Arbetstrend 23: Anställda längtar efter att återvända till sina kontor för att arbeta och frodas.

Arbetstrend 23: Anställda längtar efter att återvända till sina kontor för att arbeta och frodas.

28
feb
2023
Steen Uno
Under det post-pandemiska året 2022 började anställda i stor utsträckning återvända till sina kontor – åtminstone vissa dagar. År 2023 kommer kontorsarbetare att sträva efter att normalisera sitt arbetsliv och sammanhållningen med sina kollegor.
28
feb
2023
Steen Uno


Steen Uno

Hem- och hybridarbete har varit, och är fortfarande okej - men under 2023 ser kontorsarbetare fram emot sitt gamla arbetsliv på de fysiska kontoren och det sociala samspelet med sina kollegor.

Arbetsmarknads- och livsstilsexperter förutspår att den fysiska kontorsmiljön kommer att spela en alltmer attraktiv och central roll i företagens nya hybridarbetsflöden och alternativ under 2023.

Denna trend kommer att eskalera när arbetsgivare fortsätter att prioritera kvaliteten på sina arbetsplatser och dess områden. Detta för att locka och engagera sina anställda att komma in till kontoret.

Under 2023 förväntas kontorsmiljöerna kompletteras med roliga, inkluderande och sofistikerade platser, utrustade med den senaste tekniken. Dessa platser ska gynna samarbete och bidra med en rad oväntade förmåner som de anställda inte kan återskapa i sitt hemmakontor.

 

Paradigmskifte

I en ny undersökning som genomförts av konsultföretaget Gensler ombads 2 000 amerikanska kontorsarbetare att ange den viktigaste anledningden till varför de går till sina fysiska kontor. Det övervägande svaret var ”För att kunna fokusera helt på arbetet”. 

”Kontorsarbetare verkar vara mindre oroade för att koppla upp sig, socialisera och samarbeta nu än de var under pandemin. Nu tänker de främst, 'Hur får jag mitt arbete gjort effektivt och kompetent?’ “säger Janet Pouge McLaurin, forskningschef på Gensler.

 

Man som arbetar på kontoret

Enligt en amerikansk studie verkar kontorsarbetare för närvarande vara mindre oroliga 
över att vara uppkopplade, socialisera och samarbeta än under covid-tiden. 
Nu vill de främst fokusera på sina dagliga arbetsuppgifter.                         
      Photos: iStock

 

Hon tror att Genslers nya undersökningsdata kan indikera ett nuvarande- eller ett närliggande paradigmskifte bland kontorsarbetare i en bredare utsträckning. 

"Vår forskning visar att anställda reser till sin fysiska kontorsarbetsplats eftersom de prioriterar en miljö för att arbeta effektivt både individuellt och i team. De vill först och främst få sitt arbete gjort." avslutar McLaurin

 

Distanskontroll

Under 2022 var 58% av amerikanska kunskapsarbetare, enligt McKinsey- och Ipsos-undersökningar, fria att arbeta hemifrån eller på distans åtminstone en dag i veckan. 38% behövde inte befinna sig på arbetsgivarens fysiska kontor alls.

Kort sagt har flexibiliteten i hybridrevolutionen lett till positiva globala rapporter. De omfattar en förhöjd jobbtilfredsställelse och en högre produktivitet för den enskilda kontorsarbetaren. Men nya utmaningar väntar arbetstagarna under 2023.

 

 

Kvinna som arbetar hemma

År 2023 bör distans- eller hemarbetande kontorsanställda förvänta sig att arbetsgivaren 
alltmer kommer att försöka anpassa sig till företagets arbetsdisciplin och hälsopratiker.

 

 

Med anställda utspridda åt alla håll och kanter kommer företag, trots ihållande protester från fackföreningar, vilja intensifiera övervakningsprocesserna av sina distansarbetande anställda. 

Förutom de anställdas allmänna arbetsdisciplin kommer även fler intelligenta IoT-enheter och spårningsprogram säkerställa att företagets hälsoförordningar- och användning av nödvändiga pauser för att sträcka på benen, etc. efterföljs. 

 

Kortare arbetsvecka

2023 kan också bli året när globala arbetsmarknader i större utsträckning väljer att avstå från en uråldrig, fundamental hörnsten , femdagars-arbetsveckan.

Efter nedstängningarna till följd av covid testades nya flexibla fyra-dagars arbetsveckor förra året av företag runt om i världen. Reaktionerna på detta var mestadels positiva och resultaten ser onekligen lovande ut.

 


 

Miljö på en arbetsplats

2023 kan också bli året när allt fler kontorsföretag överväger att permanent införa en fyra-
dagars arbetsvecka med samma arbetsbelastning, lön och eventuellt minskad arbetstid. 
Detta genom att minimera icke-produktiva aktiviteter under arbetsdagen

 

 

I en brittisk undersökning svarade 86% av de tillfrågade företagen att de troligtvis skulle överväga att införa möjligheten till en fyra-dagars arbetsvecka permanent. Denna arbetsform skulle innebära samma arbetsbelastning, lön och en eventuellt reducerad arbetstid genom att minimera icke-produktiva aktiviteter under arbetsdagen. Den kortare arbetsveckan kommer troligen inte att bli obligatorisk inom den närmaste framtiden. Men redan i år kan kontorsarbetare förvänta sig att hitta jobbmöjligheter hos företag som är redo att erbjuda, och även tillhandahålla, denna flexibilitet som motivation till tjänsten. ●
 

 

MatchOffice news March 2023

Läs mer:
Workdesign.com: Employees excited about coming back to the office
Forbes.com: The new reason workers say they come to the office

Allwork.space: Future of work forecast - 5 trends for 2023
Justcoglobal.com: Workspace design and trends in 2023

 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp