Introduktion till området

Lite beroende på hur man räknar brukar Västerås sägas vara Sveriges omkring femte största tätort. Staden har ett mycket vackert läge precis vid Mälaren och dess befolkning uppgår till ca 130 000 personer. Med andra ord är det en medelstor stad, med svenska mått mätt. Ån Svartån som löper ut i Mälaren delar orten i två delar. Väster om ån ligger det ståtliga Västerås slott och till öster ligger den gröna Vasaparken.

Områdets historia

Västerås historia började lite senare än många andra städer i Sverige eftersom området låg under vatten på stenåldern och bebyggelse påbörjades först långt senare. Det finns emellertid spår av bosättningar från så tidigt som bronsålder, bland annat i form av gravrösen. Vidare finns det också många lämningar från tidig kristendom i denna del av Sverige.

Västerås har ofta spelat en lite undanskymd, men ändock viktig, roll i Sveriges historia. I början av 1000-talet var staden faktiskt Sveriges näst största, efter Stockholm. När stadssigillet utdelades på 1200-talet hade Västerås redan varit bebott i flera århundraden - 1990 firade man sitt officiella tusenårsjubileum. På 1200-talet påbörjades också uppförandet av slottet som var tänkt att bli en försvarsanläggning mot angrepp från Mälaren.

Stadens läge vid sjön var utmärkt för många verksamheter som tex handel, men innebar samtidigt en viss utsatthet för anfall utifrån. Ett viktig sammandragning i stadens och hela Sveriges historia var Slaget om Västerås den 29 april 1521, då Gustav Vasa och hans svenska trupper besegrade danskarna. Segern gav Vasa en viktiga och strategisk kontroll över Mälaren.

Senare i historien hade Västerås en framstående ställning i Sveriges industrialisering. Två internationellt stora företag inom kraftöverföring och elektrifiering, ASEA och Svenska Metallverken, grundades här omkring år 1900. Deras roll i elektrifieringen av Sverige under 1900-talet kan knappast underskattas. Den tekniska utvecklingen skapade förutsättningar för många andra företag att öppna lokaler i Västerås. Ett sådant företag var Nordiska Metall AB, som ägnade sig åt tillverkning av halvfabrikat i koppar, mässing och aluminium. 1938 grundades ICA här och 1947 kom världsföretaget H&M. Två riktiga tungviktare. Industrialiseringen och de många nyetablerade företagen gjorde att staden började växa i rask takt. Genom hela sin historia har Västerås också varit en viktig försvars- och militärstad med flygflottilj och regemente mm. Namnet Västerås har slagits ihop från det tidigare namnet Västra Aros, vilket syftade på Svartåns mynning i Mälaren.

Områdets infrastruktur

Västerås har en mycket allsidig och och välutbyggd infrastruktur. Staden kan nås via såväl motorväg, järnväg, vatten som med flyg. Det geografiska läget i mitten av södra Sverige, precis vid Mälaren och inte långt från huvudstaden Stockholm, är mycket gynnsamt. Det ger företag och andra organisationer med lokaler i Västerås goda förutsättningar att kunna dra nytta av ett stort kundflöde, både inifrån och utifrån staden.

Vägnätet är mycket välutvecklat. Norrut mot Sala går riksväg 18 och mot Fagersta går riksväg 66 (även kallad Industrileden). I öst-västlig riktning genom staden löper E18. Söderut mot Eskilstuna tar man sig via riksväg 56. Med tåg från Västerås centralstation kommer man till Stockholm på bara 50 eller 60 minuter. Pendlingsmöjligheterna till huvudstaden är alltså mycket goda och detta är något som lockar många att bosätta sig i Västerås. Via den öst-västliga Mälarbanan, som binder samman staden med Örebro och Stockholm, kan du även ta dig till Göteborg och Malmö. Söderut ligger även Eskilstuna, Norrköping och Linköping. Busstrafiken i Västerås sköts av Västmanlands lokaltrafik och täcker tillsammans med tågtrafiken alla stadsdelar samt grannorter.

Västerås har också Nordens största insjö- och småbåtshamn. Hamnen har passagerartrafik över Mälaren och här transporteras även varor som mineraloljor, kol, koks och järnskrot mm. Västerås har dessutom en flygplats förlagd 5 km öster om staden. Några av destinationerna är bland annat Visby, Storbritannien och Spanien. Ryanair och charterbolag är bland de främsta flygbolagen. Du tar dig enkelt till Västerås flygplats med hjälp av flygbussar, lokalbussar, tåg och bil. Antalet resenärer år 2015 var 133 723.

Västerås har också Sverige längsta sammanlagda cykelled, som är hela 34 mil lång. Även flera andra längre cykelleder finns i och omkring staden.

Företagsliv

En stor del av Västerås näringsliv finns i de centrala delarna av staden. Här ligger exempelvis galleriorna Punkt, Gallerian och Igor samt handelshusen Centra och Sigma. Dessa ligger nära varandra och har alla mycket goda shoppinglägen. Höghuset Skrapan är ett annat verksamhetscentrum med flera olika affärer och lokaler. Det har 25 våningar och är 81 meter högt. I Skrapan finns också ett hotell, lägenheter och ett parkeringshus med 300 platser. Skrapan brukar ofta nämnas som ett viktigt fysiskt landmärke i Västerås.

En av de främsta fördelarna med Västerås är stadens fina läge vid Mälaren. På var sin sida om Svartån som går genom centrum ligger slottet respektive Vasaparken. Det är en trevlig promenad som möter besökaren på vägen från järnvägsstationen mot centrum. När man kommer fram till affärs- och handelsområdet löper gatorna tätt. Det kryllar av butiker, affärer och andra affärslokaler. Gator som Stora Gatan, Vasagatan och Karlsgatan markerar centrumområdet. Det är här som de flesta hotellen ligger och det är också här som de flesta turister och andra tillfälliga besökare därför hamnar. Alldeles i närheten ligger också Västerås konserthus, precis i anslutning till Vasaparken.

Västerås livskraftiga näringsliv är dock inte begränsat till enbart centrum. Sedan 2011 finns exempelvis även Erikslund Shopping Center, med sina trendiga klädbutiker, lokaler och olika varuhus. Dess totala handelsyta är på 80 000 kvadratmeter och det finns sammanlagt över 80 lokaler, caféer och restauranger. Centrumet ligger vid handelsplatsen Erikslund vid E18 och här finns även CityGross och IKEA. Erikslunds handelsplats är Sveriges tredje största, mätt i omsättning.

Staden vann 2013 utmärkelserna Årets stadskärna och Bästa svenska köpcentrum (för Erikslund). Antalet butiker och andra lokaler i Västerås uppgår nu till över 400. Utöver Erikslund finns tex även Hälla Shopping där du hittar olika sorters butiker inom bland annat trädgård och byggmaterial. Affärsområdena och köpcentrumen lockar varje dag en stor mängd kunder, något som gynnar både staden som helhet men också alla enskilda företag med lokaler i Västerås.

Köpkraft i området

Köpkraften i Västerås är ovanligt stor om man tar hänsyn till stadens storlek. Det beror på många olika orsaker. Till att börja med har den starka företagartraditionen i staden påverkat mycket. De många företagen i Västerås har genom årens lopp skapat en stor medelklass med goda ekonomiska resurser. Många välutbildade har lockats till Västerås för att arbeta i något av stadens nationellt och internationellt erkända företag. När dessa företag öppnat lokaler i Västerås har det medfört en befolkningsökning, vilket ökat köpkraften.

Dessutom förstärkts köpkraften av närheten till Stockholm. Att huvudstaden endast ligger 50-60 minuter bort spelar en viktig roll för stadens näringsliv, då det leder till att många kunder och investerare besöker Västerås under dagen eller under några dagar. Turister, affärsresenärer och andra besöker varje dag Västerås från Stockholm och bidrar därmed till att öka den allmänna köpkraften. Det är något som främjar alla företag med kommersiella lokaler i Västerås.

Även närheten till andra städer i området kring Mälaren, som tex Eskilstuna och Enköping men även tex Örebro lite längre bort, utökar Västerås kundkrets. Dessa och andra städer gör att Västerås näringsliv når ut även bortom stadens gränser och på så sätt kan expandera sin marknad.

Parkeringsmöjligheter

En aspekt som ibland glöms bort vid etableringen av en ny affärslokal är parkeringsmöjligheterna. Parkeringsmöjligheterna är av stor vikt i alla större städer som Västerås. En lokal i Västerås som ligger nära goda parkeringsmöjligheter förbättrar sina chanser att attrahera kunder. Att kunna parkera sin bil intill butiken eller lokalen i Västerås gör det enklare för kunderna att ta sig dit och tillbaka. Å andra sidan; en lokal i Västerås som ligger långt ifrån närmaste parkeringsplats riskerar att tappa många kunder. Hela upplevelsen av besöket försämras av svårigheterna med att ta sig dit.

Fler faktorer än enbart parkeringsmöjligheterna påverkar naturligtvis ett företags chanser att locka kunder till sin lokal i Västerås och andra städer. Inte minst shoppingläget samt den allmänna efterfrågan och konkurrensen på marknaden. För att inte tala om konjunkturen. Men allt annat lika är parkeringsmöjligheterna ofrånkomligen en viktig logistisk faktor som ibland tenderas att negligeras eller helt glömmas bort. Endast om ett företag erbjuder en nästintill unik produkt eller tjänst kan det helt bortse från parkeringsmöjligheterna i affärsetableringsprocessen.

Parkeringen i Västerås sköts av två operatörer som har olika biljettsystem: Västerås stad samt Q-Park. Här hittar du allmän och nyttig information om parkering i Västerås. Här finns också en parkeringskarta över parkeringsplatserna, komplett med prisinformation och andra upplysningar.

Utveckling i området

Ett stort byggprojekt i Västerås är den planerade utvecklingen av Hacksta verksamhetsområde som ligger i de västra delarna av staden. Exempelvis byggs det här en stor anläggning på en yta av hela 30 000 kvadratmeter, till ett årligt hyresvärde om 16,2 miljoner kr. Det är Svenska Retursystem som ska använda denna nya lokal i Västerås för att tvätta och distribuera returlådor och returpallar till dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin. Byggnaden kommer bli Svenska Retursystems hittills största anläggning och ska klassificeras enligt Green Buildings och Sunda Hus miljövänliga principer. Bygget i sig innebär stora positiva effekter för näringslivet och arbetsmarknaden i Västerås. Anläggningen beräknas stå klar i mars 2017 och beräknad projektkostnad är 215 miljoner kr.

Detta och andra byggprojekt hjälper till att väsentligt öka Västerås attraktionskraft. De ökar sysselsättningen samt lockar nya boende och kunder vilka drar in pengar till staden och dess näringsliv. Ett byggprojekt i Västerås som avslutats relativt nyligen är stadens nya simhall, kallad Kokpunkten. Kokpunkten är ett exklusivt action- och upplevelsebad med flera särskilda attraktioner. Ett gammalt ångkraftverk utvaldes som lokal, vilket tyder på att kommunen velat återanvända gamla byggnader från industrialiseringen. Bygget utfördes av Peab och kostnaden uppgick till över 300 miljoner kronor. Vidare har det på sistone också skett en större satsning på många nya skolor och studentlägenheter runtom i staden. Detta är en satsning som kommunen velat göra för att stärka sin profil som en kunsskapsstad inför framtiden.

Ännu ett byggprojekt av stor magnitud är det nya planerade hotellet vid centralstationen. Det är Nordic Choice Hotel som planerar en ny byggnad (villkorad bygglov). Fler hotell betyder ökade möjligheter för alla företag med lokaler i Västerås att dra nytta av det ökande flödet av kunder.

Industrier

Västerås har länge varit en viktig industristad. Näringslivet domineras idag av branscher som grafisk industri, data- och elektronik, kommunikationer samt service. Det har skapats ett nationellt och internationellt kunskapscentrum kallat Teknikbyn, et samarbete mellan Mälardalens Högskola och näringslivet. Tenikbyn hushåller omkring 200 olika företag och flera av dessa sysslar med banbrytande forskning inom sitt område.

Västerås utmärker sig bland annat på medicin- och genteknikområdet. Forskare i staden har tex hittat de gener som ökar risken för depression, kriminalitet och alkoholism vid vuxen ålder. Solkraftsområdet är ett annat område där det forskas intensivt.

Exempel på stora företag med lokaler i Västerås är ABB, Bombardier och Alstom Power Generation. Det är i många avseenden just de högteknologiska industriföretagen som är motorn i stadens näringsliv. De attraherar investerare, kunder och boende till staden. Deras verksamhet leder till marknadsexpansioner och förbättrade förutsättningar för andra företag. Kring industrin i Västerås har det till exempel vuxit upp en stor tjänstesektor som inte fanns tidigare. Industrin leder på många sätt utvecklingen och står för själva basen i ekonomin. Runt denna bas uppstår det sedan andra sorters verksamheter, vilket Erikslund Shopping Center är ett av många exempel på. Företag som är intresserade av att öppna lokaler i Västerås drar nytta av industrin och dess dragkraft i ekonomin.

Västerås har länge haft en stark tradition av entreprenörskap, bland annat tack vare de dominerande industriföretagen som gett luft under vingarna till andra och nyetablerade företag. Här har närheten till Stockholm förstås också varit av stor vikt. Denna faktor underlättar för nära kommunikationer och samarbeten med företag i huvudstaden, något som är oerhört värdefullt för Västerås näringsliv och dess företag.

Lokaler i området

Det finns olika sorters affärslokaler att välja mellan för organisationer och företag som funderar på att öppna lokaler i Västerås. En av de vanligaste sorterna är kontoret.

Ett kontor är en affärslokal som vanligtvis består av ett skrivbord, stolar, datorer och annan kontorsutrustning. Man kan säga att det finns tre olika sorters kontor:

Det så kallade cellkontoret, som är ett klassiskt enmanskontor och som består av ett slutet rum.

Det så kallade kontorslandskapet, vilket kan rymma hundratals anställda som endast separeras från varandra av tunna väggar.

Det så kallade flexkontoret, där man organiserar kontoret efter behov istället för att alla har en fast arbetsplats.

Typiska arbetsuppgifter som utförs på ett kontor är bokföring, handläggning, förhandling etc. Kontoret är också ofta lite av företagets ansikte utåt, speciellt gäller detta för tjänsteföretag som inte har någon butik. En viktig faktor på alla kontor och arbetsplatser är trivseln. Ett kontor där trivseln är hög kan kraftigt förbättra ett företags produktivitet. Det utvecklas också ständigt nya koncept om hur ett kontor kan utformas för att förbättra trivseln.

En annan typ av kommersiell lokal är lagret. Lagret är i all väsentlighet en förvaringsplats för kommersiella varor. Även ett lager kan skilja sig väldigt mycket till utseendet, beroende på vilken typ av varor det är som förvaras. Många lager och liknande lokaler tenderar att förläggas i städernas utkanter eftersom hyrorna ofta är lägre där.

Lagrets betydelse som affärslokal har i vissa avseenden ökat på senare år i samband med digitaliseringen av ekonomin. Många e-handelsföretag har kunnat spara stora pengar på att enbart ha en billig lagerlokal och ta emot alla ordrar över internet, för att sedan skicka iväg de beställda varorna direkt från lagret. De har alltså avskaffat den fysiska butiken.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Eftersom Västerås ligger på kort avstånd från städer som tex Stockholm, Eskilstuna och Örebro besöks man dagligen av ett stort antal resenärer därifrån. Det rör sig om kunder, investerare och andra nyfikna. För att etablera goda affärsrelationer med dessa kan det ibland vara viktigt att kunna rekommendera dem ett kvalitativt och prisvärt boende i närheten av den aktuella lokalen i Västerås.

Ett kvalitativt hotellboende på kort avstånd från lokalen i Västerås gör besöket mycket enklare och smidigare för både dig och kunden: inga tidskrävande transporter eller svårigheter för kunden att hitta rätt. Istället för en massa logistiskt krångel hamnar hela fokus på själva besöket och mötet med kunden. Det förbättrar intrycket av såväl ditt företag samt av Västerås som stad.

Det kan vara värdefullt att känna till vilka hotell och andra typer av boenden som ligger i närheten av just din affärslokal. Vid rekommendation av hotell eller annat boende är just läget en av de viktigaste omständigheterna att ta hänsyn till. Även andra faktorer, som bekvämlighet och pris, kommer dock också in i bilden. Nedan följer en lista över olika hotell i staden. De ligger alla på korta och överkomliga avstånd till de viktigaste och centrala lokalerna i Västerås. 

Elite Stadshotellet (fyra stjärnor). Ett mysigt och gammeldags hotell i klassisk stil. En av Sveriges vackraste byggnader. Centralt läge med kort avstånd till många viktiga kontor i Västerås. Stora Torget Box 19.

Best Western Esplanade (fyra stjärnor). Mitt i centrum med närhet till bland annat Aros Congress Center och Västerås Konserthus samt de viktigaste kontoren i Västerås. Domkyrkoesplanaden 2.

Hotell Västerås (tre stjärnor). I närheten av Domkyrkan och 600 meter från järnvägsstationen. Kort avstånd till ditt centrala kontor i Västerås. Vasagatan 22.

First Hotel Plaza (fyra stjärnor). Nyrenoverat hotell med nära till det mesta, inklusive de viktigaste lokalerna och kontoren i Västerås. Kopparbergsvägen 10.

Västerås Airport Rooms. Billigt och bra alternativ för dig som behöver närhet till flygplatsen. Hässlögatan 6.

Scandic (tre stjärnor). Lite utanför centrum, men endast 500 meter från E18, som leder till alla affärslokaler, lager och kontor i Västerås. Pilgatan 33.

Clarion Collection Hotel Etage (fyra stjärnor). Centralt läge med närhet till alla shoppinggator och dess kontor i Västerås. Stora Gatan 32.