arrow_upward

Sök efter lokal i hela Sverige

Nyhed xxreduced

Glada medarbetare får mer gjort visar Brittisk forskare

19
jan
2015
Steen Uno
Glada anställda får mer gjort på jobbet-. En undersökning från början av året från det brittiska University of Warwick visar att arbetsglädje bland anställda kan öka deras produktivitet med upp till 12 procent.
19
jan
2015
Steen Uno

Lyckligare människor producerar mer, eftersom arbetsglädje gör dem mer effektiva. Detta glada sammanhang visar brittiska forskare tidigare i år genom en serie experiment och offentliggjorde resultaten i en rapport. Sambandet mellan lycka och produktivitet är enligt arbetsmarknadsforskaren från Roskilde Universitet, professor Bent Greve, även enkelt avspeglat av danska arbetsplatser.

”När vi är tillfredsställda medarbetare, fungerar vi också mer konstruktivt och mer produktivt på arbetsplatsen. Vi går den extra milen, utan att vi ser det som en belastning”, förklarar han.

I ett av de brittiska universitetsexperimenten blev en grupp försökspersoner uppmuntrade med hjälp av en rolig video, medan en annan grupp blev likgiltiga, innan de gav sig på en mängd uppgifter. I ett annat försök blev en grupp glada med frukt och godis. 

Testerna visade att försökspersonerna som blev uppmuntrade innan de utförde uppgifterna var 12 procent mer effektiva än dem som inte upplevde något tillfredsställande eller behagligt. 

God arbetsmiljö ökar produktiviteten

”Stora företag som Google har under några år investerat massivt i att ta hand om deras anställda och vi har kunnat bevisa att arbetsglädjen hos dessa företag har stigit markant – hos Google steg deras anställdas tillfredställdhet med hela 37 procent,” säger professor Andrew Oswald från Warwick University. 

Även nordiska forskare konkluderar i en ny forskningsrapport från Nordiska Rådet att de kan bevisa en statistik korrelation i det faktum att de företag som har en hög produktivitet också har en god arbetsmiljö.

Dessutom stödjer en finsk studie att företag som ökar medarbetarnas tillfredställdhet, ökar samtidigt produktiviteten.

Ytterligare undersökningar har delvis namngivit Danmark som världens lyckligaste land, och även danskarna som de mest nöjda arbetstagare, jämför med andra länder.

 

Läs mer här om glada och effektiva anställda:

Glada medarbetare är de mest effektiva 

New study shows we work harder when we are happy 

10 tips for staying happy at work 

Two minutes to make you happier at work, in life 

 
Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp