Kontorsmarknader i övergång: Företag jagar ny flexibilitet och närhet

Kontorsmarknader i övergång: Företag jagar ny flexibilitet och närhet

16
dec
2020
Steen Uno
Coronakrisen har minskat efterfrågan på stora kontor. Företag håller nu på att minska till mindre utrymmen och mer flexibla lösningar - även utanför stadskärnan, visar MatchOffice Client Survey 2020.
16
dec
2020
Steen Uno


Steen Uno

Covid-19 pandemin har genererat ett globalt genombrott för kontorsanställdas möjligheter att arbeta hemifrån och därmed minskat företagets behov av stora kontorslokaler.

Marknadskraven på kontorslokaler har minskat enormt under coronakrisen på vissa ställen till och med drastiskt, menar flera branschundersökningar.

Fram till år 2020 revolutionerade arbetet hemifrån inte bara kontorsanställdas arbetsdag och liv runt om i världen utan spridde även tickande bomber under kommersiella fastighetsmarknader i de flesta länder.

Enligt den nya MatchOffice Client Survey 2020, har så få som 16% av de tillfrågade arbetat på plats på sitt kontor och i sina arbetsplatser under corona restriktionerna.

 

Störtar

Den årliga forskningen, baserad på svar från mer än 1,000 kontorschefer i 23 europeiska länder, rapporterar också betydande nedgångar i nya kontorsleasingavtal.

"Vår undersökning visar att uthyrningen av kontorslokaler under corona har sjunkit till knappt hälften, och uthyrningen av samarbetsplatser har sjunkit till mindre än en tredjedel av förra årets nivå", säger MatchOffice VD, Jakob Dalhoff.

 

MatchOffice kundundersökning för servat kontor

Leenden har frusit i tiotusentals kontorsföretag som Corona har tömt på 
anställda som nu arbetar hemifrån.       Foto iStock

 

"Under den här utmanande tiden kämpar många företag hårt för att överleva och avslutar sina hyresavtal när deras anställda arbetar hemifrån. Andra företag minskar till mindre utrymmen och mer flexibla kortvariga bindningar till servicekontor."

MatchOffice Client Survey 2020 visar att endast en femtedel av undersökningens intervjuade kontorschefer verkar nöjda eller överensstämmer med företagets nuvarande hyresavtal.

 

Ny trend

"35% av våra respondenter tänker säga upp eller omförhandla sina nuvarande hyresavtal, medan ytterligare 44% överväger sin situation hittills", kommenterar Jakob Dalhoff.

Liknande forskning bekräftar hur coronakrisen har kastat de globala kontorshyresmarknaderna i kraftiga svängningar, vilket tvingar företag från sina anställda-tömda kontorsmiljöer och in i nya flexibla lösningar.

 

Grafik över fastighetstyper för MatchOffice-kunder under 2019/2020

Uthyrningen av europeiska kontor och samarbetsplatser under 2020 var mindre än
en halv och en tredjedel vad det var förra året innan pandemin bröt ut.
                                                                                Grafik: MatchOffice Client Survey 2020  

 

Förutom nedskärningar till mindre och flexibla kontorslösningar ser hyresmarknaden en större tendens att företagen decentraliserar sitt huvudkontor genom att hyra förortskontor nära de anställdas privata hem.

"Den nya trenden växer enligt uppgift i amerikanska och vissa europeiska städer. Men jag tror att den här rörelsen över tid kommer att spridas vidare till marknaderna", säger MatchOffice-chefen.

 

Virtuell boom

Matchningskundens undersökning 2020 påpekar också att den globala corona pandemin har eskalerat ett brådskande marknadsbehov för virtuella kontor och digitalt välutrustade mötesrum, visar 

MatchOffice Client Survey 2020.

Så många som 32% av respondenterna (10% 2019) har använt en virtuell kontorslösning i år, medan 23% mot (4% förra året) har bokat ett externt mötesrum. 


 

MatchOffice VD Jakob Dalhoff

"35% av respondenterna i undersökningen avser att säga upp eller omförhandla sina 
hyresavtal och ytterligare 44% överväger att göra det, säger MatchOffice VD Jakob Dalhoff.

 

"Ett virtuellt kontor kan på grund av en exklusiv adress göra att företag verkar vara extra professionella och pålitliga. Av många leverantörer kan du också boka moderna mötesrum för brainstorming, representation etc.

Det är bra att virtuella kontor och mötesrum under corona-året 2020 markerar sig som de mest populära tjänsterna bland våra respondenter, tillägger Jakob Dalhoff.●

 

 


MatchOffice news December 2020MatchOffice Client Survey 2020

Kundundersökning 2020Read more:
MatchOffice COVID-19 Survey Report 2020
MatchOffice Client Survey 2019
MatchOffice Client Survey 2018

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp