arrow_upward

Enköping

Staden är centralort i Enköpingskommun och Sveriges största tätort. Staden är belägen vid Enköpingsåns utlopp i Mälaren och man vet att bebyggelse funnits på platsen sedan vikingatiden då staden fungerade som handelsplats. Bra logistik gör...Läs mer

Skapa sökprofil

Enköping lager – Sveriges närmaste stad

Tätorten Enköping ligger i landskapet Uppland. Området är centralort för kommunen och är länets näst största tätort. Orten har nästan 25 000 invånare och är den 57:de största i Sverige. Områdets resa från by till tätort hände under 1800 -talet då allt fler människor överlevde smittkopporna från England och att industriella revolutionen tog fart. Allt fler entreprenörer startade företag med kontor, produktion och lager i Enköping. Orten går längst med E18 samt Mälarbanan och fick därför en slogan skriven av Bertil Danielsson som var reklamchef för tidningen Bacho. Den löd, ”Enköping, Sveriges närmaste stad”.

Lager i Enköping – en viktigt område för stora industrier

Bara på 15 år under de senare delarna av 1800-talet ökade befolkningsmängden i tätorten med nästan 25%. Tack vare muddringen av Enköpingsån var man inte längre beroende av ångbåtstrafiken igenom Mälaren och det blev lättare att pendla och transportera god från lager i Enköping till till exempel huvudstaden och Västerås. Under tidigt 1900-tal räckte inte båttrafiken till utan man utökade transportmöjligheterna med järnväg. Linjen gick mellan Enköping, Stockholm och Västerås och transponerade både gods från de producerade företag skötte persontrafiken. Järnvägstrafiken förbättrade effektiviserade även Posten till öst och telegraflinjen byggdes ut.

Ett bra geografiskt läge nära huvudstaden

Staden har under många år kallats för pepparrotsstaden då området var det största i landet på att odla rotfrukten. Från början var det alla typer av rotfrukter som odlades i området men man kom på en effektiv teknik just för pepparroten där man kunde massproducera och ge dem en fin form samtidigt. Pepparroten bevarades sedan i lager i Enköping för att sedan transporteras till andra delar av landet och över Bottenhavet. Under början av 1900-talet började industrierna ta över allt mer och odlingarna blev allt färre. Den sista odlingen låg nere vid Korsängen och den bedrevs av lantbrukaren Josef Wallin.

Bli en del av ett nätverk i fördelaktigt geografiskt och strategiskt läge

Där företaget AGA Gas AB etablerat sig i orten finns nu möjlighet för andra företag att bygga lokaler, kontor och lager i Enköping. Området ligger insprängt i en vacker miljö med naturområde och sjöar. Parken kommer att inrikta sig på logistik, service och distribution och man hoppas i framtiden om att nätverket mellan företagen i området kommer bli fördelaktigt när det kommer till gemensamma beslut och samarbete. Till Arlanda är det en timmes färdväg och till flygplatserna i Västerår och Uppsala endast en halvtimme. Mälarbanan är i direktanslutning till området och här går snabbtåg till de större grannstäderna och huvudstaden. Bredvid området planeras för Sveriges största motoranläggning som kommer drivas av Viking Motors.

Lager i Enköping – med ett bra läge

Storgrossisten Martin & Servera flyttar in i sitt nya lager i Enköping i början av nästa år. Deras lager i Stockholm och Västerås kommer att flyttas helt till orten tack vare den goda infrastruktur som byggs upp runt om i området. Med direktanslutning både till Europaväg 18 och riksväg 55 och närheten till de nuvarande orterna var det som fick ledningen att ta beslutet om flytten samt att man vill ha kvar så många i personalen som möjligt. Med sina 250 anställda kommer Martin & Servera att vara den största privata arbetsgivaren i kommunen.

Din sökning gav inga träffar
Sortera efter
Visningar