Din hjärna fungerar, trivs och presterar bäst i smarta arbetsutrymmen.

Din hjärna fungerar, trivs och presterar bäst i smarta arbetsutrymmen.

01
mar
2024
Steen Uno
För att hjärnan ska trivas och prestera optimalt i ett modernt kunskapsföretag eller organisation är smart utformade kontorsutrymmen med varierande layouter nödvändiga, påpekar en dansk designexpert i en ny broschyr.
01
mar
2024
Steen Uno
"Våra hjärnor kräver en mängd olika stimuli som samtalstid, lektid, gemensam tid, fokustid och ledig tid. Detta för att kunna fungera optimalt och generera nya idéer för våra dagliga arbetsuppgifter.

När vi tillbringar många timmar sittande i samma stol, med samma arbetsuppgift, kan vår hjärna signalera att den behöver en paus. Att ta en promenad eller göra något annat för att koppla av kan hjälpa oss att komma på bättre lösningar och idéer när vi återvänder till arbetet."

I en nyligen publicerad broschyr förklarar LAIKA Space Designs VD Lene Becker Bang hur arbetsplatsdesign ska erbjuda de bästa möjliga förutsättningarna för att din hjärna ska prestera, trivas och leverera.

LAIKAs broschyr  ´Design for Mental Well-Being - Make Space for Your Brain at Work´ innehåller bidrag från flera experter som reflekterar över hjärnans inflytande på aktivitetsbaserad arbetsplatsdesign.

Förändring och variation

"Forskning har visat att våra hjärnor fungerar bäst när vi involverar oss i en mängd olika aktiviteter under dagen. För att förbättra vår inlärning och uppnå maximal produktivitet är det avgörande att införliva förändringar och mångfald i vår dagliga rutin.

Det är här aktivitetsbaserade arbetsmiljöer och utformningen av utrymmen spelar en viktig roll. Genom att uppmuntra olika tillvägagångssätt och överväga en brett utbud av arbetsrelaterade aktiviteter kan vi skapa en arbetsplats som främjar både produktivitet och kreativitet," säger Lene Becker Bang.

 


  Vår hjärna kräver en mängd olika stimuli som samtalstid, lektid, gemensam tid, fokustid 
och ledig tid. Detta för att kunna fungera optimalt och generera nya idéer för våra dagliga 
arbetsuppgifter.                                                                  Foton: Secondhome.io

 

 

Förståelse för individuella skillnader och aktiviteter, samt att välja rätt ramverk, är avgörande för att skapa ett optimalt arbetsflöde- och arbetsnöjdhet i ditt företag eller organisation, påpekar Lene Becker Bang.

LAIKAs broschyr " Design for Mental Well-Being " erbjuder vägledning i hur man skapar en kunskapsarbetsplats som kan vårda, inspirera och förnya din kreativa hjärna. Fokus ligger i smart utformade utrymmen som gemensamma utrymmen, fokusrum, lekrum, rum för ro samt rum för rörelse.

Neurodiversitet 

Nyligen genomförda studier har visat att en betydande del av de anställda på en arbetsplats- ungefär en av sju- är neurodivergenta. Det innebär att deras hjärnor fungerar, bearbetar och lär sig information på ett annorlunda sätt jämfört med deras "neurotypiska" kollegor.

Neurodivergenta individer kan ha tillstånd såsom autism, dyslexi, dyspraxi och därmed ha varierande svårigheter att koncentrera sig och fokusera.

 "Hjärnan gynnas av olika aktiviteter under dagen. Förändring och variation är avgörande 
för optimal inlärning," påpekar LAIKAs VD Lene Becker Bang.

 

 

"Att omfamna neurodiversitet är avgörande för alla verkligt inkluderande arbetsplatser. Neurodivergenta individer ofta besitter unika perspektiv och problemlösningsförmågor.

Att skapa en miljö som tillgodoser speciella behov kan leda till ökad kreativitet och värdeskapande innovation," betonar Lene Becker Bang.

Utrymme och ramverk

Nyligen har de danska inrednings- och rymdpionjärerna skapat smart designade, aktivitetsbaserade arbetsmiljöer för världsberömda LEGO, Novo Nordisk, mjukvaruföretaget Visma och den juridiska rådgivaren till den danska regeringen, Poul Schmith.

 


  Arbetsmiljöer som gjort ansträngningar för att möta och tillgodose speciella behov kan 
generera ökad kreativitet och värdeskapande innovation. Grafik: LAIKA Space Design
                                                                                           

 

"Vi på LAIKA är otroligt intresserade av att förstå- och kontinuerligt lära oss om hjärnans funktionalitet under arbetstid, oavsett om det är i ett företag eller utbildningsinstitution.

Genom aktivt att relatera till hur hjärnan fungerar och påverkas samt hur utformningen av utrymmen påverkar vårt beteende och våra erfarenheter kan vi utveckla effektiva strategier och vidta konstruktiva åtgärder. Att tillhandahålla ett lämpligt ramverk och utrymme är avgörande för optimal hjärnfunktion," understryker Lene Becker Bang. ●

 

 

Read more:
Contact Laika-rumdesign.dk regarding ´Design for mental well-being´
He-interiors.co.uk: What are the effects of interior design on our mental health
Techround.co.uk: The impact of office design on employee wellbeing and productivity
Workinmind.org: The relationship between flexible office design and workplace wellbeing

 

 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp