräddglass och mycket annat. Glasshuset har gott om sittplatser som lockar många besökare och hjälper till att generera kundflöde i stadsdelen. Det gynnar i förlängningen alla företag med kontor i Stockholm Vasastan. Ett annat exempel är kaféet Himlavalvet uppe på Observatoriekullen vid Drottninggatan. Ett utomhuskafé i trädgården som är en liten oas mitt inne i stan. Här serveras bland annat våfflor, hemmagjord saft och enklare lunchrätter.

Ett gammalt industri- och verkstadsföretag med anor i Vasastaden var AB Atlas (föregångare till dagens Atlas Copco). Det hade sitt kontor i Stockholm Vasastan vid St Eriksplan.

Lokaler i området

De kompetitiva fördelarna med att öppna kontor i Stockholm Vasastan är uppenbara. Läget i en av huvudstadens mest attraktiva stadsdelar ger direkt tillgång till Sveriges största marknad. Stockholm är och förblir Sveriges största stad och Vasastan en av dess mest populära områden. Företag med kontor i Stockholm Vasastan har bästa tänkbara visibilitet på marknaden och sänder samtidigt ut starka signaler om sitt varumärke.

Nuförtiden är de flesta kontor så kallade kontorslandskap, det vill säga stora och öppna ytor som rymmer många anställda i ett och samma rum. Många menar att denna inredning främjar kommunikation och samarbete på arbetsplatsen. Men även den sociala miljön spelar stor roll på ett kontor. Till exempel att öka förståelsen för varandras olikheter och kompetenser samt att stärka kommunikationen.

En utveckling på senare år är att så kallade kontorshotell blivit allt vanligare. Det är en trend som ses tydligt även internationellt. Närmare 80 % av kontorshotellen i Europa bibehåller eller ökar just nu sin redan höga uthyrningsgrad jämfört med tidigare år. Här kan du läsa om fler spännande idéer och få inspiration till hur du kan designa och inreda ditt kontor i Stockholm Vasastan eller annorstädes.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

I egenskap av sitt läge i Stockholm tar Vasastan emot ett stort antal besökare både inifrån och utifrån huvudstaden. Det rör sig om såväl turister, investerare och kunder, men även andra typer av besökare som av en eller annan anledning befinner sig i Vasastan. En del av dessa kan vara i behov av övernattning i stadsdelen. För företag med kontor i Stockholm Vasastan kan det vid sådana tillfällen vara bra att kunna rekommendera sina kunder och samarbetspartners ett bra boende i närheten av sitt kontor. Det bygger förtroende och bidrar till att skapa goda affärsrelationer. Ett hotell eller annat boende i närheten av kontoret i Stockholm Vasastan undanröjer också många logistiska problem. Det blir lättare att ta sig till kontoret, vilket gynnar såväl kunden som företaget och hotellet.

Här nedan är ett kort urval av hotell och andra boenden i Stockholm Vasastan:

Hotell Oden (3 stjärnor). Centralt hotell med en vikingaguds namn. Nära till många viktiga kontor i Stockholm Vasastan. Karlbergsvägen 24.

Hotel Birger Jarl Stockholm (4 stjärnor). Hotell med namn från Stockholms grundare. Mitt i Vasastan med nära avstånd till kontoren Stockholm Vasastan. Tulegatan 8.

Hotel Hansson (3 stjärnor). Familjeägt hotell i charmig 1700-talsbyggnad. Lugnt område. Inte långt till de flesta kontor i Stockholms Vasastan. Surbrunnsgatan 38.

Wasa Park Hotel (2 stjärnor). Hotellpensionat i sekelskiftesmiljö vid St Eriksplan, inom räckhåll från de flesta kontoren i Stockholm Vasastan. Mycket goda kommunikationer. Flygbussarna från Arlanda stannar utanför hotellet. Sankt Eriksplan 1.

Därutöver finns även många av de välkända hotellkedjorna i Vasastan, som tex Best Western, First Hotel och Scandic mfl.