Från smalltalk till networking – sätt ditt eget värdenätverk I spel

Från smalltalk till networking – sätt ditt eget värdenätverk I spel

30
sep
2017
Emma Fjäder
”Det är inte de som du möter som är viktiga för dig, utan de som de känner - så fråga alltid om hjälp.” Detta är en av kärnkunskaperna i boken den nya boken om värdenätverk ”VærdiNetværk - inspiration til netværk og networking”. Foto: Suezanna Zenani // Zenani.dk
30
sep
2017
Emma Fjäder

I dag har vi till våra befogande sociala medier som Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat m.fl. som gör uppbyggandet av effektiva nätverk mycket snabbare och lättare än aldrig någonsin.

Dock så är det ett förvånande stort antal som inte känner sig bekväma med att nätverka genom dessa medier medvetet och målinriktat, menar den danska nätverksexperten Carina Hecksher i sin nya bok ”VærdiNetværk”.

”Vanligtvis förklarar 9 av 10 personer åt mig att de helt enkelt tycket inte att networking är något för dem. De gör inte kopplingen mellan deras Facebook och LinkedIn- profiler som direkta verktyg för nätverkande.”

”Det är högst irriterande för mig att personer inte kan se värdet i att dela med sig i olika sammanhang och nätverk. Därför lanserade jag begreppet värdenätverk – en sammanslagning av alla våra olika nätverk – och använde det också som titel på min bok”, berättar Heckscher.

Att våga fråga

Heckshers bok visar vägen till att bygga, utöka och uppehålla ett inspirerande personligt nätverk. Utöver så är boken användbar som en referensbok för olika typer av nätverkningssituationer – med företagsledaren, studeranden, kollegerna på arbetsplatsen eller för konkret informationssökande.

"Den största utmaningen i att etablera ett nytt nätverk, är att identifiera vad man vill använda den för och uppnå genom den – Är det ny specifik kunskap man söker, önskar man sig flera relationer, nya karriärmöjligheter, nya resmål mm. Ja, faktiskt vad som helst kan uppnås med de rätta relationerna” säger Heckscher.

"Vårt värdenätverk är summan av alla anslutningar i våra tre grundläggande personliga nätverk " berättar nätverksexperten Heckscher.

Heckscher identifierar tre grundläggande nätverk som alla har: 1. Det nätverk du föds i dvs. din familj 2. De du betalar för att lära känna – med tid och/eller pengar (som kurser etc.) och slutligen 3. De du möter på din väg – kollegor, klasskamrater och vänner mm.

"Det viktigaste med ditt nätverk är att du är synlig i det, att du bidrar aktivt och också vågar be om hjälp. Så kommer troligen ditt värdenätverk att hjälpa dig gå vidare till dina mål - oavsett om det är små eller stora.

Oftast är det nätverken i 2 och 3 som hjälper varandra mest. Medan de vi känner till i nätverket 1, har vi mest känslomässiga och personliga relationer med, varför vi har tendensen att bli lite nervösa om vad de tänker och om ingen vill hjälpa oss", berättar networkingsexperten Hecksher.

Lycklig medvetet

Carina Heckscher är ursprungligen utbildad till fotograf, men har sedan 2011 arbetat som lektor, affärs- och arbetslöshetskonsulent, författare m.m. med att hjälpa andra att upptäcka fördelarna med nätverk samt upprätta mål inom sitt värdenätverk.

"Vid 18 års ålder började jag för första gången nätverkandet i Rotarys ungdomsdivision Rotaract. För sex år sen höll jag min första föreläsning om nätverkandet på entreprenörsmässan i Forum.

Ända sen har jag arbetat med att bli lycklig medvetet – det samma som jag försöker lära mig alla mina nya nätverkare som jag träffar runtom i landet ", tillägger den ständigt upptagna nätverkskonsulten Hecksher.

 Suezanna Zenani

Nätverkandet handlar om ”give and take. De bästa nätverken består av relationer som förstår för att hjälpa och inspirera varandra bör man följa efter ”Pay it Forward”-principen: ju mer du ger, desto mer du kommer att få igen! "

"I allmänhet är danskar väldigt dåliga på att öppna oss för varandra och att fråga efter råd eller hjälp. Därför är min viktigaste mantra att de jag lär måste tänka på att bli synliga i sitt nätverk och helt enkelt våga be om hjälp.

Ju starkare band vi skapar och arbetar på att lära känna en annan person, med desto större blir chansen att vi faktiskt kan hjälpa varandra - det är vad det handlar om då jag säger att bli medvetet lycklig", påpekar Carina Heckscher.

Pay it forward

Heckscher är övertygad om att alla kan vara mycket bättre på och mycket skarpare på att nätverka i vårt nätverk - att personer kan faktiskt utnyttja den svimmade potentialen i sina värdenätverk.

”Networking är give and take - men du kan snabbt glömma det på en hektisk dag. Som nätverkare borde man tänka strategiskt på hur man vill få nytta ur sitt nätverk, iställer för att utnyttja och bidra till det. Det skall alltid finnas en professionell tankegång bakom.”

”Ett bra nätverk är i mina ögon de relationer som hjälper till varandra och inspirerar varann så mycket som möjligt enligt ”Pay it Forward” - principen: ju mer du ger desto mer får du igen. Så enkelt är det - välkomna till den vuxna lekplatsen!” säger Hecksher och syftar på nätverkandet. 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp