En arbetsvecka på fyra dagar ser ut att bli nästa stora trend för ditt kontor.

En arbetsvecka på fyra dagar ser ut att bli nästa stora trend för ditt kontor.

29
aug
2023
Steen Uno
Det är faktiskt möjligt att arbeta färre timmar per vecka och ändå bibehålla samma produktivitetsnivå och lön, enligt flera företagsexperiment med 4-dagars arbetsveckor. Detta verkar bli den nya- och högsta prioriteringen för kontorsarbetare runt om i världen.
29
aug
2023
Steen Uno


Steen Uno

Pandemin öppnade dörren för arbetsmarknadens nyligen införda hybridarbetsmodeller, och nu är ytterligare steg mot flexibilitet i arbetsveckan på gång.

Allt fler företag världen över testar och implementerar redan 4-dagars arbetsveckan enligt modellen 100:80:100, vilket innebär full lön för 80% av den tidigare arbetstiden och 100% produktivitet.

Den främsta anledningen till 4-dagarsveckor är att främja de anställdas mentala hälsa, skydda företagets produktivitet och erbjuda de anställda en tre dagar lång helg. Genom detta hinner de återhämta sig och samla kraft för en ny, effektiv arbetsvecka.

Efter en framgångsrik sexmånaders försöksperiod 2022 i England, där 61 företag och 2,900 anställda var involverade, har nu 56 företag valt att helt övergå till förkortade arbetsveckor.

 

Större engagemang

Englands första appbaserade bank, Atom Bank, var bland de första att införa och erbjuda en permanent 4-dagars arbetsvecka för sina ungefär 500 anställda.

"Vi minskade varje anställds arbetsvecka med 3½ timme och behöll deras lön oförändrad. Vi uppskattade att den här investeringen skulle utgöra cirka 9% av kostnaden för varje anställd," sammanfattar Atom Banks VD Mark Mullen.

 


  

Four day work week - 2

Den främsta anledningen till 4-dagarsveckor är att främja de anställdas mentala hälsa, 
skydda företagets produktivitet och erbjuda de anställda en tre dagar långa helg. Genom 
detta hinner de återhämta sig och samla kraft för en ny, effektiv arbetsvecka.                      


 "Det märktes ingen mätbar minskning av vår produktivitet. Jag tror inte att anställda är lata, men färre arbetstimmar i veckan kommer att uppmuntra de flesta att vara mer effektiva under den tid de faktiskt arbetar. Sedan vi införde detta har vi sett en minskad personalomsättning och reducerade rekryteringskostnader, lägre sjukfrånvaro och ett större engagemang för vårt varumärke. Vi har också dokumenterat högre produktivitet, lönsamhet och kundnöjdhet."

Ökad effektivitet

Flera studier visar att en övervägande andel av kontorsarbetare är redo att ta sig an veckans utmaningar på fyra- istället för fem, arbetsdagar.

Globala undersökningar vittnar om att cirka 80-90% av de svarande anställda stödjer 4-dagars arbetsvecka under förutsättning att de behåller sin nuvarande lön när deras arbetsschema justeras.

 

 

Four day work week - 3

En stor del av kontorsanställda ställer sig redo till att ta sig an sina arbetsuppgifter på 4, 
istället för 5 arbetsdagar. Detta under förutsättning att de behåller sin nuvarande lön trots 
ändrat schema.

 

Många företag rapporterar, efter avslutade testperioder, betydande produktivitetsförbättringar, ökat välbefinnande och högre tillfredsställelse bland anställda.

Bland nackdelarna är att inte alla nationella arbetsmarknadslagar tillåter anställda med 40-timmars arbetsveckor att byta till längre arbetstid per dag. I det här fallet fyra dagar med 10 arbetstimmar.

Trenden sprider sig

Belgien blev det första landet i Europa att lagstifta om en fyra-dagars arbetsvecka. I februari 2022 fick belgiska anställda rätten att utföra en full arbetsvecka på fyra dagar utan löneminskning. Efter framgången med andra testprogram på kontinenten har Portugal nyligen anslutit sig till en växande lista över länder som experimenterar med en fyra-dagars arbetsvecka.

 

Four day work week - 4

Överlag verkar 4-dagars arbetsveckan sakta men säkert vinna mark över hela världen, men 
om idén kommer att tas emot med öppna armar överallt återstår att se.

 

I Skottland planeras ett statlig försök starta 2023 och den walesiska regeringen överväger en process där de anställda får sina timmar reducerade med 20% - utan att lida någon löneförlust.

Med 34,2 timmar har Tyskland en av Europas kortaste genomsnittliga arbetsveckor. Ändå kräver tyska fackförbund ytterligare minskade arbetstider.

Överlag verkar 4-dagars arbetsveckan sakta men säkert vinna mark över hela världen, men om idén kommer att tas emot med öppna armar överallt återstår att se. ●

 

 

MatchOffice news September 2023

Läs mer här:
Entrepreneur.com: A 4-day work week could benefit employees
Washingtonpost.com: My company introduced a 4-day workweek.
Allwork.space: How the rise of 4-day work weeks could reshape the coworking industry
Euronews.com: 4-day week - which countries have embraced it, how is it going so far?

 

 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp