Arbetsflödesstatus: Hur fungerar din nya hybridarbetsdag?

Arbetsflödesstatus: Hur fungerar din nya hybridarbetsdag?

01
sep
2022
Steen Uno
Ett år efter att de första medarbetarna kom tillbaka efter åtskilliga Corona-lockdowns började en klar bild framträda över hur de flesta globala företa lyckats med sina nya hybridarbetsdagar.
01
sep
2022
Steen Uno


Steen Uno

 

Tisdag är den föredragna arbetsdagen på kontoret, följt av onsdag och torsdag - föga förvånande är fredagar och måndagar de mest eftertraktade hemarbetsdagarna i hybridarbetsveckan.

Idag har tre av fyra globala kontorsföretag lanserat hybridarbetslösningar. Hälften av dessa har fastställt några dagar per vecka, eller månad, under vilka deras anställda måste vara fysiskt närvarande på kontorsarbetsplatsen.

Hälften av världens arbetssökande kontorsarbetare förklarar att de skulle avvisa erbjudanden från en potentiell arbetsgivare som inte vill locka med hybridjobb.

Detta är några anmärkningsvärda rubriker i statusen för företagens hybridarbetsflöden ett år efter att de anställda började återvända till sina företag efter ett helt år av Corona-lockdowns. 

 

Det bästa av två världar 

I sin nya campusbyggnad, som invigdes i april 2022, införde den danska LEGO-koncernen under rubriken "Bäst av båda" - det bästa av välbefinnande hemma och på kontoret - ett hybridarbetsflöde där de anställda kan välja att arbeta tre dagar på kontoret och två dagar hemifrån.

Kontorsmiljöerna och arbetsområdena i byggnaden syftar främst till att stödja samarbete, social samvaro och aktivitetsbaserat arbete där de anställda kan röra sig runt beroende på sina specifika uppgifter.

 


  

Man som arbetar hemifrån

Fredagar och måndagar är veckans mest eftertraktade arbetsdagar hemifrån. Tisdagen är 
den föredragna arbetsdagen på kontoret, tätt följt av onsdag och torsdag.
                                                                                                                           Foton: iStock

 

 

"När du går in i kontorsarbetsplatsen under ett hybridarbetsflöde är det viktigt att du inte bara respekterar dina personliga sociala behov. Dina kollegor ska också känna sig inbjudna att kommunicera med dig", understryker Anne Sofie Fedders, chef för LEGO Way of Working-avdelningen.

"Det handlar inte bara om att vara sitt eget bästa på arbetsplatsen, utan också om hur man blir den bästa kollegan. Vi har ett ansvar för kollektivet. Därför är det viktigast att ha en dialog i teamet och tydliga överenskommelser om hur allt ska fungera."

 

Integrerad del

Enligt en onlineundersökning som McKinsey gjorde i somras har 58 % av de amerikanska arbetstagarna möjlighet att arbeta minst en dag i veckan hemifrån, och 35 % har friheten att arbeta utanför arbetsplatsen resten av veckan.

Rapportens slutsats är att de hybrida och flexibla arbetsmodeller som företagen införde under pandemin nu definitivt har etablerat sig som en integrerad del av arbetsmarknaden.

 

 

Möte på kontoret

Enligt en färsk McKinsey-rapport har 58 % av de amerikanska kontorsarbetarna just nu en
möjlighet att arbeta minst en dag i veckan hemifrån - 35 % kan arbeta utanför sitt kontor 
resten av veckodagarna.                   

 

 

Nästan 87 procent av de amerikanska anställda som av sin arbetsgivare fått friheten att arbeta hemifrån använder sig av detta alternativ minst tre dagar i veckan.

McKinseys undersökning visar dessutom att yngre anställda med hög utbildning och inkomst har de bästa möjligheterna till flex- eller hybridarbete. Manliga anställda hanterar oftare hybridarbete (61 %) än kvinnliga (52 %).

 

Tydliga mål

"För att hybridarbetet ska fungera måste företaget, avdelningen eller den enskilda arbetstagaren formulera tydliga och exakta prestationsmål", påpekar den svenska arbetsmarknadsforskaren Lena Lid Falkman.

"När vi väl har satt upp ramarna för vad som förväntas av oss för att nå målen kommer våra kognitiva stressnivåer oundvikligen att sjunka och våra prestationer att förbättras. Det finns alltså både hälso- och produktivitetsvinster att uppnå."

Lena Lid Falkman betonar att företagen bör besluta på högsta övergripande nivå om de anställdas möjligheter till hybridarbete, så att det inte blir upp till sekundära chefers personliga sympatier eller antipatier att sätta ribban.

 


 

Jobbar ute

För att få hybridarbetet att fungera måste varje enskild anställd vara helt och hållet
klart och tydligt vilka prestationer och mål som deras företag förväntar sig att de ska uppnå.

 

 

"Diskutera på gruppnivå vilken modell som passar företaget inom ramen - vilka uppgifter passar bäst på kontoret, vilka sköts bäst hemma och vid vilka möten måste alla vara närvarande på kontoret?

Var medveten om obalanser och undvik att skapa A- och B-team. Ingen anställd bör få viktig information i förväg, vilket kan göra det möjligt för dem att diskutera viktiga frågor eller fatta avgörande beslut före teammöten.

Alla anställda och team bör dyka upp på sin kontorsarbetsplats minst en eller två gånger i veckan. Bjud in dem till mysiga frukostbord - gör det hela extra inbjudande att samlas", föreslår Lena Lid Falkman. 

 

 

MatchOffice news September 2022

Read more:
Mckinsey.com: Americans are embracing flexible work and they want more of it
BBC.com: The six big things we've learned about hybrid work so far
Marketwatch.com: Employers must embrace hybrid work to attract top talent
Northbaybusinessjournal.com: How employees can thrive in a hybrid workplace

 

 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp