Arbetsplatsens trender 2024: GenAI kommer även att ta kontroll över ditt kontor

Arbetsplatsens trender 2024: GenAI kommer även att ta kontroll över ditt kontor

29
nov
2023
Steen Uno
Generativ AI som skapar nytt innehåll baserat på befintliga data kommer definitivt att spela allt viktigare och synligare roller på din arbetsplats- och på kontoret det kommande året, enligt arbetsmarknadens trendprognoser för 2024.
29
nov
2023
Steen Uno


Steen Uno

2024 kommer att vara året då generativ artificiell intelligens kommer att visa sig ordentligt. Den kommer ta riktad strategisk kontroll över din arbetsplats, ditt kontor samt din dator.

GenAI toppar nästan alla arbetsmarknadens trendprognoser och hitlistor för 2024. Studier visar att upp till 85% av alla företag under det nya året kommer att vidta åtgärder för att utveckla och implementera sina egna AI-verktyg och strategier.

Förbättrade AI-modeller, molntjänster och öppen källkod kommer gemensamt göra AI-tekniken alltmer tillgänglig och allt lättare att omsätta i praktiken.

2023 var året för AI-genererade bilder och texter. I år kommer AI-video och ljud att bli den nya flugan. 2024 blir året då AI-verktyg blir skarpare på att imitera mänskligt tal och foton - där en explosion av video-genererat innehåll kan bli en ren mardröm för användarna att identifiera.

 

Kunskap och säkerhet

Under de första månaderna av 2023 använde endast fem procent av företagen API:er, modeller och applikationer med generativ AI i sina produktionsmiljöer. Detta antal förväntas öka till 80% fram till 2026.

Med spridningen av artificiell intelligens i företag uppstår också nya behov av proaktiva verktyg för dataskydd. Skydd som kan se till att AI-modeller inte genererar negativa konsekvenser för företaget.

With the spread of artificial intelligence in companies comes new needs for proactive data protection tools, which can prevent AI models from generating negative consequences.

 

Trends 24 - 2

2024 kommer att vara året då generativ artificiell intelligens kommer att visa sig ordentligt. 
Den kommer ta riktad strategisk kontroll över din arbetsplats, ditt kontor samt din dator.        

 

Överlag kommer 2024 att vara året då företag snabbt inser att deras anställda behöver omgående träning och kompetensutveckling för att förstå och hantera de snurriga möjligheterna med den stundande AI-revolutionen.

Dessa åtgärder ska stödja de anställdas upplevelse kring AI. De ska också öka välbefinnandet och känslan av att utveckla sina färdigheter för att upprätthålla sin arbetsfunktion och sitt jobb.

 

Distansarbete 2.0

Debattvågorna om anställdas frihet att arbeta på distans och hemifrån förväntas nå högre klarhet, definition och funktionalitet 2024.

Företag och anställda kommer alltmer att ingå konstruktiva avtal om hybridarbetsalternativ, scheman och arbetsflöden. Det kommer diskuteras en hel del om hur distansarbete 2.0 kan, bör- och måste hanteras i det enskilda företaget.

 

 

Trends 24 - 3

År 2024 kommer anställda vara med och formulera tydliga riktlinjer för hybridarbete. Vilka 
uppgifter kan utföras externt? Detta ska skapa rimliga flöden för distans- och kontorsarbete 
med aktuell teknik och infrastruktur.

 Arbetsgivare kommer att skärpa kraven kring arbetstiden på kontoret. Den ska användas optimalt för teamarbete, professionell utveckling och relationsskapande. De kommer också att säkerställa diverse riktlinjer om den delade företagskulturen.

 

Kaffebadare

När det gäller hybridarbete har den nya trenden med kaffebadning dykt upp runt om i världens kontorskorridorer. Detta är en term som syftar på hybridarbetare som ombeds komma in och vara närvarande på sina kontorsarbetsplatser.

Kaffebadare kommer plikttroget till kontoret, tar några koppar kaffe och umgås lite med sina kollegor ... innan de, efter en timme eller två, lämnar lokalerna och återvänder hem igen för att arbeta på distans.

 

Trends 24 - 4

Kaffebadare kommer plikttroget till kontoret, tar några koppar kaffe och umgås lite med sina 
kollegor ... innan de, efter en timme eller två, lämnar lokalerna och återvänder hem igen för 
att arbeta på distans.


 Enligt en aktuell undersökning medger så många som 58% av nästan 2,000 undersökta hybridarbetare att de själva använder kaffebadar-trenden. Ytterligare 8% visar intresse för att testa den.

Endast en tredjedel (34%) av respondenterna betonade att de föredrar att arbeta på kontoret hela dagen när de väl bestämmer sig för att tillbringa tid på sin fysiska arbetsplats. ●

 

MO client survey 2023

Läs mer här:
Forbes.com: The 8 biggest future of work trends in 2024
Myperfectresume.com: Top 2024 workplace trends & insights
Unleash.ai: Employee expectations to reach new heights in 2024
Cfo.com: Workplace Trend - 58% of hybrid employees are coffee badging

 

 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp