Kontorshotell och Coworking smälter samman - Hur kontorsbranschen möter kraven för flexibilitet

Kontorshotell och Coworking smälter samman - Hur kontorsbranschen möter kraven för flexibilitet

24
nov
2017
Emma Fjäder
Bara så sent som ett år sedan sågs coworking och kontorshotell som två skilda, oberoende koncept. I och med att efterfrågan för flexibla kontorsplatser blivit allt mer större, har hela kontorsbraschen fått börja tänka om, menar MatchOffices VD Jakob Dalhoff (i bilden till höger), efter att ha besökt årets Coworking Europe konferens i Dublin.
24
nov
2017
Emma Fjäder

"För bara ett år sedan var industrin fortfarande mycket delad mellan kontorshotell och det nya ”heta” konceptet coworking. Idag förenas de två koncepten i en bransch, där flexibla jobb möjliggörs på antingen enskilda kontor eller på arbetsplatser i stora kontor tillsammans med andra företag."

Så säger Jakob Dalhoff, VD för MatchOffice, efter att ha deltagit i det största europeiska coworkingevenemanget Coworking Europe 2017 i Dublin i November.

På Coworking Dublin fördes diskussioner bland 422 dedikerade samarbetspartners från 40 olika länder om hur det banbrytande nya kontorsarbetet i form av coworking kommer att utvecklas i framtiden.

Brakande tillväxt

"På grund av den ständigt ökande efterfrågan på kortvariga kontorskontrakt och det utökade behovet av flexibilitet, ekonomiska besparingar, bra design och samhälle och nätverk, står både kontorshotell och coworking framför en brakande tillväxt runt hela globen.”

”Även i Köpenhamn och i de andra större nordiska städerna kommer vi snart se mer nya spännande coworking spaces” säger Jakob Dalhoff.

"Många coworking hyresvärdar letar efter nya sätt att öka det värde de redan erbjuder sina hyresgäster idag – därför kommer tjänster och åtgärder som kan ge mervärde till hyresgästerna att fortsätta vara mer relevanta och oundvikliga".

”Det är ny intelligent programvara, ökat fokus på meningsfulla kontakter och funktionella arbetsområden som kan förlänga coworking användares livscykel och därmed hyresperioden på ett ställe – något som innan uppfattats utmanande" menar Jakob Dalhoff att varit en viktig insikt från årets branschkonferens.

En erkänd mötesplats

På Coworking Europe 2017 fördes också livliga och detaljerade konversationer om hur branschen kommer  att formas, nu när fenomenet är erkänt av hela branschen och de stora aktörerna har börjat vänja sig med tanken på gemenskapliga arbetsplatser.

"Man tror starkt att de många fördelar och plussidor som coworking fenomenet har att erbjuda, kommer att behöva matchas till den traditionella kontorshyresscenen", säger Jakob Dalhoff.

Konferensen Coworking Europe hölls i Dublin, Irland mellan den 8 och 10 november 2017.

 

Läs mera:

Coworking Europe

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp