CBRE-rapport: Nu börjar ditt kontorsutrymme att krympa

CBRE-rapport: Nu börjar ditt kontorsutrymme att krympa

01
mar
2024
Steen Uno
Den minskande användningen av kontorsutrymmen får nu 43% av företag, över hela världen, att överväga att minska sina arbetsutrymmen. Minskningen tros landa på mer än 30% under de kommande tre åren, enligt globala ledaren inom CRE-tjänster och investeringar CBRE.
01
mar
2024
Steen Uno
Trots att företag idag har blivit skickliga på utrymmesplanering och att göra sina kontorsutrymmen mer effektiva efter pandemin, har hybridarbete i ett  globalt perspektiv lämnat en hel drös av oanvända kontor- och tomma arbetsplatser.

Företagens underutnyttjande av sina kontorsutrymmen tyder på att närvaron av anställda på deras arbetsplatser minskar. Den slutsatsen dras av den senaste CBRE-rapporten 'The 2023–2024 CBRE Global Workplace & Occupancy Insights'.

Denna obalans kommer inte att lösas utan tydliga förändringar i företagens hybridpolicies. Det kan också krävas ytterligare minskningar av investeringar eller förbättringar av arbetsplatsupplevelsen som lockar anställda tillbaka till kontoret, uppger CBRE.

Rapporten som är baserad på 66 globala kunder över 5 808 byggnader representerar nästan 350 miljoner kvadratmeter i kontorsutrymmen. I denna rapport fokuseras det bland annat på hybridarbete för kontorsanställda och deras behov av fysiskt kontorsutrymme.

Minskningar

Under de senaste tre åren har hybridarbete lett till att hyresgäster minskat sitt kontorsutrymme för att uppnå större effektivitet. Den genomsnittliga kontorsytan som brukas per person minskade med 22% 2023, rapporterar CBRE.

62% av de tillfrågade i undersökningen anger att de har minskat sitt kontorsutrymme sedan 2020, och 63% förväntar sig att göra ytterligare minskningar fram till 2026.

 

 I år sjönk den genomsnittliga kontorsytan som brukas per person med 22%, rapporterar 
'The 2023-24 CBRE Global Workplace & Occupancy Insights'.              Foton: iStock

 

 

Enligt CBRE-rapporten planerar större företag och organisationer, som ännu inte har minskat utrymmet avsevärt under de senaste tre åren, att genomföra mer omfattande minskningar inom kort.

Endast 29% av de tillfrågade säger att de förväntar sig att utöka sina utrymmen inom de närmaste tre åren. Av de företag som planerar att optimera sina investeringar säger 82% att de vill uppgradera användningen av sina arbetsstationer.

Underutnyttjande

Många företag verkar fortfarande använda sina kontorsutrymmen på samma sätt som de gjorde före coronaviruspandemin.

Innan de börjar anpassa eller uppgradera sina föråldrade kontorsmiljöer och möbler för att stödja dagens moderna arbetsflöden, kommer de att fortsätta kämpa med låg utnyttjandegrad av sina kontor.

 

 Innan företag börjar ompröva eller anpassa sina föråldrade arbetsplatser och 
kontorsmöbler för att stödja moderna arbetsflöden, kommer de ständigt att kämpa med 
låg kontorsutnyttjande.

 

Kontorsleverantörer och företag bör fokusera på en programvara i deras kontorsutrymme som kan mäta anställdas flöde via sensorer och nätverksaktivitet. Detta skulle följaktligen kunna minska ockupationskostnaderna genom att dynamiskt kunna hantera sina kontorsutrymmen, föreslår CBRE-undersökningen.

Rapporten förutspår att företag bör använda sig av poängkort som kombinerar data om kontorsanvändare med HR, finans och IT för att mäta arbetsplatsens påverkan på de anställdas prestationer, operativa prioriteringar samt finansiella och ESG-mål.

 


Kontorsdöden

Nästan 20% av alla kontorsutrymmen i stora amerikanska städer stod tomma under det fjärde kvartalet 2023. Detta är en ökning med 18,8% jämfört med ett år tidigare. Jämfört med slutet av 2019, före utbrottet av pandemin, var vakansgraden nere på 12,1%.

Experter inom kommersiell leasing frukta att kontorsanställdas ökande hybridarbete kan påverka den globala kontorsuthyrningen lika dramatiskt som onlinehandeln tog död på detaljhandeln i många städer.

 


 CRE-experter fruktar nu att kontorsanställdas ökande hybridarbete kan påverka den 
globala kontorsuthyrningen lika dramatiskt som onlinehandeln tog död på 
detaljhandeln i många städer.


 

Inte sedan 1979 har de amerikanska hyresmarknaderna upplevt starkare kontorsvakanser än de som de för närvarande bevittnar i Amerikas största städer.

Den nuvarande hybridrevolutionen bär inte hela skulden – massiv överbyggnad av kontorsegendomar i USA under 80- och 90-talen bidrog också starkt till den nuvarande drastiska nedgången. Dett sprider sig också i Europa och Asien, om än i mindre skala för tillfället. ●

 

 

Read more:
Hrdive.com: Organizations plan to cut, optimize space to accommodate hybrid work
Cnn.com: Empty office buildings may meet the same fate as zombie shopping malls
Aiforwork.co: Create an office space utilization report with ChatGPT
Robinpowered.com: 5 factors leading to underutilized office space

 

 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp