Hur strategiskt är ditt företag när det kommer till att välkomna kunder och gäster

Hur strategiskt är ditt företag när det kommer till att välkomna kunder och gäster

05
mar
2019
Steen Uno
Receptionen och lobbyn speglar ett företags brand, själ, vision, ambition - eller borde i alla fall göra det. Hur väl sänder lobbyn till ditt företag ut de rätta signalerna till alla kunder, klienter och gäster som passerar igenom varje dag...?
05
mar
2019
Steen Uno

 
Steen Uno

 

 

 

 

 

Oavsett storlek och läge borde det vara i varje företags intresse att receptionen och lobbyområdet, som är företagets ansikte, signalerar gästfrihet, positiv anda och inbjuder till dialog.

Modern kontorsdesign strävar efter att stärka företags vision, varumärke och personlighet, genom valet av interiörer på arbetsplatsen samt miljön i receptionen och loungen.

Varje kund och gäst som går in genom en företagsdörr får ett första intryck av verksamheten baserat på lobbyns layout, struktur och övergripande design. Ett harmoniskt välkomnande från en organiserad entré kommer att ge besökaren en mer tydlig känsla av identitet.

Oberoende av om ditt företag prioriterar innovation, kreativitet, tradition, elegans eller andra färdigheter, är det viktigt att spegla företagets övergripande budskap redan i designen av receptionen.

 


Företagets DNA

"Receptionen ger det första intrycket av ett företags profil. Signalerna som sänds iväg här kan påverka kundens känsla för företagets historia, produkter, CSR-policy, öppenhet och kommunikationsförmåga.

Som företag har man därför möjligheten att skapa intresse och få kundernas uppmärksamhet redan där- även om de i första hand bara når så långt som till receptionen, säger inredningsarkitekten och designern Anne Reinholdt, Anne Reinholdt Design.

 

Mottagningen i Beierholm

Företagssloganen ”Vi skapar balans” pryder receptionsdisken till det danska rådgivnings-och 
bokföringsföretaget Beierholm och är designat av inredningsarkitekten Anna Reinholdt och 
Kinnarps. 

 

Som erfaren inredningsarkitekt specialiserar sig Anne Reinholdt inte bara på att sätta sig in i kundens behov, utan försöker även att hitta företagets DNA. Innan Anne Reinholdt öppnade sitt konsultföretag förra året, arbetade hon i många år med Kinnarps, som är Europas största tillverkare av kontorsmöbler.

"Finns det någonting i företagets DNA som inspirerar mig i formgivningen, materialvalet, transparensen och rörelsemönstret? Ska företagets kanske långa historia speglas, då den vittnar om styrka, lojalitet och utveckling? Eller är det i stället det öppna och kommunikativa arbetsflödet i det nystartade företaget som ska vara i fokus?

Vill företaget, av säkerhets- och konfidentiella skäl, sakta ner sina kunder i receptionen, eller vill företaget tvärtemot leda gästerna längre in på egen hand? Det senare kommer att påverka huruvida det finns ett behov för personal bakom receptionsdisken, säger Anne Reinholdt.

 

 

Hemtrevlig touch 

Det stora antalet hemma hos-program som har spridit sig till de flesta globala tv-kanalerna genom åren, har bidragit till ett ökat intresse för bostäder, inredning och arkitektur, vilket också har smittat av sig på arbetsplatsernas design. 

"Precis på samma sätt som att arbetsplatserna har fått en mer hemtrevlig touch, har vi under de senaste åren sett en tydlig trend mot att ”mjuka upp” receptions- och mottagningsområdet med hemtrevliga loungemöbler, tyger och värme", säger Anne Reinholdt.

 

 

Anne Reinholdt

"De signalerna som receptionen sänder ut kan hjälpa till med att påverka kundernas 
känsla för företagets historia, produkter, CSR-politik, öppenhet samt kommunikationsförmåga." 
säger inredningsarkitekten Anne Reinholdt.

 


"Digitalisering och genombrottet av aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABW), med dess alternativa design och olika funktioner under arbetsdagen, har underlättat övergången. Att arbete och fritid har börjat sammanfogats, speglas i designen av reception- och lobbyområdena, som ofta signalerar värme, kommunikation, öppenhet och transparens".

Anne Reinholdt betonar att det som utgångspunkt är viktigt att ta reda på och definiera hur stor betydelse arkitekturen har, eller måste ha för företagsprofilen, och i vilken utsträckning inredningen ska baseras på arkitekturen.

 

Viktigt budskap

"Som professionell arkitekt kommer jag alltid att ta hänsyn till de bestämda platserna. Men det är självklart skillnad på om det är ett litet företag som hyr sina kontorslokaler bland andra företag i en stor kontorslokal, eller ett etablerat företag som flyttat till en nybyggd arkitektdesignad och strategiskt belägen fastighet.

Företaget kan också ha varit inrymt i samma gamla korsvirkesbyggnad sedan starten för hundra år sedan, vilket ger mig en helt annan utgångspunkt.

Det viktigaste att komma ihåg när det gäller inredningen av ett företags receptions- och lobbyområde, är att detta område är och förblir företagets ansikte. Det är just här du har möjligheten att visa ditt företags DNA och även signalera dina strategiskt viktiga budskap," betonar Anne Reinholdt. ●

                                                                                                                                                                                        

 

MatchOffice news March 2019Läs mer :
Annereinholdt.design: Architecture & design between holistic and detail
Mmj.com.au: Office layout tricks for an impressive reception area
Officesnapshots.com: Reception/waiting area
Pinterest.dk: Office reception areas

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp