IoT ger framtidens kontor ett helt nytt utseende

IoT ger framtidens kontor ett helt nytt utseende

18
apr
2018
Emma Fjäder
Internet of Things (IoT) utvecklas i snabb takt. Robotteknologin och innovationerna inom artificiell intelligens knackar inte bara på dörren till det egna hemmet, utan även kontoret. Är du redo för en ny teknologisk revolution?
18
apr
2018
Emma Fjäder

Automatiserad bokföring, investeringsrobotar och program som producerar texter eller tar hand om företagets rekrytering kan mycket väl bli vardagsmat i framtiden. Många företagsprocesser är redan nu automatiserade och under de kommande tre åren estimerar man att till och med en tredjedel av allt kontorsarbete kommer att automatiseras, menar en amerikansk undersökning gjord förra året i december. 

De företag som redan nu använder IoT-teknologi och automatiserade processer kommer troligtvis att vara i spetsen av denna teknologiska revolution, visar samma undersökning. 

Är företag verkligen redo för en IoT-revolution? Många företag har inte förberett sig för robotteknologins framväxt på något sätt och endast 5% av de företag som deltog i undersökningen tror att företagsledningen är redo för en ökad automatisering. 

 

Kontor och företag bara i startgroparna

”Vi börjar först nu förstå att prognoserna om robotrevolutionen inte är en överdrift, utan verklighet inom en snar framtid. Vår förståelse för IoT och robotteknologins möjligheter blir djupare och växer”, säger Renee Smith, som varit med och verkställt undersökningen och fungerar som chef för det juridiska konsultföretaget Group Willis Tower Watson.

”Kontorsarbetare kommer i framtiden endast att utgöra en del av arbetsprocessen, av vilken en stor del är automatiserad och delvis sköts av robotar. Företag borde börja fundera på hur arbetet kommer att förändras då arbetstagare samverkar med robotar och diverse program, samt hur arbetets kvalitet och framgång kan säkras även i framtiden". 

 

Roboten som kollega på kontoret

                                                                          Roboten - en ny kollega eller ett hot?

 

Robotteknologin förändrar kontor och kontorsarbetet

Många funktioner kommer i framtiden att vara automatiserade, vilket sparar på behovet av arbetskraft. Redan nu är många arbetsuppgifter automatiserade, som till exempel nattbevakning med hjälp av kameror. Robotteknologin kommer att öka snabbast på kontor där många administrativa uppgifter kan automatiseras. 

Robotteknologin och IoT-innovationer kommer framför allt att befria kontorsarbetare från rutinuppgifter. Tack vare den teknologiska utvecklingen kommer man istället att kunna använda arbetskraften till sådana uppgifter som ger mervärde åt företaget. Detta ökar produktiviteten och förbättrar effektiviteten. 

De amerikanska prognoserna estimerar att vid 2021 har till och med fyra miljoner kontorsarbetare blivit arbetslösa då robotar i framtiden sköter allt fler arbetsuppgifter. En robot kan göra ca. 2-3 kontorsarbetares jobb och detta både effektivare och noggrannare. Prognoserna är rätt så skrämmande för många arbetstagare. 

Ändå förutspår de optimistiska att endast de mest rutinartade arbetsuppgifterna kommer att automatiseras på kontoren. Man tror inte att robotar kommer att kunna klara av uppgifter som kräver tankearbete och som inte är rutinartade. Dessutom estimerar många att man kommer att behöva arbetstagare som övervakar och styr robotarnas arbete. Då minskar i själva verket inte behovet på arbetskraft även om arbetsuppgifternas karaktär förändras. 

 

Automatiserade arbetsutrymmen

Då rutinuppgifterna på arbetsplatsen automatiseras, kan företaget fokusera på andra processer som gynnar produktiviteten

 

IoT-innovationer och robotteknologin kommer att ändra arbetets karaktär. Hur mycket detta påverkar arbetskraften och behovet av den återstår att se. Säkert är ändå att då arbetsprocesserna försnabbas, ökar företagens produktivitet, vilket kan ses som någonting väldigt positivt. 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp