arrow_upward

Sök efter lokal i hela Sverige

Upphovsrättigheter

Alt innehåll på hemsidan är tillgänglig för visning/läsning. Det är tillåtet att ta enstaka kopior på papper (skriva ut) för privat bruk. Denna tillgång gäller endast fysiska personer. Ett företag får inte skriva ut från hemsidan inklusive kopiering till företagets anställda. 

Det är tillåtet att länka från en extern hemsida till någon och alla sidor på Matchoffice.se som har en egen URL (webbadress). Bemyndigandet gäller inte i samband med systematisk kommersiell utnyttjande. Sådan användning kräver skriftligt åtagande. 

Det är tillåtet att citera direkt från sidan enligt upphovsrättslagen. Citat är endast tillåtet med angivelse av källan. 

Citat på upp till 250 tecken tillåtes i samband med en länk till den ursprungliga artikeln på Matchoffice.se, även om detta inte görs i samband med ett självständigt arbete. Denna tillåtelse gäller inte i samband med systematisk, komersiellt utnyttjande.

All annan använding (tillståd/köp av rättigheter) kräver skriftligt tillstånd från MatchOffice.

MatchOffice kan inte hållas ekonomisk ansvari för fel och försummelser på websidan eller i sidorna den länkar.

Lagöverträdare är ersättningsskyldiga. 

Frågor hänvisas vänligen till:

MatchOffice
Mäster Samuelsgatan 60, 8tr
111 21 Stockholm
E-mail: info@matchoffice.com