De yngre generationerna kräver en social och flexibel arbetsomgivning

De yngre generationerna kräver en social och flexibel arbetsomgivning

15
jun
2018
Emma Fjäder
MatchOffice enkätundersökning 2018 visar att allt fler hyresvärdar satsar på flexibla lösningar på kontoret för att svara på den allt högre efterfrågan på moderna kontor. Livet är för kort för tråkiga kontor – den yngre generationen på den globala arbetsmarknaden vill inte ha omoderna arbetsstationer, utrymmen och arbetssätt.
15
jun
2018
Emma Fjäder

Millennium-generationen, eller generation Y (födda mellan 1980-2000) och Generation Z (2000-2010) kräver sociala arbetsplatser, öppna planlösningar, kreativ inredning och en omgivning som kännetecknas av flexibilitet, mobilitet och frihet att själv påverka det egna arbetssättet. 

Hyresvärdar och företag är allt mer redo, och till en viss mån även tvungna, att lyssna på den yngsta arbetsgenerationens önskemål för att kunna anpassa sina företagsutrymmen till de nya arbetstagarnas livsstil och det allt populärare frilans-jobbet. 

Redan idag arbetar nästan hälften av den amerikanska millennium generationen som frilansare och 2025 kommer generation Y att representera 75 procent av den globala arbetskraften. 

 

Fortsatt tillväxt

Enligt den årliga rapporten från MatchOffice, håller servicekontoret sin populära position för fjärde året i rad. 

MatchOffice enkätundersökning från 2018 baserar sig på statistik från 979 kontor i 45 länder. Undersökningen visar att service kontorens och de moderna coworking kontorens popularitet fortsätter att växa rekordartat. 

Det europeiska service kontoret uppvisar en allt högre beläggningsgrad: Nästan en tredjedel av de hyresvärdar som deltog i undersökningen kunde bekräfta en beläggningsgrad på 80 procent, en tredjedel kunde bekräfta mera än 90 procent och den sista gruppen visade en försiktigt stigande trend från 32.2 procent år 2017 till 33.9 procent det här året. 

Nästan en tredjedel av kontoren rapporterar högre hyrespriser och förväntningar på högre hyrespriser jämfört med förra året. Endast ungefär hälften kunde behålla samma nivå på hyrorna som 2017. 

Överlag håller industrin höga förväntningar på en positiv tillväxt för det service-inriktade kontoret och coworking konceptet. 

 MatchOffice-enkätrapport 2018

Den yngre generationen ser gärna att de traditionella kontoren byts ut mot modernare utrymmen som kännetecknas av öppna planlösningar, kreativ inredning, mobilitet och flexibilitet. 

 

Globala företag deltar också i trenden

”Idag deltar även väletablerade globala företag i processen att införa flexiblare kontorslösningar. Detta på grund av samma orsaker som den yngre generationen och entreprenörer: De vill också ha sociala och flexibla arbetsplatser för att attrahera unga talanger. 

Dessutom vill de stora företagen vara nära och bli inspirerade av mindre entreprenörer för att ta sin egen affärsverksamhet till nya nivåer”, berättar Martin Roerholt, Global Relationship Manager på MatchOffice. 

 

Martin Roerholt

"Idag siktar stora globala företag runtom i världen på att skapa flexibla lösningar på arbetsplatsen för att locka unga talanger", säger Martin Roerholt- Global Relationship Manager på MatchOffice.


”Detta faktum kombinerat med stora förändringar på arbetsmarknaden – sparåtgärder, nya krav på effektivitet, flexibilitet, nya arbetssätt och ökad rekrytering av frilansare – har definitivt skapat en ny atmosfär där man beaktar de ungas förväntningar, önskningar och krav på modernare kontorsutrymmen. 

Slutligen, så tror jag att de yngre generationerna uppskattar teknologiska uppfinningar då det kommer till kontorslösningar – någonting som speciellt moderna coworking utrymmen är mycket bättre på att implementera jämfört med de traditionella kontoren, belägna i byggnader som är 30-40 år gamla”, tillägger Martin Roerholt. 

Sammanfattningsvis, visar MatchOffice enkätundersökning att globala uthyrare av serviceinriktade och flexibla kontor håller fast vid sin positiva syn på potential, tillväxt och utveckling på marknaden. 

 

Märkbar utveckling

”I Danmark har vi sett en märkbar tillväxt av hyresvärdar och många nykomlingar har introducerat sina koncept på marknaden under de senaste 12 månaderna. Ryktena säger även att ett antal internationella hyresvärdar är på väg till Köpenhamn. Denna utveckling i Danmark kan påträffas över hela Europa”, berättar Martin Roerholt. 

”I slutändan kommer situationen att driva ut de minst konkurrenskraftiga företagen ur marknaden, vilket leder till en högre kvalitet på utbudet i takt med en större efterfrågan.

Det är viktigare än någonsin att uthyrarna hittar sin strategi och position på marknaden. De måste identifiera hur de skall särskilja sig på marknaden – annars blir man utkonkurrerad mycket snabbare än för bara några år sedan. 

Industrin genomgår för tillfället stora förändringar och man kan se ett naturligt utbyte av uthyrare av servicekontor. Det kommer att bli mycket intressant att följa med hur den nuvarande marknadskonkurrensen kommer att påverka industrins utveckling genom nya koncept och hyresobjekt för hyresgästerna", sammanfattar Martin Roerholt.

 

 

Läs: MatchOffice Survey Report 2018

 MatchOffice-enkätrapport 2018

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp