Introduktion till området

Vasastan är en stadsdel i Stockholms innerstad med ca 60 000 invånare, vilket innebär att den är en av huvudstadens största stadsdelar räknat på befolkningsmängd. Den bildades 1926 och var dessförinnan ett inofficiellt område inom Norrmalm. Vasastan ligger dock nu norr om nuvarande Norrmalm, söder om Solna, öster om Kungsholmen och väster om Östermalm.

Områdets historia

Det är naturligtvis Gustav Vasa som är den ursprungliga namngivaren till stadsdelen. Dess kärna utgörs av inte minst Odenplan, Gustaf Vasa kyrka och Stockholms stadsbibliotek. Andra områden är Rörstrand, Bellevue, Röda Bergen, Sibirien, Atlasområdet och Birkastaden. Det sistnämnda är uppkallat efter Birka på Björkö i Mälaren, vikingasamhället från omkring 800-talet. Några typiska mötesplatser i Vasastan är St Eriksplan, Observatoriet och Observatorielunden. Viktiga gator är bland andra Sveavägen, Odengatan, Karlbergsvägen och St Eriksgatan. Vasastan har inte mindre än tre tunnelbanestationer: Rådmansgatan, Odenplan och St Eriksplan. Det finns också en pendelstation (Karlberg station).

Vasastan har varit platsen för klassiska svenska filmer som Karlsson på taket, Mannen på taket och En kärlekshistoria. Astrid Lindgren bodde över 70 år i stadsdelen. Vasastan har ett flertal parker som Observatorielunden och Vanadislunden samt Bellevueparken, som ligger vid Brunnsviken. Den naturvackra Vasaparken, som kanske är den mest kända, lockar mycket folk oavsett årstid.

Vasastan är en trivsam stadsdel med många restauranger och kaféer som finns runt exempelvis Odenplan och St Eriksplan. Även Rörstrandsgatan har ett livligt folkliv. Kännetecknande för Vasastadens handel är de många olika lokaler, bland annat mode- och antikvitetsbutiker, som ligger utspridda på olika håll i stadsdelen.

Områdets infrastruktur

Vasastans utformning härrör ända från 1640-talet när amiralen Clas Larsson Fleming ritade upp dess stadsplan. Denna stadsplan utvecklades sedan på 1860-talet av juristen Albert Lindhagen.

Stommen i Vasastans kollektivtrafik utgörs i stor utsträckning av dess tre tunnelbanestationer vid Rådmansgatan, Odenplan och St Eriksplan. Både Rådmansgatan och Odenplans stationer har omkring 26 000 resenärer per dag. St Eriksplans tunnelbanestation har något mindre, ca 20 000. De tre tunnebanestationerna i Vasastan trafikeras samtliga av Linje 1 (Gröna linjen) och kom till år 1952. I Rådmansgatans tunnelbanestation finns flera konstverk relaterade till August Strindberg. Alldeles i närheten av utgången ligger Rådmansgatans T-banestation ligger under Sveavägen mellan Rådmansgatan och Rehnsgatan. Stationen har flera konstverk relaterade till August Strindberg. Både Handelshögskolan och Stadsbiblioteket ligger alldeles i närheten av en av utgångarna.

Vasastan har även en pendelstation som heter Karlbergs station, som dock ska upphöra 2017 när Citybanan blir klar. Stationen har sammanlagt 30 000 resenärer varje dag. Den öppnades redan på slutet av 1800-talet i samband med att Värtabanan anlades och hamnade då vid den plats där Värtabanan anslöts till Ostkustbanan. Den har två busslinjer i anslutning:

Buss 72 från Karlberg station - Odenplan - Östra station - Frihamnen.

Samt Buss 507 från Karlbergs station - Västra skogen - Tomteboda postterminal.

Företagsliv

Det finns många attraktioner som driver kunder och andra besökare till Vasastan. Dels alla de naturvackra parkerna, som tex Vasaparken och Bellevueparken. Hit kommer folk från både Vasastan och andra delar av Stockholm för att koppla av och ta det lugnt. Precis i närheten av en annan park, Observatorielunden, ligger Handelshögskolan, en av Vasastans främsta institutioner med ett mycket gott nationellt och internationellt rykte. På andra sidan parken ligger Stockholms stadsbibliotek, en samlingsplats för studerande och andra litteraturintresserade.

Vasastan är inte första hand känt för att ha många stora köpcentrum och gallerior. Handeln har istället en lite annorlunda och mer fragmentiserad karaktär - butikerna och andra affärslokaler med olika typer av kommersiell verksamhet är ofta utspridda på olika håll i stadsdelen. Kännetecknande är de många nischade butiker inom inte minst mode och mat. Dessa nischade verksamheter är inte lika starkt beroende av stora kundmassor som många butiker i större köpcentrum ofta är. Typiskt för Vasastan är också de många antikbutiker och second handaffärer i olika delar av stadsdelen. Vid St Eriksplan ligger till exempel den ansedda matbutiken Cajsa Warg. Den har tagit sitt namn efter den kända svenska kokboksförfattarinnan som levde på 1700-talet. Här säljs både ekologiska och närproducerade matvaror.

Kring inte minst Odenplan och St Eriksplan finns också ett flertal restauranger och andra typer av lokaler. Även Rörstrandsgatan är populär för sitt folkliv med restauranger och kaféer mm. På senare år har man gjort försök med att göra Rörstrandsgatan bilfri under sommaren, för att på så vis locka fler besökare. Genom att stänga av trafiken har restaurangerna och kaféerna kunnat ha fler uteserveringar, vilket gynnat handeln.

En annan faktor som har en positiv inverkan på näringslivet och handeln i Vasastan är de goda kommunikationerna till övriga delar av Stockholm. Inte minst de tre tunnelbanestationerna innebär att kunder och andra besökare lätt kan ta sig till och från Vasastan samt dess lokaler.

Köpkraft i området

Invånarna i Vasastan och resten av Stockholms innerstad har generellt en högre inkomst än invånare i förorterna. Detta ska dock ställas mot det faktum att boendepriserna också är högre i innerstaden än i förorterna.

För att undersöka hur stark köpkraften är i olika kommuner kan man titta på Swedbanks boindex. Ett värde över 100 tyder på en god köpkraft för hushållen i den givna kommunen. Ligger värdet under 100 visar det däremot på en svagare köpkraft och signalerar dessutom att hushållen ofta har ekonomiska problem.

Även om det inte finns information om Vasastan som isolerad stadsdel, kan man titta på informationen för Stockholms stad som helhet för att skaffa sig en uppfattning om köpkraften där. Där ligger index för småhushåll på strax under 100. I Sverige som helhet ligger index för småhushåll någonstans mellan 125 och 130. Alltså är köpkraften hos småhushåll i Stockholm inte lika stark som i resten av landet.

Tittar man på bostadsrätter framkommer skillnaden mellan Stockholm och resten av landet ännu tydligare. Här ligger index för Stockholms stad på 85, medan det för Sverige som helhet ligger på omkring 105. Köpkraften hos bostadsrättshushåll rent generellt har inte varit så låg sedan kraschen 2008. Detta gäller dock samtliga storstäder, inte bara Stockholm och Vasastan. Siffran 85 indikerar visserligen en låg köpkraft i Vasastan, men detta gäller alltså även för många andra jämförbara stadsdelar både i huvudstaden och i andra storstäder. Förutom Swedbanks boindex finns det även andra ledtrådar man kan titta på för att skaffa sig en generell uppfattning om köpkraften i Vasastan. Sociala markörer som tex Handelshögskolan indikerar en högutbildad och därmed relativt välavlönad befolkning - det är ingen slump att Handels ligger i just Vasastan. Näringslivet i sig är en annan social markör - det består till relativt stor del av många nischade lokaler som säljer icke-essentiella och inte sällan relativt dyra varor som tex antikviteter, specialdesignade kläder och trendiga matvaror. Sådant tyder vanligtvis på en befolkning med hög köpkraft.

Sammantaget finns det orosmoln som utvecklingen på bostadsmarknaden och den höga skuldsättningen bland privatpersoner. Detta är faktorer som dock gäller över hela Sverige och då framförallt storstäderna. Med andra ord är det inte någonting som nödvändigtvis bör tala emot en affärsetablering i Vasastan jämfört med andra likvärdiga stadsdelar i Stockholm eller andra städer. En faktor som inte förändras av konjunkturnedgångar är Vasastans fördelaktiga geografiska läge mitt i Sveriges huvudstad och största inhemska marknad.

Parkeringsmöjligheter

Här finns en bra karta över parkeringsplatser i närheten av lokaler i Stockholm Vasastan. På sidan finns även mycket annan viktig och användbar information rörande parkering i Stockholm Vasastan.

Parkeringsmöjligheterna kan många gånger vara en viktig faktor att ta hänsyn till vid etablering av lokaler. Tunnelbanesystemet till trots reser fortfarande många stockholmare med bil. Det medför att butiker och andra lokaler i Stockholm Vasastan som ligger nära bra parkeringsplatser har en kompetitiv fördel gentemot sina konkurrenter. När det är enklare att ta sig till och från lokalen i Stockholm Vasastan blir hela besöket lättare. När det däremot är svårt att hitta en parkering blir besöksupplevelsen mer negativ, vilket kan leda till att kunden inte kommer tillbaka. Parkeringsmöjligheterna kan med andra ord få betydelse för ett företags förmåga att behålla sina kunder. Detta gäller i särskilt hög grad i en storstad som Stockholm, med hög trängsel och en befolkning som gärna undviker logistiskt krångliga resor.

Sedan 20017 tas en trängselskatt ut för bilar vid in- och utfärd genom tullarna. Syftet med trängselskatten är att förbättra den allmänna framkomligheten och miljön i Stockholms innerstad. Det är alltså inte enbart Vasastan som berörs av trängselskatten, utan även ett 20-tal andra områden. Trängselskatten gäller vardagar 06:30 - 18:30 och avgiften beror på vilken tid det är.

Utveckling i området

Infrastrukturen spelar en oerhört viktig roll för en stads näringsliv och ekonomiska utveckling. En väl fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för många företag och deras verksamhet. Det behövs vägar och andra transportsystem, energitillförsel, byggnader och grundläggande samhällsfunktioner som sjukvård för att näringslivet ska fungera. I en stor och tätbefolkad stad som Stockholm blir infrastrukturen extra viktig. Kollektivtrafiken och andra kommunikationer måste fungera snabbt och smidigt och fylla sin funktion gentemot invånarna.

Vad anbelangar infrastrukturen i Vasastan är det största byggprojektet just nu Citybanan. Citybanan är en 6 km lång järnvägstunnel under Stockholms innerstad som planeras bli klar 2017. Vasastan och Odenplan kommer få en av dess stationer, som blir en viktig knutpunkt i kollektivtrafiken. Citybanan fördubblar spårkapaciteten i Stockholm och minskar problemen med förseningar och trängsel. Tågen kommer kunna gå tätare och med högre punktlighet.

Citybanan innebär rent konkret att pendeltågen får egna spår, medan övriga tågtrafiken fortsätter som vanligt på de nuvarande spåren. Detta förväntas ge stora effektiviseringar som kommer gynna inte bara Stockholm Vasastan utan även hela Mälardalen och resten av Sverige. Den enskilde resenären kan bland annat se fram emot en mer pålitlig kollektivtrafik och smidigare byten. Vasastan som stadsdel får alltså en ny pendeltågsstation vid Odenplan (som ersätter Karlbergs station). Entrén på torget kommer vara gemensam för både tunnelbana och pendeltåg. För företag med lokaler i Stockholm Vasastan innebär Citybanan ett större genomflöde av kunder.

Investeringar i infrastruktur som Citybanan kommer öka attraktiviteten för både Vasastan och dess lokaler. Både byggprojektet som sådant och dess förväntade resultat kommer därmed generera fler arbeten, boenden och kunder. Idag är det mycket viktigt för städer och stadsdelar att kontinuerligt fortsätta att satsa på sin infrastruktur och stadsplanering för att undvika att tappa i attraktivitet jämfört med andra bostadsområden. Aldrig förr har det varit lättare eller billigare att flytta än vad det är idag - de städer och stadsdelar som inte investerar i sig själva riskerar att tappa sina boende. De städer och stadsdelar som dock kan erbjuda sina boende en hög livskvalitet kommer också i förlängningen ha en bättre ekonomisk utveckling än andra områden. De kommer behålla sina boende utveckla ett framgångsrikt näringsliv som i sin tur skapar förutsättningar för mer investeringar i infrastruktur och andra byggprojekt.

Industrier

Ett gammalt industri- och verkstadsföretag med anor i Vasastaden var AB Atlas (föregångare till dagens Atlas Copco). Det hade sina lokaler i Stockholm Vasastan vid St Eriksplan. Nuförtiden saknar Vasastaden i stor utsträckning uttalade industriområden. Stadsdelen är istället känd som ett populärt bostadsområde i Stockholms innerstad. Den har inte heller många köpcentrum eller större shoppinggallerior. Många av företagen i Vasastan är istället självstående näringsidkare med avskilda lokaler.

På flera håll i stadsdelen finns ett stort antal restauranger och kaféer. På Birkagatan ligger Stockholms glasshus som har ett stort utbud av gammeldags gräddglass och mycket annat. Uppe på Observatoriekullen ligger kaféet Himlavalvet. Ett utomhuskafé med trädgård som serverar bland annat våfflor, hemmagjord saft och enklare lunchrätter. Sådana kaféer genererar kundflöde i omgivningen, vilket även gynnar andra företag med lokaler i Stockholm Vasastan.

Två exempel på typiska lokaler som kännetecknar Vasastan är Cajsa Wester på Rörstrandsgatan och Old Touch på Upplandsgatan. Cajsa Wester är en av de hetaste svenska designerna just nu och Old Touch är en antikvitetsbutik som säljer saker som kläder, skor, hattar, smycken och andra accessoarer. Där finns en stor mängd antikviteter från olika tidsåldrar.

Vasastan har även ett stort antal olika institutioner och andra inrättningar som bibliotek, museum och konsthallar mm. Exempelvis Guldhuset, som ligger i Vasaparken. Guldhuset är en samlingspunkt för konstintresserade i hela staden och dess museum har utställningar av båda kända och okända konstnärer, främst inhemska. I Guldhuset finns också en av landets största privata samlingar av nordisk konst, med verk från bland andra Ander Zorn och August Strindberg.

Vid Bellevueparken ligger Carl Eldhs ateljémuseum, med flera hundra verk av en av Sveriges mest berömda skulptörer. Ytterligare ett museum för alla kont- och kulturintresserade är Strindbergsmuséet, som förvisso ligger precis utanför Vasastan, på Norrmalm. Det är ett museum som täcker August Strindbergs liv och hans konstformer. Muséet ligger i den bostad han bodde på slutet av sitt liv. Strindberg själv kallade huset för Blå tornet.

En läroinstitution av mycket stor betydelse i Vasastan är Handelshögskolan. Den är en av Sveriges allra mest prestigefyllda lärosäten och har täta kontakter med näringslivet, varför den är mycket populär bland ekononomistuderande. Många högt uppsatta beslutsfattare inom både privata och offentliga sektorn har tidigare studerat vid Handels. Handels, som ligger vid Sveavägen, rankas även högt internationellt. Ännu en viktig institution i Vasastan är Sabbatsbergs sjukhus. Dess akutmottagningen är dock nedlagd sedan länge och idag används istället flera av lokalerna som kontor av Stockholms läns landsting. På området finns dock fortfarande andra verksamheter med anknytning till hälso- och sjukvård.

Lokaler i området

Några av de vanligaste lokaltyperna är lagret, butiken och kontoret. Vad gäller just kontoret är de flesta av dem idag så kallade kontorslandskap, det vill säga ett större rum där ett flertal anställda arbetar på en och samma öppna yta. Många experter menar att en sådan inredning främjar kommunikation och samarbetet på en arbetsplats. Det är dock inte bara den rent fysiska inredningen av en lokal som är betydelsefull. Även den sociala miljön spelar en stor roll. Till exempel är det viktigt att stärka kommunikationen och öka förståelsen för varandras olikheter och kompetenser.

En annan trend inom uthyrningen av lokaler som ses tydligt på senare år är att det blivit allt vanligare med så kallade kontorshotell. Denna trend ses även internationellt: Nära hela 80 % av kontorshotellen i Europa bibehåller eller ökar just nu sin redan höga uthyrningsgrad jämfört med tidigare år.

Det finns många saker som lockar företag att öppna lokaler i Stockholm Vasastan. Framförallt det geografiska läget i en av huvudstadens mest attraktiva stadsdelar, vilket ger direkt tillgång till Sveriges största marknad. Stockholm är och förblir Sveriges största stad och Vasastan en av dess mest populära områden. En lokal i Stockholm Vasastan ger ditt företag utmärkt visibilitet och sänder samtidigt ut starka signaler om dess varumärke. Här kan du läsa om fler spännande idéer och få inspiration om hur du kan designa och inreda din lokal i Stockholm Vasastan eller i andra områden.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Eftersom Vasastan ligger mitt i Stockholm tar stadsdelen varje år emot ett stort antal besökare utifrån, såväl från resten av Stockholm som övriga Sverige och även utlandet. Det kan röra sig om turister, kunder, investerare och andra besökare som tillfälligt befinner sig i Vasastan. För företag med lokaler i Stockholm Vasastan kan det ibland bli aktuellt att föreslå ett bra hotellboende i närheten av sin lokal. Ett hotell eller annat boende i närheten av lokalen i Stockholm Vasastan underlättar för långsiktiga affärskontakter och hjälper till att bygga förtroende. Det blir lättare för kunderna att ta sig till och från lokalen vid långvariga besök i staden. Alla tjänar på detta: ditt företag, kunden och även hotellet i fråga. 

Här nedan är ett kort urval av hotell och andra boenden i Stockholm Vasastan:

Hotell Oden (3 stjärnor). Centralt hotell med en vikingaguds namn. Nära till många viktiga kontor i Stockholm Vasastan. Karlbergsvägen 24.

Hotel Birger Jarl Stockholm (4 stjärnor). Hotell med namn från Stockholms grundare. Mitt i Vasastan med nära avstånd till kontoren Stockholm Vasastan. Tulegatan 8.

Hotel Hansson (3 stjärnor). Familjeägt hotell i charmig 1700-talsbyggnad. Lugnt område. Inte långt till de flesta kontor i Stockholms Vasastan. Surbrunnsgatan 38.

Wasa Park Hotel (2 stjärnor). Hotellpensionat i sekelskiftesmiljö vid St Eriksplan, inom räckhåll från de flesta kontoren i Stockholm Vasastan. Mycket goda kommunikationer. Flygbussarna från Arlanda stannar utanför hotellet. Sankt Eriksplan 1.

Därutöver finns även många av de välkända hotellkedjorna i Vasastan, som tex Best Western, First Hotel och Scandic mfl.