Buller i öppna kontorsmiljöer kostar upp till två timmars förlorad produktivitet per dag

Buller i öppna kontorsmiljöer kostar upp till två timmars förlorad produktivitet per dag

03
jun
2020
Steen Uno
Mer än varannan anställd i öppna kontorsmiljöer känner sig så starkt påverkade av buller och distraktioner att de förlorar upp till två timmar av effektivt arbete och produktivitet varje arbetsdag, rapporterar en ny kanadensisk studie.
03
jun
2020
Steen Uno


Steen Uno

Så många som 57% av kanadensiska kontorsarbetare som arbetar i öppna kontorsmiljöer, känner sig störda till den grad att de kostar sin ledning upp till två timmars förlorad produktivitet varje arbetsdag.

Enligt den nya undersökningen som gjorts av coworking-företaget iQ Offices, är det särskilt pratande kollegor och de som pratar högt (54%) samt ljud från rekreationsområdena dvs. det öppna kontor-konceptet (49%) som distraherar så många kontorsarbetare.

Nästan tre fjärdedelar (73%) av de mer än 1 500 som deltagit i undersökningen, uppskattade att de skulle kunna spara upp till två timmar om dagen om de arbetade i kontorsmiljöer som fokuserar på att minimera antalet dagliga distraktioner.

Över en tredjedel (35%) rapporterade att de skulle kunna öka sin effektivitet med två timmar om dagen om de arbetade i en produktivitetshöjande kontorsmiljö. I detta fall trodde 38% att de skulle kunna minska sin sju timmars arbetsdag till bara sex timmar, och kontorsarbetare under 35 år trodde att de skulle kunna minska den till bara fem timmar.

Förlorad produktivitet

Nästan två tredjedelar (64%) av kontorsarbetarna uppgav att de skulle vilja sänka lönen något för att kunna arbeta i en bekväm miljö som i större utsträckning möter och matchar deras effektivitet och arbetstillfredsställelse.

"Generellt prioriterar kanadensiska kontorsarbetare ett bra läge för sin arbetsplats (60%), friheten att arbeta på distans (50%), vackert inredda arbetsytor med naturligt ljus (43%) och möjligheten att arbeta i privata utrymmen (38%)," säger Kane Willmott, VD för iQ Offices.

 


 

Kvinna som arbetar produktivt
Enligt den kanadensiska studien är det särskilt högt pratande kollegor och andra ljud från öppna 
kontorsytor som orsakar störningar och distraktioner för många kontorsarbetare.
                                                                                                                         
Photos: iStock

 

 

"Det är inte svårt att föreställa sig vilket enormt värde det skulle ha för din arbetsplats om du skulle kunna ge tillbaka några av de många timmarna som du tillbringat i förlorad produktivitet varje dag. Lösningarna kallas white noise systems, extra ljudabsorberande åtgärder samt privata arbetsytor och zoner.

Omvänt bör din ledning inse att justerbara stående skrivbord och vilorum är en mycket bättre investering än ett bullrigt rekreationsrum om du vill förbättra teamets effektivitet och produktivitet," tillägger Kane Willmott.

Harmoniserade arbetsytor

Den kanadensiska undersökningen från februari i år, är en efterföljare av liknande amerikanska studier som visat att kontorsarbetare i privata kontor och i lugna, harmoniserade arbetsmiljöer är mest produktiva.

På frågan vad kontorsanställda främst behöver för att arbeta effektivt och produktivt svarade 35% av de tillfrågade i undersökningen "lugna omgivningar", 24% betonade "ett dedikerat kontor", och ytterligare 22% svarade "bekväma skrivbord och kontorsstolar."

 


 

Man som arbetar produktivt på arbetsplatsen
En liknande ny amerikansk universitetsundersökning fann att anställda som arbetar i privata kontorsutrymmen 
och i tysta, harmoniserade miljöer är de mest produktiva.                      

 

 

Amerikanska kontorsarbetare prioriterar även naturligt ljus, gratis drycker och snacks samt bekväma mötesrum, bland de faktorer som kan göra dem glada och nöjda i deras dagliga kontorsmiljö.

Mer än hälften (53%) av den amerikanska universitetsstudiens över 2000 svarande, betonar också att de regelbundet måste ha hörselskydd när de ska arbeta koncentrerat och effektivt på kontoret.●


 

MatchOffice news June 2020Läs mer:

Globenewswire.com: Lose up to 2 hours of productivity each workday
Biv.com: Open-concept offices, hot desks damage worker productivity
Hrreporter.com: Employees like privacy, quiet in an office environment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp