Coworking kontorens explosionsartade tillväxt – utrymmena förväntas fördubblas över hela världen

Coworking kontorens explosionsartade tillväxt – utrymmena förväntas fördubblas över hela världen

15
mar
2018
Emma Fjäder
De trendiga utrymmenas tillväxt under 2010-talet verkar inte sakta ner. Den amerikanska prognosen är att coworking lokalerna till och med kommer att fördubblas internationellt sett och att det år 2022 kommer att finnas upp till 30 000 coworking kontor i världen.
15
mar
2018
Emma Fjäder

Coworking kontoren förväntas öka kraftigt under de kommande åren. Även antalet kontorsarbetare förväntas öka från 1,74 miljoner till 5,1 miljoner innan 2022. De som står bakom prognosen är den amerikanska företagsportalen Small Business Labs tillsammans med föreningen Global Coworking Unconference. 

Om antalet coworking kontor ökar till 30 000 före 2022, betyder det en tillväxt på 16,1 procent. Samtidigt skulle andelen arbetstagare som arbetar på dessa kontor gå upp till 24% av alla arbetstagare. Detta betyder att coworking kontor kommer att utgöra en allt större andel av lokalmarknaden. 

 

Coworking utrymmenas genombrott

”Om prognosen stämmer, kommer coworking-revolutionen att vara betydande och till och med klassas som ett genombrott på marknaden för lokaler”, säger Martin Roerholt, som är internationell marknadsföringschef på MatchOffice.

”De optimistiska prognoserna från USA är ju högre än de prognoser vi själva gjort på MatchOffice, men detta beror på att coworking-trenden är nyare i Europa och marknaderna är mindre än i USA”, konstaterar Martin Roerholt.

cowokring uthyres stockholm

Antalet coworking-användare spås explodera från 1,74 miljoner vid slutet av 2017 till inte mindre än 5,1 miljoner coworkers år 2022.           Foto: Hanahaus, Palo Alto

Den internationella prognosen gjord av Small Business Lab och GCUC baserar sig inte enbart på de amerikanska och europeiska marknadernas tillväxt, utan tar även hänsyn till den asiatiska marknaden. Både i Kina och Indien har coworking utrymmena ökat och länderna utgör de två snabbast växande marknaderna. 

I Europa och Amerika förväntas coworking marknaderna växa lite långsammare med ca. 15 procent / år. 

Coworking trenden påverkas främst av de snabbt stigande fastighetspriserna i städer, vilket skapar ett behov av att effektivisera användningen av varje kvadratmeter i en lokal. Företag föredrar allt oftare att hyra kostnadseffektiva coworking kontor framför ett eget privat kontor.  

Trenden kan förväntas växa speciellt under de kommande fem åren då allt fler företag väljer att hyra coworking utrymmen istället för dyra enskilda kontor. 

Millenniumgenerationens nya arbetsvanor och preferenser tillsammans med digitaliseringen, och speciellt den sociala medians framväxt, ökar efterfrågan på flexibla kontor. Coworking kontoren är populära främst bland den nya generationen och unga arbetstagare. 

coworking uthyres

Millenium-generationen och de unga startupsens nya arbetsmönster och vanor har i hög grad bidragit till det eskalerande behovet av de tredniga coworking-miljöerna. 

”Fastighetssektorns och investerares ökade intresse gentemot nya fastighetsinvesteringar har även påverkat trenden, vilket i sin tur ökar antalet coworking utrymmen och efterfrågan på dem”.

”Inom en snar framtid kommer vi att se allt flera små coworking-företag och -utrymmen. De innovativa företagarna inom dessa företag är de som kommer att leda coworking-marknaderna i framtiden.”

”För tillfället är coworking marknaderna främst i de stora företagarnas händer, som t.ex. WeWork. Stora företag kan hålla kostnaderna nere, vilket leder till att kundkostnaderna också är rätt så låga”, förklarar Martin Roerholt

 

Tidens marknadstrend 

Inom det senaste året har såväl stora som små företag börjat fokusera på de många fördelarna med att tillhöra en social, kreativ och innovativ coworking kultur.  

”Trenden är att till och med mycket stora företag skapar coworking- miljöer inom sitt företag eller hyr utrymmen i ett coworking kontor”.

”När allt fler arbetstagare kan arbeta på distans och som freelancers, jobbar många hellre hemifrån eller i närheten av hemmet istället för att lägga tid på långa arbetsresor. Även denna trend skapar ytterligare efterfrågan på coworking kontor i alla städer”, menar Martin Roerholt.

 

 

Läs mer:

Smallbizlabs.com: Global Coworking Forecast

Entreprenuer.com: "What Will Coworking Spaces Look Like in 2020?"

 

 

 

 
Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp