Upphovsrättigheter 2024

Allt innehåll på hemsidan är tillgängligt för visning/läsning. Det är tillåtet att ta enstaka kopior på papper (skriva ut) för privat bruk. Denna tillgång gäller endast fysiska personer. Ett företag får inte skriva ut från hemsidan inklusive kopiera till företagets anställda.

Det är tillåtet att länka till www.matchoffice.se på en extern hemsida, så länge den har en egen URL (webbadress). Bemyndigandet gäller inte i samband med systematiskt eller kommersiellt användande. Sådant användande kräver skriftligt tillstånd från MatchOffice.

Det är tillåtet att citera direkt från hemsidan enligt upphovsrättslagen. Citat är endast tillåtet med angivelse av källan.

Citat på upp till 250 tecken tillåtes i samband med en länk till den ursprungliga artikeln på Matchoffice.se, även om detta inte görs i samband med ett självständigt arbete. Denna tillåtelse gäller inte i samband med systematiskt eller kommersiellt användande.

All annan använding (tillståd/köp av rättigheter) kräver skriftligt tillstånd från MatchOffice.

MatchOffice kan inte hållas ekonomisk ansvarig för fel och försummelser på webbsidan eller i sidorna den länkar till.

Lagöverträdare är ersättningsskyldiga. 

Frågor hänvisas vänligen till:

MatchOffice
Östermalmstorg 1,
114 42 Stockholm
E-mail: info@matchoffice.se

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp