Introduktion till området

Västerås ligger i Västmanland nordväst om Stockholm. Det är Sveriges femte största tätort (exakt placering varierar beroende på vilka siffror man går efter). Staden har med sina omkring 130 000 invånare ett mycket vackert läge vid Mälaren. Just Mälaren och dess tillhörande vattendrag präglar Västerås stadsbild i väldigt hög grad. Ån Svartån delar staden i två delar. Väster om ån ligger landmärket Västerås slott och till öster ligger den lummiga Vasaparken. Namnet Västerås kommer från Västra Aros och åsyftar just Svartåns mynning i Mälaren. Andra centrala landmärken är Stora Torget och Botaniska trädgården.

Områdets historia

Under stenåldern låg större delen av det område som idag utgör Västerås under vatten. Av denna anledning började området inte bebyggas förrän något senare än många andra städer. Spår av bosättningar, bla i form av gravrösen, finns ändock från så långt tillbaka som bronsåldern. Det finns också flera tidigkristna lämningar.

Västerås har spelat en viktig, om än kanske något undanskymd, roll under Sveriges historia. I början av 1000-talet var staden landets näst största. Västerås fick inte sitt stadssigill förrän på 1200-talet, men hade alltså redan vid den tidpunkten varit bebott i flera århundraden. (Staden firade officiellt sitt tusenårsjubileum 1990.) Redan på 1200-talet uppfördes också Västerås slott som en försvarsanläggning mot angrepp från Mälaren. Den 29 april 1521 ägde det historiskt viktiga Slaget om Västerås rum, då Gustav Vasas svenska trupper besegrade danskarna. Segern gav Gustav Vasa kontroll över Mälaren och dess viktiga sjövägar.

ASEA och Svenska Metallverken, två av Europas största företag inom elektrifiering och kraftöverföring, grundades i Västerås omkring år 1900. De kom att spela en mycket viktig roll i elektrifiering av Sverige under det påföljande århundradet. ASEA:s elektrifiering skapade förutsättningar för många andra företag att utvecklas och öppna kontor i Västerås. Exempelvis kan Nordiska Metall AB nämnas i detta sammanhang. Detta företag ägnade sig åt tillverkning av halvfabrikat i koppar, mässing och aluminuim. Industrialiseringen gjorde att staden återigen började växa väldigt fort. 1938 bildades ICA här och 1947 kom H&M. Historiskt har Västerås också varit en viktig militär- och försvarsstad med regemente och flygflottilj mm.

Områdets infrastruktur

Västerås har ett välutvecklat regionalt vägnät. E18 går i öst-västlig riktning genom staden. Till den ansluter sedan riksväg 18 från Sala och riksväg 66 (Industrileden) från Fagersta. Riksväg 56 löper söderut mot Eskilstuna. Västerås har också en flygplats som ligger 5 km öster om staden. Destinationer är bland annat Visby, Storbritannien och Spanien. De främsta flygbolagen är Ryanair samt charterbolag. Till Västerås flygplats tar du dig enkelt med hjälp av flygbussar, lokalbussar, tåg och bil. Antalet resenärer år 2015 var 133 723.

Med tåg från Västerås centralstation är restiden till Stockholm endast 50 till 60 minuter. Med andra ord är pendlingsmöjligheterna till och från huvudstaden mycket goda. Den öst-västliga bana som binder samman Stockholm-Västerås-Örebro heter Mälarbanan. Via denna bana kan du också ta dig till Göteborg och Malmö. Vidare söderut ligger Eskilstuna, Norrköping och Linköping. Norrut ligger Sala. Järnvägen transporterar också mycket gods i form av containrar. Västerås busstrafik sköts av Västmanlands lokaltrafik och täcker alla stadsdelarna samt närliggande orter.

Västerås har även Nordens största insjö- och småbåtshamn. Här transporteras varor som mineraloljor, kol, koks och järnskrot mm, men det finns också passagerartrafik över Mälaren. Staden har också Sverige längsta sammanlagda cykelled, vilken löper på hela 34 mil. Även flera andra längre cykelleder finns i och omkring staden.

Sammantaget har Västerås en mycket varierad och välutvecklad infrastruktur. Staden kan nås via väg, järnväg, vatten och flyg. Något som underlättar är naturligtvis det rent geografiska läget i mitten av den södra delen av Sverige, precis vid Mälaren. Det är därför svårt att klaga på kommunikationerna såväl inom som mellan Västerås och andra närliggande städer. Företag som väljer att öppna kontor i Västerås kan därför räkna med goda förutsättningar för en stor kundtillströmning, både inifrån och utifrån staden.

Företagsliv

Liksom i de flesta andra städer är en stor del av Västerås näringsliv förlagt i centrum. Där finns gallerierna Punkt, Gallerian och Igor samt handelshusen Centra och Sigma. Gallerian och Punkt ligger mycket nära varandra och har båda två utmärkta shoppinglägen. Där finns också höghuset Skrapan med sitt utvecklingscentrum Expectrum och flera olika affärer. Det har 25 våningar och är 81 meter högt. I Skrapan finns också ett hotell, lägenheter och ett parkeringshus med 300 platser.

Det fina läget vid Mälaren är ett av Västerås främsta behag. En trevliga promenad mot centrum väntar besökaren när han eller hon stiger av tåget på centralstationen. På var sin sida om Svartån som löper genom staden ligger slottet respektive Vasaparken. När man sedan når centrums affärs- och handelsområde möts man av ett virrvarr av gator och tvärgator där det kryllar av kontor, butiker och andra affärslokaler. Här löper gator som Stora Gatan, Vasagatan och Karlsgatan. Det är just i centrum som de flesta turister och andra tillfälliga besökare hamnar, eftersom det är här majoriteten av hotellen ligger. Värt att nämna i sammanhanget är också Västerås konserthus, som ligger i centrums södra delar precis i anslutning till Vasaparken.

Centrum är dock inte det enda stället i Västerås med ett vibrerande näringsliv. 2011 öppnades Erikslund Shopping Center med alltifrån trendiga klädbutiker till byggvaruhus. Total handelsyta är 80 000 kvadratmeter och det finns sammanlagt över 80 butiker, caféer och restauranger. Byggnaden ligger vid handelsplatsen Erikslund vid E18 och här finns även CityGross och IKEA. Erikslunds handelsplats är Sveriges tredje största mätt i omsättning.

2013 vann Västerås utmärkelserna Årets stadskärna och Bästa svenska köpcentrum (för Erikslund). Det finns idag nu sammanlagt över 400 butiker och andra lokaler i staden. Förutom Erikslund finns exempelvis även Hälla Shopping där besökaren hittar olika sorters butiker inom bland annat trädgård och byggmaterial. De olika koncentrerade affärsområdena genererar en stor genomströmning av kunder, vilket gynnar såväl stadens ekonomi som helhet men också nyetablerade och expanderande företag som öppnar kontor i Västerås.

Köpkraft i området

Västerås är en stad med en ovanligt stark köpkraft i förhållande till sin storlek. Det finns flera anledningar till det. För det första finns det en stark tradition av företagande och entreprenörskap i staden. De många företag som existerar i området har under årens lopp skapat en stor medelklass med en generellt stark köpkraft. Många välutbildade har sökt sig till Västerås för att arbeta inom tex energisektorn eller olika högteknologiska företag. Dessa och andra företag som har öppnat kontor i Västerås har fört med sig fler boende till staden, vilket i sin tur bidragit till att öka efterfrågan och den allmänna köpkraften.

För det andra spelar närheten till Stockholm naturligtvis en avgörande roll för Västerås näringsliv och köpkraft. Huvudstaden ligger endast 50-60 minuter bort, vilket underlättar för både kunder och investerare som av olika anledningar vill besöka Västerås under dagen eller några dagar. Många turister, affärsresenärer och andra besöker staden varje dag och bidrar till att öka köpkraften. Det gynnar i sin tur alla företag med butiker och kontor i Västerås.

Vidare bidrar även närheten till andra städer runt Mälaren, som tex Eskilstuna och Enköping, till att ytterligare utöka kundkretsen i Västerås. Städerna runt Mälaren konkurrerar i viss mån med varandra om regionens kunder. Företag med kontor i Västerås har alltså potential expandera sin marknad och nå ut till kunder även utanför stadens gränser.

Parkeringsmöjligheter

Parkeringsmöjligheterna spelar en mycket viktig roll när det gäller tillgängligheten i en stad som Västerås. Ett kontor i Västerås som ligger i närheten av goda parkeringsmöjligheter förbättrar kraftigt sina möjligheter att attrahera kunder. Genom att kunna erbjuda möjligheten att parkera sin bil intill kontoret i Västerås blir det enklare för kunderna att ta sig till och från lokalen. Ett kontor i Västerås som ligger långt ifrån närmaste parkeringsplats riskerar däremot att gå miste om många kunder. Hela besöksupplevelsen försämras av dåliga parkeringsmöjligheter och av att behöva gå långt för att ta sig till kontoret.

Goda parkeringsmöjligheter är dock naturligtvis inte den enda faktorn som avgöra ett företags förmåga att locka såväl nya som gamla kunder till sin butik eller kontor i Västerås. En rad andra faktorer påverkar också, inte minst det allmänna geografiska läget samt efterfrågan och konkurrensen på marknaden. Men det är ofrånkomligt att parkeringsmöjligheterna är en mycket viktig logistisk faktor, som dessutom ofta negligeras eller glöms bort. Endast ett företag som erbjuder en nästintill unik produkt eller tjänst kan helt bortse från dåliga parkeringsmöjligheter.

I Västerås är det två operatörer som har hand om allt som rör parkeringen: Västerås stad och Q-Park. Dessa aktörer har olika och icke kompatibla biljettsystem. Här hittar du lite allmän och nyttig information om parkering i Västerås. Här finns en parkeringskarta komplett med prisinformation och andra upplysningar.

Utveckling i området

Olika sorters byggprojekt och en allmän stadsutveckling kan öka en stads attraktionskraft kraftigt. Ett nyligen avslutat byggprojekt i Västerås är stadens nya simhall kallad Kokpunkten. Kokpunkten är ett påkostat action- och upplevelsebad med en rad speciella attraktioner. Badet ligger i ett gammalt ångkraftverk, vilket indikerar att kommunen velat återanvända gamla byggnader från industrialiseringen. Entreprenör av bygget var Peab och kostnaden uppgick till över 300 miljoner kronor.

Vad gäller andra byggprojekt har det på sistone också tagits beslut om bygglov för ett stort antal nya skolor och studentlägenheter runtom i staden. Ett beslut som stärker Västerås profil som en kunsskapsstad inför framtiden. Staden storsatsar på att hitta sin nisch, både vad gäller utbildning och näringsliv, i förhållande till de andra orterna runt Mälaren.

Bland andra projekt kan nämnas en planerad utveckling av Hacksta verksamhetsområde i de västra delarna av staden. Bland annat byggs det en ny stor anläggning om 30 000 kvadratmeter till ett årligt hyresvärde om 16,2 miljoner. I denna byggnad ska Svenska Retursystem tvätta och distribuera returlådor och returpallar till dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin. Byggnaden ska kategoriseras enligt Green Buildings och Sunda Hus miljövänliga principer. Den kommer bli Svenska Retursystems hittills största anläggning och medföra stora positiva effekter för Västerås näringsliv och arbetsmarknad. Beräknad projektkostnad är 215 miljoner kr och anläggningen beräknas bli klar i mars 2017.

Ytterligare ett större byggprojekt är det nya planerade hotellet vid centralstationen. Där planeras Nordic Choice Hotels nya anläggning om 4000 kvadratmeter stå (projektet är dock villkorat bygglov). Fler hotell innebär såklart förbättrade möjligheter för alla företag med kontor i Västerås att ta del av ett tilltagande kundflöde.

Industrier

Industrin har historiskt haft en framstående och betydande roll i Västerås och har så än idag, om än i något mindre utsträckning. Näringslivet domineras av framförallt grafisk industri, data- och elektronik, kommunikationer samt service. Tillsammans med Mälardalens Högskola och Teknikbyn har Västerås högteknologiska näringsliv skapat ett nationellt och internationellt kunsskapscentrum. I Teknikbyn finns omkring 200 olika företag, varav många ligger i framkant inom just sitt område. Västerås är en kunskapsstad som utmärker sig mycket inom inte minst högteknologiska områden som medicin och genforskning, automation och robotik. Forskare i Västerås har bland annat identifierat de gener som kan öka risken för depression, kriminalitet och alkoholism. Det förekommer också framstående projektforskning inom solkraftsområdet.

Stora företag som ABB, Bombardier och Alstom Power Generation har kontor i Västerås. De högteknologiska industriföretagen är på många sätt motorn i stadens utveckling. De lockar nya boende, kunder och investerare. De skapar också nya marknader, kunder och förutsättningar för andra företag som kommer efter dem. En uppsjö av olika tjänsteföretag har exempelvis vuxit upp i kölvattnet av Västerås dominerande högteknologiska och industriella företag. Som på så många andra platser är det industrin som står för själva basen i näringslivet. Runt denna bas växer det sedan upp andra sorters verksamheter, som tex köpcentrum och olika typer av tjänstebaserade företag. Företag som funderar på att öppna kontor i Västerås kan därför räkna med goda grundförutsättingar och en viss draghjälp i etableringsprocessen.

Företagandet och entreprenörskapet har genom stadens historia spridit sig som vingar på vattnet. En viktig faktor i allt detta är förstås återigen den geografiska närheten till Stockholm. Denna faktor medför nära kommunikationer och samarbeten med företag i huvudstaden, vilket i sin tur är oerhört värdefulla för Västerås som stad.

Lokaler i området

Ett kontor är en typ av affärslokal som kännetecknas av dess inredning, vilken typiskt består av ett skrivbord, stolar, datorer samt annan utrustning. Ett kontors utseende kan dock variera kraftigt och man kan säga att det finns tre olika sorters kontor:

Ett så kallat cellkontor vilket är ett klassiskt enmanskontor som består av ett mindre och slutet rum.

Ett större och öppet kontorslandskap med hundratals anställda som endast separeras av tunna väggar.

Ett så kallat flexkontor, där de anställda inte har någon fast arbetsplats utan där man tillämpar en kontorstillsättning ad-hoc, efter behov.

Man kan beskriva kontoret som företagets eller organisationens hjärna, där arbetsuppgifter som bokföring, handläggning, förhandling och annat sköts. Uppgifterna på ett kontor tenderar ofta att vara administrativa till sin natur. På så sätt skiljer sig kontoret från exempelvis fabriken. Ibland är också kontoret företagets ansikte utåt på ett helt annat sätt än fabriken eller lagret. Detta gäller framförallt för tjänsteföretag som saknar butik.

På senare tid har det forskats en hel del kring inredningen av ett kontor och hur denna aspekt påverkar de anställda. Ett kontor där trivseln är hög kan kraftigt förbättra ett företags produktivitet. Det har också utvecklats nya koncept om hur ett kontor kan utformas för att optimera trivseln. En annan viktig aspekt för företag som funderar på att öppna kontor i Västerås är förstås kontorets rent geografiska placering. Här ställs ofta faktorerna läge och pris mot varandra: ju bättre läge, ju högre hyra (och tvärtom).

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Närheten till städer som Stockholm, Eskilstuna och Örebro gör att Västerås av naturliga skäl alltid tar emot ett stort antal tillfälliga besökare. Det starka näringslivet lockar såväl investerare, kunder och andra nyfikna utifrån. För företag med kontor i Västerås blir det därmed viktigt att kunna erbjuda dessa ett kvalitativt boende.

Ett hotellboende i närheten av kontoret i Västerås är en viktig faktor för att skapa och bibehålla goda affärsrelationer. Omständigheter att ta hänsyn till vid valet av hotell eller annat boende är först och främst läget, priset och bekvämligheten. Nedan följer en lista över hotell och andra boenden i staden. De har valts ut på grundval av deras läge i närheten av de viktigaste och centrala kontoren i Västerås.

Elite Stadshotellet (fyra stjärnor). Ett mysigt och gammeldags hotell i klassisk stil. En av Sveriges vackraste byggnader. Centralt läge med kort avstånd till många viktiga kontor i Västerås. Stora Torget Box 19.

Best Western Esplanade (fyra stjärnor). Mitt i centrum med närhet till bland annat Aros Congress Center och Västerås Konserthus samt de viktigaste kontoren i Västerås. Domkyrkoesplanaden 2.

Hotell Västerås (tre stjärnor). I närheten av Domkyrkan och 600 meter från järnvägsstationen. Kort avstånd till ditt centrala kontor i Västerås. Vasagatan 22.

First Hotel Plaza (fyra stjärnor). Nyrenoverat hotell med nära till det mesta, inklusive de viktigaste lokalerna och kontoren i Västerås. Kopparbergsvägen 10.

Västerås Airport Rooms. Billigt och bra alternativ för dig som behöver närhet till flygplatsen. Hässlögatan 6.

Scandic (tre stjärnor). Lite utanför centrum, men endast 500 meter från E18, som leder till alla affärslokaler, lager och kontor i Västerås. Pilgatan 33.

Clarion Collection Hotel Etage (fyra stjärnor). Centralt läge med närhet till alla shoppinggator och dess kontor i Västerås. Stora Gatan 32.