arrow_upward

Sök efter lokal i hela Sverige

Is20 1ny

Kontorsuthyrare världen över är hårt drabbade som följd av COVID-19

03
jun
2020
Steen Uno
Tre utav fyra globala kontorsuthyrare har drabbats i betydande eller allvarlig utsträckning av COVID-19. Flera har till och med golvats som följd av pandemins härdsmälta. Bara några få marknadsaktörer verkar ha gått oberörda av pandemin, rapporterar MatchOffice nya Industry Survey 2020.
03
jun
2020
Steen Uno


Steen Uno

 

Den kommersiella fastighetsbranschen har drabbats dramatiskt och golvats av COVID-19-pandemin, som sedan början av mars började frysa och stänga ned kontorsuthyrningsmarknader runt om i världen.

Tusentals kontorsplatser och coworking-spaces blev drabbade när plötsliga globala utegångsförbud och förbud mot församlingar, krav på social distansering etc., infördes. Hyresgästernas oförmåga att betala sina hyror har även lämnat tusentals operatörer skadade och pressade.

 

MatchOffice Industry Survey 2020, rapporterar 74% av de flexkontor, coworking-spaces och hyresvärdar som tagit del av studien, att deras verksamheter är allvarligt eller betydligt drabbade av Coronakrisen. 25% anser att de är lätt påverkade.

Denna nya globala årsrapport, baserad på aktuell rapportering från 1 472 kontorsuthyrare i 58 länder, visar att bara en procent i genomsnitt av kontorsoperatörerna, uppskattar att deras verksamheter överhuvudtaget inte har påverkats av Coronakrisen.

 

Tsunami

”Den skadliga dominoeffekten av denna tsunami är smärtsam att observera: När kontorshyresgäster inte längre kan betala sin månadshyra, kan hyresvärdarna inte återbetala sina hypotekslån. När intäktsvillkoren sjunker, minskar kontorsfastighetsvärden, vilket snabbt skärper krediterna.

Detta fall kan leda till att många av investerarna som har lagt sina egna eller andras pengar i en hårt drabbad kontorsfastighet, säljer dem på grund av strategiskt ekonomiska skäl eller i nöd,” kommenterar MatchOffice VD Jakob Dalhoff.

 


 Tomma kontors- och coworkingplatser världen över – effekten av COVID-19 som har lämnat 
tusentals hyresgäster inkapabla att betala månadshyra 
och därmed drabbat tusentals uthyrare.                                                                    Photos: iStock

 

 

Enligt MatchOffice-studien känner de internationella kontorsuthyrarna och hyresvärdarna sig överväldigade av coronakrisen i olika grad. Omedelbart verkar svenska operatörer (33,5%), asiatiska (36,1%) och spanska (48,3%) vara värst drabbade och i fara.

"I New York uppskattar vår bransch att mer än 40% av stadens kontorshyresgäster inte kunde betala hyran i april till sina hyresvärdar. Många befarar att det kommer att bli en ännu högre procentsats i maj som oundvikligen kommer att trigga många vräkningar och konkurser," tillägger Jakob Dalhoff.

 

En kommande övergång

Flera liknande nya studier med fokus på den globala marknaden för kommersiella fastigheter förutspår starka globala efterdyningar efter COVID-19-öppnandet. Meddelandet är tydligt:

Efter två tuffa kvartal av konjunkturnedgång står kontorsuthyrarna inför en utmanande övergång. Det faktum att många kontorsarbetare kommer att fortsätta arbeta hemifrån bör få dem till att rikta in sig på mindre kontorsenheter och mer privata arbetsytor.

 


 Enligt MatchOffice Industry Survey 2020, rapporterar 74% av de deltagande uthyrarna av 
av flexkontor och coworking-utrymmen, att deras verksamheter har blivit 
betydligt eller allvarligt drabbade av coronakrisen.

 

Affärsmäklare världen över uppskattar att coworking-miljöer på kort sikt kommer att bli hårt drabbade. Omvänt kan kontorsuthyrning på upp till 300 kvm vara vinnarna i återöppningsfasen efter COVID-19, eftersom många kontorshyresgäster vanligtvis vill säkerställa hygien och säkerhet i sina egna privata utrymmen snarare än att dela kontoret med andra människor.

Innan COVID-19 var mindre kontorsföretag de primära användarna av coworking-spaces. Nu hotar marknadens nya krav på social distans att sätta dem under enormt tryck och förändra hur kontorsarbetaren uppfattar sina arbetsmönster.

Inte alla kommer att kontinuerligt kunna arbeta hemifrån i samma utsträckning. Många av dem kommer troligtvis att föredra att arbeta i sina egna privata kontorsutrymmen snarare än att dela sina tidigare coworking-spaces med andra människor, säger analysen.

 

Pessimism på marknaden

MatchOffice Industry Survey 2020, som gjordes i början på maj innan de första öppningarna efter Coronakrisen, uttrycker kontorsoperatörer allmän oro men också djupare pessimism för marknadsutsikterna och resultaten för resten av 2020.

42% av dem rapporterar av uppenbara skäl lägre eller mycket lägre kontorsbeläggning i 2020 hittills jämfört med förra året. Mer än hälften (54%) räknar med att beläggningen minskar under andra halvåret. En fjärdedel av uthyrarna räknar med att priserna kommer att falla och en tredjedel av dem förutspår också kortare kontraktslängder på tecknade hyresavtal för resten av 2020.

 


 


Trots operatörernas nuvarande pessimism har vi tidigare sett hur vår bransch 
har lyckats utveckla nya smarta metoder för att anpassa sig till den förändrade 
verkligheten på den kommersiella fastighetsmarknaden," påpekar MatchOffice VD Jakob Dalhoff.

 

 

"Här i slutet (förhoppningsvis) av Corona-nedstängningen, ser jag det som en optimistisk synpunkt att 59% av deltagarna i undersökningen trots allt lyckats hålla stabilitet i prissättningen under dessa turbulenta tider. Trots många kontorsuthyrares mörka visioner inom den närmsta framtiden har vi i förväg sett hur branschen lyckats återuppbygga sin tro och utvecklat nya strategier för att anpassa sig till marknadens förändrade verklighet,” påpekar MatchOffice VD Jakob Dalhoff.●

 

 

Read the MatchOffice Industry Survey 2020


 


Läs mer:
MatchOffice Industry Survey 2019
MatchOffice Survey Report 2018
MatchOffice Survey Report 2017
MatchOffice Industry Survey 2016


 

 

 

 

<< Se alla nyheter
Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp trustpilot.svg
  • MatchOffice medlemslogotyp googlestreetview.svg
  • MatchOffice medlemslogotyp copyrighted.svg
Ella chatHjälp
Behöver du hjälp?close
arrow_backTillbaks
Hur beställer jag information?
Först ska du fylla i formuläret ”få priser och information” med ditt namn, företagsnamn, telefonnummer, samt e-postadress. Du kan även lägga till en eventuell kommentar. När du har fyllt i alla uppgifter klickar du på kappen ”få information och pris”. Därefter tar det ca. fem minuter innan du mottar din order via e-post.
Hur får jag automatiskt information om lokaler som uppfyller mina kriterier?
Du kan automatisk bli uppdaterad och få skickat lokaler som passar dina kriterier genom att skapa ensökagent. Då skickas ett e-postmeddelande så fort lokaler som matchar blir aktiva på MatchOffice.se.
Hur tar jag bort min sökagent?
Du kan alltid avanmäla dinsökagent. Detta görs genom att trycka på länken nederst, i det e-post meddelande du har mottagit, där det står att du kan ta bort sökagenten. Du kan alltid upprätta en ny sökagent.
Hur får jag upp mina lokaler på MatchOffice.se?
Först måste du upprätta dig som hyresvärd. Det kan du göra via följande länkBli uthyrare. Därefter kan du skapa dina annonser.
Vad kostar det att vara hyresvärd via MatchOffice.se?
Du kan välja mellan två betalningsmodeller:
  • Avräkning per uthyrning Det är gratis att upprätta annonser på MatchOffice. Du betalar enbart om MatchOffice hittar en hyresgäst som flyttar in i en av era lokaler. I sådana fall kostar det 12,5% av första årets grundhyra utan avdrag av rabatter eller trappstegsmodellen.
  • Mötesrum och Coworking MatchOffice erbjuder också att du kan betala per annons för mötesrum och coworking-lokaler. Det räknas per påbörjad månad och priset för en annons startar på 199kr/mån exkl. moms. Du kan se mer information i vår prisöversikt.
Hur aktiverar jag en annons?
Om det är er första annons ni skapar på MatchOffice ska vi godkänna och aktivera annonsen. Er annons blir aktiverad samma dag som ni lägger upp den. Har ni tidigare skapat annonser kan ni själv logga in och aktivera annonsen genom att ändra status till 'aktiv' för den enskilda lokalen.