Ny amerikansk undersökning: allt fler föredrar distansarbete

Ny amerikansk undersökning: allt fler föredrar distansarbete

24
jan
2018
Emma Fjäder
Så gott som alla kontorsarbetare behöver en flexibel arbetsomgivning och möjlighet till jobb på distans ibland, visar en undersökning gjord av Staples i USA.
24
jan
2018
Emma Fjäder

Kontorsmaterial-jätten Staples gör årligen enkätundersökningar om kontorsarbetsplatser. Resultaten från år 2017 visar att konceptet med öppna kontor, eller coworking-kontor, har drivit folk till att föredra distansarbete, åtminstone delvis.

Av kontorsarbetarna som svarat på enkäten spenderar endast 32 procent en större del av dagen på kontoret, medan till och med 42 procent av alla som svarat anser att flexibilitet och möjlighet till arbete på distans är en förutsättning för att de skall trivas. 

Då det kommer till distansarbete på den amerikanska arbetsmarknaden motsvarar de anställdas förväntningar inte alltid det som arbetsgivarna förväntar sig. Endast 38 procent av arbetsgivarna ansåg det vara möjligt att erbjuda sina anställda möjlighet till arbete på distans.

Undersökningen tyder även på att öppna kontor, som är designade för att stödja kreativitet och samarbete på arbetsplatser, i själva verket kan upplevas som störande. Arbetstagarna upplever att öppna kontor stör arbetet och avbryter pågående uppgifter, vilket är en av orsakerna till att många föredrar distansarbete.

Över 1000 kontorsarbetare som jobbar heltid, samt 200 arbetsledare i USA och Kanada svarade på Staples årliga enkätundersökning. 

 

Öppna kontor leder till distansarbete

"Öppna kontor kan ha gått för långt och de har blivit sin egna värsta fiende", säger professor Modupe Akinola från Columbia handelshögskola. 

"De som jobbar på öppna kontor upplever nog ofta att arbetskulturen är öppen och transparent, men besvärande faktorer som buller och prat är för stora".

"De störande faktorerna kan påverka företagets produktivitet och de anställdas kreativitet negativt, förorsaka stress, samt driva arbetstagarna ifrån kontoret, som tvärtom borde bidra till att öka välmåendet och samarbetet på arbetsplatsen".

 

Jobba på ett öppet kontor

57 procent av dem som svarade på Staples enkät sade att distansarbete ibland är effektivare än att jobba på ett öppet kontor

 

Runt om i världen jobbar till och med 75 procent av kontorsarbetare delvis eller helt i öppna kontorsutrymmen. 

Under de senaste åren har man allt mer börjat diskutera och fundera över hur företag kan kombinera öppna kontor och tysta utrymmen, där man kan arbeta ostört och med uppgifter som kräver koncentration. 

Frågan är obesvarad, eftersom till och med 57 procent av de som svarat på Staples enkät sade att de jobbar bäst och effektivast på andra ställen än kontoret. De som arbetar på stora öppna kontor spenderar dessutom 11 procent färre arbetstimmar på kontoret jämfört med de som arbetar på mindre kontor. 

Det finns dock även bra sidor med coworking-kontor. Majoriteten (71 procent av de som svarade) upplever en större samhörighet till företaget och arbetsgemenskapen då de har möjlighet att rotera mellan arbetsstationer i enlighet med arbetsuppgifterna genom s.k. "hotdesking". 

 

Coworking-kontorsutrymmen

21 procent av amerikanska och kanadensiska arbetstagare kan tänka sig en lägre lön om arbetsutrymmena är utmärkta.


Inom kontorssektorn kan man även se ett åldersgap då det kommer till coworking-kulturen. Endast 27 procent av unga anställda som är födda mellan år 1980 och 2000 arbetar i en traditionell kontorsomgivning. 

I USA jobbar ca. 1.4 miljoner kontorsarbetare i coworking-kontorsutrymmen, medan 21 procent av amerikanska och kanadensiska kontorsarbetare till och med är redo att jobba för en 10 procent lägre lön om arbetsomgivningen är inspirerande och trivsam. 

 

Effektivt distansarbete kombinerat med kontorsdagar

En studie från förra året inom företagssektorn i Danmark tyder på att då distansarbete görs på rätt sätt är det väldigt produktivt. Som huvudregel borde arbetstagare arbeta på distans några timmar per dag eller en dag i veckan. 

För att distansarbete verkligen skall vara effektivt krävs att de anställda själva upplever det som nyttigt och motiverande. Distansarbete möjliggör kombinationen av arbets-och privatliv på ett helt annat sätt, vilket är ytterst viktigt för många. Då arbete och fritid är i balans mår även arbetstagare bättre och jobbar effektivare.

 

 

Läs mer:

Staples.com: Workplace Survey 2017

Medium.com: The Future of Work is Remote

Allwork.space: Open Office Don´t Work, Is It Time to Reconsider Cubicles

The Best Advice for Remote Work Success from 10 Global Teams 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp