Låt dina anställda arbeta hemifrån och få bättre resultat

Låt dina anställda arbeta hemifrån och få bättre resultat

01
aug
2018
Emma Fjäder
Kontorsmiljön innehåller många störande faktorer som gör oss mindre effektiva jämfört med om vi jobbar hemifrån. Detta menar en professor på Stanford, som nyss avslutat sin två år långa studie om Ctrip – en stor aktör inom den kinesiska resebyrå branschen.
01
aug
2018
Emma Fjäder

”Att kräva att dina anställda sitter kvar vid sina arbetsstationer är en omodern tanke och en gammalmodig tradition, som härstammar från den industriella revolutionen.

Att arbeta hemifrån är ett modernare koncept som är mera framåt-blickande och som har enorm potential”, menar Nicholas Bloom, professor i ekonomi på Stanford University.

I två år följde han Shanghai-baserade resebyrån Ctrip för att ta reda på om företaget, som har 30 000 anställda, skulle kunna fortsätta sin tillväxt genom att minska på kontorskostnaderna, utan att gå miste om de anställdas effektivitet.

Nicholas Bloom delade in de frivilliga deltagarna i två grupper. Det visade sig att den gruppen som tilläts arbeta hemifrån i nio månader och som bara behövde gå in på kontoret en gång i veckan, presterade 13.5 procent bättre än kontrollgruppen som arbetade från kontoret på heltid.

 

Effektivt arbete

Enligt studien om Ctrip, presterade de som arbetade hemifrån 13.5% bättre än kollegorna på kontoret - nästan en extra arbetsdag per vecka. 

 

En extra arbetsdag

”Ctrips resultat var helt fantastiska. Med anställda som jobbade hemifrån, hoppades Ctrip att de skulle kunna spara in pengar på utrymme och möbler och att dessa besparingar skulle överväga förlusten av produktivitet, orsakad av hemma-arbetarnas lösare disciplin och sämre effektivitet.

Istället fann vi att de anställda som arbetade hemifrån tog 13.5% fler samtal jämfört med kollegorna som arbetade från kontoret”, förklarar Nicholas Bloom.

”Ctrip skapade således en extra arbetsdag per vecka för varje anställd som jobbade hemifrån. Samtidigt gjorde dessa anställda hälften färre uppsägningar jämfört med kollegorna på kontoret och, inte överraskande, var arbetstillfredsställelsen högre. ”

Efter det nio månader långa projektet, rapporterade den kinesiska resebyrån att de sparat in $1 900 på var och en av de hemma-jobbande arbetstagarna. 

Efter projektets slut beslöt sig Ctrip för att erbjuda alla sina anställda möjligheten att göra en del av det veckovisa arbetet från sina privata hem. 

 

Kortare pauser

Nicholas Bloom estimerar att de som arbetar hemifrån når en högre effektivitet som en följd av skarpare koncentration och högre fokus då arbetsdagen inte längre börjar i en bilkö eller i väntan på tåget osv. Tiden som annars skulle användas till arbetsresan, kan istället bli produktiv arbetstid hemma. 

”En betydande del av den anmärkningsvärda högre produktiviteten är högst antagligen resultatet av en lugnare arbetsmiljö. Enligt mig är öppna kontor väldigt distraherande och röriga platser för att kunna arbeta koncentrerat.” tillägger Nicholas Bloom

Eurostat statistik

Enligt Eurostat estimeras 13.7% av den hollänsdka arbetskraften vara fria att jobba hemifrån om de så vill.

 

En annan ny studie från USA, visar att en tredjedel av alla kontorsarbetare i USA spenderade alla sina arbetstimmar på kontoret. Brittiska prognoser förutspår att hälften av landets kontorsarbetare kommer att arbeta på distans 2020. 

En enkätundersökning, gjord av EU:s statistikorganisation Eurostat i Juni 2018, visar att 13.7 procent av den holländska arbetskraften – högsta procenten i EU området – till en viss mån erbjuds möjligheten att arbeta hemifrån. 

 

Social isolering

Trots alla fördelar, varnar forskare och experter inom det sociala området om att för mycket jobb på distans kan leda till professionell och social isolering från arbetsplatsen.

”Då man arbetar på distans, bryter man även från den sociala dimensionen på jobbet. Det är inte ett stort problem om arbetet hemifrån är begränsat och du känner dina kollegor väl, men vikten av dagligt småprat med kollegor på arbetsplatsen skall inte underskattas.” Detta poängterar Karen Albertsen, dansk forskare inom arbetsmiljö. 

 

 

Läs mera här:

Ec.europa.eu: Working from home in the EU
Cnbc.com: 8 productivity hacks for working from home
Lifehack.org: 10 Things You Need to do to Successfully Work From Home

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp