Huddle-rummet - där man samlas, brainstormar, uppfinner och skapar

Huddle-rummet - där man samlas, brainstormar, uppfinner och skapar

29
feb
2024
Steen Uno
Huddle-rum, små definierade utrymmen för arbetsdagens snabba och ofta spontana möten för team med tre till sex anställda, upplever en designboom i företags nya hybridkontorsmiljöer.
29
feb
2024
Steen Uno
Före pandemin använde anställda mestadels företagets huddle-rum för att söka lugn och ro för att kunna koncentrera sig på arbetsuppgifter.

Men efter covid-förändringarna och yttringen av de nya hybridarbetsflödena, har företagets små, intima mötesplatser återgått till sitt ursprungliga syfte. Ett utrymme där man kan sätta sig ner spontant och brainstorma med kollegor.

"Huddle-rum är absolut inte en ny uppfinning, men har behållit sin relevans eftersom många möten ofta bara involverar några få anställda. Ett huddle-rum är till för korta men ofta spontana och aktiva möten.

Vanligtvis behöver man inte boka eller reservera företagets huddle-rum. De ska vara öppna och inbjuda till impulsiv användning bland anställda hela dagen," enligt Allyson Strowbridge, grundare av design- och inredningsföretaget Ctrl+Shift+Space.

Trivselsram

Ett huddle-rum definierar ett litet privat mötesrum avsett för informella och/eller spontana möten för 2 till 6 personer. Det är i de flesta fall utrustat med en skärm och audiovisuell utrustning så att dina sammankomster även kan omfatta deltagare på distans.

"Det är inte nödvändigt att utrusta ett huddle-rum med mycket avancerad teknologi om det främst riktar sig till små möten. Du bör utrusta ditt- eller dina rum baserat på era specifika behov," betonar Allyson Strowbridge.

 Vanligtvis behöver man inte boka eller reservera företagets huddle-rum - de ska vara 
öppna och inbjuda till impulsiv användning bland anställda hela dagen.    Foton: iStock
                                                                                                                  
   


 

Samtalsrummets intima format och informella atmosfär gör det idealiskt för brainstorming, teamdiskussioner, snabba statusuppdateringar etc.

Först och främst bör huddle-rummet erbjuda en trevlig atmosfär och en trivsam miljö för arbetsdagens spontana, korta möten och interaktioner bland teamkollegor.

Design och banbrytande

Studier visar att ungefär 75-80% av alla möten i moderna kontorsföretag idag enbart har 2 till 4 deltagare. Därmed står byggnaders stora mötesrum eller konferensrum ofta mer än halvtomma.

Efter pandemin har den globala kontorsmiljön, i spåren av hybridarbete, utvecklats mot ökad flexibilitet, ökad innovation och intensifierat samarbete.

 

 Först och främst bör huddle-rummet erbjuda en trevlig atmosfär och en trivsam miljö för 
arbetsdagens spontana, korta möten och interaktioner bland teamkollegor.

 

I samma takt har huddle-rummet utvecklats till en betydande gamechanger i modern kontorsdesign med sitt alldeles egna sätt för tillgänglighet, fokus, atmosfär och laganda.

I och med detta sätter många företag idag ära och prestige i att inrätta fina, spektakulära huddle-anläggningar som sticker ut i kontorsmiljön och lockar till samtal, sammanhållning och samarbete.

Bjud in och inspirera

Det finns inga specifika riktlinjer för ett funktionellt huddle-rum. Det enda är att det i design, form och uttryck totalt sett måste bjuda in och inspirera till snabb och spontan gemensam kommunikation.

Vanligtvis är rummen utrustade med en stor skärm, whiteboard, teknik för videokonferenser, skärmdelning och annan fjärrkommunikation. Detta kombinerat med bekväma sittarrangemang främjar och underlättar en avslappnad och informell atmosfär under dialoger och diskussioner.

 

 Idag sätter många företag ära och prestige i att inrätta spektakulära och fina huddle-
anläggningar, som sticker ut på kontoren och lockar till samtal, sammanhållning och 
samarbete.                                                                Foto: Splunk, San Francisco                               


 

"När företaget ska skapa ett huddle-rum är det avgörande att designa det flexibelt och anpassningsbart. Det ska finnas flyttbara möbler och avdelare att använda vid behov. Den tekniska utrustningen bör alltid vara redo för att underlätta för samarbete och kommunikation.

Överlag bör utrymmet framstå som ett mycket inbjudande komplement till den omgivande kontorsmiljön. Detta genom att fokusera på- och optimera samarbete, samt att föra samman företagets team kring idéer, problem och beslut," påpekar den australiska kontorsutvecklaren Mel Pikos.  ●

 

 

Read more:
Blog.rampart.ca: How to design a huddle room

Blog.cort.com/workplace: How huddle rooms are different
Officespacesoftware.com: What is it and how can you build one that works?
Mediascape.ltd.uk: Everything you need to know about huddle rooms in your workspace 

 

 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp