Hur företaget- och ditt arbetsliv kommer uppnå hybridframgång

Hur företaget- och ditt arbetsliv kommer uppnå hybridframgång

28
feb
2023
Steen Uno
Ett år efter de senaste nedstängningarna till följd av Covid-19 fokuserar nu företag på att skapa flexibilitet och helhet i sina kontorsmiljöer för att göra det meningsfullt och attraktivt för anställda att lämna hemmakontoret och komma till sin nya hybridarbetsplats.
28
feb
2023
Steen Uno


Steen Uno

Efter nedstängningarna till följd av Covid-19 kände sig många företag fast i en gråzon där de inte vågade stänga- eller konvertera sina tomma kontorsutrymmen. Detta trots att flera av deras anställda fortsatte att arbeta hemifrån.

Idag har de uppnått ett större fokus på helheten i sina arbetsmiljöer. De har börjat se över behoven som måste uppfyllas för att deras anställda ska tycka att det är meningsfullt, tillfredsställande och lockande att återvända till sina fysiska kontorsutrymmen.

För det enskilda företaget handlar det om att hitta- och skapa inspirerande designer och kreativa arbetsutrymmen som bjuder in hybridarbetande anställda att komma till kontoret för att utföra sina dagliga uppgifter istället för att arbeta hemma.

Globala inredningsdesigners arbetar med att konvertera företags kontorsutrymmen till flexibla miljöer som välkomnar de hybridanställdas nya arbetsflöde på ett inbjudande sätt. Denna form av arbete hade sitt stora genombrott under pandemin och de globala nedstängningarna. 

 

Aktivitetsbaserad arbetsmiljö

"Först och främst måste företag inse att deras moderna utformade kontorsutrymmen oftast inte alls liknar aktivitetsbaserade arbetsmiljöer. Vårt hybrida arbetsliv bistås

bäst av en välutformad, aktivitetsbaserad arbetsmiljö som möjliggör samarbete, sammanhållning och möjlighet till fördjupning. Det måste finnas tillräckligt med utrymmen och resurser som stödjer olika sätt att arbeta på" säger Lene Becker, grundare och VD för danska LAIKA Space Design.

 

  

LAIKA Space Design

Det hybrida arbetslivet stöds bäst- och frodas mest i en välutformad, aktivitetsbaserad 
arbetsmiljö som ger utrymme för samarbete och fördjupning.
                                                                                                   
Photos: LAIKA Space Design

 

 

Nyligen skrev- och publicerade hon boken ””Det hybrida arbetslivet” som fokuserar på de nya, flexibla och individualiserade arbetsflödena på globala arbetsmarknader. Bland annat föreslår boken att företag bör syna sina arbetsutrymmen i sömmarna och låta sin delade kontorsmiljö genomgå de så kallade "hotelltesten".

 

Hotelltesten

"När en natts sömn på ett hotell är sämre än den du skulle ha i din egen säng hemma, då kommer ofta funderingarna över varför du ville bo där från början. Samma sak gäller för anställda som under pandemin upplevde sitt hemmakontor som ett mycket effektivt och bekvämt alternativ. Om då kontorets wifi är sämre, arbetsutrymmena är slitna och kaffet är svagare, varför komma dit över huvud taget? Varför ska en anställd spendera tid och pengar på att pendla till en plats där möjligheterna för att produktivt kunna utföra sitt arbete är sämre än hemma?" frågar Lene Becker.

Hotelltesten kan stärka arbetsgivarnas förståelse för de nya normerna och ”spelreglerna” i de anställdas förändrade hybridarbetsliv. Då kan fokus läggas på aktiviteter som kan ge de anställda en förbättrad upplevelse av sitt kontor och se det som ett lockande alternativ till hemarbete. Denna förbättring kan vara allt från inspirerande och mysiga miljöer till informellt samarbete och social interaktion med kollegor.

Det kan finnas ”tysta zoner” designade för individuellt, fokuserat arbete. Eller kanske bjuds det på en exceptionellt god lunchbuffé och kaffe varje dag? Andra saker som man kan fokusera på är hemvister, tillgång till inspirerande hjälpmedel, innovativa mötesalternativ, och identitetsskapande inredning med växter som skapar ett skönt inomhusklimat och sprider en härlig atmosfär etc. listar den danska arbetsplatsdesign-specialisten.

 

 
 

Lene Becker

"Om kontorets wifi är sämre, arbetsutrymmena är slitna och kaffet är svagare, varför 
komma dit över huvud taget?” frågar sig Lene Becker, VD på det danska företaget LAIKA 
Rumdesign, i sin nya bok ”Det hybrida arbetslivet”.                     

 

 

Hyperkreativ arbetsmiljö

LAIKA Rumdesign har skapat en hyperkreativ- och engagerande, aktivitetsbaserad arbetsmiljö i en gammal fabriksbyggnad i Köpenhamn. Den är fullt utrustad med inspirerande arbetsstationer och zoner av alla typer och kategorier.

På "Mindful Mondays" träffas kontorsarbetarna i 15 minuter efter lunch för meditation eller tibetansk yoga. På "Walking-Tuesday" går de på en lunchpromenad med smörgåsar och på onsdagar har de 15 minuters fysisk träning. Varannan torsdag bjuds alla anställda på vin och spel, ofta kopplat till ett studiomöte.

 LAIKA Space Design

LAIKA Space Design har skapat en hyperkreativ- och engagerande, aktivitetsbaserad 
arbetsmiljö i en tidigare fabriksbyggnad med arbetsstationer och zoner av alla typer och 
kategorier.                                                                                          

 

” Vi har skapat utrymmen för samarbete och fördjupning samt ett Teams-’hemmakontor’. Mina 40 kollegor är fria att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan i samråd med sin avdelningschef. Det nya hybridarbetslivet ger oss en gyllene möjlighet att uppnå större flexibilitet och balans i vardagen. Det ger oss också möjlighet att ompröva vår arbetsplats och medarbetarnas trivsel på den. Det representerar ett vidöppet fönster för att förnya organisationskulturen och arbetsplatsens betydelse. Görs detta korrekt så kan vi uppnå vad som skulle kunna vara det bästa arbetslivet genom tiderna", summerar Lene Becker   ●MatchOffice news March 2023

Läs mer:
Laika-rumdesign.dk: Because space matters
Forbes.com: How to design hybrid workspaces that really work
Coworker.com: How to optimize your hybrid workplace for 2023
Entrepreneur.com: How to create a hybrid work environment that works for all generations

 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp