arrow_upward

Nässjö

Nässjö kommun ligger i Småland och tillhör Jönköpings län. Idag har staden en befolkning på ca 30 000 invånare. Kommunen präglas av ett småbrutet skogslandskap där skog möter åkrar och ängsmarker. Företagsklimatet är i ständig...Läs mer

Skapa sökprofil

Utbud av kontor i Nässjö

Nässjö kommun ligger i Småland och tillhör Jönköpings län. Idag har staden en befolkning på ca 30 000 invånare. Kommunen präglas av ett småbrutet skogslandskap där skog möter åkrar och ängsmarker. Det finns ett stort utbud av fina naturområden med skog, sjöar och åar i staden. Utöver de fina naturområdena finner vi ett stort kulturutbud, goda shoppingmöjligheter, fina bostadsområden och friluftsområdet Lövhult. Friluftsområdet lockar många besökare med sina motion- och skidspår året runt. I Nässjö kommun hittar vi även Sydsvenska höglandets högsta punkt, det vill säga Tomtabacken som är 377 meter över havet. Det är en kommun som därför har allt som krävs för att man ska trivas, bo eller arbeta där, vilket lockar en rad företag att öppna kontor i Nässjö. Staden arbetar flitigt med att utveckla och förbättra dess företagsklimat genom en ständig kommunikation med de lokala företagen. Här finns ett stort utbud av trevliga kontorslokaler för nyetableringar.

Stort utbud för nyetableringar

Nässjö kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv plats för såväl invånare, besökare och företag. De uppmuntrar och strävar efter ett mångsidigt och kreativt näringsliv. Företagsklimatet är i ständig utveckling och det finns ett stort utbud av mark och kontor i Nässjö för nya etableringar. För att locka och främja företagande i staden jobbar de efter så kallat OneDoor som de utarbetat i kommunen. Det innebär att man via en och samma kontaktperson kan få tillgång till hela kommunens serviceutbud, som till exempel bygglov och tillstånd och ett stort företagsnätverk. Om man vill etablera sin verksamhet i staden finns här stor hjälp att få. Med allt från uppstarten, den dagliga verksamheten och utvecklingen. Det är en dynamisk och kreativ stad med många möjligheter för företag, arbetstagare och invånare.

Nässjö kontorslokaler – goda kommunikationer

Kommunikationsmöjligheterna i staden är goda. Du kan med buss och tåg ta dig enkelt från och till staden. Detta underlättar för såväl företag som in- och utpendlare. I Nässjö kommun finns det väldigt goda tågförbindelser. Staden har växt fram i vilken man idag kallar för den Södra stambanan. Nässjö är en knutpunkt där sex järnvägsspår möts för såväl person- som godstrafik. Detta lockar många företag då dess unika läge underlättar dels för arbetstagare och dels för de goda kommunikationsmöjligheterna med övriga Sverige. Med snabbtåget når man Stockholm eller Köpenhamn på 2 till 3 timmar. Det finns tre flygplatsområden nära kommunen och dessa ligger i Jönköping som bara är 4 mil från staden, Växjö och Nyköping. Närheten till dessa flygplatsområden gör staden om än mer attraktiv för företagande. Fler företag har fått upp ögonen för staden och väljer därför att etablera sig i Nässjö kontor. Detta öppnar även upp möjligheterna att nå internationella marknader vilket ökar möjligheterna för expansion och utveckling.

Nässjö är hem åt många företag

I Nässjö kommun finns det många arbetsmöjligheter. Vi finner ett väldigt mångsidigt näringsliv i staden. Det är en utpräglad industristad men som nu mer och mer har börjat utvecklas till att bli ett tjänstsamhälle. Det finns allt från små företag med få anställda till stora företag med flera anställda. Det är dock främst småföretag som dominerar arbetsmarknaden. Den största offentliga arbetsgivaren vi finner i Nässjö kontorslokalerna är Nässjö kommun med sina ca 3 000 anställda. Den största privata arbetsgivaren är JELD-WEN Sverige AB med sina ca 300 anställda. Nässjö kommun arbetar aktivt med de lokala företagen för att främja utvecklig och tillväxt och för att vara en attraktiv plats för företagande.

Läs mer om Nässjö på WikiEstate
Din sökning gav inga träffar
Sortera efter
Visningar