arrow_upward

Sök efter lokal i hela Sverige

Nyhetsartiklar

Mars 2021
Hybrid work
1 mar

Den globala kontorsvärlden håller med: Hybridarbete är den framtida arbetsmodellen

Kontorsvärlden är på väg mot slutet av covid-19 restriktioner. Snart är det dags att lämna hemmakontoret - men i vilken utsträckning? Hybrida arbetsmodeller verkar vara framtiden för ditt yrkesliv. Läs mer

Covid 19 vaccination
1 mar

Kan din arbetsgivare kräva att du är vaccinerad med Covid-19 för att återvända till kontoret

Covid-19-vaccination verkar vara genväg tillbaka till ditt kontorsliv - men kan din arbetsgivare kräva att du vaccineras? Vad händer om en kollega vägrar att acceptera de två injektioner som erbjuds...? Läs mer

December 2020
Client survey story top
16 dec

Kontorsmarknader i övergång: Företag jagar ny flexibilitet och närhet

Coronakrisen har minskat efterfrågan på stora kontor. Företag håller nu på att minska till mindre utrymmen och mer flexibla lösningar - även utanför stadskärnan, visar MatchOffice Client Survey 2020. Läs mer

Coworking crisis 1
14 dec

Pressade industrins ögon lyser i slutet av corona-tunneln

De globala covid restriktionerna kastade medarbetarindustrin i sin första allvarliga kris. Men efter år 2020 ser leverantörerna nu framåt och förutspår en övertygande comeback för entusiasmen och för samarbetet. Läs mer

September 2020
Mo covid 19 survey report 20
1 sep

COVID-19 tvingar företag att minska kontorslokaler, hyresavtal och anställda

Den globala kontorsmarknaden lämnas i oroligheter när coronaregler stör företagens behov av kontor, låter operatörerna blöda och ställer investerare i beredskap. Detta visar MatchOffice COVID-19 rapport. Läs mer

Healthy flexoffice 1
1 sep

Flexibla och hälsosamma kontor som står inför ett enormt genombrott efter korona

Covid-19 pandemin har bidragit till mer hälsosamma kontorsarbetsmiljöer, lokaler, miljöer och inredning. Kontorshyresmarknaden är inne i en strukturell förändring med större fokus på flexibilitet, hälsa och välbefinnande, enligt experter. Läs mer

Juni 2020
Is20 1ny
3 jun

Kontorsuthyrare världen över är hårt drabbade som följd av COVID-19

Tre utav fyra globala kontorsuthyrare har drabbats i betydande eller allvarlig utsträckning av COVID-19. Flera har till och med golvats som följd av pandemins härdsmälta. Bara några få marknadsaktörer verkar ha gått oberörda av pandemin, rapporterar MatchOffice nya Industry Survey 2020. Läs mer

Noise 1 reduced
3 jun9to5

Buller i öppna kontorsmiljöer kostar upp till två timmars förlorad produktivitet per dag

Mer än varannan anställd i öppna kontorsmiljöer känner sig så starkt påverkade av buller och distraktioner att de förlorar upp till två timmar av effektivt arbete och produktivitet varje arbetsdag, rapporterar en ny kanadensisk studie. Läs mer

Februari 2020
Sick leave
27 feb

Ny norsk studie visar att öppna kontorslandskap och delade kontor ger högre sjukfrånvaro

Office workers sitting in open-plan environments or share office space show up to 18% higher sick leave than colleagues working in private offices, a new Norwegian occupational health and safety study concludes. Läs mer

Office between two stools
25 feb

När din kontorsdesign och inredning faller mellan stolarna

Det aktivitetsbaserade kontoret har en påverkan på den framtida arbetsmiljön. Trots detta utformar alltför många företag dåligt genomtänkta flexkontor som inte balanserar och stödjer de anställdas sysselsättningar, påstår en dansk expert i arbetsplatsdesign. Läs merVåra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp