Googles virtuella visning  - Marknadsföringstricket få vet om

Googles virtuella visning - Marknadsföringstricket få vet om

11
okt
2017
Emma Fjäder
Fastän Google Indoor Maps – funkionen med virtuella visningar har vuxit i populäritet under de senaste åren är den ännu ganska så okänd för de flesta av oss. Enligt en undersökning gjord av MatchOffice är det bara ett fåtal som känner till Google Indoor Maps. Googles Indoor Maps har dock en stor tillväxtmöjlighet då allt fler företag börjar utnyttja sig av virtuella visningar - det nya och effektiva marknadsöringsverktyget på marknaden.
11
okt
2017
Emma Fjäder

Googles kartapplikationens Indoor maps är en funktion som tillåter personer att se in i ett företags lokaler. Det händer på liknande vis som man tar sig till Street view. Den enda skillnaden är att de lokaler som man kan titta in i syns som orangea prickar på kartan, istället för blå prickar som signalerar foton. 

Fastän flera av oss är bekanta med virtuella visningar är Googles Indoor maps ännu som funktion relativt okänd och mindre utnyttjad än de andra funktioner som Google erbjuder. Detta kom fram i MatchOffices undersökning utförd i Danmark år 2017. Nu när virtual reality, VR, och virtuella visningar blir allt mer kändare kan det antas att även Indoor Maps blir allt mer bekantare för oss människor.

En ny dimension av Google Maps

Sedan år 2007 har Googles Street View- bilar filmat gator runtom världen, i över 84 olika stater. Nuförtiden är Googles kartfunktion oersättlig och bidrar miljoner av användare med första hands information om städer och inte minst med enastående utsikter från Taj Mahal till Grand Canyon.

Google Indoor Maps har varit en del av Google Maps nästan ända sen dess födelse, men har först under de senaste åren börjat generera mer användare och uppmärksamhet. Google Indoor Maps kompletterar kartfunktionen med att erbjuda chansen att bekanta sig med allmänna lokaler genom virtuella visningar. Applikationen ger till exempel möjligheten att kika in på ett museum eller en galleria, besöka en doktorsmottagning på förhand för att lugna nerverna eller spana in en restaurang inifrån för att veta vilket bord att be om vid bokningen.

Google Indoor Maps – virtuella turer har varit populära bland mindre företag som gallerior, restauranger och nicheaffärer som har velat maxa sin synlighet. I och med den nuvarande virtual reality- boomen har också större aktörer hittat sig till virtuella visningar. Till exempel har man gjort virtuella visningar av både det Vita huset i Washington och av Buckingham Palace i London, som har visat sig extremt populära. I Sverige igen har flera restauranger och gallerior använt sig av virtuella visningar för att ge en inblick i deras värld.

 

 

 

Användbar men outnyttjad

Googles kartfunktion är så mycket mer än bara en karta idag. Kartfunktionen används mest för väganvisningar (59%) men man letar också efter öppettider (49%), telefonnummer (35%) och foton (21%) – allt för att ge en tydligare bild av företaget eller dess service (Google, Impact of Search Listings for Local Business). Google Indoor Maps är alltså i förstahand utformat för att ge potentiella kunder en bättre och tydligare första inblick av företag och vad de har att erbjuda.

MatchOffices fotograf Matt Marsh gjorde en undersökning om hur bra människor känner till och använder sig av Indoor Maps- funktionen. Största delen dvs – 65- 76%  av de som svarade, berättade att de använder sig av Google och Google Maps då de letar efter lokaler och affärer.

                     Största delen av respondenterna hade använt sig av Google Maps för att leta efter affärer och hoteller.

Enkätundersökningen, som utfördes i Danmark, visar att största delen av personer använder sig av Googles kartor då de letar efter mer information om företag och deras servicen – till exempel ett hotell för resan (65,2%) eller en specifik produkt eller butik (76.1%). Dock så var Indoor Maps ytterst okänd för de flesta då enbart en fjärdedel var bekant med funktionen från innan.

Undersökningen klargör att Googles 360° virtuellavisningsfunktion ännu är mindre känd och använd än till exempel Street View- funktionen. ”Virtuella visningar är okända för många, fastän mängden av dem och användningen av virtual tours har vuxit” berättar Google certifierade VR- fotografen Matt Marsh.

”Jag anar dock att många av respondenterna som inte kände igen begreppet Indoor Maps har ändå sett virtuella visningar på Googles kartfunktion, utan att förstå att det är i självaverket Indoor Maps de använder” tillägger fotografen Marsh.

                              "Alla som har använt sig av Indoor Maps anser att det bidragit med värde" menar Matt Marsh.

 

Tilläggningsvis bekräftar Marsh att ”Alla som har använt sig av ”Inside Map”- funktionen, har upplevt det som ett nyttigt verktyg för att få information om nya platser”.

”Fastän Indoor Maps som funktion är mer eller mindre okänt, är det verkligen lovande att de som bekantat sig med visningar har funnit nytta av dem” menar Marsh. Över 70% av de som använt sig av Indoor Maps funktionen ansåg att visningarna gett dom mer information och en bättre bild av produkterna eller servicen.

Speciellt har det visat sig att Indoor Maps är uppskattat och tidssparande då alla kartor av en lokal kan hittas i en och samma applikation. Människor kan utnyttja sig av Indoor Maps med att kontrollera tunnelbanekartor på förhand och bekanta sig med planritningarna för flygfält.

Alla utvecklar nu i snabb takt på olika VR – services. Apple har också följt i Googles spår med sin release av iOs 11 där Apples egna version av inomhuskartor kan finnas. Apples inomhuskartor möjliggör för navigering inom stora handelsvaruhus och flygfält.

Ett verktyg för innovativ marknadsföring

Virtuella visningar har visat sig väldigt lukrativa för företag, eftersom de gör sitt till att bidra med rätt image om företaget för konsumenterna. Utöver så förstärker de marknadsföringen och lyfter på deras synlighet i sökmaskiner.

”Företag och institutioner från alla sektorer har börjat använda sig av virtuella visningar för att boosta sin marknadsföring och sitt brand” berättar också Matt Marsh.

Att synas i Googles kartfunktioner är ytterst viktig för ett företags positionering i sökmaskiner. ”Virtuella visningar är idag ett av de lättaste, billigaste och snabbaste sätten att lyfta sin positionering i Googles sökresultat” menar Marsh. Eftersom virtuella visningar inte är så vanliga ännu, då alla varumärken och företag inte ännu fått ögonen upp för konceptet, har mindre företag lätt att förstärka sin synlighet i sökmaskiner med att presentera sig genom en Google certifierad virtuell visning.

Tilläggningsvis har undersökningar bevisat att företag med stark närvaro på Google anses som mer pålitliga bland konsumenterna. Upp till 2/3 av konsumenter använder sig av Google Maps för att ta reda på information gällande lokala företag, varav 20% vill se hurdan företaget, butiken eller servicen är. Att ha heltäckande information om sitt företag samt en virtuell visning ökar på företagets trovärdighet – upp till 69% av människor upplever ett företag tillförlitligt ifall Googles sökmaskin presenterar omfattande information om företaget (Google användarundersökning, Impact of Search Listings for Local Businesses).

Sverige har som helhet inte alls så många visningar på Indoor Maps i jämförelse till andra europeiska huvudstäder eller USA. I Danmark, där Matt Marsh har varit som aktivast, finns det mest virtuella visningar I hela Norden.

 

 

”Företag runtom hela världen har bråttom nu att ta Googles Indoor Maps i bruk. Enbart fantasin sätter gränser till hur ett företag kan anpassa sitt Indoor Maps bruk, och vilka möjligheter som finns i och med den nya, virtuella verkligheten..” menar fotografen Marsh.

Hur gör du en virtuell visning?

En virtuell visning är ett lätt och effektivt sätt att förstärka marknadsföringen och synligheten i sökmaskiner. Priser från och med 2750 SEK.

För att boka en virtuell visning ta kontakt i Matt Marsh eller mejla på info@matchoffice.se och be om en offert.

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp