Kundundersökningen 2019: Dedikerade användare av coworking och flexkontor håller sig fortfarande till privata kontor

Kundundersökningen 2019: Dedikerade användare av coworking och flexkontor håller sig fortfarande till privata kontor

01
dec
2019
Steen Uno
Den enorma tillväxten av marknaden för flexibla kontor inklusive coworking-revolutionen, rundar nu av med ännu ett rekordår. Dock verkar ett betydande antal flexibla kontorsanvändare ändå föredra avskildheten som det konventionella kontoret erbjuder.
01
dec
2019
Steen Uno


Steen Uno

Tack vare det vinnande och enorma intresset för coworking-konceptet, rundar nu marknaden för flexibla kontorslösningar av med ännu ett dynamiskt rekordår, med global tillväxt på upp till 20%.

I slutet av 2019 passerade det totala antalet flexibla arbetsplatser 30 000 (förväntat 50 000 år 2022) och det totala antalet coworking spaces 19 000 (förväntat 26 000 år 2026).

Trots detta tyder fler och fler undersökningar, ingående studier och forskning på att en överraskande hög procentandel av flexkontor-användare föredrar att arbeta från konventionella kontor eller åtminstone kontorsytor inredda med privata zoner, bås etc.

Enligt den nya årliga  MatchOffice Client Survey 2019,fortsätter populariteten för flexibla kontor att öka och erhåller 63% av de nya hyresgästerna. Samtidigt föredrar dock 54% av de medverkande i undersökningen fortfarande avskildheten som ett konventionellt kontor erbjuder (50,4% 2017).

 

Personliga ytor

"Experter på kommersiella fastigheter är överens om, att på de globala marknaderna kommer efterfrågan på flexibla kontorslokaler att fortsätta generera en betydande tillväxt under det kommande decenniet. Coworking-vågen har fortfarande enorm framtida potential.

De kommande utvecklingsskedena för flexkontor-design, visar emellertid att företag börjar implementera avskilda arbetsstationer. I framtiden kommer vi att se ännu mer personifierade ytor alias aktivitetsbaserade kontorsmiljöer med samarbetsområden blandade med privata arbetsplatsalternativ, tysta zoner, bås etc. ", förutser MatchOffice VD Jakob Dalhoff.

 

 

Jämförelsegrafik över avtalstyperna 2018/2019

Majoriteten av de tillfrågade i undersökningen verkar föredra avskildheten som 
konventionella kontor och bås erbjuder. Grafik: MatchOffice Client Survey 2019

 

 

De anpassade aktivitetsbaserade arbetsytorna är på frammarsch, troligen som en motreaktion på de senaste decenniernas tusentals nya öppna arbetsplatser som ofta har kritiserats kraftigt för deras ljudnivåer och distraherande miljö.

Den nya Kundundersökningen 2019 understryker att hyresgästernas krav på separata kontorsplatser förblir omfattande - för närvarande 54% jämfört med 50,4% i 2017.

 

Konkurrenskraftig marknad

MatchOffice publicerar för femte året i rad Kundundersökningen som genomförs bland kunder för flexibla arbetsplatser i Europa. Denna årsrapport baserar sig på analysmaterial från 1 055 kontorschefer som utvärderar deras nuvarande kontorsmiljö.

"Eftersom konkurrensen på marknaden är högre än någonsin, fokuserar uthyrare av servicekontor alltmer på hyresgästernas behov och välbefinnande," konstaterar Jakob Dalhoff.

"För att lyckas på denna konkurrenskraftiga och mycket dynamiska marknad, strävar kontorsuthyrare efter att presentera högteknologiska arbetsplatser med aktivitetsbaserad design. Detta för att minimera hyresgästernas ansträngning och för att förbättra hyresgästupplevelsen.

 


 

Konferens i konferensanläggningen

53% av de medverkande i MatchOffice Kundundersökning anser att 
konferensfaciliteter är en av de viktigaste tillgångarna när de väljer flexibla kontorsytor.
                                                                                                                             Foto: iStock

 

Idag använder även större företag flexibla kontor som en långsiktig lösning och ser de öppna utrymmena som en service. Större företag kan både gynnas ekonomiskt och av flexibiliteten som dessa kontor bidrar med”. 

Läge och pris

Enligt MatchOffice Kundundersökning 2019 förblir läget den viktigaste faktorn för företag när de väljer kontorsplats (84%). 64,8% motiverade sitt beslut genom priset, medan drygt 41% värdesätter en attraktiv kontorsdesign.

53% av årets medverkande i undersökningen anser att konferensfaciliteter är den viktigaste servicen i flexkontor, 59% prioriterar städning och underhåll medan 48% värdesätter effektiva receptionstjänster.●

 


MatchOffice news December 2019MatchOffice Client Survey 2019 

MatchOffice Client Survey 2019


Läs mer:
MatchOffice Industry Survey 2019
MatchOffice Client Survey 2018
MatchOffice Survey Report 2018
MatchOffice Client Survey 2017
MatchOffice Survey Report 2017
MatchOffice Client Survey 2016
MatchOffice Client Survey 2015
Workplaceinsight.net: Many flexible office users would prefer to work in conventional space

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp