Introduktion till området

Växjö är en tätort med över 65 000 invånare i landskapet Småland. Orten är omgiven av flera sjöar och ett skogsrikt landskap, vilket historiskt har varit en av basnäringarna för det lokala näringslivet. Sveriges största skogsägarförening, Södra Skogsägarna, har till exempel sitt huvudkontor här. På senare år har dock skogsnäringen minskat i betydelse till förmån för bland annat maskin- och elektroteknik. Växjö är också en stark handelsstad med många köpcentrum och stormarknader. Flera av de stora kedjorna har lager utanför staden. I Växjö kommun bor det totalt närmare 90 000 invånare.

Några exempel på företag och arbetsplatser som förtjänar att nämnas är IV Produkt AB, Visma Spcs, Boss Media och Sandviksverket, vilket tillgodoser stora delar av Växjös energibehov. I Videum Science Park, som ligger i stadens södra delar bredvid Linnéuniversitetet, samlas över 100 företag och institut. Linnéuniversitet är ytterligare ett exempel på en stor verksamhet som sysselsätter tusentals studenter och anställda. Universitet förser staden med en högutbildad arbetskraft och forskning som driver utvecklingen framåt på bland annat teknikområdet.

Andra landmärken är Växjö sjukhus och Centrallasarettet, samt Växjö domkyrka. Väster om domkyrkan breder stadskärnan ut sig med sina fem torg: Stortorget, Teatertorget, Båtmanstorget, Vattentorget och Oxtorget. Många av dessa torg fungerar även som parkeringsplatser. I stadskärnan finns även en mängd affärer, restauranger, kaféer, teater, bio, hotell och annan kommersiell verksamhet.

Sevärdheter i den småländska staden inkluderar bland annat Kronobergs slottsruin som är från medeltiden, Teleborgs slott från 1800-talet, Linnéparken samt Karolinska gymnasiet där bla Carl von Linné studerade. En annan turistattraktion är migrationsmuseet Utvandrarnas Hus som har en mängd arkiv, fotografier och andra dokument om den svenska emigrationen till framförallt Amerika.

Växjö är också residensstad för Kronobergs län samt centralort och stiftsstad. Den har inte mindre än 20 stadsdelar: Teleborg, Hovshaga, Araby, Norr, Väster, Öster, Söder, Högstorp, Sandsbro, Öjaby, Centrum, Räppe, Hov, Danneborg, Östra Lugnet, Dalbo, Biskopshagen, Vikaholm, Dalbostrand och Bergsnäs. Växjö kallar sig själv för Europas grönaste stad. Det är ett varumärke som snappades upp från ett reportage i den brittiska nyhetskanalen BBC från 2007. Det är oklart huruvida denna slogan verkligen stämmer, men hursomhelst ligger orten utan tvivel i framkant inom många områden som berör miljö och energiomställning m.m.  

Områdets historia

Växjö var från början en handels- och marknadsplats vid en sjö där olika vägar strålade samman, vilket också gav orten dess namn - Vägsjö. Den fick sina stadsrättigheter 1342 av konung Magnus Eriksson men hade vid det laget redan existerat en längre tid. Man vet att orten fanns redan på 1100-talet, dock i form av en samling gårdar med en befolkning på sammanlagt ett hundratal personer. Platsen var strategisk såtillvida att den var lätt att försvara utifrån en militär synpunkt, då den är omgiven av olika höjder.

Enligt Sigfridslegenden kom en engelsk kristen missionär vid namn Sigfrid till Växjö och byggde den första biskopskyrkan i staden. Detta bidrog till att den sedermera tog emot stora pilgrimsskaror utifrån och att den 1170 blev ett biskopssäte. På vintern hölls Sefresmäss (Sigfridsmarknaden) då sjöarna frös och bönderna åkte in med sina varor för att bedriva handel. Inte minst över Helgasjön bedrevs en mycket livlig handel.

På 1400-talet byggdes Kronobergs slott utanför staden som en fästning åt biskopen och för att fylla en viktig försvarsfunktion. Sydväst om staden restes Bergkvara slott - ett försvarsfort mot anfall från Danmark. Genom åren fördes mycket både krig och handel med vårt sydliga grannland. Växjö drabbades av härjningar 1276, 1570 och 1612 samt av bränder 1799, 1838 och 1843. Efter branden 1843 fick Växjö en stadsmiljö i empirestil men mycket av detta rivdes på 1960- och 70-talen. Staden växte långsamt under den inledande industrialiseringen och drabbades hårt av nödåren som föranledde den stora emigrationen till framförallt Amerika. Medan Jönköping växte fram som folkrörelsernas stad beskrevs Växjö jämförelsevis ofta i ordalag som "Mörkaste Småland". 1865 fick orten dock en järnväg till Alvesta, även om den inte kopplades direkt till Södra stambanan. Utvecklingen tog egentligen inte riktig fart förrän senare på 1900-talet och har sedermera haft en stor inflyttning. 1999 blev Växjö universitetsstad. Det var tidigare även en betydande militärstad med eget regemente, men detta nedmonterades på slutet av 90-talet.

Områdets infrastruktur

Området runt Växjö har ett mycket välutvecklat vägnär och en rad riksvägar möts i den småländska staden:

- Riksväg 30 mellan Jönköping och Växjö via Vrigstad och Lammhult

- Riksväg 37 mellan Oskarshamn och Växjö via Högsby

- Riksväg 25 mellan Halmstad och Kalmar via Växjö

- Riksväg 27 mellan Karlskrona och Göteborg via Växjö

- Riksväg 23 mellan Malmö och Linköping via Växjö

- Riksväg 25 mellan Halmstad och Kalmar via Växjö

Växjös järnvägsstation har fyra plattformsspår och är kopplad till Kust till kust-banan. Det finns även bra förbindelser till Öresundsregionen, inklusive Skåne och Köpenhamn. Krösatågen går till Jönköping, Nässjö och Hässleholm. Tågförbindelserna norrut mot Stockholm är också goda. Länstrafiken Kronoberg sköter bussnätet med linjer över hela länet från Växjö resecentrum.

Strax nordväst om staden ligger Småland Airport, en internationell flygplats. Den nås via riksvägar 30 och 25. Småland Aiport har omkring 200 000 passagerare per år och försörjs av såväl Flygbussarna som lokalbusslinje 4 från resecentrum. Avståndet från Växjö är bara omkring fem km. Verksamma flygbolag är BRA, Ryanair, Thomas Cook, Jet Time och Wizz Air. Året om-destinationer är Bromma, Tuzla, Skopje och Gdansk. Dessutom finns säsongsbetonade destinationer som Alicante, Düsseldorf, Kap Verde, Kreta, Larnaca, Mallorca, Prag, Rhodos, Split, Sardinien och Samos.

Företagsliv

Ett lagers funktion är först och främst att vara en förvaringsplats för kommersiella varor i väntan på försäljning. På så vis skiljer sig lagret från andra typer av lokaler som exempelvis butiken och kontoret, vilka representerar företaget utåt på ett helt annat sätt. På senare år har det skett en ökning av efterfrågan på lagerlokaler i samband med att e-handeln har vuxit fram som en allt starkare bransch. Många e-handelsföretag har valt enbart behålla sina lager och helt avskaffa sina övriga lokaler. De tar sedan emot beställningar uteslutande över internet och skickar därefter ut varorna direkt till kund, utan att först låta dem passera en butik. På så vis kan de kraftigt minska sina hyreskostnader. Tack vare att lagerlokaler dessutom ofta ligger i billigare områden långt från närmaste centrum har dessa e-handelsföretag ibland exceptionellt låga hyreskostnader. Digitaliseringen av detaljhandeln har dock inte inneburit att andra lokaltyper försvunnit. För många konsumenter är det fortfarande viktigt att fysiskt kunna besöka ett kontor eller en butik innan de gör sitt köp. Internethandeln har dock medfört att efterfrågan på lagerlokaler ökat och det är idag fullt möjligt att bedriva affärsverksamhet med ett lager som enda lokal.

Växjö är en stark handelsstad med många köpcentrum och stormarknader. Flera av de stora livsmedelskedjorna har lager i utkanten av staden. Här finns en bra översikt över lediga lokaler och lager i Växjö.

 

Flera stora kedjor har lager och stormarknader i de sydvästra delarna av Växjö. Tex Maxi ICA Stormarknad, Rusta, Biltema, City gross, Stadium Outlet och Lidl. I denna del av staden ligger också köpcentrumet Grand Samarkand, vars namn anspelar på den historiska handelsplatsen vid Sidenvägen. Grand Samarkand har över 70 butiker, lager, restauranger och kaféer. Med en yta på 22 000 kvadratmeter är det är en av Smålands mest moderna shoppinggallerior. Gallerian har en bra butiksmix med allt från matvaror till mode och inredning. Här är några exempel butiker: Akademibokhandeln, Apoteket, Carlings, Clas Ohlson, Dressman, Elgiganten Phone House, Espresso House, Indiska, Intersport, MQ, Scorett, Subway, Teknikmagasinet, Tele2, Telenor, Telia, Team Sportia och Deichmann. Länstrafikens busslinjer 3, 4 och 8 stannar vid köpcentrumet.

Grand Samarkand har två stora parkeringsområden; östra och västra. Totalt finns omkring 1500 parkeringsplatser, samtliga gratis. Bland dessa finns även avsedda parkeringsplatser för handikappade samt extra breda familjeparkeringar. Grand Samarkand tillhandahåller även laddstolpar för el-bilar på den östra parkeringen. Detta är ett samarbete med företaget VEAB Växjö Energi.

Ett annat viktigt verksamhetsområde i Växjö är Linnéuniversitet, som ligger i den södra delen av staden. Det grundades i sin nuvarande form 2010 och har omkring 15 000 studenter samt över 1000 anställda. Detta utgör en ansenlig mängd framtida företagare, arbetare och kunder för den småländska staden.

Universitetet har vuxit snabbt och har idag över 60 utbildningsprogram samt ca 1200 kurser i omkring 50 olika ämnen. Forskning bedrivs bland annat inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Linnéuniversitet står för en kunskapsackumulation som potentiellt kommer att ganga framtidens Växjö enormt mycket. Det attraherar nya invånare och förser staden med en högutbildad arbetskraft.

Köpkraft i området

En snabb jämförelse av relevant statistik mellan Växjö och Sverige som helhet visar att den småländska staden ligger omkring det svenska genomsnittet i de flesta kategorier som mäter den ekonomiska köpkraften. Tex medelålder, medianinkomst, skattesats, andel högutbildade och andel företagare. Den offentliga arbetslösheten i Växjö är något större än i landet som helhet - 8,3 % jämfört med 7,6 % - detta är dock de offentliga siffrorna. Växjö kommun tog 2016 också emot ett statsutjämningsbidrag om 9209 kr per invånare, jämfört med 8848 kr vilket är Sverigemedlet.

Swedbank har ett boindex som mäter köpkraften i svenska hushåll per kommun, där nivåer under 100 signalerar en problematisk låg köpkraft. I slutet av 2016 låg indexet för köpkraften i småhushåll i Växjö runt 125, precis som i riket i övrigt. Det talar alltså för en god köpkraft hos dessa hushåll i Växjö, även om den sjunkit från 140 de senaste kvartalen. Vad gäller köpkraften hos hushåll med bostadsrätt låg den strax därunder, på 120. Denna siffra hade dessutom ökat från 110 tidigare under 2016. Köpkraften hos hushåll med bostadsrätter i Sverige som helhet låg en bit lägre än i Växjö, kring 110.

Sammanlagt visar alla dessa siffror att köpkraften i Växjö i stort sätt är jämbördig med riksgenomsnittet. Man ska dock komma ihåg att köpkraften i landets storstäder sjunkit kraftigt de senaste åren och idag ligger på sin lägstanivå sedan krisen 2008. Det beror bland annat på den höga belåningen och de skenande priserna på bostadsmarknaden i framförallt storstäderna. Köpkraften i mellanstora städer som Växjö är dock starkare. 2015 ökade exempelvis omsättningen i Växjö city med 2,9 %. Försäljningen av varor som skor, kläder samt hem- och fritidsvaror låg bakom. Allra starkast ökade dock hotell- och skönhetsbranscherna.

Parkeringsmöjligheter

Köpcentrumet Grand Samarkand har två stora parkeringar; östra och västra. Sammanlagt finns ca 1500 parkeringsplatser, samtliga gratis. Bland dessa finns också parkeringsplatser avsedda för handikappade samt extra breda platser för familjer. I ett samarbete med VEAB Växjö Energi tillhandahåller Grand Samarkand även laddstolpar för el-bilar på den östra parkeringen. 

I Växjö centrum finns totalt omkring 2500 parkeringsplatser och de är indelade i olika priszoner. Generellt gäller att ju mer centralt läge, ju dyrare taxa:

 

Zon 1

- 18 kr per timme

- Vardagar 09-18

- Lördagar och övriga dagar före helgdagar 09-12

- Söndagar gratis

- Maximal parkeringstid 24 timmar

- Särskilda regler gäller för parkering vid WTC

 

Zon 2

- 5 kr per timme eller 30 kr per dygn

- Vardagar och dagar före helgdagar 09-18

- Lördagar och söndagar gratis

- Maximal parkeringstid 3-48 timmar

 

Här finns en bra översikt över lediga lokaler och lager i Växjö.

Utveckling i området

I Växjö finns långtgående planer på ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som främst är fokuserat till stadens norra och södra stationsområde. Bland annat har planer för ett ny integrerat stads- och stationshus slagits fast. I samband med detta kommer stationsområdet även få en mängd nya bostäder, lager och andra byggnader som ska höja stadens attraktivitet:

Södra stationsområdet

HSB bygger här nya bostäder och den första etappen väntas bli klar redan under 2017. Kärnhem och Skanska bygger bostäder specifikt vid World Trade Center Växjö. Växjöbostäder bygger å sin tur 43 bostadsrätter och Riksbyggen 130. Södra bantorget ska bli en plats för att hämta och lämna resenärer.

World Trade Center är en modern kontorsbyggnad med sju våningar. Den invigdes relativt nyligen (i september 2016) och sammanbinder det norra och södra stationsområdet. WTC är arbetsplats för företag som Skanska, Kärnhem, KPMG, Danske Bank, Compass Group, Högström & Co samt Svenskt Näringsliv. Framför WTC planeras det för en korttidsparkering, sittplatser och grönmiljöer. Tanken är att det ska bli en ny mötesplats i denna del av staden.

Norra stationsområdet

Det är White Arkitekter som vunnit uppdraget med det nya stads- och stationshuset genom sitt förslag om en byggnad i trä och glas. Den gemensamma nya byggnaden ska ge stora besparingar i drift och logistiska effektiviseringar m.m. Stort fokus kommer också hamna på miljö och hållbarhet. Projektet väntas kosta omkring 300 miljoner kr och den nya byggnaden kommer ha palts för hela 600 anställda. Det nya resecentrumet och stadshuset ska stå klart till 2019. I samband med detta byggprojekt planeras även för ännu fler bostäder även på den norra sidan av stationsområdet. Sammanlagt kommer det byggas hela tre kvarter som ska binda ihop centrum med bangården. Det kommer även anläggas flera nya bussgator.

Ett annat nyligen avslutat byggprojekt är Västerbron, som sedan några få år tillbaka är öppen för allmänheten. Den gör det lättare att ta sig över järnvägen och sammanbinder centrala Växjö med stadsdelen Söder på ett annat sätt än förut. Bron öppnar även upp för mer framtida handel och andra verksamheter söder om järnvägen. Det finns också planer på att göra Drottninggatan till en ny kvartersgata.

Industrier

Växjö nåddes sent av industrialiseringen på 1800-talet, kanske till följd av det ligger i lite avsides i djupaste Småland. Orten fick heller inte direkt tillgång till Södra stambanan på grundval av vissa byggnadstekniska avvägningar. Det dröjde därför lite längre innan Växjö började införlivas i industrialiseringsprocessen av Sverige. På senare tid har dock staden legat i framkant för att främja ett livskraftigt näringsliv, inte minst genom storsatsningen på Linnéuniversitetet.

Växjö är residensstad för Kronobergs län, vilket innebär att staden har många offentliga förvaltningar som tex länsstyrelse, förvaltningscentrum, mark- och miljödomstol och stift m.m. Linnéuniversitetet är naturligtvis också en stor offentligt arbetsgivare i sig, med 1000 anställda samt omkring 15 000 studenter. Universitetet driver på stadens näringsliv med forskning och tillförsel av högutbildad arbetskraft. Ytterligare en annan stor offentlig arbetsgivare i Växjö är Länssjukhuset.

Två av de största privata arbetsgivarna är å andra sidan Volvo och Södra Skogsägarna. Ett annat exempel är Visma Spcs, ett av Sveriges största mjukvaruföretag. Det riktar in sig på främst små och medelstora företag inom framförallt redovisningsbranschen. Visma Spcs har 450 anställda och har sitt huvudkontoret ligger i centrala Växjö. Ett företag inom energisektorn

i den småländska staden är VEAB. Det erbjuder produkter och tjänster inom bland annat fjärrvärme och fjärrkyla samt arbetar även mycket med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Skogen var annars länge en viktig basnäring för många av Växjös industrier och företag, då en omfattande del av Kronobergs län består av skogslandskap. Stapels Sweden är ett företag i Växjö med kopplingar till skogsindustrin som har specialiserat sig inom pappers- och kontorsmateriel. Det har 385 anställda. Konkurrens från bland annat lågkostnadsländer har dock gjort att skogsindustrin på senare tid minskat i omfång och betydelse i Växjö. Maskin - och elektroteknikindustrier har istället ökat i betydelse. Växjö grundades dock som en handelsstad och är så än idag, med många butiker och stormarknader. Flera stora livsmedelskedjor har lager i stadens utkanter, tex ICA, City Gross och Lidl mfl. 

Växjö kommun ligger på 13:e plats bland Sveriges kommuner vad gäller företagsklimatet. Att endast ett dussin svenska kommuner erbjuder bättre förutsättningar för att driva företag och göra affärer är ett genuint styrkebesked från Växjös sida.

Hotell och övernattningsmöjligheter i området

Det finns gott om hotell och andra boendealternativ i Växjö. Nedan följer ett kortare urval:

Scandic Växjö

Hejaregatan 19

Nyrenoverat hotell nära E25 med närhet till ditt lager i Växjö.

Bed and Breakfast Södra Lycke

Hagagatan 10

Lugnt Bed & Breakfast nära Växjö centrum. På kort avstånd från flera lager.

Elite Park Hotel

Västra Esplanaden 10-14

Modernt hotell i lummiga Teaterparken mitt i stadskärnan. Nära till lager i Växjö. Elite har även Stadshotellet i Växjö.

Butapalats Hotell

Vintervägen 2

Toppmodernt hotell i lugnt parkområde med 1,4 km till tågstationen. Kort avstånd till de flesta lager. 

Hotell Värend

Kungsgatan 27

Lugnt och familjeägt hotell på nära avstånd till många lager.