Att jobba för mycket hemifrån kan leda till stress och försämra ditt välmående

Att jobba för mycket hemifrån kan leda till stress och försämra ditt välmående

01
dec
2019
Steen Uno
Fler och fler kontorsarbetare strävar efter att få arbeta hemifrån en eller flera dagar i veckan och ännu fler arbetsgivare ger sina anställda denna möjlighet mycket tack vare digitaliseringen. Men har du verkligen tillräckligt starkt psyke och självdisciplin för att kunna arbeta på distans?
01
dec
2019
Steen Uno


Steen Uno

 

Allt fler arbetsgivare ger sina anställda friheten och flexibiliteten att fullfölja åtminstone delar av sina veckovisa uppgifter hemifrån.

I hela världen uppskattas upp till 70% av alla kontorsarbetare idag att ha möjlighet att arbeta utanför kontoret inklusive hemifrån, minst en gång i veckan. 50% av dem har till och med möjligheten att arbeta hälften av sin arbetstid utanför kontoret, visar aktuella undersökningar.

Men kontorsarbete hemifrån är inte bara en bekväm förmån utan det har också sina baksidor, visar en ny engelsk studie.

Hälften av de 2.400 kontorsarbetarna som jobbade hemifrån på deltid, svarade att de saknar sina vanliga arbetsplatsrutiner. 28% känner sig deprimerade och ensamma eftersom de saknar sina dagliga arbetskollegor.

 

Saknar interaktion

Undersökningen från office.co.uk visar att 69% saknar möjligheterna som finns på arbetsplatsen när de arbetar hemifrån medan 83% känner sig stressade över att också behöva hantera hemmasysslor. 

"Det kan vara ganska ansträngande att ta hand om mitt marknadsföringsjobb från hemmakontoret och hålla telefonmöten och liknande, samtidigt som en av mina två pojkar ligger sjuk där hemma", rapporterar en av de tillfrågade.

 


 

Man som arbetar på hemmakontoret

Den brittiska undersökningen visar att hälften av de som delvis arbetar
hemifrån saknar de vanliga dagliga rutinerna på deras arbetsplats.                Foto: iStock

 

Man ska ha i åtanke att friheten att arbeta hemifrån nödvändigtvis inte bara är en anställningsförmån beviljad av ens snälla och förstående arbetsgivare.

Experter kallar till och med den flexibla arbetstiden hemma för en potentiellt farlig trend för den moderna arbetsplatsen och nämner risken för att känna sig ensam och rastlös på grund av brist på social interaktion.

 

Mental stress

"Om du arbetar mycket hemifrån drabbas du oftare av problem som trötthet, koncentrationssvårigheter och sömnproblem, jämfört med dina kollegor på kontoret," säger VDn för det tyska forskningsinstitutet WIdO, Helmut Schröder.

Institutet har just publicerat en forskningsanalys baserad på 2 000 heltidsanställda mellan 16 och 65 år och fokuserar på nackdelarna inklusive den psykologiska bördan, av att arbeta hemifrån.

 


 

Kvinna som arbetar på hemmakontoret

Stressen kan bland annat orsakas av att varje tredje person som arbetar hemifrån 
ofta sitter på hemmakontoret på kvällar och även helger.

 

"Stressen orsakas bland annat av att var tredje person som arbetar hemifrån ofta också sitter på hemmakontoret på kvällen och på helgerna. En outtalad regel när du jobbar hemifrån verkar vara att man även är tillgänglig utanför ordinarie kontorstid.

På hemmakontoret försvinner gränsen mellan jobb och privatliv ljudlöst och snabbt. Därmed riskerar du att minska arbetsdagens nödvändiga pauser och efterföljande återhämtning. ", påpekar Helmut Schröder.

"Vår analys visar att de anställda som ofta arbetar hemifrån klagar betydligt mera än sina kollegor på kontoret, över trötthet och utmattning, frustrationer och ilska samt nervositet och irritabilitet."

 

Mindre sjukskrivning

Den högre stressnivån på hemmakontoret leder dock inte till någon högre sjukfrånvaro. Hemmakontorsanställda rapporterade i genomsnitt 7,7 årliga sjukdagar medan kollegor på kontoret rapporterade 11,9 dagars frånvaro. Hemmaarbetare känner att de har lättare för att återhämta sig och kompensera för den åsidosatta tiden.

Sammanfattningsvis konstaterar den tyska studien att det för de allra flesta kontorsanställda finns klara fördelar med att ha möjlighet att arbeta hemifrån: Bättre koncentration, bättre effektivitet och genomgående högre arbetstillfredsställelse. ●

 

 

 

MatchOffice news December 2019Läs mer:
Verywellmind.com: How to handle the stress of working from home
Facilitatemagazine.com: Working from home can impair your mental health
Theconversation.com: How remote working can increase stress and reduce well-bein
g

Nbcnews.com: Here's how to stay productive and connected when you work from home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp