Kundundersökning: Större företag väljer kontorshotell

Kundundersökning: Större företag väljer kontorshotell

28
feb
2017
Henny Bruhn-Möller
Servade kontor har ett rykte om att bara passa frilansare och riktigt små företag, men det är faktiskt de medelstora företagen som nu för tiden drar mest nytta av dessa typer av kontor.
28
feb
2017
Henny Bruhn-Möller
Henny Bruhn-Möller

Kontorshotell är inte ett nytt koncept. Dessa kontor har under en lång tid visat sig vara dynamiska arbetsplatser, och det har också visat sig att dessa typer av kontor är en pålitlig leverantör av tjänster som annars skulle kunna införa stora kostnader för nystartade företag och små arbetsteam.

Kundundersökning MatchOffice

I enlighet med ny data som samlats in via verktyget MatchOffice, så har vår årliga kundundersökning visat att servade kontor också tillhandahåller livskraftiga och önskvärda kontorsutrymmen även för större kunder.

I kundundersökningen som vi gjorde under 2016, så frågade vi våra kunder hur många anställda från deras företag använde deras företagshotell. Vi var stolta över att se en ökning med 160 % av andelen klienter från företag med 7-9 anställda, och en ökning med 54 % från företag med mer än 10 anställda.

Mycket små företag med färre än fem anställda är fortfarande 92% av de servade kontorsanvändarna som vi tillfrågade, vilket tyder på att marknaden fortfarande starkt viktar i riktning mot företag av den storleken. Men ökningen av större företag är sannolikt ett tecken på att vi ser en förändring i det sättet våra kontor används, och hur de tjänster vi erbjuder används.

 

Förändringar på marknaden för kontorshotell

Jakob Dalhoff, VD för MatchOffice, sade följande: "Nyligen har det varit mer acceptabelt för större företag att flytta in på företagshotell. Förr i tiden så var servade kontor bara till för små företag, men nu för tiden passar dom alla sorters företag! Dessa kontor fungerar verkligen, och större företag har upptäckt att de också kan dra nytta av de förmåner man får av servade utrymmen."

De fördelar som servade kontor ger ett större företag kan variera. En viktig egenskap hos servade kontor är att de erbjuder stora mötesrum som kan hyras av det företag som arbetar i kontoret - antingen som en del av ett hyresavtal utan extra kostnad, eller vid enstaka tillfälle. Detta gör det möjligt för företagen att bjuda in sina kunder på möten.

VD Jakob Dalhoff

"Större företag är mer benägna att hålla ett större antal möten med sina kunder, så rymliga och professionella mötesrum, liknande de mötesrum som förekommer i många servade kontorskomplex, är avgörande."

Frilansare och tillfälligt anställda som arbetar för större företag är också benägna att använda arbetsgivarens kontor och mötesrum, vilket ökar efterfrågan på dessa utrymmen. Med tanke på att större företag ofta anställer frilansare med kort varsel, och ofta inte vet i förväg hur mycket utrymme de behöver, ger servade kontor den typ av flexibilitet som marknaden behöver.

Nätverkande och spridning av information 

Eftersom kontorshotell är byggda på principer gällande samarbete och nätverkande på arbetsplatsen, så hjälper de även mindre företag som funderar på att expandera att få tillgång till den typ av information som de kan behöva för att växa.

Vår kundenkätsdata från 2016 visar att populariteten av gemensamma faciliteter som matsalar, salonger och delade pentryn har ökat, vilket ger kunden ännu fler möjligheter att träffa sina grannar. Detta års undersökning visade att 20% av kunderna skulle citera möjligheter till nätverkande som en huvudorsak till att välja ett servat kontor över ett traditionellt kontor.

Mercedes i Puttgard har hyrt ett kontorsutrymme i ett designkontor i Hamburg för sin marknadsavdelning. Detta har gett dem möjligheten att ta ett fysiskt och konceptuellt steg bortom det utrymme de normalt skulle ha använt.

Andra företag som behöver en stor mötesplats mer sällan – kanske på månadsbasis - kan finna det billigare och enklare att hyra servade kontor istället för att förhandla med sin traditionella kontorsleverantör.

 

En förändring i kontorslandskapet

Vi fann också att större företag som använder traditionella kontorslokaler kan vara mer benägna att hyra ett mötesrum i ett servat kontor, som ett sätt att komma bort från sin vanliga miljö och på det sättet stimulera produktiviteten. Genom att ge servade kontor exponering till denna typ av företag så kommer vi att öka deras popularitet ännu mer, och detta har återspeglas i 2016 års statistik.

Många företagshotell har ett professionellt bemötande, och vill ge sin arbetsyta känslan av ett hotell. Detta är ett bra sätt att imponera kunder och skapa ett produktivt tänkesätt för ett arbetslag.

Klassiskt välkomnande, lounger och matsalar som är bemannade och producerar livsmedel av hög kvalitet kan ge ett företag kontorslokaler med en up-market känsla. Ett av de viktigaste resultaten från Coworking-konferensen i Bryssel under november 2016, var att deras salonger gav kunden en speciell upplevelse som går utöver känslan av bara en annan dag på kontoret.

 

Stora kunder är nöjda kunder!

Små och medelstora företag (SMF) är på stor ingång i den europeiska ekonomin, med en oöverträffad nivå av investeringar från till exempel Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden. Resultaten som släpptes i samband med the Davos World Economic Forum har visat att 33 biljoner euros investerades i EU under 2016. 

Kontorshotell kommer vara en plats för små och medelstora företag att använda i framtiden, eftersom de numera letar efter flexibla utrymmen som kan införliva den höga tillväxten och de investeringar som präglar marknaden.

”Dessa förändringar på marknaden av servade kontor går hand i hand med det växande behovet av kundtillfredsställelse”, säger Jakob Dalhoff. Den undersökning som gjordes under 2016 visar att mer än 60 % av kunderna är mycket nöjda med sin kontorshotell upplevelse.

"När större företag börjar sprida ordet om företagshotell, och när flera företag får reda på att dessa kontor erbjuder ett livskraftigt och flexibelt sätt att arbeta, så förväntar vi oss att statistiken kommer att visa allt fler vinster", säger han.

 

Läs den fullständiga versionen av MatchOffice kundundersökning 2016 här:

MatchOffice kundundersökning 2016
Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp