En fyradagarsvecka på kontoret kan öka din personalstyrka och tillfredsställelse på jobbet

En fyradagarsvecka på kontoret kan öka din personalstyrka och tillfredsställelse på jobbet

06
dec
2022
Steen Uno
Utöver Covidepisoderna så fortsätter kontorsföretag och anställda att orientera sig - efter experiment med lovande resultat - mot en 4-dagars arbetsvecka, som HR-experter förutspår skulle kunna vara normen år 2030.
06
dec
2022
Steen Uno

Steen Uno

En arbetsvecka som förkortas till fyra dagar kan med största sannolikhet utvecklas och bli den nya normen på arbetsmarknaden under de kommande tio åren.

Det tror globala rekryteringsexperter efter försök med goda resultat, som - med de covida låsningarna nu lämnade bakom sig - har genomförts på arbetsplatser runt om i världen.

"En förkortad arbetsvecka innebär mycket mer tid för familj och för att vårda, förbättra och optimera sin mentala och fysiska hälsa", är majoriteten av experterna överens om.

"En extra dag för 'livet' innebär att du är mer benägen att vila, motionera, boka läkarbesök, njuta av friluftslivet, bilda familj, leka med dina barn och ta hand om dina äldre utan att behöva betala för det med en lön eller karriär."

 

Lovande försök

I juni inledde 70 brittiska företag ett sex månader långt pilotprojekt med över 3 300 anställda som arbetar enligt modellen 100:80:100: Full lön för 80 % av arbetstiden, men med ett åtagande om 100 % produktivitet.

Efter halva försöksperioden rapporterade 88 % av de svarande företagen att de var mycket nöjda med utvecklingen, och praktiskt taget alla förklarade att de hade för avsikt att fortsätta på samma spår när försöket var över.

 Arbetsmiljö

En extra dag för "livet" innebär att du är mer benägen att vila, motionera, boka tid för 
läkarbesök, möten, njuta av friluftslivet, uppfostra en familj och leka eller ta hand om dina 
barn - samt besöka dina äldre utan att behöva betala för det med en lön eller 
karriär.    Foton: iStock


 

"Hittills har försöket med fyradagars arbetsvecka varit mycket framgångsrikt för oss", säger ett engelskt marknadsföringsföretag som är en av deltagarna i pilotprojektet.

"Vår produktivitet har förblivit toppklassig, våra anställda känner ett ökat välbefinnande i sin vardag och på affärssidan har vi presterat inte mindre än 44 % bättre ekonomiskt." 

 

Globalt intresse

I Belgien lade parlamentet i september grunden för en framtida lag om friheten att fullgöra en heltidsarbetsvecka på fyra dagar i stället för de vanliga fem utan lönebortfall.

På Island ledde en rad experiment under 2015-17 med förkortade arbetsdagar till att nästan 90 % av de förvärvsarbetande i dag utför arbete på förkortad arbetstid eller med andra förmåner.  

 


 

Samarbete med en anställd

Förutom att öka de anställdas välbefinnande har ett engelskt marknadsföringsföretag 
förbättrat sin produktivitet och ekonomi med 44 % i ett försök med fyradagarsveckor.


 

Tyskland har redan en av de kortaste arbetsveckorna på den europeiska arbetsmarknaden med i genomsnitt 34,2 timmar, men 71 procent av alla anställda och många fackföreningar kräver nu den lagstadgade möjligheten att arbeta bara fyra dagar i veckan.

Under 2019 testade Microsoft i Japan en fyradagars arbetsvecka, där den månatliga produktiviteten ökade med 40 %. Nu genomför många företag liknande försök för att uppfylla myndigheternas krav på bättre balans mellan arbete och privatliv.

I en amerikansk undersökning säger tre av fyra anställda (74 %) att de skulle kunna göra samma mängd arbete på fyra dagar och anger förbättrad mental hälsa och ökad produktivitet som tydliga fördelar med en kortare arbetsvecka.

 

Få med chefen på tåget

"Det är mest konstruktivt och givande för upptagna anställdas psykiska hälsa och välbefinnande om de har råd med en extra dag för att ta hand om sig själva och sitt privatliv", säger psykoterapeuten och experten på välbefinnande för företag, Daryl Appleton.

Hon uppmuntrar enskilda anställda eller grupper på arbetsplatsen att få arbetsgivaren eller chefen att ställa sig bakom idén att testa fyradagarsveckan under en överenskommen period.

 

 

 
 

Psykoterapeuten och experten på företagshälsa Daryl Appleton

"Det är mest konstruktivt och givande för stressade anställdas psykiska hälsa och 
välbefinnande - om de har råd med en extra dag för att ta hand om sig själva och sitt 
privatliv", säger psykoterapeuten och experten på företagshälsa Daryl Appleton.


 

"Men innan dess måste du göra din forskning. Var vass i dina argument för vad ett sådant försök innebär för dig och dina kollegor. Kom förberedd med allt du har i åtanke eftersom det kan vara den enda chans du någonsin får", påpekar Daryl Appleton.

"Först och främst måste du övertyga din chef om hur en fyradagars arbetsvecka kommer att gynna företaget. Berätta om de goda resultaten på andra företag som liknar ditt och hur ditt förslag kommer att öka eller bibehålla vinsten, minska kostnaderna och öka produktiviteten."  ● 

 

MatchOffice News December 2022

Read more:
Computerworld.com: The four-day workweek works

Euronews.com: Which countries have embraced it and how’s it going so far

Forbes.com: Could the four-day workweek become the new global standard

Cnet.com: Interested in a 4-Day work week? 4 compelling reasons to pitch to your boss 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp