År 2024 kommer din arbetsgivare att be - eller till och med beordra dig tillbaka till kontoret

År 2024 kommer din arbetsgivare att be - eller till och med beordra dig tillbaka till kontoret

29
nov
2023
Steen Uno
Under de kommande åren kommer många företag att strama åt greppet om sina anställda och kräva att de återvänder till sina skrivbord. Målet med detta är att begränsa distans- och hybridarbete till en rimlig miniminivå varnar en ny amerikansk undersökning.
29
nov
2023
Steen Uno


Steen Uno

Nio av tio företag rapporterar att de vid slutet av 2024 kommer att ha infört nya riktlinjer för återgången till kontoret. Riktlinjerna kommer begränsa de anställdas möjligheter att arbeta hemifrån.

I en undersökning från augusti, utförd av Resume Builder, betonar cirka 30% av 1,000 beslutsfattare att deras företag kommer att flagga för avskedningar mot anställda som inte följer reglerna för kontorsnärvaro.

De ökande kraven på att begränsa de anställdas hybridarbete kommer från VD:ar för flera av Amerikas största företag. De har uttryckt tvivel till distansarbete eftersom produktiviteten, samarbetet och engagemanget från de anställda verkar lida av den arbetsmetoden. Även om många företag redan i år har infört strängare krav på närvaro på kontoret, var kontorsbeläggningen i de stora städerna i USA i den första veckan i september nere på endast 47,3% jämfört med tiden innan covid.

 

Obeslutsamt

"Det är långt kvar till slutet av 2024, och arbetsmarknaderna förändras ständigt. Vi får se hur företag väljer att förverkliga sina ambitiösa planer för återgång till kontoret när de står inför reaktionerna från sina anställda som återigen blir tvingade tillbaka till sina kontorslokaler. Det finns ingen strategi för att en återgång till kontoret inte passar alla. Förhoppningsvis inser de flesta chefer att de inte behåller sina talangfulla medarbetare genom att tvinga tillbaka dem till kontoret," kommenterar Stacie Haller, karriärrådgivare på Resume Builder, baserat på den senaste undersökningen.

Även om rapporten fokuserar på amerikanska företag är kritiken mot arbete hemifrån, på många sätt, densamma vid arbetsmarknader i Europa, Asien, Australien, etc.

 

RTO 2024 - 2

Differentierade analyser pekat mot att distansarbete inte entydigt mer produktivt än att arbeta på företagets
kontor. Olika faktorer som spelar in är bland annat arbetsuppgifter,  åldersgrupper och så vidare.   

 

Valde att sluta

I augusti beordrade den amerikanska dejtingappen Grindr sina anställda tillbaka till sina kontor. De fick två veckor på sig att besluta om de samtyckte till att arbeta två dagar i veckan på kontoret eller om de ville lämna företaget med ett avgångsvederlag. Resultatet: 80 av 178 anställda kände sig tvingade att lämna sina jobb. Många hade anställts för att arbeta på distans och kunde inte tänka sig att hitta en ny bostad nära Grindrs kontor i New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco eller Washington DC.

 

RTO 2024 - 3

De två jättarna Amazon och Meta -samt ett antal andra stora amerikanska företag- har infört 
obligatorisk närvaro för sina kontorsanställda minst 3 dagar i veckan. Om inte detta 
efterföljs riskerar de sanktioner och i värsta fall uppsägning.


"Vi ser fram emot att återvända till kontoret i oktober med en hybridmodell som ytterligare kommer att förbättra produktiviteten och samarbetet för hela vårt team," kommenterar en talesperson för företaget.

I september gjorde de två amerikanska jättarna Amazon och Meta det obligatoriskt för alla sina kontorsanställda att komma till sin fysiska arbetsplats minst tre dagar i veckan. Detta kommer övervakas och följas upp noggrant av deras närmsta chefer. 

 

Vägen framåt

"Företag bör reflektera över hur mycket värdefull talang och mångfald de är villiga att förlora innan de går på så pass strikta regler för sina anställda," påpekar Prithwiraj Choudhury, professor vid Harvard Business Schoolforskar. Han forskar just nu om framtidens arbetsvillkor.

"De bör istället ge gedigen rådgivning som möjliggör för de enskilda anställda att besluta vilka arbetsflöden som passar deras arbetssätt bäst. Det gäller särskilt företagens kvinnliga anställda."

 

RTO 2024 - 4
Företag bör reflektera över hur mycket värdefull talang och mångfald de är villiga att förlora
innan de går på så pass strikta regler för sina anställda, varnar en amerikansk professor.
   


 Choudhury är övertygad om att de hybrida arbetsflöden vi ser idag tillhör framtiden och att dessa arbetssätt över tid kommer att växa - även bland de mest skeptiska företagen. Hans forskning visar att anställda som är fria att arbeta på distans 75% av sin arbetstid är de anställda som är mest produktiva.

"Största delen av företagen konkurrerar om de allra bästa talangerna. Flexibilitet ger dem möjlighet att locka- och behålla desom besitter önskvärda talanger och anställda som värderar det de arbetar med." ●

 

 

MO client survey 2023

Läs mer här:
Cnbc.com: 90% of companies say they’ll return to the office by the end of 2024
Hrdive.com: 9 in 10 companies will return to office by end of 2024, survey says
Cnn.com: Dating app Grindr loses nearly half its staff after trying to force a RTO
Washingpost.com: Return to the office? These workers quit instead


 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp